Alleluja Be high and lifted up lv 1 Alleluja, Alleluja,  Visas slavas cienīgs Tu! Tu augsti godināts Tu augsti godināts Tu augsti godināts, Jēzu! Mēs Tevi godinām, Mēs Tevi slavējam, Tavs Vārds, lai godināts! Aleluja, aleluj Tu vien cienīgs slavas šīs! Tik Tevi slavējam, Tik Tevi pielūdzam, Tik Tevi godinām, Jēzu! Tik Tevi slavējam, Tik Tevi pielūdzam, Tik Tevi godinām! Ben Kantelon Aiznes mani Tu Там, где Ты lv 2 Ved mani savā atdusā Visapkārt mīlestība. Es nebaidos, ar mani Tu... Ar Tevi vien es priecājos, Ar Tevi vien, mans Dievs. Aiznes mani Tu, Uz savām rokām, Kungs, Tavā klātbūtnē Es gribu būt tur, kur Tu. Es uzticēšos tikai Tev Viss esmu Tavs, mans Kungs. Un slāpstu es ar Tevi būt... Лучший Друг, 2000 Aizved mani Aizved mani lv 3 Aizved mani tur, kur manā sirdī miers plūst Aizved mani tur, kur manā sirdī miers plūst Nāc mani paņem, nāc mani saņem, Nāc, mani apņem Kungs Metanoia Ak, dārgais krusts Oh, Mighty cross lv 4 Ak, dārgais krusts, kur Glābējs mans bez grēka, tīrs mirst manis dēļ. Tā mīlestība pārvērta šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. Pie krusta šī man brīvība ar asinīm ir nopirkta, Kad mīlestība pārvērta šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. No krusta šī kā upe plūst man žēlastība, cerība, Jo mīlestība pārvērta šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. Ak, dārgais, krusts, kas atbrīvo man dvēseli un mieru dod. Jā, mīlestība pārvērta šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. David Baroni&John Chisum Ak, Lielais Dievs How great Thou Art lv 5 Ak, Lielais Dievs, kad redzu, ka Tu esi Tik skaistu, krāšņu dabu radījis Un dzīvībai ikkatrai gaismu nesi To savā mīlestībā audzējis Tad līksmo sirds un sauc tev pretī, Dievs Tu esi liels, Tu esi liels Tad līksmo sirds un sauc tev pretī, Dievs Tu esi liels, Tu esi liels Kad ziedonī no miega daba raisās Un zaļās birzīs putnu dziesmas skan; Kad visur prieks un puķu smarža kaisās, Kas atnes laimi sirdī arī man Kad aicināts no žēlastības tieku Un debess gaismas starus ieraugu, Tad cerības uz dzīvo Dievu lieku Un Viņa visspēcību atzīstu How great Thou Art Ak, šis brīnišķais Krusts The Wonderful Cross lv 6 Es lūkojos uz krustu šo Mirst Viņš kam pieder debess gods Visdārgākais man dāvināts Un paņemts prom viss kauns un sods Es nevēlos vairs lepoties Jo esmu glābts vien Kristus dēļ Visvērtīgākais kas sirdī slēpts Lai pienests tev un upurēts Ak, šis brīnišķais krusts Ak, šis brīnišķais krusts Pie tā miri Tu, Lai mūžam dzīvot varam mēs Ak, šis brīnišķais krusts Ak, šis brīnišķais krusts Žēlastībā kopā nākam mēs, Lai Tevi pielūgtu No Viņa brūcēm straume plūst Man neaptverams Dieva spēks Te Viņa mīlestība līst Vien ērkšķu vainags nesavīs Chris Tomlin Aleluja Hallelujah lv 7 Par mīļoto un vienīgo, par tautas sāpēm, cerību Par māti un par sauli dziesmu daudz. Bet Tam, kurš visu radījis, skan visās zemes valodās Viens vārds, kas Viņu slavē: Aleluja! Aleluja, Aleluja, Aleluja, Aleluja. Ja cīņu kādreiz zaudējis, jeb tā kā Dāvids pakritis, Tad rokas nenolaid, bet atceries. Būs vienmēr kāds, kas negribēs, kas muti aizbāzt centīsies, Lai neskanētu vairāk Aleluja. Aleluja, Aleluja, Aleluja, Aleluja. No kritiena viszemākā Dievs spēku dod mums piecelties, Kaut ļaužu mēles nežēlīgi dzeļ. Būs vienmēr kāds, kas pretosies, kas Dievu noliegt vēlēsies, Bet mūžam neatņems tie Aleluja! Aleluja, Aleluja, Aleluja, Aleluja. Jau klāt ir vakars, pienāks rīts, skrien mūžs mums laika gaitai līdz, Un daudziem šķiet, šī dzīve esot viss. Bet reiz mēs Dievu satiksim, par dzīvi atbildēsim, Vai dziedāsim tad arī Aleluja! Aleluja, Aleluja, Aleluja, Aleluja. Rufus Wainwright Aleluja, slava aleluja lv 8 Aleluja, slava aleluja. Aleluja, slava aleluj Aleluja, slava aleluja. Aleluja, slava aleluj Viņš mūsu Tēvs un mēs Viņa bērni 4x Viņš mīl mūs, jo mēs Viņa bērni 4x Viņš svētī mūs, jo mēs Viņa bērni 4x /D Bm G A/ Alfa un Omega Alfa and Omega lv 9 Tu kas Alfa un O - m Mēs Tevi pielūdz Visas slavas cienīgs Tu Tev dodam vi - su sla - vu Mēs Te - vi pielūdz Visas slavas cienīgs Tu! Israel Houghton Apbrīnojamā žēlastība Amazing grace lv 10 Man žēlastība dāvāta bez paša nopelna, Tā krusta nāvē Golgātā ir dārgi maksāta. Tā cerību un drosmi dod un bailes klusina, Uz Tēva mājām godībā nākt mani aicina. Kāds rūgtums grēku nožēlā, kāds pestīšanas prieks, Kad žēlastības spožumu redz aklais grēcinieks. Par gaismu šo sirds slavu dzied, Tev žēlastības Dievs, Tā mani dzīvē pavada, pat nāvē nebeigsies. Apbrīnojamais Indescribable lv 11 Intro Pār zemi un jūrām un debesīs Dievs spēcīgs un varens Tu atklājies Ziemas bargajā aukstumā un kad viss zi Visa radība vienojas dziesmā, kad dzi Tevi teicot. 1 Apbrīnojamais, Neaptveramais, Tu noliec zvaigznes pie debesīm, Vārdā tās sau Tu esi varens Dievs Visspēcīgais, Valdnieks varenais Ceļos mēs nokrītam, bijībā pasludinām Tu esi varens Dievs. Kurš noteicis ceļu, kur zibens lai skrien Un pārklāj ar sniegu Tas kalnus arvien Kas veidojis sauli tās spožumā Un apslēpj to vienmēr nakts vēsumā Kas to var izprast? 2 Apbrīnojamais, Neaptveramais, Tu noliec zvaigznes pie debesīm, Vārdā tās sau Tu esi varens Dievs Nesalīdzināms, vienmēr nemainīgs Tu zini sirdis un tomēr mūs mīlēt spēj Tu esi varens Dievs, Tu esi varens Dievs Tu esi varens Dievs! Chris Tomlin, Arriving, 2004 Apkārt pasaulei Your love is beautiful lv 12 [1] Mani piepildi slavas dziesmām Tu Savā priekšā mani v Vienmēr pasargā Savā tuvumā, Vārds Tavs gaisma ceļā man.  Jo mīlestība tā nekad nemainās. Tādēļ vēlos dziedāt es:  [chorus] Apkārt pasaulei slava Tev vien skan Apkārt pasaulei slava Tev vien skan  [2] Ūdens, ko Viņš dod manas dzīves spēks, Dzīvoju es Ķēniņ Mieru atradis Viņa namā es, Un tur lemts ir palikt man.  Koda: Hillsong, You are my world, 2001 Apņem mani Apņem mani lv 13 Apņem mani, Vēlos just, kur esi Tu. Apņem mani, Sirds ilgojas Tevis. D |Hm7 |A |G X2 Ieva Supjeva Ar noliektu galvu Facedown lv 14 Laipni lūgts Ķēniņa priekšā, Esmu ielaists Tavā klātbūtnē. Stāvu, Kungs, uz Tavas zemes, Katru soli speru bijībā. Un es galvu noliekšu, Kad Tavs gods apkārt spīd. Un es galvu noliekšu, Kad Tavs gods apkārt spīd. Kurš debesīs ir tāds kā Tu? Un virs zemes ir līdzīgs Tev? Tu pāri visam, Tu augstākais, Zemojamies Tevi godā celt. Lai Tavs gods apkārt spīd, Lai Tavs gods apkārt spīd, Jo Tas slavas Kungs ir šeit, Slavas Kungs. Matt Redman Atbrīvoto dziesma He reigns lv 15 Šī ir atbrīvoto dziesm Kas no līdzenumiem Āfrikā skan Šī ir apžēloto dziesm Cauri Amazones lietiem tā skan Šī ir Āzijas dziesm Svētās uguns piepildīt Katra cilts, katra mēle un taut Mīlestības dziesmu dzi Visi kopā dziedam: slava, slav Aleluja vien Tev Lai tā paceļas pār vēju Ar debess skaņām saplūstot Lai slava atbalsojas katedrāļu torņos Un pagrīdes uzticīgajos No visām dziesmām, kas ir izdziedātas Dažām vien lemts pastāvēt No tūkstoš smaiļu zvanu skaņām Neviena neskan patiesāk par šo Un visi tumsības spēki dreb no tā, ko tie dzir Jo visi tumsības spēki neviena vārda nespēj dzēst Newsboys, 2003 Atklāsmes dziesma Revelation song lv 16 Cienīgs Jērs, kurš tika nokauts Svēts un nevainīgs Viņš Jaunu dziesmu dziedi Viņ Debess tronī kas sē Svētais, Svētais, Svētais Kungs, Dievs visvarenais Kas bija, ir un kas vēl nāks Lai visa radība dzi Lai slavēts Radītājs Tu visa Gādātājs Es pielūdzu Tevi Varavīksnes krāsās ietērpts Zibens gaismā, pērkons dārdā Slava un cieņa, spēks un Vara, slava, lai Tikai Tev gudrības Ķēniņ Brīnumu pilns Godības Tēvs Tavs Vārds pieminams, Svēts Jēzus ir vārds kam var Dzīvā ūdens avots Brīnums neizdibināms Jennie Lee Riddle, Gateway Worship Atrasts Found lv 17 Jē- ē- zus, dziedini salauzto Glā- ā-bējs, mierini satraukto Pes -tī -tājs, Tevi uzlūkoju es Va - re - nais, taisnīgs un žēlsirdīgs Tu žēlastī-ī-bas Dievs Tu mana ieprieca, miers Esmu dzīvs, jo reiz dzīvoji Tu Tu pieņēmi salauzto Dziedini, atjauno Esmu dzīvs, jo reiz dzīvoji Tu Es Tevī brīvs Tu mana drošība, mana rītdiena, Kas vēl notiks Tev zinā-āms jau Sapņi, cerības, domas slepenas Viss ko vēlos- Tev zinā-āms jau Viss ko baidījos, kas man sirdi spiež To es uzticu tika-ai Tev Tu katra ieelpa, spēka avots man Esi dzīvības Devējs man Aaron Ivey Atver acis man Power of Your love lv 18 Atver acis man, Lai redzu Tavu spožumu, Vaigu vaigā atjaunots Tevī, Atver sirdi man, Pie Tevis vienmēr vēlos būt, Manā dzīvē nāc, Savas mīlas spēkā. Tu - vāk vēl, aizvien tuvāk vēlos būt, Bla - kus Tev, Tavā pusē Kungs. At - jaunots es celšos tā kā ērglis Uz Taviem spārniem, Kungs, Tavā Garā, Dievs, Tavas mīlas spēkā. Geoff Bullock, 1992 Atver debesis Open up the heavens lv 19 Debesis, ak, atver (Ak, atver debesis) Lai Tava godība krīt Atdari mums sirdis (Atver sirdis mums) Lai Tevi pazītu Debesis, ak, atver (Ak, atver debesis) Lai Tava godība krīt Atdari mums sirdis (Atver sirdis mums) Atdari mums sirdis (Atver sirdis mums) Hillsong United Atver, Kungs, manu sirdi Open the eyes of my heart lv 20 Atver, Kungs manu sirdi. Atdari acis man Kungs, Lai redzu Tevi, lai redzu Tevi. Lai redzu Tevi augstībā. Gaismā Tavas godības tronī. Dod savu spēku man Kungs, Tev dziedam Svētais, Svētais, Svētais, Ļauj redzēt Tevi. Svētais, Svētais, Svētais Svētais, Svētais, Svētais Svētais, Svētais, Svētais Ļauj redzēt Tevi. Paul Baloche, 2000 Augstāks un Lielāks The Highest and the Greatest lv 21 Lai mostas katra mēle, sirds Lai dzied tā jaunu dziesmu Tev Un kronē Kungu vienīgo Atzīst – Viņš kungu Kungs Tu esi augstāks, Tu esi lielāks Tu esi kungu Kungs Eņģeļi pielūgs, zemosies tautas Kungam vie–nī - Tā diena nāk, kad visi teiks Un godinās To vienīgo Tavs vārds pār visiem vārdiem stāv Tu esi kungu Kungs Lai katra sirds, Lai katra sirds Slavu Tev dzied, Slavu Tev dzi Lai katra sirds, Lai katra sirds Dzied, dzied, dzi Tim Hughes Brīnišķīgs Wonderful lv 22 Intro: Dievs varenais, Tu esi Kungs Tev zemojamies Dievs varenais, Tu dzīvību dod Tevi pielūdz Tu žēlsirdīgs, līdzjūtīgs draugs Tev zemojamies Tev vienīgam mēs piederam, Tevi slavēj Žēlsirdīgs, Tu perfekts Dievs Brīnišķīgs ir viss ko Tu do Pielūdzam un saucam uz Tevi Kungs: „Tu esi brīnišķīgs!” Tu esi brīnišķīgs Tu esi žēlsirdīgs Spur58 Brīnišķais Kungs Beautiful Lord lv 23 Kad vētra trako visapkārt man Tu esi miers, kas klusā balsī skan Un kad rūpes manu dienu aizēno Tu – gaisma rādi ceļu pareizo Tavas varenības apmirdzēts Krusta nāvē esmu dziedināts Brīnišķais Kungs, apbrīnas cienīgs Tavā mīlestībā patveros. Brīnišķais Kungs, Tu esi mūžīgs Tavā žēlastībā zemojos Tavā žēlastībā atbrīvots Brīnišķais Kungs.. Es Tavā mīlestībā dziedināts Jo Tava žēlastība atbrīvo! Leeland Brīnumu Dievs King of wanders lv 24 C G/B C/ Zvaigznes skaitīt varētu, bet Tu jau zini kā to katru sau Katra Tevis radīta tā Tavu varenību pauž Godība mirdz pār mums to redzot Tevi iemīl Brīnumu Dievs, apbrīnas cienīgs Nav neviena, tāda kā Tu Brīnumu Dievs Tu ienāci sirdī man To redzot Tevi iemīlēju es Tu atklājies – mēs redzējām, Tu rādīji, ka nav neviens kā Tu Tu žēlastībā aicini Šai svētā mīlestības skaistumā Matt Redman Būt tuvumā Tavā lv 25 Būt tuvumā Tavā, pie kājām Tev, Kungs Just mīlestī - bu, no Tevis kas plūst Tās ir manas ilgas Kungs, ilgas karstākās. Tās ir manas ilgas Kungs, ilgas karstākās. Lai mieru gūstu, pie Tevis, mans Kungs Man dārgs ik brīdis, kad Tevi sirds jūt. Cik augsta, cik plaša How high and how wide lv 26 Neviena acs nav redzējusi Un auss to nav dzirdējusi Neviena prāts nav aptvēris to Ko dod(i) ikvienam, kas ti Tu glābi mūs un Tu sauci par savi Mēs mantinieki tagad nu Tev. Cik augsta, cik plaša, Cik dziļa, cik maiga, Cik liela Tava mīlestība, Tu dod(i) žēlastību un apskaidro mūs, Cik liela Tava mīlestība, Dievs. To žēlastību, ko devis Tu mums Mēs neesam pelnījuši Neizsakāms prieks tad nu ienāk mums sirdīs Kad Tavus vārdus sadzirdēt ļauts. Tu svētījis gudrībā, Tu mūsu cerība, Tu mūsu varenais Dievs. Mark Altrogge Cik brīnišķīgs Tavs vārds Cik brīnišķīgs Tavs vārds lv 27 Cik brīnišķīgs Tavs Vārds, tas man tik ļoti dārgs, Tas mana dzīvība, tas mana brīvī Un augšāmcelšanās Tu zemi radījis un jūru, debesis; Tu zvaigznēm spīdēt liec, dod elpu radībai Un īsto gudrību Tu esi iesākums Un visa nobeigums, Tev pieder mūžī Un visa dzīvība, Tu valdnieks pasaulei! Allelu - ja , allelu - j Alleluja, alleluja, alleluj Es Tevis apžēlots un viss man Tevis dots! Man grēkus piedevi, pie krusta nomiri, No nāves uzcēlies! Valdis Indrišonoks Cik dārgs, cik dārgs I love Your presence lv 28 Tavā svētā Tuvumā Mana sirds Mieru ro Tavas mīlas Dziļumos Esmu es Dziedināts Cik dārgs, cik dārgs Man ir Tavs tuvums! Cik dārgs, cik dārgs Man ir Tavs tuvums! Cik dārgs, cik dārgs Man esi Jēzu! Cik dārgs, cik dārgs Man ir Tavs tuvums! (Am Bm C#m (Pants) Capo 4 Pants: Piedz: C G Am (Dm) F ----(Fm – Gm –Am(Pants) Anthony Skinner Cik liels ir mans Dievs How great is our God lv 29 Mans Dievs ir varens Dievs, ietverts godībā Lai zeme gavilē, zeme gavilē, Mans Dievs ir Gaismas Tēvs, Tā priekšā tumsa bēg, Tā dreb no Viņa balss, dreb no Viņa balss. Piedz: Cik liels ir mans Dievs, dziedi līdz Cik liels ir mans Dievs, lai visi redz Cik liels, cik liels ir mans Dievs! Tu esi varens Dievs, Tev pieder viss mans laiks, Tu Pirmsākums un Gals, Pirmsākums un Gals. Tu Trīsvienīgais Dievs, Tēvs un Dēls, un Gars. Tu Lauva un Tu Jērs, Lauva un Tu Jērs. Pār visu stāv Tavs Vārds, Esi cienīgs slavas, Kungs, Mana sirds lai dzied, Cik liels ir mans Dievs! Chris Tomlin Cik liels mūsu Dievs How great is our God lv 30 Ķēniņš diženais, ietērpts godībā Lai zeme gavilē, zeme gavilē Viņš gaisma spožākā, tumsa paslēpjas, Kad atskan Viņa balss, atskan Viņa balss Cik liels mūsu Dievs, dziedi līdz, Cik liels mūsu Dievs, lai visi redz, Cik liels, cik liels mūsu Dievs Pār laiku valda Viņš, caur gadu simteņiem,, Viņš sākums ir un gals, sākums ir un gals, Trīsvienīgais Dievs – Tēvs, Dēls un Svētais Gars Viņš Lauva ir un Jērs, Lauva ir un Jērs Tavs Vārds visaugstākais Viss gods un slava pieder Tev Mana sirds lai dzied – Cik liels mūsu Dievs! Chris Tomlin Cik mīļa man Tava mājvieta Better is one day lv 31 Cik mīļa man Tava mājviet Tu, Kungs visvarenais Pēc Tevis izsalkusi dvēsel Jo mana sirds tik prieku ro Kad esam kopā Es dziedu Tavu spārnu paēnā Mans Dievs Labāk kaut dienu ar Tevi būt Labāk būt namā Tavējā Labāk kaut dienu ar Tevi būt Kā tūkstoš citur Tik lūdzu es un meklēju Tavu skaistumu redzēt Būt vietā tai kur slavā mājo Tu Pēc Tevis ilgojos Ar visu sirdi es Tavs Gars kā ūdens atveldzē To esmu baudījis Nāc Tuvu klāt vēlreiz Pie Tevis nākšu es Pie Tevis nākšu es Matt Redmann Dari patiesu Change my heart lv 32 Dari patiesu manu sirdi, Kungs Lai es varu būt Tāds kā Tu, mans Dievs. Tu esi podnieks, es esmu māls, Izveido mani kā vēlies Tu. (Izveido mani, to Tev lūdzu es) Dari patiesu manu sirdi, Kungs Lai es varu būt Tāds kā Tu, mans Dievs. Eddie Espinosa Debesis ir tuvu klāt Debesis ir tuvu klāt lv 33 Kad mīlestība smaržot sāk Debesis ir tuvu klāt Kad sirds mūris sabrukt sāk Debesis ir tuvu klāt. Piedz: Kad posta vietas tiek uzceltas Un dziļas sāpes remdētas Tuksnesī, kad lieti nāk Debesis ir tuvu klāt. Kad miera vārti vērties sāk Debesis ir tuvu klāt Kad mīļa gaisma sildīt sāk Debesis ir tuvu klāt. Piedz: Kad šaubu ķēdes tik pārcirstas Un dziļas sāpes remdētas Tava sirds, kad dzīvot sāk Debesis ir tuvu klāt. Jorspeis Debess Vārtus vaļā ver Open up the gates of Heaven lv 34 Debess Vārtus vaļā ver Debess Vārtus vaļā ver Un ļauj, lai straume plūst Un ļauj, lai žēlastība līst Un ļauj man Tevi just Tevi vēlos es Pasaulīgas vēlmes izplēn prom Viss, ko vēlos – Tevi pazīt vēl Viss, ko vēlos – Tevi satikt šeit, šobrī Viss, ko vēlos – būt pie Tevis, Kungs Just kā Tu pieskaries Paul Oakley Dievs ir labs God is good lv 35 Dievs ir labs, Viņš ir labs! Manā sirdī skan slavas dziesma T Dievs ir labs, Viņš ir labs, Naktī tumšākā Viņš man pretī nāk. Dievs ir labs, Viņš ir labs, vienmēr labs! Ejot cauri ēnām baisām, Kuru apkārt mums ir daudz, Nebaidies, Viņš Tevi sargā, Esi Viņa rokās drošs. Dieva prāts ir nemainīgs Viņš ar Tevi vienmēr kopā būs. Grēkojam mēs nedomājot, Nolēma par mums Viņš mirt Sūtīt savu Svēto Garu Lai mēs varam liecināt. Dieva prāts ir nemainīgs Viņš ar Tevi vienmēr kopā būs. Lai gan nesaprotu es Visus Tavus plānus, Dievs Mana dzīve pieder Tev Un mīlestību skaidri redzu es! Don Moen Dievs ir starp mums God with us lv 36 Viņš gāja, kur eju es, (Viņš gāja, kur eju es) Stāvēja tur, kur es, (Stāvēja tur, kur es) Juta, ko jūtu es, (Juta, ko jūtu es) Viņš saprot mani. Viņš zin manas vājības, (Viņš zin manas vājības) Pats cilvēks bij kā es, (Pats cilvēks bij kā Kārdināts tika, (Kārdināts tik bez grēka gan. Dievs ir starp mums, tik tuvu mums, Dievs ir starp mums, Emmanuels Pasaules atstumts, (Pasaules atstumts) Nosodīts, satriekts, (Nosodīts, satriekts) Nevainīgs cieta, (Nevainīgs ciet Bet vienmēr mīl. Par mani raudāja, (Par mani raudāj No grēkiem atpirka, (No grēkiem atpirk Dzīvību atdeva, (Dzīvību atdev Lai es dzīvotu. Don Moen Dievs mani izglābis ir My Redeemer lives lv 37 Dievs mani izglābis ir, Un grēks man nomazgāts sen, Ticu es, ticu es. Mans kauns ir aizslaucīts prom, Viņa Vārdā dziedināts es, Ticu es, ticu es. Dziediet Viņam slavu, Jo nāvi Dievs uzvarējis. Glābējs mans ir dzīvs! Glābējs mans ir dzīvs! Tu nastu paņ Es esmu brīvs Uz virsotnes šīs dejoju Lai Tevi redzētu Reuben Morgan Dievs mūs aicinājis lv 38 Dievs mūs aicinājis kopā Viņa vārdā Viņu pielūgt, godāt no sirds vēlamies Gribam sirdis atvērt Dieva Svētam Gar Saņemt Viņa svētības Saņemt Viņa svētības Tā mīlestība ir nemainī Tā žēlastība nekad nebeidzās Tā ir jauna ik rītu jauna ik rītu Ir uzticams mūsu Dievs Ir uzticams Viņš Dievs šajā pilsētā God of this city lv 39 Tu esi Dievs šajā pilsētā Esi Ķēniņš šiem ļaudīm Esi Kungs pār šo tautu Tu, Dievs Tu esi gaisma šai tumsā Cerība, kam tā zu Esi miers dzīves vētrās Tu, Dievs Nav neviens kā mūsu Dievs Nav neviens kā mūsu Dievs Lielas lietas vēl notiks šeit Lielas lietas vēl jāpavei Šajā pil - sē - tā Chris Tomlin Dievs Tēva mīlestību mums How deep the Father’s love for us lv 40 Dievs Tēva mīlestī – bu mums caur savu Dēlu de – v Tik dziļu, īstu, pa – tie – su es zinu tikai vienu. Ak, Tēva sirds pie krusta raud, klāj Jēzu negods, zaimi Lai mēs reiz būtu go – dī – bā, Viņš viens cieš visu vainu. Lūk krusts, pie krusta Jēzus mirst, mans grēks uz Viņa pleciem. Es kaunā redzu sevi tur – pie tiem, kas izsmej, nievā. Viņš mira manu grēku dēļ, nav cita ceļa, nav T Par manu dzīvi samaksāt var tikai Jēzus nāve. Man nav nekā, ko vietā dot, nekā tik liela, dār Mans ieguvums ir Jēzus krusts, ar Viņu viena dzīv Kapēc tik dārga samaksa, kapēc man Dievs to dāvā? Es nezinu, nav atbildes, bet zinu man ir piedots. Stuart Townend Dievs, lai spīd Shine, Jesus Shine lv 41 Dievs, lai spīd Tava gaisma pasaulē Cauri tumsai un pāri neziņai; Jēzu, Tu esi gaisma šai pasaulei, Ilgāk tumsā es palikt vairs nevēlos, Lai viss top gaišs! Lai viss top gaišs! Nāc, Jēzu, nā Tava gaisma lai aizdzen tumsu! Nāc Svētais Gars, Manā sir-dī nāc! Lai straume plūst Tavu godību sajūt sirdis, Svētīts Tavs Vārds Tava gaisma lai spīd! Kungs es nāku no tumšās pasaules, Tavā gaismā lai vienmēr paliktu Tavā nāvē man dāvāta dzīvība, Tavā spēkā gūst dvēsele brīvību. Lai viss top gaišs! Lai viss top gaišs! Tavā gaismā es savu dvēseli, Skaidri ieraugu - it kā spogulī. Tev ik dienas es vēlos kļūt līdzīgāks Mana dzīve lai gaismu vien izstaro. Lai viss top gaišs! Lai viss top gaišs! Graham Kendrick Dziedāšu Tam Kungam He was there lv 42 Intro: D A G A 2x Dziedāšu Tam Kungam, Es dziedāšu Tam Kungam, Jo Viņš ir paaugstināts un godināms 2X Viņš bij’ tur manis dēļ plašā tuksnesī, Viņš bij’ tur manis dēļ augstākā kalnā, Bij’ tur manis dēļ, kad sajutu slāpes, Bij’ tur manis dēļ un deva man dzert. Plašā tuksnesī – Viņš bij’ tur, Augstā kalnā – Viņš bij’ tur, Dziļā ielejā – Viņš bij’ tur , Visur, kur es skatos, zinu Viņš ir klāt. David Crowder Dziedi tam Kungam Awaken the Dawn lv 43 Dziedi Tam Kungam no visas sirds Dziedi Viņa vārdam, jo cienīgs ir Viņš Dziedi Tam Kungam ar visu spēku Debesu valstību pasludinot Tu esi Kungs, dzīvības Dievs Glābējs ikvienam, Tev slav Tev dziedot, lai mostas noskumuši Dzīvības Dievs, Tev slav Dziedi Tam Kungam ar visu prātu Pateicību izprotot Ķēniņ Dziedi Tam Kungam ar visu spēku Debesu valstību pasludinot Delirious Eju ticībā I walk by faith lv 44 Eju ticībā Katru soli es Uzticos Tik Tev Ticībā dzīvoju Solis, ko es eju, Ticībā ir iets Nav ierocis, kas mani uzvarētu. Katrs vārds, ko lūdzu, Ticībā ir lūgts. Ja Dievs ir ar mani, Tad kas var būt pret mani? http://www.youtube.com/watch?v=GpNbH5KCGjk Janice Kapp Perry Es baudu Es baudu lv 45 Pazūd šaubas un es atgriežos Uz ceļa, ko mana Rīta Zvaigzne izgaismo Nāku es vietā svētākā bez kauna un bailēm lūgt Ietērp mani žēlastībā Es baudu cik laba tev sirds Un manas sāpes pārtop skaistumā Kur Tava gaisma mirdz Uzplaukst jau novītis zieds Un no tumsas pāri nepaliek nekā Kur Tava gaisma mirdz Visas kļūdas un laiku izšķērsto Tu piedodi un neatgādini vairs to Savas rokas liekot brūcēs sūrstošās Izņem sapņus salauztos Un pamodini uzticību. Na na na na na… Jorspeis Es draugu atradis What A Friend I’ve found lv 46 Es Draugu atradis Vēl mīļāku kā brālis Es glāstu sajutu Vēl maigāku kā skūpstu Jēzu, Jēzu, Jē - zu, Draugs uz mūžu. Uzticamāk Par māti Cerība, Sirds man salūztu, Ja es To pazaudētu. Martin Smith Es dziedāšu kā Dāvids lv 47 1. Kad Dieva Gars ir manā sirdī, Es dziedāšu kā Dāvids. Es dziedāšu, es dziedāšu, es dziedāšu kā Dāvids Es dziedāšu, es dziedāšu, es dziedāšu kā Dāvids Kad Dieva Gars ir manā sirdī, Es slavēšu kā Dāvids Es slavēšu, es slavēšu.... 3. Kad Dieva Gars ir manā sirdī, Es dejošu kā Dāvids. Es dejošu, es dejošu... 4. Kad Dieva Gars ir manā sirdī, Es pielūgšu kā Dāvids. Es pielūgšu, Es pielūgšu... Es esmu Dieva draugs I am a friend of God lv 48 Dievs, kas esmu es, ka tu pazīsti mani Ka vienmēr dzirdi, kad saucu es Vai tiešām ir tā, ka tu domā par mani tik ļoti Kā mīli tu mani Tas mani pārsteidz Es esmu Dieva draugs Es esmu Dieva draugs Es esmu Dieva draugs Viņš mani tā sau No rīta agri mani modina Tava balss Tu aicini mani, savā tuvumā Man mana daļa ir tikusi tik jaukā vietā Tiešām skaists ir mans mantojums Israel Hughton Es esmu drošs In Your hands lv 49 Es esmu drošs – Tu e – si šeit Tu nemainīgs un sir – dī dzīvs Vienmēr, mans Kungs Tu esi man klāt, no rokām Tev mani Neviens neizraus – Tu neļausi man iet Tu sevi visu, Kungs, at – devi Tu dāvā – ji man brī – vī – bu un izglābts es Bijis Tu Vienmēr man klāt, pat ja es nejūtu to Atklājis sevi man esi Tu, mans Kungs Vienmēr mans Kungs Hillsong Es te, lai satiktos Meet with me lv 50 Es te, lai satiktos Nāc un pieskaries. Bez Tevis pazudis, Nāc un atklājies! Gaidu es (gaidu es) Lai nāk Tavs spēks Dzīvoju (dzīvoju) Savās rokās nes Dziedu es (dziedu es) Tev slavu, Kungs, Tu nāc, Tu nāc, šo vietu piepildi. Lamont Hiebert Es Tevi mīlu tā Я так люблю Тебя lv 51 Slava Tev vienam un gods, mans Kungs. Mīlestība Tava apklāj visu zemi. Par mani atdevi Tu savu dzīvību Tagad dzīvoju es Tev mūžīgi. Piedz: Mans Glābēj, Jē - - zu, Es Tevi mīlu tā, Es tik ļoti mīlu Tevi, Es Tevi mīlu tā, Mans Glābēj. Varens un svētības pilns, mans Kungs, Tavs dāsnums un spēks visu zemi piepilda, Vien Tu visvairāk mani mīli Es ar visu savu sirdi Tevi godināšu. Лёля Мизынчук, Вера Касевич Es vēlos vēl I need You more lv 52 Es vēlos vēl, vairāk kā līdz šim Es vēlos Kungs, to vārdiem neizteikt Es vēlos vēl, daudz vairāk kā līdz šim Es vēlos Kungs, Tevi Kungs. Vairāk kā elpa man, Vairāk kā dziesma šī Vairāk kā sirds pukst man Daudz vairāk kā tas viss Dievs, šis laiks jau iet Esi Tu blakus mums Jo es nevēlos iet atpakaļ pie dzīves tās Tikai Tev lai slava skan Vairāk kā elpa man Vairāk kā dziesma šī Pār visu vairāk Tu Man vajadzīgs Es veros augšup I lift my eyes up lv 53 Es veros augšup Tur uz kalni Kur mana glābšana. Tā nāk no Tevis Debess Valdniek, Un zemes Radītāj! Man esi vajadzīgs, Tu mana Cerī Un lūgsna vienīgā. Uz Tevi gaidu Kungs, Nāc mani atbrīvo Un ieved dzīvībā. Brian Dorksen Es zinu Es zinu lv 54 Es zinu, ka mīli mani Tu Un man ar to pietiek, lai Tev kalpotu Un Tevi sla - vētu, mans Kungs! Es zinu, ka miri par mani Tu Un man ar to pietiek, lai Tev kalpotu Un Tevi sla - vētu, mans Kungs! Atjauno mūsu sirdis, Ielej jaunu mīlestību, Lai viens otru mīlam tā, Ka aizliegt sevi Spējam otra rūpēs, bēdās, Un no jauna tīri kļūt! Es zinu, ka jēgu dod dzīvei Tu Un man ar to pietiek, lai Tev kalpotu Un Tevi slavētu, mans Kungs! Es zinu, ka dzīvi Tu pārveido Un man ar to pietiek, lai Tev kalpotu Un Tevi slavētu, mans Kungs! Dz.Priedītis Esi Dievs lv 55 Esi Dievs, esi Dievs, Esi Dievs, esi Dievs, Valdnieks ir Dievs Mēs pacelsim savas sirdis, Mēs pacelsim savas rokas, Mēs iesim Dieva vaiga priekšā slavējot. Esi Tu man viss Everything lv 56 Dievs manā dzīvē, Tur manā elpā, Dievs manā mierā, Dievs manā miegā. Dievs manā ceļā, Tur manā darbā, Dievs manās domās, Dievs manā dziesmā. Esi Tu man viss, Esi Tu man viss, Esi Tu man viss, Esi Tu man viss. Dievs manās ilgās, Tur manos sapņos, Dievs manās acīs, Dievs manās gaidās. Dievs manos smieklos, Tur manās bēdās, Dievs manās sāpēs , Dievs manā priekā. Kristus manī, Kristus manī, Godības cerība. Tu man esi viss. Tim Hughes Esi Tu mans Dievs Esi Tu mans Dievs lv 57 Esi Tu mans Dievs, Esi Tu mans Kungs, Esi Tu mans Gans, Esi Glābējs mans! Esi Tu mans Spēks, Esi Tu mans Miers, Esi Tu mans Prieks, Esi Stiprums mans! Tik uz Tevi, Dievs, vien es paļaujos, Tev vien uzticos! Tevi pielūdzu es, Mana balss Tev godu nes, Tevi slavēju es, Esi Tu mans Dievs! Esi Tu mans Draugs, Esi Tu mans Ceļš, Esi Tu mans Sargs, Esi Spožums mans! Valdis Indrišonoks Esmu bērns Tavs Esmu bērns Tavs lv 59 Nāciet visi Dievu slavēsim. Viņam vienam dziesmas dziedāsim. Nāciet visi Dievam pateikties, Par Viņa darbiem kopā priecāties! Esmu bērns Tavs, esmu izglābts Un no sirds es līksmoju. Tavā priekšā es kā Dāvids No prieka dejoju Na na na na na na na na n Valdis Indrišonoks Esmu brīvs I am free lv 60 Ar Tevi aklais redz, Ar Tevi mēmais dzied, Kas miris kājās l Un sirdis Tevi teic, Ar Tevi tumsa bē Un mana sirds sauc: „Esmu brīvs!” Varu brīvi skriet, (Varu brīvi skriet) Dejot varu es, (Dejot varu es) Varu brīvi dzīvot Tev, (Varu brīvi dzīvot Tev) Esmu brīvs! Newsboys Gaismas Tēvs Father of lights lv 61 Gaismas Tēvs, Tu priecājies par saviem bērni Gaismas Tēvs, Tu priecājies par saviem bērni Un viss, kas labs un pilnīgs ir no Tevis nāk Gaismas Tēvs Gaismas Tēvs, Tu nemainies, Tu esi mūžīgs Gaismas Tēvs, Tu nemainies, Tu esi mūžīgs Vineyard Gatavs pazaudēt sevi Gatavs pazaudēt sevi lv 62 Gatavs pazaudēt sevi, Lai tiktu atrasts es Tevī Mirdzēt Tavā spožumā Nekur tālāk vairs neiet, Bet palikt tepat. Rādi ceļu pie Sevis, Lai nepazūdu bez Tevis Piespied mani tuvu klāt Ar ogli degošu šķīstī Lūpas manējās ,Kungs. Tev piederu es Tev dzīvoju es Tev dziedu dziesmu šo Tev! Jānis Zābaks Godība Majesty lv 63 Nā – ku es, mazs pie Tava troņa, Kungs, žēlastībā atbrīvots. Nā – ku es, redzi manus grēkus Tu, caur asinīm Tu atbrīvo. At – ra – du to Mīlestību lie – lā – ko Pie Tava upura, kur dzīvi atdevi. Godība, Godība! Vien žēlastībā dzīvojot, Tavas rokas brīvību man dod. Nāku es mīlestībā pazemīgs, piedošana ir Tavs spēks. Nāku es Tavas uguns liesmās degt, lai sirdi brīvu atdarītu. Atradu to mīlestību lielāko pie Tava upura,kur dzīvi atdevi. Piedz. Godība, Godība! Vien žēlastībā dzīvojot, Tavas rokas brīvību man do Godība, Godība! Uz visiem laikiem izmainīja Tavas valstības tuvība. Delirious Godināts Tā Kunga vārds Blessed be the Name lv 64 Godināts Tā Kunga vārds Godināts Tā Kunga vārds! Godināts Tā Kunga vārds mūžīgi Tā Kunga vārds ir stiprā klints, Kas vētrā un negaisā ir patvērums. Tā Kunga vārds ir kā uguns tumsā Dod maldīgiem Cerību un glābšanu Clinton Utterbach Gribu būt tajā vietā Gribu būt tajā vietā lv 65 Vēl soli, vēl vienu uz priekšu spert Vēl lāsi, vēl vienu malku veldzes dzert. Pret vēju, pret straumi, caur ērkšķiem iet Kaut spēki drīz beigsies – tā brīžam šķiet! Gribu būt tajā vietā, kurā visas brūces dzīst! Gribu plūst tajā up-ē, kurā mīlestība līst! Pret vēju, pret straumi, caur ērkšķiem iet, Kaut spēki drīz beigsies – tā brīžam šķiet! Caur gaismu, caur mieru, lai bailes zūd, Par mirkli, vēl vienu bagātāks vēl kļūt! Valdis Indrišonoks Gribu Tavu sirdi pazīt Gribu Tavu sirdi pazīt lv 66 Laužos ārā es no straumes, kas sev visu aizrauj līdz Negribu kā skaliņš peldēt, būt bez vārda, nepazīts Gribu patiesību atzīt, lai mani brīvu dara tā Gribu kļūt par tīru trauku, ko mīlestība piepil Gribu Tavu sirdi pazīt, Gribu sevi iepazīt Gribu atvērt debess logus Būt Tavas gaismas piepildīts Ceļos es, Tev pretī eju, Mani nevar apturēt. Gribu saukties Tavā Vārdā, Tavai tautai piederēt. Gribu patiesību atzīt, lai mani brīvu dara tā Gribu kļūt par tīru trauku, ko mīlestība piepil Valdis Indrišonoks Iesākumā bija Vārds Iesākumā bija Vārds lv 67 Iesākumā bija Vārds Un Vārds bija pie Diev Un Vārds bija Dievs Caur Viņu ir radīts viss Viss redzamais un neredzamais Dm7 7 Un viss, kas tapa radīts, bij’ ļoti labs. Kaspars Ezeriņš Imanuēls Emmanuel lv 68 Svētais, Svētais Tevi pielūdzu, Tev vien sekoju. Tevi mīlu es, Mani mīli Tu, Tevi slavēju. Imanuēls, Dieva Dēls, Tu mani neatstāj. Mans Labais Gans Draugs uz mūžu Imanuēls. Cik pārsteidzoši Esi nosaucis Vārdos zvaigznes. Tevi mīlu es, Mani mīli Tu, Tevi pielūdzu. Svētais, Svētais, Dievs ,Tu varens, Nav neviens kā Tu! Starpspēl Reuben Morgan, Hillsong Izraēla Varenais The Mighty One of Israel lv 69 Tas Kungs liks savai godībai parādīties Un savam Vārdam piepildīties. Nāc tā Kunga kalnā skatīties Viņa zemes godību. Viņš - Izraēla varenais, Viņš - Izraēla varenais, Viss piepildīsies, Ko apsolījis Dievs - Viņš Izraēla Varenais. Kā briedis lēkās klibais un priecāsies, Un aklo acis atvērsies, Kurlie ļaudis dzirdēs Un mēmie gavilēs, Tuksnesis priekā uzziedēs. Don Moen Izsalcis Hungry lv 70 Izsalcis pie Tevis nāku es, Tu piepildi; Esmu tukšs, bet zinu, mani Tu Mīlēt nepārstāj. Tādēļ gaidu, mans Kungs, Uz Tevi gaidu, mans Kungs! Es ceļos nokrītu, Sevi visu atdodu, Jēzu, Tu man esi viss, kādēļ dzīvoju. Salauzts skrienu Tavās rokās es Plaši atvērtās; Noguris, bet pieskāriens Tavs Mani atjauno. Kathryn Scott Izskan mūzika Heart of Worship lv 71 Izskan mūzika, kad projām paņemts viss Pie Tevis nāku es Ilgojos Tev sniegt, ko slavas cienīgu, Tavai sirdij, Dievs Par dziesmu vairāk dodu Tev, kā izteikt tā spēj Es zinu – to neprasi man Daudz dziļāk uzlūko Tu – cauri ārienei, Tu sirdī ieskaties man Es atgriežos, kur slava plūst, Pie Tevis mans Kungs, pie Tevis Jēzu! Piedod, Kungs, kad esmu kļūdījies Par Tevi mans Dievs, Par Tevi, Jēzu Ķēniņ godībā, tas neizsakāms ir, cik gan cienīgs Tu Liekas esmu vājš, kas vien pieder man – tas viss ir Tavs Par dziesmu vairāk Tev, Kungs, Dodu vairāk Tev Kungs ( 2x ) Tu sirdī ieskaties man, sirdī ieskaties Tu ( 2x ) Matt Redman Ja ne Tava žēlastība Where the angels fear to tread lv 72 Ja ne Tava žēlastī Ja ne Tava laipnī Ja ne Tava mīlestī Kā man pastāvēt? Ja ne Tu, kas dari brīvu Ja ne upuris Tavs Ja ne Tava labestī Kā man pastāvēt? Un sevi atkal atrodu Kur pat eņģeļi bīstas nākt Kur nekad neuzdrīkstētos būt Bet Tavas asinis atbrīvo Pie Tevis piedošan Tāpēc Tevis bīstamies Jēzu, Tava mīlestī Uz ceļiem mani liek. Tava svētuma skaistumā... Tava svētuma skaistumā... Matt Redman Žēlastībā atpestīts lv 74 Žēlastībā atpestīts, asinīs es nomazgāts, Pazīstu nu savu Kungu es. Viņa spēkā uzcēlies, dzīvoju nu Kristū es, Viņa žēlastību slavēju. Jauns sākums Jauns sākums lv 75 Klusumā Tu runā, Kungs Sirds tukšumu Tu piepildi, Tu piepildi Kas gan mana dzīve, bez Tevis viens grasis un Pazudusi sirds, pazudusi sirds Tevī dzīves jēgu varu rast Bez Tevis es neesmu itin, itin nekas, itin nekas Salauztu un satriektu Tu mani atradi, atradi Pat tādu Tu mani pieņēmi Tu, Dievs. Tu esi jauns sākums man Lai cik es kļūdītos, es zinu piecelšos, Jo tāds kā Tu nav neviens X3 Tava troņa priekšā stāvu Gatavs Tev paklausīt Kristaps Tālbergs Jēzu, dod mums pazīt Tevi lv 76 Jēzu, dod mums pazīt Tevi, Ļauj mums redzēt debesis. Vadi, māci, sargi, svētī, Atļauj vienmēr pie Tevis būt. Žēlastība, tā jau līst lv 77 [1] Žēlastība, tā jau līst, tā jau līst, Žēlastība tā kā lietus līst Žēlastība, tā jau līst, manā sirdī tā līst [chorus] Heijā! Saņemt gribu es Heijā! Tavu žēlastību! Heijā! Tavā priekšā dejošu es! [2] Mīlestība, tā jau līst, tā jau līst, Mīlestībā kā lietus līst, Mīlestība, tā jau līst, manā sirdī tā līst. [chorus2] Heijā! Saņemt gribu es, Heijā! Tavu mīlestību! Heijā! Tavā priekšā dejošu es! Jēzu, esi godināts Jesus Be glorified lv 78 To Kungu bīstieties Jo liels ir Viņa spēks Nāciet zemoties Un slavēt Viņa svēto Vārdu Jēzu, esi godināts Jēzu, esi godināts Lai visas tautas dzi Par to, cik liels ir Dievs Un dzīves savējās Pie krusta noliekam (Tev, Jēzu) Reiz ikkatrs redzēs kungu Kungu, Valdnieku pār radīto Visi Viņu pielūgs Skillet Vai ir Tev kāds līdzīgs Who is there like You lv 79 Vai ir Tev kāds līdzīgs? Un kurš gan cits savu dzīvību par mani atdotu? Kurš atlīdzināt spēj to Visa radība raugās uz Tevi vien Tu gādā par visu ko veidojis Savas rokas paceļu, balsi paceļu Tavu vārdu slavēju, žēlastībā palieku Savā mīlestībā nāc un mani pārveido Tavam vārdam uzticos uz Krustu paļaujos Ticu asinīm un Tavai taisnībai Jo tu Savā spēkā nāc un mani pārveido Paul Oakley Jēzu, Tu esi Kungs Hail Jesus, You’re my King lv 81 Jēzu, Tu esi Kungs (Jēzu, Tu esi Kungs) Tev vienam sekošu (Tev vienam sekošu) Visu mūžu slavēšu, (Visu mūžu slavēšu) Jo brīnišķīgs esi Tu! (Jo brīnišķīgs esi Tu) Jēzu, Tu esi Kungs Tev vienam dziedāšu! Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai piepildās! Slava, slava Jēram, Tam, kurš goda krēslā! Tavā vārdā uzvaram, Jēzu par Kungu sludinām! Lauva no Jūdas cilts, Cik varens esi Tu, Lauva no Jūdas cilts, Brīnišķīgs esi Tu! Donnie McClurkin Jēzu, Tu Gaisma dvēselei Jesus, Lover of my soul lv 82 Jēzu, Tu Gaisma dvēselei Jēzu, Tavā mīlestībā dzīvoju es Nekad Tevi neatlaidīšu Manā balsī ieklausies un teikšu es: Kā mīlu un ceru Ja zudīs pasaule Tevi neatlaidīšu Mans Glābēj, Draugs labākais Līdz saules rietam es Tevi slavēšu. Pielūdzu mans, Kungs, Līdz dienai pēdējai. Charles Wesley&Simeon B.Marsh Jēzu, tuvāk velc lv 83 Jēzu, tuvāk vel C G/H Klāt pie Tavas sirds. Zūd, lai viss, kas sien pie pasaules. Jēzu, tuvāk vel C G/H Klāt pie Tavas sirds. C D C/E D7sus4 Es vēlos Tevi pielūgt, paklausīt. Jēzus – Svētais un Svaidītais Holy and Anointed One lv 84 Jē - zu, Jē - zu Svētais, Dieva Svaidītais, Jē - zu. Jē - zu, Jē - zu Augšāmcēlies un paaugstināts, Jē - zu. Tavs vārds ir kā medus un lūpām man, Tavs Gars veldzē manu dvēseli, Tavs Vārds ir kā gaisma ceļā man, Jēzu, es mīlu tik Tevi vien. Vineyard Jēzus Kristus mans Draugs Jēzus Kristus mans Draugs lv 85 Jēzus, Jēzus Kristus, Jēzus Kristus mans Draugs Nekad nemainītu Viņu pret kaut ko citu Es jūtu manā sirdī tagad mājo Tu Un es lūdzu lai tur vienmēr, vienmēr paliktu. Un kad Tēva mājās reiz, Jēzu, es nokļūšu Prieka asaras man līs, kad Tavu vaigu skatīšu. Atis Rijnieks/Ocha Jēzus samaksā Jesus paid it all lv 86 Es dzirdu saka Viņš: “Tu esi nespēcīgs. Spēku lūdz, tad iegūsi Manī visu mantosi.” Jēzus samaksā Tikai Viņa dēļ Grēks par as’nīm sarkanāks Kā sniegs ir nomazgāts Kungs tagad atzīstu Tavs spēks un uzvar Var dziedēt salauztu Likt akmens sirdīm kust Un kad reiz es apskaidrots Troņa priekšā stāvēšu “Jēzus mira tieši manis dēļ” To sacīt nebeigšu Par manu grēku samaksāts No nāves esmu modināts Elvina Hall, John T. Grape Jēzus, Vārds pār it visiem lv 87 Jēzus, vārds pār it visi Brīnišķais Glābējs, varenais Dievs Imanuēls, Dievs ir ar mums, Glābējs visiem, dzīvības Vārds. Jo neviens nemīl tā kā mīli Tu Jo neviens nemīl tā kā mīli Tu lv 88 (Capo 3) Es paceļu balsi pateicībā Es paceļu rokas pateicībā Jo neviens nemīl tā kā mīli Tu Jo neviens nemīl tā kā mīli Tu Es noliecu galvu pazemībā Es nokrītu ceļos nolieku visu Tavās rokās Jo neviens nemīl tā kā mīli Tu Jo neviens nemīl tā kā mīli Tu Tavā priekšā zemojos es atdodu dzīvi, Atdodu visu kas man dārgs, visu kas man dārgs. Tavā priekšā zemojos es atdodu dzīvi, Atdodu visu kas man dārgs, visu kas man dārgs Jo neviens nemīl tā kā mīli Tu Jo neviens nemīl tā kā mīli Tu Es paceļu acis pretī Tev Es paceļu sirdi Tavā priekšā, dārgais Kungs Jo neviens nemīl tā kā mīli Tu Jo neviens nemīl tā kā mīli Tu Jānis Zābaks Jo vairāk tiecos The more I seek You lv 89 Jo vairāk tiecos Jo tuvāk esmu Jo tuvāk esmu Jo vairāk mīlu Pie Tavām kājām būt, Ņemt to, ko pasniedz man Tu Tur atgūt elpu atdusā Just Tavu sirdi Šī mīlestība ir daudzreiz dziļāk Sirds mieru Tevī ro Tas mani pārsteidz Zach Neese Jo vairāk uzticos Jo vairāk uzticos lv 90 Jo vairāk uzticos Tev Jo lielāks miers manī plūst Jo vairāk atdodu Tev Jo lielāks spēks tālāk iet Jo vairāk meklēju Tevi Vairāk spēju ieraudzīt Jo vairāk paklausu Tev Jo vairāk mīlu Tevi, Kungs! Vēlos visu nolikt Tavās rokās Par Tavu mīlestību pateikties Ļaut Tev vadīt katru manu soli Piedzīvot Tavu spēku ikdienas Lība Ēce Kā bērns Kā bērns lv 91 Kā bērns, kas vēl nemāk iet Kungs es Tev uzticos Jo zinu – man citur nav kur skriet Tu klints mana cietākā Tu mani mīli tā Pa Tavu ceļu vēlos iet Kad krītu, Tu mani cel Un māci staigāt patiesībā Ik jaunu rītu no Tevis dāvātu Tu mani vienmēr mīli tā Filips Baumanis Kā putns pēc debess Kā putns pēc debess lv 92 Kā putns pēc debess – Tevis il- go- jos Kā koks pēc ūdens – Tevis slāpstu es Bez Tevis esmu izžuvis Jēzu, mani padzirdi Lai man neslāpst vairs Jēzu, mani pabaro Lai man nesalkst vairs Kā nakts pēc zvaigznēm – Tevis ilgojos Kā zieds pēc saules – Tevis slāpstu es Bez Tevis esmu izžuvis. Valdis Indrišonoks Kā varu klusēt How can I keep from singing lv 93 Dziesma, kas nebeidzas atskan sirdī man Es dzirdu kā tā skan Kaut arī vētras nāks stipri pieķeršos Klintij drošākai. Kā varu klusēt, Tev nedziedāt? Kā varu izteikt pilnībā- kas Tava mīlestība? Kā varu klusēt, kā neizteikt? Es esmu mīlēts, atjaunots Mana sirds dziedās: Dievam Gods! Acis pacelšu naktī tumšākā Jo zinu - Glābējs dzīvs! Ar Tevi staigāšu, sirdi, kas pazīsti Un dziesmu dziedāšu Bri Dziedāšu grūtības, kad nāks, Un kad uzvaras, Dziedāšu ceļu zaudējot Un kad kritīšu Dziedāšu, jo Tu mani cel Jo esi Tu Dziedāšu, jo Tu uzklausi Kad lūdzu es Dziedāšu dzīvi beidzot Jo zinu kaDziedāsim reiz ar enģeļi Un visiem svētajiem! Chris Tomlin Kad Dievs Tev jaunu dienu dod Kad Dievs Tev jaunu dienu dod lv 94 Kad Dievs Tev jaunu dienu do Vai redzi kā Viņš Tevi mīl Kā Viņš liek saulei tevi sasildīt Vai redzi Viņam tevis rūp Dievs ir labs un tāds Viņš paliks vienumēr Nav nekā, kas spētu Viņu izmainīt Jēzus nekad tevi vienu neatstās Tevi, kuru Viņš tik ļoti mīl Andris Lanka Kad es raugos Tavā svētumā When I look into Your holiness lv 95 Kad es raugos Tavā svētu - mā, Kad es skatos Tavā piemīlībā, Visas lietas tad kļūst kā ēnas Gaismā Tavējā. Kad mans prieks ir meklēt Tavu sirdi, Palikt Tavā mīlestībā, Dievs, Visas lieta tad kļūst kā ēnas Gaismā Tavējā. Pielūdzu Tevi, pielūdzu Te - vi, Man dzīvē viss ir pielūgt Tevi, Dievs. Pielūdzu Te -- vi, pielūdzu Te - vi, Man dzīvē viss ir pielūgt Tevi, Dievs. Cathy Perrin Visu Jēzum nodot gribu I surrender all lv 96 Visu Jēzum nodot gribu, Vairs neko par savu saukt Miesa, dvēsele un manta, Viss lai Viņa īpašums. Visu atdodu, Visu atdodu, Tev mans, Kungs, mans Dievs, mans Glābējs, Visu atdodu. Visu Jēzum nodot gribu, Sirdi ļauno, grēcīgo Visu savu lepno prātu pakļaut Viņa vadībai. Visu Jēzum nodot gribu, Un ne ļaunai pasaulei, Visu, ko es dodu Jēzum, Atjaunotu atdod Viņš. Visu Jēzum nodot gribu Gara spēkus labākos, Visas domas, visas ilgas, Darba dienu trauksmaino. Judson W. Van DeVenter Visu atdodu All to Jesus I surrender lv 98 Visu Jēzum atdodu es, Visu Viņam pienesu, Mūžam mīlēšu, uzticēšos, Viņa klātbūtnē dzīvošu. Visu atdodu, Visu atdodu, Visu Viņam, manam Glābējam, Visu atdodu. Viss, ko vēlos Finally I surrender lv 99 Viss, ko vēlos - prāts lai notiek Tavs! Tu mans Podnieks-un es esmu māls. Viss, ko vēlos - Tavu ceļu iet, Radītājs mans- Tu mani veidoji. Es beidzot padodos Tev! Es beidzot padodos Tev! Es beidzot padodos Tev! Es beidzot padodos Tev! Misty Edwards Viss šis nams Hear our praises lv 100 Viss šis nams lai pildās priekā, Lai visapkārt dzir Pateicības dziesma Dievam, Viņam pieder uzvara! Visas tautas pielūdz Tevi, Gavilē un līksmo Tev! Tava slava, gods un var Pārklāj zemi, debesis! Savu svēto tautu māci Pielūgt Dievu mūžīgo. Mīlestību sirdīs dāvā Slavēt Kungu vareno! Aleluja, aleluja, Aleluja, aleluja… Hillsong Visi, kam slāpes All who are thirsty lv 101 [chorus] Nāc, Kungs Jē - zu, nā Nāc, Kungs Jē - zu, nā [1] Visi, kam slāpes, Katrs, kas vājš, Pie Avota nāciet, Kur dzīvības straumes plūst [2] Lai bēdas un sāpes Tiek aizskalotas Viņa žēlastībā No sirds sau - cam mēs. [chorus2] Nāc, Svē - tais Gars! Nāc, Svē - tais Gars! Brenton Brown & Glenn Robertson Viņš spējīgs glābt Mighty to save lv 102 [1] Visiem vajadzīga tāda mīlestība, Kura dziedē Visiem vajadzīga tāda žēlsirdība, Kura atbrīvo. Glābējs Viņam pieder vara, Jo tikai Viņš spējīgs glābt, Tikai Viņš spējīgs glābt. Jēzum vien ir pestīšan Viņš augšāmcēlies un dzīvs Augšāmcēlies un dzīvs. [2] Ņem mani kāds es esmu, Manas vainas, kļūdas Un mani atjauno. Tev dzīvi savu dodu, Mieru Tevī rodu Visu atdodu Tev [chorus] Tava gaisma cauri tumsai spī Mēs dzi Tavam godam, mūsu Kungs un Dievs, Jēzu. Hillsong United Viņš ir šeit lv 103 Viņš ir šeit, Viņš ir šeit. Lai ar tevi satiktos, Viņš ir šeit. Tavā priekšā mūsu Tēvs Dziļi zemojamies mēs. Slava Tev par to , ka Tu esi šeit. Viņš ir Kungs, Viņš ir Kungs. Viņš ir augšāmcēlies, Viņš ir Kungs. Visi ceļi locīsies, katrs Viņam nodosies, Jo Jēzus Kristus ir mūsu Kungs. Viņš ir dzīvs lv 104 Dodiet Tam Kungam slavu Dodiet Tam Kungam godu Slavējiet Viņu par glābšanu Mūžīgo dzīvību Jo Viņš ir dzīvs, Viņš ir dzīvs! No nāves uzcēlies Pie krusta koka Viņš nepalik Jēzus nāvi uzvarēj Jēzus nāvi uzvarēja! Dodiet Tam Kungam slavu Dodiet Tam Kungam godu Par mīlestību vislielāko Dāvanu dārgāko. Ilze Sproģe Viņa Vārds ir Jēzus Jesus Friend of sinners lv 105 [1] Ir kāda balss, kura jādzird tev Ir kāda dziesma, kurai jāskan vēl Ir kāds Vārds, Kurš augsti godināms Ir dārgums vērtīgāks kā zelts Ir Valdnieks tronī taisnīgs, svēts Viņam mūsu gaviles mūžīgi skanēs Viņa vārds ir Jēzus Mans Glābējs Jēzus Jēzus, Jēzus Mans Draugs [2] Miers, kas bailes apklusin Mīlestība, kas mūžī Cerība par nāvi stiprāk Ir draugs, Kurš nekad neatstās Sirds, kura vienmēr pukstēs tev Viens ir vārds, Kurā esam glābti mēs Paul Oakley Viens ceļš One way lv 106 Intro : Tev savu dzīvi atdodu, Tev pie kājām nolieku, Man vienmēr esi blakus Tu. Bēdās Tevi piesaucu, Esi viss, kam dzīvoju, Un visu sevi atdodu es Tev! Viens ceļš – Jēzus, Viņš ir Tas, kamdēļ es dzīvot vēlos. Viens ceļš – Jēzus, Viņš ir Tas, kamdēļ es dzīvot vēlos. Esi vienmēr blakus man, Mana dziesma Tev lai skan, Tava žēlastība mani sedz. Nekad nemainīsies Tu, Tikai Tev es sekošu, Visu mūžu Tev es dzīvošu! Bri Tu esi ceļš un patiesība, Tu esi mana dzīvība, Vien Tu, Tev visu atdodu. Hillsong Vienmēr slavēšu es lv 107 Ozanna, Ozanna, Ozanna augstībā! Ozanna, Ozanna, Ozanna augstībā! Vienmēr slavēšu es, jo sirdī man prieks, Mani Jēzus ir mī – lē – jis ar mīlestību mūžīgo! Lai slava, lai slava par mīlestību mūžīgo! Lai slava, lai slava par mīlestību mūžīgo! Vienkārša slava Vienkārša slava lv 108 [1] Vienkārša slava no vienkāršas sirds Pie Tevis Kēniņ mans plūst Vienkārša dziesma tik brīnišķi mirdz Acīs Tavās, mans Kungs [chorus] Jē -ē - zu, Tevi mīlu es Jē - ē - zu, mani mīli Tu [2] Vienkārši vārdi tik vienkārši skan Viss jau ir pateikts, viss pasacīts Pie vienkārša Krusta mans vienkāršais Kungs Atdevi dzīvību savu man [bridge] Un tā jau gan ir, ka rozes smaržo, bet ērkšķi dur Ērkšķiem kaisīts šis ceļš Biji Tu sadurts manis dēļ atstāts un viens Pamests un nesaprasts nomiri Tu Jānis Zābaks Vienīgi Tu, mans Kungs Vienīgi Tu, mans Kungs lv 109 Vienīgi Tu, mans Kungs Tu, mans Dievs, Tu, mans Glābēj, Jēzu Spēj mani atbrīvot un piepildīt Ar mīlestību mūžīgo Vienīgi Tu, Jē – zu Esi mans viss Vienīgi Tev, Kungs, Jēzu, vēlos mūžam dziedāt slavas dziesmas Vienīgu Tu Jēzu, Jēzu, mēs Tevi slavēj Jēzu, Jēzu, mēs Tevi godin Jēzu, Jēzu, mēs Tevi pielūdz Jēzu, Jēzu, Tev mūžam gods, lai skan. Kaspars Ezeriņš Vai šī tauta mainīsies Can a Nation be Changed lv 110 Intro: [1] Vai šī tauta mainīsies? Vai šo tautu var glābt? Vai ļaudis atgriezīsies Pie Tevis, Kungs? Uz ceļiem esam mēs, Uz ceļiem atkal esam mēs. Uz ceļiem esam mēs, Uz ceļiem atkal esam mēs. Lai šī tauta izmainās Un lai glābta tā ir. Lai ļaudis atgriezties Pie Tevis sāk. Matt Redman Vairāk spēka More love, more power lv 111 [1] Vairāk spēka, mīlestības Vairāk Tevis manā dzīvē. [chorus] Tevi pielūgšu ar visu spēku. Tevi pielūgšu ar visu prātu. Tevi pielūgšu ar visu sirdi. Tu esi Kungs, Tu esi Kungs. Jude Del Hierro Vārds Jēzus lv 112 Jēzus, vārds Jēzus – Mīlestība, brīvība! Jēzus, vārds Jēzus – Tikai Viņš no visiem grēkiem atbrīvo! Kad mieru ar Dievu It is well with my soul lv 113 Kad mieru ar Dievu man dvēsele jūt, Kaut negaiss tad apdraudē bargs, Sirds ticībā lūdzot var mierīga būt, Jo tas Kungs, jo tas Kungs ir mans Sargs. Piedz.: Labi man – Viņš man dārgs, - Labi man, labi man, Viņš man dārgs! Kad uzmācās sātans un bailēs sirds trīc, Šī cerība gaismas stars spožs, Ka Jēzus mans Pestītājs palīdzēt var; Viņa tuvumā esmu es drošs. Jo grēkus, kam alga ir mūžīgais sods, Man piedeva Jēzus – mans Gans. Viņš mira, lai tiktu man debesu gods, Laimīgs es, jo Viņš tiešām ir mans. Nu dzīvoju Kristum, Viņš spēku man dod, Caur Viņu man uzausīs rīts. Šeit eņģeļu dziesmas jau sirdī man skan, Ak, kāds prieks, kas man vēl apsolīts. Horatio Spafford&Philip Bliss Kāds esmu tāds es atnāku Kāds esmu tāds es atnāku lv 114 Kāds esmu tāds es atnāku Jo zinu mīli Tu, Jo zinu mani mīli Tu. Pazemībā galvu savu noliecu Visu slavu pienesu, Visu slavu, godu pienesu. Pie Tavām kājām es Pie Tavām kājām es Pie Tavām kājām es Ceļos nometies. Jēzu, Pie Tavām kājām es, Pie Tavām kājām es Atis Rijnieks/Oča Katru dien’ Everyday lv 115 Ko lai saku, Kungs, Tu man devi dzīvību, Izteikt nevaru, cik daudz man nozīmē Tu. Mani izglābi, un viss, kas esmu, kas man ir, Es atdodu Tev, Kungs, lai Tava gaisma būtu es. Katru dienu, Kungs, mācīšos Tev paklausīt, Un es lūdzu, lai varu Tevi vairāk vēl iepazīt, Vadi katru manas dzīves soli, Lai es būtu, Kungs, Tava gaisma pasaulei. Katru dien’ es dzīvoju Tev, Katru dien’ es sekošu Tev, Katru dien’ ar Tevi staigāšu. Tev dzīvoju es katru dien’! Tev dzīvoju es katru dien’! Tev dzīvoju es katru dien’! Hillsong United Katru manu sirdspukstu Katru manu sirdspukstu lv 116 Intro: Katru manu sirdspukstu Savā plaukstā Tu sargā Dievs Zinu to, ka neesmu viens Jo ar mani esi varenais Dievs Es zinu to, ka šajā dzīvē es vairs neesmu viens; Jo man uz priekšu katru dienu palīdz iet mans Dievs Katru manu sirdspukstu Savā plaukstā Tu sargā Dievs Tik ar Tevi man sirdī miers Mani neapstādinās nieks Es zinu to – neesmu viens X4 Ilze Zābaka Katru soli Every move I make lv 117 Katru soli speru Tevī , Kungs, Tu esi mans ceļš, Jēzu! Katru brīdi Tevī dzīvoju. Katru soli speru Tevī , Kungs, Tu esi mans spēks, Jēzu! Katru brīdi Tevī dzīvoju. Žēlastība apņem mūs, Kur vien raugos-redzu Tevi, Kungs! Mīlestību saņemot Ak, mans Dievs cik grūti aptvert to. Lalalala... David Ruis Kaut ko tik ļoti vērtīgu Kaut ko tik ļoti vērtīgu lv 118 Kaut ko tik ļoti vērtīgu Vēlos izraut no sirds Un pasniegt Tev Bet nav tur nekā laba, Kas nebūtu nācis No Tavām rokām Tādēļ vēlos būt pazemīgs Tavā priekšā, mans Kungs Un vēlos dzirdēt ko saki man Tu Darīt kā Tavi vārdi tei Dzīvot kā vēlies Tu Estere Lavendele Klints Rock of Ages lv 119 Nav tādas klints, Nav tādas klints, kā Tu ,Dievs! Nav cita Vārda, kas cienīgs slavas šīs, Klints, kurā glābjas , ko neviens nevar gāzt, Tu pieņem mūs kā solījis, Nav tādas klints, Nav tādas klints, kā Tu ! Klints uz mūži Jēzus ir tā Klints x3 Nav tādas klints, Nav tādas klints, kā Tu! Paul Baloche Varu dzīvot Varu dzīvot lv 120 Zinu, jāmirst vēl būs Simtiem reižu, līdz kļūs Redzams tas ceļš, kas aizvedīs tur, Kur beidzas viss,ko zinu Zinu, vēl jāzaudē Viss, kas vērts pasaulē, Līdz mana sirds kļūs brīva no tā, Kas atšķir no Tevis. Tu mani cel un spārnus dod - varu lidot Tu mani nes un atjauno - varu dzīvot Vēl sniegs un lieti līst, Vēl daudz kas un pazudīs. Bp Vēl tumsa mani apskalos, Bet gaisma mani apskaidros Valdis Indrišonoks Ved mani Tu Ved mani Tu lv 122 Tavs tuvums mani pasargā, Kungs, Tavās rokās man netrūkst nekā. Es vēlos būt daudz tuvāk Tev Piepildi mani vēl. Ved mani Tu, ved mani Tu, Ved mani Tu pie Sevis Starpspēle : Dm C4 Bb4 A (C) x2 Ik dienas vēlos sajust to, Kā Tava elpa manī dveš. Es vēlos būt daudz tuvāk Tev - Piepildi mani vēl Kaut varētu es vienmēr Būt Tavā tuvumā Tu,zini, ka es vēlos, Lai Tu man vienmēr būtu klāt. Jolanta Kanašķe Vēlos dzīvu savu,Kungs I will offer up my life lv 123 Vēlos dzīvi savu,Kungs, Pie kājām Tev likt, Mīlestības upuri Tev, Kungs, upurēt. Ņem, Kungs, visu mani Tu bez atlikuma, Pieņem sirdi salauztu, Pieņem mani, Kungs. Jēzu, ko varu dot, ko varu dot, Draugam Vislabākam, Kungam mīlošam? Glābēj, ko varu teikt, Dziesmā izdziedāt, Slavu pilnīgāku vēlos atnest es Tev? Vārdos izteicams nav, ko sirds mana jūt. Em7 D G A7sus Savu pateicību, Kungs, es pienesu Tev. Katru elpas vilcienu Tev atdodu, Mani mīlot, Glābēj, Tu krustā nomiri. Manu grēku smagumu Tu izdzēsi Debess vārtus atvēri, godā iecēli. Matt Redman Vēlreiz krustā lūkojos Once again lv 124 Jēzu, Kungs, Tu visu sevi atdevi, Pazemojies līdz nāvei Tu Cik bieži Tu no jauna mani pārsteidz Ar visu, ko dāvāji man, Ar visu, ko dāvāji man. Vēlreiz krustā lūkojos, kur nomiri Tu Es žēlastībā zemojos un sirds mana lūzt Vēlreiz pateicos, vēlreiz dzīvi izleju Tev. Tagad Tu esi paaugstināts godībā Debesu Ķēniņ, Tev zemošos es Cik brīnišķu man žēlastību dāvāji Slavēt Tevi vēlos vēlreiz. 2x Par krustu pateicos, par krustu pateicos Par krustu pateicos, Mans Draugs. Matt Redman Vēstures veidotājs History maker lv 125 [1] Vai vēl notiek tā, Tad, kad ļaudis lūdz Šķeļas debesis, Karaļvalstis dr [bridge] Jā, notiek tā un es tam ticu Es dzīvoju Tev! [chorus] Vēlos es būt šai pasaulē Vēstures veidotājs Vēlos es būt šai paaudzē Taisnības vēstītājs. Pastāvēšu, skriešu es rokās Tavās, Rokās Tavās, mans Dievs. [2] Vai vēl notiek tā, Tad, kad ļaudis lūdz, Ceļas mirušie, Aklie redzēt sāk. [3] Tā ir taisnība - tad, kad ļaudis lūdz Dieva ugunī, patiesībā stāv Notiks brīnumi, dziedās enģeļi Sirdis salauztas veidos vēsturi. Delirious Vien Kristū man ir cerība In Christ alone lv 126 Vien Kristū man ir cerī Viņš mana gaisma un mans spēks Viņš stūrakmens un stiprā klints, Pamats drošs un nemainīgs. Kāds mīlestības dziļums,miers D/ Kad bailes, raizes atstājas Mans Mierinātājs un mans viss, Viņa mīlestībā pastāvu. Pat Kristus bērnā dzimušā, Mājoja Dieva pilnība. Viņš glāba tos, kas nievāj Šo taisnošanas dāvanu Pie krusta Jēzum nomirstot, Ir Dieva dusmas remdētas, Jo uzlikts Viņam bij viss sods Dzīvoju Kristus nāves dēļ. Viņa miesas zemē guldīj Pasaules gaismu tumsībā. Līdz stiprā spēkā dienā trešajā No kapa augšāmcēlās Viņš Un tagad valda Viņš uzvarā, Ir grēka lāsts pār mani dzēsts Es tagad Viņa un Viņš mans Atpirkts ar Kristus asinīm. Bez nāves bailēm, no vainas brīvs Tas Kristus spēks, kas manī mīt. Ir līdz pat dienai pēdējai Jēzus rokās liktens mans Ne elles spēks, ne cilvēks kāds No Viņa rokām izraut spēs. Līdz otrreiz nāks, Viņš mājās sauks Tik Kristus spēkā dzīvošu. Stuart Townend Vien Tavai slavai Vien Tavai slavai lv 127 Intro : Vien Tavai slavai, lai mūsu balsis skan Vien Tavam godam mēs rokas paceļ Vien Tevi pielūdzam un kopā slavēj Jo cienīgs esi Tu. Tu svēts Tu cienīgs, mans Kungs Tev vara, spēks Tev piederu. Nelda/Egita Ozolinkēvicas Vien Tu Vien Tu lv 128 Vien Tu vismīļākais, vislabākais Tu esi mīlošs Tēvs Vien Tu mans miers un prieks Mans Stiprais Ķēniņš Tu Pestītājs un Valdnieks Vien Tu Tādēļ dziedu es Tev šo slavas dziesmu Par mīlestību Tavu Tev vēlos pateikties Slavēju,Kungs, es Tavu Svēto Vārdu Par pestīšanu dārgo Šīs slavas cienīgs Vien Tu. Tomass Tomševics Ko man nozīmē Tevi slavēt Ko man nozīmē Tevi slavēt lv 129 Ko man nozīmē Viņu slavēt Un Viņu godināt, Ko man nozīmē Viņam dziedāt Un Viņu pielūgt ticībā Es visu savu sirdi tik Viņam atdodu Un dziedu Viņam slavu ar savu ikdienu To vārdiem nevar izteikt un nošu ir par maz; Cik ļoti Viņu mīlu un cik man Viņš ir dārgs Ko man nozīmē Tevi slavēt Un Tevi godināt, Ko man nozīmē Tev Kungs dziedāt Un Tevi pielūgt ticībā 2: Es visu savu sirdi Tev vienam atdodu Un dziedu Tev Kungs slavu ar savu ikdienu To vārdiem nevar izteikt un nošu ir par maz; Cik ļoti Tevi mīlu un cik man esi dārgs. Tev pakļaujos, lai dzīvotu to dzīvi, kuru devi Tu Un kamēr sitas mana sirds, Tevi slavēšu, Zinu to, kas esi Tu, tādēļ pazemībā pienesu Visu slavu Tev, Kungs, un mūžam dziedu. Jolanta Kanašķe Kungs, es Tevi godinu Lord, I lift Your name lv 130 Kungs, es Tevi godinu, Tavam Vārdam dziedu slavu, Manā dzīvē ienāci, Laimīgs es, jo glābi mani. No debesīm nāci Tu uz zemes šīs, Uz zemes šīs pie krusta mirt, lai glābtu mūs No krusta nāves valstībā, No nāves debess godībā Kungs es Tevi godinu. Donnie McClurkin Kungs, kāds lūdzas šeit, esi klāt KWMBYAH lv 131 Kungs, kāds lūdzas šeit, esi klāt Kungs, kāds lūdzas šeit, esi klāt Kungs, kāds lūdzas šeit, esi klāt Ak, Kungs, esi klāt! Kungs, kāds dzied Tev šeit, esi klāt 3x Ak, Kungs, esi klāt! Kungs, kāds gauži raud, esi klāt 3x Ak, Kungs, esi klāt! Kungs, kāds meklē Tevi, esi klāt 3x Ak, Kungs, esi klāt! Kungs, kāds slavē Tevi, esi klāt 3x Ak, Kungs, esi klāt! Kungs, kāds vientuļš ir, esi klāt 3x Ak, Kungs, esi klāt! Kungs, kāds laimīgs ir, esi klāt. 3x Ak, Kungs, esi klāt! Kungs, Tu cienīgs manas pielūgsmes Lord, You’re worthy of my highest praise lv 132 Kungs, Tu cienīgs manas pielūgsmes, Kungs, Tu cienīgs tagad un vienmēr, Tavs tuvums un gaisma mani pavada, Kungs, Tu cienīgs manas pielūgsmes. Aleluja, Tevi pielūdzu, Aleluja, tagad un vienmēr, Tavs tuvums un gaisma mani pavada, Kungs, Tu cienīgs manas pielūgsmes. Uz mūsu debesīm Uz mūsu debesīm lv 133 [1] Es gaidu šeit, gaidu kluss, gaidu kluss Esmu atnācis, lai Tevi satiktu, satiktu Kad beidzot nāksi Tu, lai mani atrastu, atrastu Mūsu acis sastapsies un klusi runāsies, runāsies [2] Es brīdi šo esmu gaidījis jau sen Vien tu un es, es un tu kopā mēs Kad beidzot nāksi tu, lai mani atrastu, atrastu Mūsu acis sastapsies un klusi runāsies, runāsies Mūsu sirdis savīsies kā dejā sakļausies, sakļausies Tad kopā lidosim uz mūsu debesīm, debesīm Valdis Indrišonoks Uz Tevi sauc mana sirds There’s a cry in my heart lv 134 Uz Tevi sauc mana sirds, G/H Pēc Tavas žēlastības Dm7 G/H Pēc klātbūtnes Tavas, kas pilda. C G/H Joprojām ilgojos es, sekot Tev Dm7 G/H Slāpstu pēc lietām, kas īstas. Am F C G/H Vai ņemsi mani Sev līdz, vai mani vadīsi Tu Am F C G/H Ja sirdi atveru Tev, vai drīkstu līdzi Tev iet? Kas esmu es, ja nav Tevis Jēzu G/H Kam vēl šai dzīvē būtu nozīm Tu mana Klints, Tu mana slav G/H Tu esi Spēka avots man. Starpspēle: Starfield Kungs,uzlūko mani Kungs,uzlūko mani lv 135 Kungs, uzlūko mani Tev vēlos līdzīkāks kļūt. Ņem manu sirdi, Jo Tu vien zini, kas tajā mīt. Pēc Tevis es tiecos, Brīvs topu gaismā Tavējā, Tik vienu es lūdzos, Tev vajag augt, Bet man iet mazumā. Tu vien esi Dievs,mans Tēvs, Tikai Tevī mana cerība. Tu vien esi Dievs,mans Draugs, Tevī brīvība. Tu vien esi Dievs,mans Tēvs, Tikai Tevī mana dzīvība. Tu vien esi Dievs,mans Draugs, Tevī brīvība, Jo Tu vien esi Dievs. Santa Lodzinska Kurš manu sirdi spējīgs sasildīt Kurš manu sirdi spējīgs sasildīt lv 136 Kurš manu sirdi spējīgs sasildīt, Kurš manas ilgas spējīgs piepildīt, Kurš manas brūces spējīgs izdziedēt? Vienīgi Tu. Kurš katru kļūdu man ir piedevis, Kurš manā tumsā gaismu ienesis, Kurš manu sirdi pirmais mīlējis? Vienīgi Tu, mans Kungs Jēzu. Lai tavas mīlas upe plūst, Lai tā caur ma - ni plūst, Lai žēlastībā Tavā, Kungs Sāpes par prie - ku kļūst. Kas bija nespēks mans Tas tagad ir Tavs spēks Tu esi atdevis man, kas bija pazaudēts. Valdis Indrišonoks Labākais Draugs My best Friend lv 137 Vai par Glābēju tu zini? Par mīlestību esi dzirdējis? Par to, ka debesīs kāds mājo? Par to, ka Dēlu Viņš mums atdevis? Mīlestību Tu devi, tagad atdodu sevi Man rādi ceļu! Jēzu, Tu esi mans Draugs un vienmēr būsi Tu – Mans Draugs vislabākais Nekas to neizmainīs Nekas to neizmainīs Nekas to neizmainīs Hillsong Lai līst Let it rain lv 138 Jau Tavas mīlas lietus plūst Tava Gara vējš ir jūtams Lai debesis atveras mums 2x Un lai līst, Kungs, lai līst Lai plūst pār mums debesu straum Un lai līst, Kungs, lai līst Lai plūst pār mums debesu straum Michael W. Smith Lai šī upe plūst Let the river flow lv 139 Lai nabags teic – Viņā bagāts es Kas zudis teic – Tevi atradu Lai šī u - pe plūst. Lai aklais teic – varu redzēt es Kas miris teic – Tevi atdzimis Lai šī u - pe plūst. Lai šī u - pe plūst. Lai šī upe plūst, Lai šī upe plūst Svētais Gars, ak, nāc, vadi spēkā Lai šī upe plūst Lai šī upe plūst. David Ruis Lai tā ir Lai tā ir lv 140 Tu esi Dievs, varens un svēts Tomēr nav neviens kā Tu, pazemīgs kā Tu Mans lepnums Tavā priekšā salauzts Lai tā ir, Lai tā ir Tu esi Tēvs, mīlošais Tēvs Tomēr manis dēļ Tu, dēlu atdevi Tu Filips Baumanis Līdzās man būsi Tu Līdzās man būsi Tu lv 141 Ja draugi mani atstātu Un manu vārdu tie aizmirstu Un viss, kas pieder man-pazustu Tad vienmēr līdzās man būsi Tu Tu esi mana gaisma-nu redzēt varu es Tu esi mana elpa-vien Tevī dzīvoju, Kungs Jēzu Tu esi mana slava-uz spārniem mani nes Tu esi mana dziesma-es Tevi izdziedu Ja zemes pamati izjuktu Un debess augstumi sabruktu Un cita vairs nekā nebūtu Tad vienmēr līdzās man būsi Tu Valdis Indrišonoks Likt pēdas Likt pēdas lv 142 Likt pēdas Tavās pēdās un neskatīties atpakaļ Viss, kas aiz manis bijis, izplēnējis jau. Kaut arī pakritu, Tu mani piecēli, Un manu sirdi atkal un atkal mazgāji. Ooo... Lalalala... Ar Tevi man mierīgs prāts Un bailes nenomāc, Es droši iešu uz priekšu tik ar Tevi vien. Lana Ludiņa Māci lūgt Māci lūgt lv 143 Vai kliegt vajadzētu, lai sadzirdu Tevi Vai klusi čukstot teikt? Vai parādīt dusmas, lai noticētu Un paklausītu Tev? Tēvs, māci lūgt sirdij šai – paštaisnai Tēvs, māci lūgt, patiesam pret Tevi būt Vai atņemt man visu, lai dotu Tev Tavu Daļu, kas pieder Tev Vai lauzt mani ceļos, lai pazemīgs kļūtu Cik pazemīgs biji Tu Filips Baumanis Man ir piedots Amazing love lv 144 Man ir piedots, jo tādēļ tiki atstāts Esmu pieņemts, tu notiesāts Esmu Tevī dzīvs, Tavs Svētais Gars mīt manī, Jo miri un augšāmcēlies Tu. Ak, mīlestība, kā tas var būt, Ka Kungs mans mirtu manis dēļ? Ak, mīlestība, tas gan var būt, Ka prieks man Tevi godināt. Lai mana balss Tev godu nes. Esi mans Dievs. Esi mans Dievs. Chris Tomlin Man ir Tēvs Наш Бог благ и милостив lv 145 Man ir Tēvs, kurš radījis mani savā līdzībā; Man ir Tēvs, kurš radījis visu izplatījumā Viņš vienmēr palīdzēt man spēj, Viņš vienmēr žēlastību sēj, Viņš mani atjauno, kad vien ilgojos. Es esmu Viņam patīkams, Es esmu Svētā Gara nams, Es Viņa priekšā droši nostājos Jo zinu – mani Viņš mīl Mans Tēvs ir liels un visspēcīgs, Un es Viņa rokās; Mans Tēvs ir labs un brīnišķīgs, Man nav nekur drošāk. Церковь Mana sirds pieder Tev Mana sirds pieder Tev lv 146 Manā sirdī Tu nā Manā sirdī Tu nā Manā sirdī Tu nā Jēzu Es sevi atdodu Tev Es sevi atdodu Tev Es sevi atdodu Tev Jēzu Mana sirds pieder Tev Mana sirds pieder Tev Mana sirds pieder Tev Jēzu Atis Rijnieks/Oča Manas lūgšanas Manas lūgšanas lv 147 Manas lūgšanas uzklausīji Tu Sirdi salauztu neatraidīji Tevi mīlu, Kungs, mīlestības Dievs Tevi mīlu Svētais Dievs Manas ilgas, Kungs, piepildīji Tu Sirdi ievainotu izdziedēji O, mans Kuns, o, mans Dievs O, mans Kungs, o, mans Dievs Valdis Indrišonoks Manī miers tā kā upe I have got a peace like a rive lv 148 Manī miers tā kā upe, Manī miers tā kā upe, Manī miers tā kā upe Sirdī plūst. Manī miers tā kā upe, Manī miers tā kā upe, Manī miers tā kā upe Sirdī plūst. Mīlestība kā avots, mīlestība kā avots, mīlestība kā avots sirdī plūst. Manī prieks tā kā upe, manī prieks tā kā upe, manī prieks tā kā upe sirdī plūst. Mans Dievs ir Varens Dievs Awesome God lv 149 Dievs ir varens un līdzīgs Viņam nav it neviens Mans Dievs ir varens Dievs! Viņš ir Tas, Kurš debesis un zemi radījis Mans Dievs ir varens Dievs! Viņa priekšā jūras bēg un kalni atkāpjas Kad atskan viņa balss, Tad zeme sakustas Viņa varenības spēks ir prātam neapjaušams Mans Dievs ir varens Dievs Mans Dievs ir varens Dievs Viņš valda pār zemi no sava troņ Gudrībā un mīles - tī - bā Rich Mullins Mans Jēzu, mans Glābējs My Jesus, my Savior lv 150 Mans Jēzu, mans Glābēj, Nav, Kungs, neviena kā Tu; Vēlos es Tevi teikt Par Tavu lielo mīlestību. Tu dodi man mieru, Spēku un patvērumu; Vēlos es Tevi teikt Ar katru elpas vilcienu. A F#m D E 2x Sauciet tam Kungam, Pār zemi kas valda: Spēks, vara, gods Mūžam pieder Tev! Kalni lai zemojas, jūra krāc, Dziedot slavu Tavam vārdam. Dziedāšu Tev Redzot radību Tavu; Vienmēr es mīlēšu Tevi, mans Kungs, Tu esi cerība man visdārgākā. Don Moen Mans Tēvs Mans Tēvs lv 151 Skrienu, mans Tēvs Rokās Tavās skrienu, mans Tēvs Vēlos Tevi skaut, priekam vaļu ļaut Un, kā bērns, es, saukt – mans Tēvs Skauj mani, Tēvs Apskauj mani cieši, mans Tēvs Lai es jūtu to, Tava sirds kā pukst Ka tā klusi čukst – Mans bērns Pēc Tevis vienmēr es esmu ilgojies Tevi visur es esmu meklējis Tavu balsi es vēlos dzirdēt Tavas acis – ieraudzīt Grēka ceļos es esmu maldījies Bailēs, sāpēs un kaunā dzīvojis Man saprast devi, ka viss, kas man ir vajadzīgs Esi Tu Tēvs – esi Tu Daudz vairāk nekā acis redzēt spēj Daudz vairāk nekā saprast spēj mans prāts Es vēlos Tevi satikt, sajust, piedzīvot Mans Tēvs Abba – Tēvs Es dzirdu Tavu balsi Valdis Indrišonoks Mēs noliekam savus kroņus We fall down lv 152 Mēs noliekam savus kroņus pie Jēzus kājām Žēlastības miers pār mums pie Jēzus kājām Mēs dziedam Svēts ir, svēts ir, svēts ir. Mēs dziedam Svēts ir, svēts ir, svēts ir. Mēs dziedam Svēts ir, svēts ir, svēts ir Mūsu Kungs Chris Tomlin Mēs saucam uz Tevi Mēs saucam uz Tevi lv 153 Tu esi Dievs, Tu mūsu Tēvs- Pamats drošs, stiprā klints, mūsu pils! Tevi slavējam, Tevi pielūdzam, Jo Tev pieder viss gods, vara, spēks. Tu Dieva Dēls, Tu mūsu Kungs Savām asinīm atpircis mūs Tevi slavējam, Tevi pielūdz Jo Tev pieder viss gods, vara, spēks. Mēs saucam uz Tevi, ak, šķīsti mūs Kungs, Lai esam mēs tīkami Tev! Mēs paceļam sirdis uz Tevi, ak, Kungs Ar spēku, lai piepildi mūs! Tu Svētais Gars, Tu mūsu spēks! Nāc tagad un piepildi mūs. Tevi slavējam, Tevi pielūdzam, Jo Tev pieder viss gods, vara spēks. Valdis Indrišonoks Mēs vēlamies Jēzu godināt We want to see Jesus lifted high lv 154 Mēs vēlamies, mēs vēlamies, Mēs vēlamies Jēzu godināt. Mēs vēlamies, mēs vēlamies, Mēs vēlamies Jēzu godināt. Mēs vēlamies Jēzu godināt, Tā karogu augsti paceļot Lai visi redz patiesību šo – Ceļu uz debesīm. Soli pa solim uz priekšu ejam, Zemi šo mēs ieņemam. Lūgšanā spēku sev gūst Cietokšņi visstiprākie- jau brūk un brūk, un brūk. Doug Horley Mēs zemojamies We bow down lv 155 Zemojos, atzīstu: Esi Kungs, esi šeit Zemojos, atzīstu: Esi Kungs, esi šeit Tu man vajadzīgs Tevi meklēju Tavā svētā tuvumā Zemojos, zemojos Viola Grafstrom Mīļais Kungs Lovely Lord lv 156 Esi līdzjūtīgs, žēlsirdīgs, laipnības pilns, Mīlestību pār mani Tu vij. Skatīt Tevi reiz vaigā, es vēlos, Kungs, Un ar Tevi būt mūžīgi, Tu man esi tik ļoti mīļš. Mīļais Kungs, Tu man esi viss, Mīļais Kungs, svēts un pilnīgs. Slavu un godu ņemt cienīgs Tu man esi tik ļoti mīļš. Tā kā saullēkts tu esi tik spožs un tik daiļš, Visa slava un gods pieder Tev. Visas radības Ķēniņš un visa Kungs, Tevi patiesi pielūgšu, Tu man esi tik ļoti mīļš. Petra Mīlestība glābjošā Love came down lv 157 Kad sirds pāri plūst un Tu -klusē, Tevi nedzirdu Turēšos pie patiesā, pat ja neredzu Kad nāk vētra, dzīve skrien, ceļš kad stāvs un ērkšķi dur Rokas ticot pacelšu, Tev, Kungs ticēšu Esi Manā sirdī ieraks - tīts Tavā Dēlā esmu atpes - tīts Mīlestība glābjošā Mīlestībā brīvī Esmu Tavs, biju un būšu Tavs Kalnā kāpt vai tuksnesī Dziedot sirdi pārvērti Esmu Tavs, biju un būšu Tavs Kad es priecīgs, līksma sirds, kad man viss par labu nāk Tava roka žēlīgā mani pav Tevi atrast ilgošos, pazemībā patveršos Rokas ticot pacelšu, Tev, Kungs ticēšu. Brian Johnson Mūsu Dievs lielāks Our God is greater lv 158 Ūdeni vīnā Tu vērt Aklajam acis Tu ver Nav neviens tāds Tāds kā Tu Gaisma kas tumsībā spī Ārā no pelniem mūs cel Nav neviens tāds Tāds kā Tu Mūsu Dievs lielāks Mūsu Dievs stiprāks Augstāks Tu Dievs un pār visiem pārāks Mūsu Dievs dziedē Varens Viņš spēkā Mūsu Dievs, Mūsu Dievs Ja mūsu Dievs ir pār mums Tad kurš gan apturēs mūs Ja mūsu Dievs ir ar mums Tad kas gan pretosies Chris Tomlin Tā kā briedis As the deer lv 159 Tā kā briedis pēc ūdens kāro, mana dvēsele Tevis slāpst. Mana sirds vēlas tikai Tevi, Kungs, es Tevi slavēju. Tikai Tu esi spēks, mans Gans. Mans gars tik Tev, Kungs, var pakļauties. Mana sirds vēlas tikai Tevi, Kungs, es Tevi slavēju. Ceri, mana dvēsele, uz Dievu, nebīsties, uzticies, Jo es Viņam vēl pateikšos, Tam Kungam, savam Glābējam. Tu mans Draugs un brālis esi, lai gan Ķēniņš Tu izredzēts. Tevi mīlu par visu vairāk, jo Tu esi liels un svēts. Tu man dārgāks par spožo zeltu, Tevī dvēsele mieru rod. Lai par visu, ko Tu man devis, sirds Tev mūžam slavu dzied. Martin Nystrom Tā kā varens vējš Tā kā varens vējš lv 160 Tā kā varens vējš, Tā kā uguns liesma, Tā kā ūdens straum Plūst Tavs spēks. No jūras dziļumi Līdz debesīm Sniedzas Tava mīlestība. Un Tev es sirdi atveru, Un pieņemu Tavu mīlestību Un Tev savu dzīvi atdodu, Jo tik daudz man nozīmē Tu. Prieka Vēsts Tad, kad jūra krāc Still lv 161 Vēlos, Kungs, Zem Taviem spārniem būt Vēlos es just Kā Tava roka mani tur. Tad, kad jūra krāc un vēji pūš Mieru meklēšu tik Tevī, Kungs Tēvs, Tu valdi pāri visiem plūdi Nemaldīšos, jo Tu esi Dievs. Ļauj dvēse – lei Mieru Tevī rast. Klusumā- Tavu spēku piedzīvot. Hillsong Tad,kad diena beidzas When The Night Is Falling lv 162 Tad, kad diena beidzas un, kad vakars nāk, Dzirdu Tevi sakām: nāc! Un nāku es, kad Tava dziesma skan. Tad, kad tumsa apņem, Mani sapņi zūd, Dzirdu Tevi sakām: nāc! Un nāku es, kad Tava dziesma skan. Kā es mīlu, bērns, tevi mīlu, Kā Es mīlu, bērns, tevi mīlu, Kā mīlu Es. Kad šī dzīve beigsies, Ceļš kad noiets būs, Dzirdēšu – Tu teiksi: nāc! Un nākšu es, kad Tava dziesma skan. Dennis Jernigan Tagad un vienmēr lv 163 Tagad, tagad un vienmēr Rādi man ceļu, Dievs, Lai mīlestībā dzīvoju. Vārdi tik daudzie aizlido ātri, Bet gribu Tev izteikt, ko sirds jūt: Piedod manus grēkus, šķīsti manu sirdi, Lai Tev par godu es dzīvoju tīrs. La, la, la... Es Tevi mīlu! La, la, la.... To vārdiem neizteikt! Visa Radītāj, Tev slavu dziedu es, Jēzu, pateicos, Tu esi mans Dievs! Tajā vietā In the secret lv 164 Tajā vietā, kura apslēpt Un ir priekš Tevis vien Gribu Tevi aizvien vairāk iepazīt, ieraudzīt Kāds esi Tu, mans Dievs Es gribu atzīt un dzirdēt Tevi, Kungs Vēl vairāk vēlos es Es gribu aizskart un redzēt Tevi, Kungs Vēl vairāk vēlos es Es tiecos pēc augstākā Pēc balvas mūžīgās To, kas bijis atstāju, lai iepazītu, ieraudzītu Kāds esi Tu, mans Dievs AndyPark Tas ir, ko es vēlos This is my desire lv 165 Tas ir, ko es vēlos, Tevi godināt, Kungs, ar visu sirdi Tevi pielūdzu! Ar visu, kas ir manī, Tevi slavēju, Viss, ko apbrīnoju, ir Tevī, Kungs. Sirdi savu dodu Tev, Tev savu dvēseli, Es dzīvoju Tev vien, Katrā elpas vilcienā, Katru brīdi nomodā, Esi Tu mans Kungs. Reuben Morgan Tas Kungs ir labs Tas Kungs ir labs lv 166 Tas Kungs ir Labs, Un Viņa žēlastība paliek mūžīgi Dziedi līdz, cik labs, Ir mūsu Dievs Kaspars Ezeriņš Tas Kungs ir mana slavas dziesma Tas Kungs ir mana slavas dziesma lv 167 Tas Kungs ir mana slavas dziesma! X4 Viņš ir mans Dievs-es Viņu slavēšu, Viņš ir mans Dievs-Viņu paaugstināšu! Tas Kungs ir mans spēks, mana glābšana! x4 Sanita Strēle Tas Kungs ir mana stiprā klints lv 168 Tas Kungs ir mana stiprā klints Un pamats visdrošākais! Tas Kungs ir mana stiprā klints Un pamats visdrošākais! Tevi slavēju es, Tevi pielūdzu es! Tevi slavēju es, Tevi pielūdzu es! Kad ikdienas rūpes mieru mums zog, Kad prieka vietā skumjš prāts, Tad zinu, ka blakus būsi Tu man, Jo Dievs mani neatstās! Tas Kungs ir mans Gans Tas Kungs ir mans Gans lv 169 Tas Kungs ir mans Gans Man netrūks neniek Tas Kungs ir mans Gans Man netrūks neniek Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās Viņš mani vada pie skaidra ūdens Viņš atspirdzina ( jā ) manu dvēseli Kaspars Ezeriņš Tas Kungs ir uzticams Tas Kungs ir uzticams lv 170 Tas Kungs ir uzticams Tas Kungs ir uzticams Viņš mūs darīs stiprus un pasargās no ļauna! Jēzum visa slava un gods! x4 Sanita Strēle Tava mīlestība Your love is amazing lv 171 Tava mīlestība-stipra, nemainīga, Tā ir droša klints, uz kuras stāvu es. Tava mīlestība-maiga, žēlsirdīga, Kad es esmu briesmās, tā mani pasargā. Aleluja, Aleluja, Aleluja, Tev, Kungs, dziedu es! Tava mīlestība-vienmēr mani pārsteidz, Piepilda ar prieku tā manu dvēseli. Visā, ko vien redzu, ieraugu es Tevi, Mīlestības dziesma uzaust manī, Kungs! Brian Doerksen&Brenton Brown Tava mīlestība daudz plašāka Tava mīlestība daudz plašāka lv 172 Kad es redzu jūru šalcot Un dzirdu putnus dzi Zinu tie dod godu Tev Dievs Kad es redzu mežus plašos, Plašās debesis un jūru, Zinu Tava mīlestība daudz plašāk Tu visu, kas apkārt man Esi radījis Savā varenībā, Un lai mani glābtu Tu Pie krusta pazemojies līdz pēdēj Un tādēļ dziedu Tev: Tu esi man viss, Tu esi mans spēks, Mans glābējs un Draugs Tava mīlestība ir nebeidzama, Tava godība, Kungs, ir neizsakām Kaspars Ezeriņš Tava tuvumā Tava tuvumā lv 173 Tavā tuvumā atnākot Liekais aizmirstas un izbālē Tavā tuvumā sadzirdu Balsi, kura tuvāk Tev sau Tava balss kā neviena cit Mierina un iedrošin Tava balss kā neviena cit Dziedina un atbrīvo Tavā tuvumā saņemu To, pēc kā tik ļoti ilgojos Tavā tuvumā nebīstos Jo tu mani nekad nepamet. Atbrīvo, atbrīvo, Tavu sirdi iepazīt. Atbrīvo, atbrīvo, Tavu prieku izbaudīt Marta Līmane Tavas acis mani redz Tavas acis mani redz lv 174 Tavas acis mani redz, Tavas acis mani redz, Kur vien eju, tās mani pavada, Tavas acis mani redz. Tava roka mani v Tava roka mani v Cauri grūtībām tā mani nes Tava roka mani ved. Tava balss mani sauc, Tava balss mani sauc, Sekot Tev tā mani aicina, Tava balss mani sauc. Tavas asin’s mani glābj, Tavas asin’s mani glābj, Tās par mani krustā izlietas, Tavas asin’s mani glābj. Tava sirds mani mīl, Tava sirds mani mīl, Tā par mani visu atdev Tava sirds mani mī Andris Lanka Tavas domas Tavas domas lv 175 Tavas domas ir brīnišķīgas, Tavi darbi - lieli, mans Kungs! Pie manis Tu noliecies Un uzklausīji manu saucienu! Man ir prieks dzīvot pēc Tava prāta! Man ir spēks ticēt un nepadoties! Tavus brīnumu darbus gribu redzēt savā dzīvē, Un nespēt tos saskaitīt! Nespēt tos saskaitīt, Nespēt tos saskaitīt Nespēt tos saskaitīt, Nespēt tos saskaitīt Tavus brīnumu darbus gribu redzēt , mans Kungs! Tavus brīnumu darbus gribu redzēt , mans Kungs! Tavus brīnumu darbus gribu redzēt , mans Kungs! Tavus brīnumu darbus. Jorspeis Tavs tronis,Dievs Tavs tronis,Dievs lv 176 Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos. Jēzus Kristus ir mūsu Kungs, Jēzus Kristus ir mūsu Ķēniņš, Aleluja Dievam gods, lai skan Lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek, Tavs prāts lai notiek! Kaspars Ezeriņš Te mēs esam lv 177 Te mēs es Tava troņa priekšā Tevi slavēj Te mēs es Tava troņa priekšā Tevi pielūdz Jo Tu esi mūsu Kungs, Jēzu Jo Tu esi Dzīvais Dievs Visas zemes Radītājs Glābējs, mans Pestītājs Mūsu palīdzība ir (Gods lai ir) Mūsu palīdzība ir (Gods lai ir) lv 179 Mūsu palīdzība ir Tā Kunga vārdā, Kas radījis debesis un zemi. ( psalms 8) Alleluja, Alleluja, Alleluj Gods lai ir Tēvam, Gods lai ir Dēlam, Gods lai ir Svētajam Gar Tā Kunga žēlastība paliek mūžīgi, Tā Kunga žēlastība paliek mūžīgi Gloria, Gloria, In ezcelsis Deo Kaspars Ezeriņš Mūžībā Eternity lv 180 Es būšu Tavs, Tu būsi mans, kopā visā mūžībā Mūsu mīlestī Būs vienota, kopā visā mūžībā Kopā visā mūžībā Nav vairs asaru mūsu acīs Nav vairs baiļu, ar Tevi būsim mēs Jā, būsim kopā mēs. /D2 D2/F# G A/ Brian Doerksen Mūžīgi mūžos Always forever lv 181 Tu roku sniedz, kad pakrītu es Tu neaizliedz, kad piesaucu es Tu diena man, Tu arī nakts Tu man sirds un dzīvība Tu Mīlestība -dārga, Tu katra ieelp Tu mana dzīvība mūžīgi mūž Dzīvību atdotu, Tavu, lai iegūtu Tu mana dzīvība mūžīgi mūžam. Žēlastība, neizsakām Tu esi viss, Tu Sākums un Gals Tev pieder prāts un dvēsele, sirds Tu esi Vārds, kas dzīvībā mirdz Aleluja, Aleluja, Aleluja mūžīgi mūžos Phil Wickham Nāc pie Jēzus Come to Jesus lv 182 No Viņa mīlestības nespēj šķirt Ne grēks, ne šaubas, nedz kas cits Tu esi aicināts būt tagad šeit Pie Tēva nāc un neaizej Nāc Viņa klātbūtnē Tāds, kāds esi, nāc! Viņa vaigu meklējot Žēlastībā kļūsti brīvs Nāc pie Jēzus, Viņš ir Tas, kas vajadzīgs Nāc pie Jēzus, Viņš par visu svarīgāks Nāc pie Jēzus, Viņš ir Tas, kas vajadzīgs Dārgāks Viņš par tavu dzīvību Vai dzirdi balsi, kas uz tevi sauc? To sadzirdi, tai paklausi „Tavai dzīvei varens plāns ir dots, Un laiks ir sākt to īstenot! Pie Tevis es nāku, Tēvs Tavās rokās, mans mīļais Tēvs. Planetshakers Nāc Tēva mājās lv 183 Intro: G F#m Hm Pirms tapa pasaule, tu biji iecerēts, Un katra nopūta ir Dievam dārga. Par tevi domājot, Dievs Dēlu sūtījis, Viss ir izdarīts, lai nāktu tu. Šo mīlestību nevar nopelnīt, Lai ko tu darījis, Dievs durvis neaizver. Par tevi domājot, Viņš Dēlu atdevis, Viss ir izdarīts, lai nāktu tu. Nāc Tēva mājās, kaut tukšām rokām nāc! Tava sirds salauzta – tā Viņam vērtīga. Vārda spēkā un Jēzus asinīs Viss ir izdarīts, lai nāktu tu. Nāc tuvāk man lv 184 Nāc tuvāk man, par vārdiem vēl, lai mana sirds to jūt. Kungs uzlūko, lai nešaubos un vēlos sekot Tev. Ar Tevi esmu baltāks kā sniegs, grēks sārtāks kā purpurs Par ēnu tad kļūst. Bez Tevis būtu akls, mans Dievs, Tad rādi man Ceļu, Ceļu pie Tevis Kungs. Šodien, šodien, šodien es vēlos sekot Tev Šodien, šodien, šodien es vēlos sekot Tev Prieka asaras reizēm pāri plūst un miera svaidījums. Kā tas var būt, esmu atradis mīlestību šo Nāc, Svētais Gars Nāc, Svētais Gars lv 185 Nāc, Svētais Gars, apņem mūs Nāc, Svētais Gars, piepildi mūs Nāc, Svētais Gars, mūsu sirdis piepildi Nāc, Svētais Gars, mūsu dzīves izmaini Lai es varu redzēt Lai es varu dzirdēt Lai es varu sajust Tevi, mans Kungs Jānis Zābaks Nāc, tagad ir laiks Come, now is the time lv 186 Nāc, tagad ir laiks, nāc pielūgt Nāc, ļauj savai dvēselei pateikties Nāc, tāds kāds tu esi, nāc pielūgt Nāc, nostājies Dieva priekšā, Nāc! Reiz ikviena mēle teiks Tu esi Dievs Visi Tavā priekšā zemosies Tomēr paliek lielākais ieguvējs, Kas izvēlas tūlīt. Brian Doerkson Nāciet visi Nāciet visi lv 187 Nāciet visi, Dievu slavēsim, Viņam vienam dziesmas dziedāsim! Nāciet visi, Dievam pateikties, Par Viņa darbiem kopā priecāties! Esmu bērns Tavs, esmu izglābts, Un no sirds es līksmoju, Tavā priekšā es kā Dāvids No prieka dejoju! D |D | G | X3 | Na na na na na.... Valdis Indrišonoks Nāku es pie Tevis lv 188 Nāku es pie Tevis Ar pateicību (Ar slavu) Tavi brīnumi ir lieli Un mīlestība spēcī Varens Tu Brīnišķīgs un varens Tu Nav neviena tāds kā Tu Kas tik ļoti mīlētu Varens Tu Brīnišķīgs un varens Tu Nav neviena tāds kā Tu Kas tik ļoti mīlētu Nav neviens kā Tu There is none like You lv 189 Nav neviens kā Tu, It neviens tā nemīl mani kā Tu. Lūkotos kaut visā mūžībā, Nav neviens kā Tu. Kā upe plūst Tava žēlastība, Dod dziedināšanu mums. Bērni, kam grūti, mieru Tevī rod, Nav neviens kā Tu! Lenny LeBlanc Nav tādu rūpju He will carry you lv 191 Nav tādu rūpju, nav, Dievam par lielu Nav tādu kalnu, nav, Dievam par augstu Nav tādu vētru, ko Viņš neklusinātu Nav tādu bēdu, ko Viņš neapklātu Jo Viņš pasaules sāpes nes uz saviem pleci Zinu, ka arī tev Viņš palīdzēs Viņš sauc: nāciet jūs, visi, kas nospiesti Jūs atvieglošu es Scott Wesley Brown No māla veidots No māla veidots lv 192 No māla veidots es Tavu roku izmīcīts Tavas žēlastības aplaistīts Tavas uguns izkarsēts nāku es Nāku es pie Tevis Jē-zu Tu esi mans prieks, kad man tā vairs nav Tu esi mans spēks, kad es esmu vājš Tu esi mans Draugs, kad es esmu viens Tu esi mans Dievs Māris Prindulis No Tevis nāk lv 193 No Tevis nāk Katrs labs devums. No Tevis nāk Katra pilnīga dāvana. Tu esi Varenais Debess un zemes Radītājs! Tu esi Varenais Debess un zemes Radītājs! Gaismas Tēvs, Brīnumu Darītājs Dievs! Gaismas Tēvs, Brīnumu Darītājs Dievs! Ozanna Hosanna lv 194 Intro: Es redzu slavas Kungu, Viņš nāk no debesīm Un zeme dreb, un zeme dr Ar Viņa mīlestību mēs esam atpirkti Tā dziedam mēs, Tā ļaudis dzi Osan – na, Osanna, Osanna Kungam augstībā Osan – na, Osanna, Osanna Kungam augstībā Mēs esam Viņa taut Kura ieņems zemi šo Ar lūgšanu un ar ticību Nāk jauna atmošanās Tā jau nāk pār Latviju Kad meklējām, Tevi pielūdzām Dziedē sirdi, šķīsti to Atver acis ieraudzīt apslēpto Gribu mīlēt tā kā Tu mani mīlēji Manu sirdi pārveido Lai es varu just sirdi Tavējo Tavu Valstību un taisnību es meklēju Hillsong Ozanna lv 195 To Kungu slavējiet, Jo Viņš ir Tas, kam pieder gods! Ozanna! Tu mana stiprā klints, Tu esi Dievs, kas dāvājis man pestīšanu! Paldies par glābšanu Thank You for saving me lv 196 Paldies par glābšanu, ko vēl varu teikt, Tu man esi viss, Tev slavu dziedāšu. Tu cieti manis dēļ, ko vēl varu teikt, Tu grēku paņēmi, pie Sevis sauci mūs. Svēts ir tas Kungs Svēts ir tas Kungs Tava taisnība mūs atbrīvo, Tu dāvā cerī – bu. Dievs mani žēlojis, piedots ir mans grēks, Man Jēzus – cerība, Glābējs – pasaulei. Liels mūsu Kungs un Dievs, Nāk Tava valstība, Tavs Vārds mūs atbrīvo, paldies par glābšanu. Martin Smith Pār kalniem, pāri jūrai plūst I could sing of Your love forever lv 197 Pār kalniem, pāri jūrai plūst, Kungs, Tava mīlestība mums, Es savu sirdi atveru, Lai mani dziedinātu Tu! Man prieks ir patiesībā būt, Ikdienas rokas pacelšu, Kad Tava mīlestī Plūdīs pāri man! Vēlos, Kungs, es mūžam dziedāt Tik par Tavu mīlestību! Bri Aiz prieka vēlos dejot, un skaļi gavilēt. Kad pazudušais izglābts top, Debess eņgeļi dejo lielā priekā. Martin Smith Par Tevi Par Tevi lv 198 Ja ejam mēs līdzās Kur mani soļi iet? Kur manas domas? Ja esam mēs Tavs acuraugs Mūsu derība ir debesīs Par Tevi ,par Tevi, par Tevi, es dziedu Par Tevi, par Tevi, par Tevi, mans Glābēj! Nobeigums. Mans Glābēj, Mans Glābēj, Mans Glābēj, Jēzu! Maruta Savicka Pāri pasaulei Lord, reign in me lv 199 Pāri pasaulei Tu valdi, Augstība; Ūdenskritumā, katrā saullēktā, Mana lūgšana, vēlme dziļākā, Lai manī atkal valdi Tu. Kungs, valdi Tu savā spēkā, Mana cerība manā nespēkā, Tu esi Kungs, pār mani Kungs; Es lūdzu, atkal valdi Tu! Pāri domām, vārdiem izteiktiem, Lai tavs skaistums, Kungs, dzīvē parādās, Jo Tu esi man par visu pārāks, Es lūdzu, atkal valdi Tu! Vineyard Pāri visam Above all lv 200 Pār visiem spēkiem un valdniekiem, Pār dabu skaisto un visu radīto. Pār gudrību, kas cilvēkam ir dota, Esi, Dievs, Tu visa pirmsākums. Pār visiem troņiem un vareniem, Pār bagātību un visiem dārgumiem, Pār brīnumiem, jebkad kas notikuši Nav neviens, kas līdzinātos Tev. Nāci Tu, lai krustā nomirtu, Tu nicināts, Tu atstumts, pazemots, Tā kā zieds, dubļos iemīdīts. Bet gāji Tu šo ceļu, Kungs, manis dēļ. M. W. Smith Pasaules gaišums Here I am to worship lv 201 Pasaules Gaišums, tu ienāci tumsā, Un acis Tu atvēri man. Mainīji sirdis, kas pielūdz nu Tevi, Lai dzīvotu cerībā mēs. Šeit esmu Tevi pielūgt, Es nāku zemu liekties, Nāku lai Tev teiktu, Ka esi mans Dievs. Jo Tu vien esi taisnīgs, Tu vien esi cienīgs, Tu vien esi Kungs mans brīnišķīgs. Mūžības Kungs, tik augstu celts godā, Slavas Tu apņemts debesīs. Uz zemi, ko radīji, pazemīgs nāci, Par nabagu kļuvi mūsu dēļ. Man neizprast, cik maksāj Manu grēku pie krusta ieraudzīt. Tim Hughes Pazemīgais Kungs Humble King lv 202 Uz ceļiem nometies pie kajām Tev (Uz ceļiem mani liec pie kājām Sev) Cik esi pazemīgs, Kungs, rādi man. Ved mani Svētais Gars uz sirdi to Kas pazemīga ir kā Tava sirds. Tu esi Dievs tam, kurš salauzts Draugs tam, kurš vājš Tu mazga tam kājas, kurš noguris, Tu apskauj nabago. Es gribu būt tāds, kā Tu, Jēzu, Lai man ir Tava sirds, Tu esi Dievs pazemīgi Tu – pazemīgais Kungs Brenton Brown Pie Troņa lv 203 Pie Troņa es Tava, Mans Jēzu, atnāku, Slavēju, teicu un Tevi godinu; Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja... Piedots Piedots lv 204 Tajā naktī, kad Viņš tapa nodots Un kā ļaundar’s tika sagūstīts Un starp slepkavām, kad karājās pie krust Viņa lūpas izdvesa: „Viss piepildīts.” Zināja Viņš to, kas viņu gaida, Zināja par nāvi mokpilno. Algu tavu saņēma pie krusta, Lai caur Viņu būtu izglābts tu. Piedots tev būs viss, kas ir noticis, Bijis ļauns un tavu sirdi žņaudz. Viņa asinīs būsi nomazgāts, Piedots būs kaut visa bijis daudz. Nebēga Viņš prom no vajātāji Un kā jērs Viņš nāvei padevās, Jo Viņš tevi redzēja starp simtiem, Tavu grēku nastu uzņēmās. Viņa acis lūkojas no krust Gaida Viņš to, kāds būs lēmums tavs Zini pats, ka cita ceļa nav vairs Nožēlo, kas greizi nodzīvots Valdis Indrišonoks Pielūgšu Tevi I will worship lv 205 Pielūgšu Tevi No visas sirds Slavēšu Tevi Ar spēku esi.. (Ar visu spēku es) Meklēšu Tevi Es katru dien Sekošu Tev Kurp vedīsi Tu.. (Kurp vien vedīsi Tu) Visu slavu Tev vien došu Visu godu Tev vien pienesu Tikai Tevi vēlos pielūgt Tikai Tu šīs slavas cienīgs Zemošos Tev Ķēniņš Tu mans Kalpošu Tev Visu atdošu Tev Es pacelšu acis Uz Tevi, Dievs Paļaušos es Uz Tevi vien (Tik uz Tevi vien) David Ruis Priekā dziedam Sing for joy lv 206 Ja mēs saucam To, Viņš mums atbildēs, Ja mēs skrienam pie Tā, Viņš tad skries pie mums. Rokas pacelsim, Viņš tad pacels mūs, Kungu slavēsim, Viņa izglābtie! O, priekā dziedam Tev, ak, Dievs, Tu mūsu spēks un patvērums! O, priekā dziedam Tev, ak, Dievs, Tu mūsu spēks, Tu mūsu patvērums! Tieksimies pie Tā, jo Viņš ir ar mums, Viņu mīlēsim, jo Viņš mīl jau mūs Dziedēs sirdis mums, rokas šķīstīs mums Sirdis plosītās maigi dziedēs Viņš Don Moen Psalms lv 207 Lai ikviens vārds, ko mēs Tavā priekšā pienesam, vienmēr Tik prieku Tev dod, Tik prieku Tev dod. Lai ikviens vārds, ko mēs Tavā priekšā pienesam, vienmēr, Tik prieku Tev dod, mans Dievs. Stiprā klints, Tu mūsu vairogs, Katras dvēs’les Pestītājs, Tikai Tev lai gods un slava, Svētais Dievs. Katrā stundā, katrā brīdī, Ļauj Tev kalpot ticībā, Tikai Tev lai gods un slava, Svētais Dievs, Svētais Dievs. Mīļās rokas lv 208 Kaut mīlestību savu Tev Es izteikt spētu, dārgais Jēzu. Paldies par visu, ko darīji Manis dēļ, mīļais Glābēj. Cik laimīgs es, ka varu piederēt Tev Nav vietas, kur vairāk vēlos būt, Kā Tavās rokās, mans Kungs, Mīļās rokās, mans Kungs. Vēlos es būt pie Tavas sirds, Rokās mīļajās. Sauc, es dzirdēšu Позови lv 209 Sauc, es dzirdēšu Tevi, Sauc, es iešu Tev līdz, Sekošu Tev, Dievs, līdz pasaules ma – lai, Jo Tu vienmēr man sirdī Savu uguni dedz, Vēlos, mans Dievs, es sekot tik Tev. Ved mani Tu, mans Dievs, Tu zini Vēlos būt tur, kur Tu mājo, Kungs, Es Tevi mīlu tā... Ольга Басараб Savas bēdas es nolieku Trading my sorrows lv 210 D F C (var man tumsā...) Savas bēdas es nolieku, Savu kaunu es atstāju, Es pienesu tās Tavā priekšā, mans Kungs. Savas vainas es nolieku, Savas sāpes es atstāju, Es pienesu tās Tavā priekšā, Kungs. Mēs saucam: Jā, Kungs, jā, Kungs, Jā, jā, Kungs! Jā, Kungs, jā, Kungs, Jā, jā, Kungs! Jā, Kungs, jā, Kungs, Jā, jā, Kungs! Āmen. Esmu nomākts, bet ne sagrauts, Esmu vājš, bet ne sakauts, Esmu svētīts, brīvs no lāsta – Dieva solījumi valda! Viņa prieks būs mans spēks! Var man tumsā bēdas būt, Bet prieks nāk ik rītu! Darrel Evans Savu sirdi atdodu Surrender lv 211 Savu sirdi atdodu Un visu, kas man dārgs - To visu nolieku Pie Tavām kājām, Kungs Tev sapņus atdodu Un savu taisnību Un visu lepnumu Par jaunu dzīvi solītu Un es atdodu Visu Tev, visu Tev Un es atdodu Visu Tev, visu Tev. Tev dziedu dziesmu šo Pie krusta gaidot es, Kas pasaulei ir dārgs, Man neskaitās nekas Tava Vārda godību Vien vēlos iepazīt, Gūt prieku mūžīgu, Pat bēdās dalītu. Marc James Savu sirdi Tev Lord, You have my heart lv 212 Savu sirdi Tev es esmu atdevis Vadi, Jēzu, manu dzīvi Tu. Savu sirdi Tev es esmu atdevis Vēlos būt Tev tīkams upuris. Es slavu dziedāšu Par Tavu mīlestību, Dievs! Kad Tavu vaigu redzēsim, Tad tā būs godība! Martin Smith Šis gaiss ko elpoju This is the air I breath lv 213 Šis gaiss, ko elpoju, Šis gaiss ko elpoju Tavs svētais uguns, dzīvo manī. (Tavs svētais Tuvums dzīvo manī.) Šī maize dienišķā, Šī maize dienišķā Tavs katrs Vārds pateikts man. Un es, Es slāpstu Tevis. Un es, Esmu zudis bez Tevis. Marie Barnett Skan Alleluja Sing Hallelujah lv 214 Skan Alleluja Mūžīgam, Skan Alleluja Mūžī Skan Alleluja, skan Alleluja, Skan Alleluja Mūžīgam. Jēzus no nāves uzcēlies. Jēzus no nāves uzcēlies. Jēzus ir uzcēlies, Jēzus ir uzcēlies, Jēzus no nāves uzcēlies. Skaties, ko dara Dievs Look, what the Lord has done lv 215 Skaties ko dara Dievs Hei Hei Hei Skaties ko dara Dievs Hei Hei Hei Dziedina mani Apgaismo Viņš Izglāba mani Viņš, jā, slavēšu Viņu es Ik dienas Viņš tas pats Nāc viņu slavē par to ko dara Dievs Mark Sturge Šķīsti mani, Kungs Refiner's Fire lv 216 Šķīsti mani, Kungs Lai topu es kā zelts un kā vērtīgs sudrabs Šķīsti mani, Kungs Lai topu es kā zelts tīrākais Ar liesmu nā Šķīsti mani, Kungs Vēlos es svēts kļūt Nošķirts Tev, mans Kungs Vēlos es svēts būt Nošķirts Tev, mans Kungs un Meistar Gatavs Tev paklausīt Gatavs Tev paklausīt Šķīstī sirdi man Savās Asinīs visusvētākajās, Šķīstī sirdi man No apslēptajiem grēkiem šķīstī to Brian Doerksen Slavēts ir Tā Kunga Vārds Slavēts ir Tā Kunga Vārds lv 217 [1] Slavēts ir tā Kunga Vārds pāri visiem vārdi Slavēts Dievs mans Pestītājs savā augstībā. Pielūdz Tevi mana sirds, slavē manas lūpas, Zeme, debess Tevi teic, viss dzied Tavam godam. [2] Arī mani augstais Dievs nosauci Tu vārdā, Ne kā zāli nīcīgu, bet kā Savu bērnu. Pielūdz Tevi mana sirds, slavē visa būtne, Dzīvība ir dota man, Tavā Svētā Vārdā. [3] Kristū visai radībai cerība ir dota, Reiz ar Dieva bērniem nākt Tavā valstībā. Lielais mīlestības Dievs, Tu mans Kungs un Glābējs. Visu piedevi Tu man Kristū savā Dēlā. Kaspars Dimiters Slavēts lai ir Tēvs un Dēls Praise the Father, praise the Son lv 218 Ak, augstais Kungs, Tu stiprais Dievs, Tev debesīs ir tronis celts, Dzied eņģeļi: „Svēts ir Tas Kungs!” Un ceļos krīt, lai pielūgtu. No ciešanām es nebaidos, Zem Taviem spārniem patveršos, Bēg projām ienaidnieks, jo Tu Dod cerību un uzvaru. Slavēts lai ir Tēvs un Dēls, Slavēts lai ir Svētais Gars, Trīsvienīgais godā tērpts, Tavs vārds ir augstu teicams, svēts. Pat ejot tumšā ielejā, Es zinu – priekšā dzīvība, Tavs vārds man palīdz nesalūst, Un miers no tā kā avots plūst. Pasaules Valdniek, Tev pieder vara! Tev vienam slava mū – žī – gi. Chris Tomlin Spēku saņemsim Strength will rise lv 219 Spēku saņemsim , gaidot uz to Kungu- Mēs gaidīsim uz to Kungu! Mēs gaidīsim uz To! Mans Dievs ,Tu valdi mūž Mans Balsts un stiprais Pestītāj! Tu esi mūžam dzīvais Dievs! Tu mūžam dzīvais Dievs! Tu nepievil, Tu nepagursti. Tu esi stiprums vājajiem, Tu dod, kas vajadzīgs, Tu pacel mūs kā ērgļus spārnos. Chris Tomlin Stiprāks Stronger lv 220 Mīlestība mūsu dēļ Krustā pazemoties spēj Manu kaunu ņēmi Tu, uzcēlies, lai valdītu. Uzti - cība pilnīga kaut nāk vētra postoš Patie - sība atbrīvo, Jēzus manī iemājo Tu vēl stiprāks, Tu vēl stiprāks Grēks ir sakauts – esmu izglābts Augšām cēlies, uzmodināts Jēzu, Tu – Kungs mūžīgais Tu kas biji, esi, būs – Cerība, kas sargā mūs Nāci meklēt zudušos, Nāvē – augšāmcelšanos! Lai Tavs Vārds tiek pagodināts Tiek pagodināts, tiek pagodināts Reuben Morgan&Ben Fielding Svētā Gara vējš lv 221 Svētā Gara vējš, mīlestības vējš. 2x Nāk no debesīm, pāri pasaulei. Visapkārt pūš. Svētais Gars kā uguns, pār zemi nāk. Lietus auglīgs līst, lietus ražīgs līst. Veldzē zemi šo, zemi slāpstošo. Nāk no debesīm, pāri pasaulei. Visapkārt līst. Svētais Gars kā uguns, pār zemi nāk. Svētais Dievs Svētais Dievs lv 222 Svētais Dievs, māci paļauties, Māci uzticēties, lai nāk Tavs miers. Lai varu nomirt sev, Atdot visu Tev, Nomirt sev, Visu Tev. Tuvāk debesīm, Tuvāk Sev, Lūdzu, Dievs, Mani cel. Piedz (ver2): Lai varu nomirt sev, Atdot visu Tev, Nomirt sev, Visu Tev. Anete Kozlovska Svētais Dievs tā mīlēja Gospel song/ Holy God in love became lv 223 Svētais Dievs tā mīlēja: Manu vai - nu uzņēma, Krustā grēku piesi - ta – Viņa brūcēs dzīvība. Svētais Gars, mēs lūdzam Tavu uguni lv 224 Svētais Gars, mēs lūdzam Tavu uguni, Lai nāk Tavs varenais spēks, Spēks no debesīm. Un apsolītā zeme sen gaida savus varoņus, Ir Kristū uzvara mums, Droši tā kā Jozua uz priekšu ejam mēs. Jā, esam aicināti mēs iet svētā Kristus armijā, Dievs neatstāj mūs pusceļā, Tautas, kuras Dievs mums dod, atbrīvotas kļūst. Svētīts lai Tavs Vārds Blessed be the name of the Lord lv 225 Svētīts lai Tavs Vārds uz zemes un debesīs Kur pārpilnības straumes plūst. Svētīts lai Tavs vārds Svētīts lai Tavs vārds, kad jūtos kā tuksnesī Kad esmu visu atgrūsts, viens. Svētīts lai Tavs vārds! Par to visu, ko man dāvā Tevi slavēšu Pat ja tumsa mani apņem, tomēr sacīšu: “Svētīts lai top Tavs vārds, Svētīts lai Tavs vārds! Svētīts lai top Tavs vārds, Mūžam svētīts Tavs svētais vārds!” Svētīts lai Tavs vārds, kad saule pār mani spī Kad viss notiek kā jānotiek. Svētīts lai Tavs vārds Svētīts lai Tavs vārds, kad es eju cauri ciešanām Kad sāpes mani lauž. Svētīts lai Tavs vārds Tu dod, Tu arī ņem, Tu dod, Tu arī ņ Sirds mana mūžam teiks:“Svētīts lai Tavs vārds!” Matt Redman Svēts Svēts lv 226 Svēts, Svēts, Svēts esi Tu 2x Tev dziedam: “Svēts, Svēts, Svēts esi Tu” Valdis Indrišonoks Svēts ir Tas Kungs, Dievs Visvarens Holy Is The Lord God Almighty lv 227 Savas rokas paceļam, Jo Tā Kunga prieks mūsu spēks. Vēlamies Viņu pielūgt- Cik liels, Cik varens ir Viņš! Viņam dziedam mēs, dzied ikviens! Svēts ir Tas Kungs, Dievs visvarens, Tā slava piepilda zemi! Svēts ir Tas Kungs, Dievs visvarens, Tā slava piepilda zemi! Chris Tomlin Svēts, svēts, svēts Svēts, svēts, svēts lv 228 Svēts, Svēts, svēts Kungs Dievs Visuvaldītājs Aleluja, aleluja Tevi slavēju Tu mans Kungs, Dievs, Tevi slavēju, mans Tēvs Tu mans Kungs, Dievs, Tevi slavēju, mans Tēvs Tu mūs atpirki Ar Dēla asinīm, mans Tēvs Tu man piedevi, aleluj Svēts, Svēts, svēts Kas bij’, ir un būs Aleluja (2 vai 4x) Jānis Šnipke Svētums Holiness/Take My Life lv 229 Svētums, svētums, pēc tā es ilgojos, Svētums man vajadzīgs; Svētumu, svētumu Tu manī vēlies saskatīt Ņem manu sirdi un veido to! Ņem manu prātu un pārveido! Ņem manu gribu un saskaņo Ar savu, ar savu, mans Kungs, Ar savu, ar savu, mans Kungs Ticība, ticība, pēc tās es ilgojos, Ticība man vajadzīga; Ticību, ticību, Tu manī vēlies saskatīt Taisnība, taisnība, pēc tās es ilgojos, Taisnība man vajadzīga; Taisnību, taisnību Tu manī vēlies saskatīt Micah Stampley Tuvāk tev Tuvāk tev lv 230 Tuvāk Tev vēlos būt, Sajust Tavu pieskārienu Un just, kā Tu klusi čuksti. Projām iet neļauj man, Vēlos palikt Tavā klātbūtnē Un just, kā Tu pieskaries Jo Tu mani pārveido, Jo Tu mani atjauno. Kaspars Ezeriņš Turēšos es lv 231 Tev rokās ir mans laiks Es zinu man to nesaprast Bet es uzticos Man reizēm auksta sirds Piedod, ka uz sevi paļaujos Ak, cik Tu vajadzīgs. Ja arī krītu, Tu celties liec, Pat ja es maldos, Tu roku sniedz. Turēšos es, Turēšos es Turēšos es, Tev uzticēšos es Tev rokās dzīve šī Tevī pilnīgs varu beidzot kļūt Un es uzticos Man reizēm akmens sirds Piedod, ka staigāju es viens Ak cik Tu vajadzīgs Tu – mans spēks, kad esmu vājš You are my all in all lv 232 Tu - mans spēks, kad esmu vājš, Tu - mans dārgums meklētais, Tu - mans gluži viss. Kungs, esmu bijis neprātis, Tagad vien esmu sapratis, Tu - mans gluži viss Jēzu, Dieva Jērs, Cienīgs ir Tavs Vārds Paņemot to, kas grēks, kas kauns, Nomiri Tu un uzcēlies, Tu - mans gluži viss. Kad krītu es, Tu mani cel, Piepildi Tu, ja es izžuvis, Tu - mans gluži viss. Dennis Jernigan Tu mani neatlaid You never let go lv 233 Pat ja eju es cauri ēnu un nāves ielejai, Tava mīlestība bailēm liek bēgt, Pat ja apkārt man dzīves vētras, es nešaubīšos, Tava klātbūtne man liek pastāvēt. Es nebaidīšos ļaunuma, Jo mans Dievs ir ar ma - ni, Un ja Dievs ir ar ma - ni, No kā man baidīties, no kā man baidīties! Tu mani neatlaid, ejot cauri mieram, vētrām, Tu mani neatlaid, ejot cauri priekam, bēdām. Tu mani neatlaid, Kungs, mani neatlaid nekad! Jau gaismu redzu es,kas sāk spīdēt sirdij paļāvīgai, Šai gaismai nav nekā līdzīga. Reiz būs arī gals visām bēdām, bet līdz šī diena nāks, Tavu vaigu meklēsim mēs. Un gaismu redzu es, kas sāk spīdēt sirdī paļāvīgai Un drīz būs arī gals visām sāpēm, bet līdz šī diena nāks Mēs Tevi slavēsim, mēs Tevi slavēsim! Matt Redman Tu man vajadzīgs All I need is you lv 234 [1] Bailes projām paņēmi Mani uzrunāji Tu Ceļos Tavā priekšā pakrītu Tava mīlestība tā Mani augšup pacēl Vēlos palikt Tavā tuvumā Tu man vajadzīgs Tu man vajadzīgs, Kungs Tik Tu, Kungs Tu man vajadzīgs Tu man vajadzīgs, Kungs Tik Tu, Kungs [2] Manu sirdi mainīji Dziesmu jaunu iedevi Glābēj, tik mīļi Tu mani uzrunā Kur gan bez Tevis būtu es Manis dēļ Tu nomiri Tevī nu mieru bauda dvēsel Tu man vajadzīgs [chorus] Tavās rokās ir visums neaptverams Tavās rokās ir ikviens uz zemes x2 Hillsong Tu esi labs Lord, You are good lv 235 Tu esi labs, Tava žēlastība paliek vienmēr! Tu esi labs, Tava žēlastība paliek vienmēr! No visām valodām un tautībām Paaudžu paaudzēs slava Tev skan. Tevi pielūdzam, Aleluja, Aleluja! Tevi pielūdzam, jo Tu esi Dievs! Tu esi labs, Vienmēr, Vienmēr, Tu esi labs! Israel Hughton Tagad Tu vien valdi I exalt thee lv 236 Tagad Tu vien valdi Manā dzīvē mūžīgi Un asinis Tavas mani izglāba. Pagodinām Pagodinām Pagodinām Tevi, Kungs! Teiciet To Kungu lv 237 Teiciet To Kungu, Slavējiet Viņu Teiciet To Kungu, Slavējiet Viņu Teiciet To Kungu, Slavējiet Viņu Visas tautas! Jo pilna varenības Viņa žēlastība valda pār mums, Tā Kunga uzticība paliek mūžīgi! Превозносим I exalt thee ru 238 Превозносим Превозносим Превозносим О, Господь! Tev došu godu I will exalt you lv 239 Tev do - šu godu x3 Tu mans Dievs. Mans patvērums un stiprā pils Mans dārgums esi Tu Mans Draugs un Ķēniņš Svaidītais Vissvētākais Ja Tu ar mani Ja Tu ar mani Ja Tu ar mani Es nebīšos Hillsong Tev sirdi atdodu Surrender lv 240 Tev sirdi atdodu Un visu, kas tai dārgs Es visu atstāju Tevis dēļ, mans Kungs un Dievs. Manas vēlmes dziļākās Un sapņus dodu Tev Un manu lepnumu Pret dzīvi Tevi apmainu. Es at - dodu visu Tev Visu Tev Es krustā lūkojos Tev dziedot dziesmu šo Kas dārgums pasaulei Tas man ir zaudējums Tevi vēlos pazīt, Kungs Tuvu būt pie Tavas sirds, Tavu prieku piedzīvot Un Tavās sāpēs dalīties. Marc James Tēva dziesma Father’s song lv 241 Dzirdēju es dziesmu daudz, Tūkstoš veidos dziedātas, Bet viena ir, kas pāri visām skan. Tēvs Tava sirds, kas mani mīl Ir dziesma šī, kas pāri skan. Uz mūžību tā manī ielikta. Melodija brīnišķa, Mīlestība Dievišķa, Savu dziesmu pāri man Tu dziedi, Tēvs. Debess skaistais noslēpums, Mīlestības sūtīts mums. Ir sirdī ierakstīta man, Tava dziesma, Tēvs. Matt Redmann Tevi godināt Lord I give You my heart lv 242 Tevi godināt, Kungs, vēlos es, Tevi pielūdzu No visas sirds Visa mana būtn Tev slavu dzied, Viss pēc kā es tiecos ir Tevī Sirdi, dvēseli, Kungs, Es Tev atdodu, Tik Tev vien dzīvoju, Katrā sirdspukstā nāc, Katrā elpas vilcienā, Kungs, manī iemājo! Hillsong Tevi mīlu, Kungs lv 243 Tevi mīlu, Kungs, balsi paceļu, Tev slavu, pateicību pienesu. Ak, pieņem to, lai tā augšup plūst Tā kā salda smarža pie troņa Tava, mans Kungs! Tik dažus vārdus Let my words be few lv 244 Tu Dievs debesīs un te, uz zemes, es Tik dažus vārdus gribu teikt Jēzu, Tevi ļoti mīlu es Apņem mani tuvums Tavs Apņem mani tuvums Tavs Tik dažus vārdus gribu Tev teikt Jēzu, Tevi ļoti mīlu es. Visvienkāršāko dziesmu dziedu Tev,mans Kungs. Tik dažus vārdus gribu teikt Jēzu, Tevi ļoti mīlu es. Matt Redmann Tikai Jēzus Tikai Jēzus lv 245 [1] Kas spēj slimo dziedināt, Kas spēj jūru mierināt, Kam pār nāvi uzvara, Kas mani pestīja? [2] Kas var šaubas klīdināt, Kas var mani pasargāt, Dzīvei jēgu dāvināt, Kam pieder mana sirds? [chorus] Tikai Jēzus spēj mani dziedināt, kad man sāp, Tikai Jēzus var šaubas klīdināt, kad tās nāk! Tikai Jēzus, tikai Jēzus, Dieva Dēls! Filips Baumanis Tikai Jēzus asinīs Nothing but the blood of Jesus lv 246 [1] Nav kas no grēka atbrī - vo Nav kas no grēka atbrīvo Nav kas no grēka atbrīvo [chorus] Tikai, tikai, tikai Jēzus asinis Tikai, tikai, tikai Jēzus asinis [2] Neliek nekas tā velnam bēgt – 3x [3] Nav kas man mieru sirdī dod – 3x [4] Nav kas pie Tava troņa ved – 3x [5] Nav kas mums palīdz uzvarēt – 3x Tu esi Dievs, Tu slavējams The famous One lv 247 [1] Par visu, ko Tu darījis, Es Tevi vienmēr slavēšu. Pēc Tevis alkst ikviena sirds, Tu vien esi Dievs, Tu vien esi Dievs! [chorus] Tu esi Dievs, Tu slavējams, slavējams, Liels ir Tavs vārds pasaulē! Debesis teic – esi brīnišķīgs, brīnišķīgs, Slavēts Tavs vārds pār zemi šo! [2] Kā rīta zvaigzne staro Tu, Uz Tevi vērsts ikviena skats. Mums brīnumos Tu atklājies - Tu vien esi Dievs, Tu vien esi Dievs! Chris Tomlin Debesis jau ir šeit Jēzu, Tev es pieķeros lv 248 Jēzu,Tev es pieķeros, Uzticamais draugs; Mīlestības dziļumos Ieskauts esmu Tavs! Ar Tevi, (Jau ir šeit), Ar Tevi (Jau ir šeit), Ar Tevi, Jēzu, Debesis jau ir šeit. Drošībā mana sirds Tavā klātbūtnē; Debesis, mājviet Ar Tevi jau ir šeit. Aleluja! Aleluja! Aleluja! Linda Naudiņa Блаженны Blessed ru 252 Вступление: C/Bb Bb | C/F F :|| Блаженны те, кто в доме Твоём Восхваляют лишь Тебя. Блаженны те, кто сердце своё Направит лишь к Тебе, Бог. Instrumental: Блаженны те, кто в доме Твоём Восхваляют лишь Тебя. Блаженны те, кто сердце своё Направит лишь к Тебе, Бог. От силы в силу мы пойдём Пока не встретимся с Тобой Нас услышь, о, Бог Всемогущий. Благослови нашу землю, просим мы. Ведь Ты святой, Бог! G/H Ведь Ты святой, Бог! Ведь Ты святой, Господь! Hillsong Буду петь о любви Твоей I could sing of Your love forever ru 253 Через горы и моря Твоей любви река течёт, Открою сердце для Тебя, И исцеление придёт. Я счастлив в истине Твоей, К Тебе я руки вознесу И буду вечно петь О любви Твоей! Буду петь о любви Твоей, Буду петь о любви Твоей! Буду танцевать я, Прославлять Тебя, Мир, увидев свет любви, Вознесёт хвалу до небес Тебе! Martin Smith Все народы ru 255 Все народы, дружно хлопайте! Громко восклицай - те Бо - гу Все народы, дружно хлопайте! Радуйтесь в Господе! F/A Bb F/A Gm7 F С Воспойте Aл - ли - лу - йя. Ал - лилу - йя. Visas tautas Друга я нашёл What a Friend I've Found ru 256 Друга я нашёл, Брата он роднее; Касанья рук Его Возлюбленной нежнее. Иисус, Иисус, И- и- сус, друг на- ве- ки. Матери верней Я нашёл надежду, Жить я не смогу Без неё, как прежде. Martin Smith Жизнь моя Господь Lord, You have my heart ru 257 Жизнь моя Господь Тебе принадлежит Всем сердцем буду я Тебя искать. О Господь Иисус Ты обними меня Дай мне быть смиренным пред Тобой Прославлю я Те – бя И воспою Твою любовь О как хочу Гос – подь Узреть Твое лицо Martin Smith Лучший друг My best Friend ru 258 Знаешь ты, кто такой Спаситель? Знаешь ты о любви Его? Знаешь ты, что Отец небесный Нам отдал Сына Своего? Я нашёл любовь, верю в Сына Его. Мой Бог со мной. Иисус, Ты – мой лучший друг Ты будешь им всегда, – Ничто не изменит это! Верю я, что Иисус – Спаситель, Верю я, что воскрес Господь! Верю я, что живу с Ним вместе, Верю я, что мой Царь придёт! Ничто не изменит это. Ничто не изменит это. Hillsong И вот опять With all I am ru 259 И вот опять я в Твоих руках Всё во мне - Твоё, Бог Мой мир всегда На ладони Твоей Вся жизнь в Тебе навечно Верю я в Тебя, Иисус Принадлежу Тебе, Иисус Я живу лишь для Тебя И пою лишь для Тебя Я всей душой Иду с Тобой Куда б Ты ни шёл Сквозь смех и боль Я верю На Твоих путях В обещаньях Твоих Я буду жить навечно Поклоняюсь Поклоняюсь я Hillsong United Žēlastība brīnišķīga Žēlastība brīnišķīga lv 260 Kad redzu visu to, ko Tu esi radījis Kas gan esmu es, ka mani mīli Tu Tu sodu izcieti, kuru esmu pelnījis Man durvis atvēri, lai ar Tevi būtu es Viss grēks ir paņemts prom, es esmu mazgāts tīrs Vien Tavās asinīs varu kļūt es svēts un brīvs Žēlastība brīnišķīga, Neesmu penījis es to Mīlestība nemainī Tu mani atbrīvo Man nekad neizprast kāpēc Tu piedevi Kad savu dzīvi atdevi, bijām grēkā miruši Nāvi projām paņēmi, dzīvi jaunu iedevi Tajā vēlos sekot kurp vien mani vedīsi Jānis Uplejs Из-за любви All for love ru 261 Intro: Из-за любви Отец отдал Ведь лишь любовь отдать могла. Когда любовь на крест взошла Скорбели небеса. Я сердце Твоё много раз огорчал Но просил я: «Прости», и вновь Ты прощал. И как много раз слышал просьбы Ты: «Во мне живи» Всё, что нужно мне – лишь Ты. Ты моя любовь навечно. Всё, что нужно мне – лишь Ты. Буду петь из-за любви Вместе с ангелами вновь Вечно святый наш Господь Он – Царь славы, Царь всего. Сын молил из-за любви: «Авва Отче их прости» Ведь они сейчас во тьме Но пусть их крест ведёт к Тебе. Hillsong United Иисус, как прекрасен Ты ru 262 Иисус, как прекрасен Ты Иисус, как прекрасен Ты Ты Тот, Кого люблю Ты Тот, Кому себя я отдаю Иисус, как прекрасен Ты Иисус, я люблю Тебя Иисус, я люблю Тебя Прославляю Твоё Имя Отдаю Тебе себя я самого Иисус, я люблю Тебя Каждый день Everyday ru 264 Что сказать, Бог мой, Ты подарил мне жизнь и я Не смогу объяснить, Как дорог Ты для меня. Меня Ты спас, Бог мой, Вся жизнь моя в Твоих руках И каждый день будет Божий свет во мне сиять. Каждый день, Бог мой, Учусь на истине стоять И молюсь о том, Чтоб лучше узнавать Тебя. Веди меня, Бог мой, Каждый шаг мой направляй И каждый день будет Божий свет во мне сиять. Каждый день живу с Тобой я. Каждый день иду я за Тобой. Каждый день живу с Тобой, мой Бог! Живу с Тобой я каждый день! Живу с Тобой я каждый день! Hillsong Когда думаю о Боге When I think about the Lord ru 265 Когда думаю о Боге Как Он спас меня, как поднял меня Как наполнил меня Духом Святым Исцелил меня и освободил Когда думаю о Боге Как вошел в мою жизнь Меня оправдал И на твердой скале поставил меня Тогда хочу я кричать Аллилуйя Спасибо Иисус, Ты достоин Принять всю славу, принять всю честь И всю хвалу James Huey Лишь во Христе In Christ alone ru 266 Лишь во Христе надежда есть Он моя сила, свет и песнь Он основание моё Что проведёт сквозь гром и шторм Как велика Твоя любовь Ты в страхе успокоишь вновь Мой утешитель, всё во всём. Лишь устою с Тобой вдвоём. Лишь во Христе, Кто нам явил Всю полноту Творца в Дите Сам дар любви и чистоты Оплёван нами на кресте Там на кресте Он умирал Гнев Бога больше не пылал Мой каждый грех взял на Себя И я живу чрез смерть Христа Там под землёю Он лежал Свет мира, умерщвлённый тьмой Но в славный день Он вдруг восстал Из гроба к нам пришёл живой Теперь победа вся Его Проклятие греха сошло И я Его, и Он со мной Искуплен Кровью я святой Жизнь без вины, смерть не страшна Исполнен силой во Христе С рождения и до конца Моя судьба в Его руках Не силы зла, не ложь людей Не вырвут из руки Твоей Пока придёт Он к нам опять В силе Христа могу стоять. Stuart Townend Лишь Тебе отдаю This is my desire ru 267 Всей душой желаю почтить Тебя, Сердцем всем хвалить и прославлять. Всей своею жизнью воздам хвалу. Всё, что я люблю, в Тебе найду Лишь Тебе отдаю я сердце своё, Живу лишь для Тебя. Всей душою моей Я желаю быть с Тобой, Веди, Господь, меня. Reuben Morgan Мой Господь спасибо Worthy is the Lamb ru 268 Мой Господь спасибо За меня Ты жизнь отдал Все грехи на крест забрал Любовь мне дал Излил всю благодать За любовь спасибо За раны на Твоих руках Тобой омыта жизнь моя и знаю я Ты навсегда простил меня Агнец в небесах Вознесен на трон Коронован на века В победе правит Он Принял всю хвалу Божий Сын Иисус Подарок небесный был распят Агнец в небесах Агнец в небесах Hillsong Мой Спаситель жив My Redeemer lives ru 269 Господь меня искупил, Грехи мои все простил, Верю я, верю я! Забрал сомненья и страх, Моя жизнь в надёжных руках, Верю я, верю я! Подниму я знамя, Ведь мой Бог смерть победил! Мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, Мой Спаситель жив, мой Спаситель жив! Свободу дал Ты мне от греха, И силу Царствия Твоего провозглашаю я! Reuben Morgan Наш Бог благ и милостив ru 270 Наш Бог благ и милостив, Наш Бог Всемогущий (Он Всемогущий Бог) Господь творит всё что хочет На Небе и на Земле. У меня есть Бог, сотворивший меня Похожим на Себя. У меня есть Бог, который может всё, Везде и всегда. Он любит радовать меня, Он любит удивлять меня, Он любит каждый день новое творить. Он любит всех людей. Он любит и тебя. Он разрешает делать всё… кроме греха. Церковь Новое Поколениe Наш Бог живой Our God lives ru 271 Просыпайся! Солнце встало над землёй, Затрепетало над страной. Наш Бог живой! И не важно сколько было слёз вчера, Мы не забудем никогда - Наш Бог живой! Наш Бог живой! Наш Бог живой! Наш Бог живой! Осанна Hosanna ru 272 Вст.: Я вижу, как Царь Славы в облаках идёт с огнём Трепещет всё, трепещет всё Я вижу, как любовью все грехи омоет Он Земля поёт, земля поёт Осан - на, Осан - на, Осанна Богу в вышних Осан - на, Осан - на, Осанна Богу в вышних Проигрыш. | Я вижу поколение с верой искренней встаёт Занять свой пост, занять свой пост (сразу) Я вижу, как с молитвой пробужденье к нам придёт Склонимся вновь, склонимся вновь Соло: | Мне сердце исцели, омой, в мир невидимый мне глаза открой Научи любить, как Ты всех любишь Сделай боль Свою – моей, я Царствию отдам всё, что есть во мне Так пройду свой путь земной я к вечности Hillsong Очисти меня ru 273 Я хочу исполнить волю Твою Прошу, окропи меня Своей кровью Я хочу увидеть славу Твою Наполни меня Своей любовью Я без Тебя не знаю пути Куда мне идти и как мне жить Прошу, научи меня любить Как любишь Ты Очисти меня кровью Своей Не дай мне сойти с Твоих путей Очисти нас, очисти нас Перед Тобой ru 274 Перед Тобой склоняюсь я, Всемогущий Бог. Источник утешения Я нашел у Твоих ног. О, Ты велик, Нет Тебе подобного. Перед Тобой склоняюсь я, Ты любовь моя. Позови ru 275 Позови - я услышу. Позови - я пойду. За Тобой мой Бог До края земли. Ты всегда в моём сердце Ты зажёг Свой огонь Я хочу мой Бог Идти за Тобой. Веди меня Мой Бог, Ты знаешь Быть хочу там, Где Ты пребываешь, Я так люблю Тебя. Ольга Басараб Посмотри на Иисуса Turn your eyes upon Jesus ru 276 Посмотри на Иису- са, В Его удивительный взгляд И все вещи земли обратятся в пыль В Его свете и славе, любви... Сильней, чем жизнь More than life ru 277 Em7 Em(#5) Храню я всё, что Ты сказал, Em7 Em(#5) Ценю завет я наш всегда, Em7 Em(#5) И всё, что было, позабыв, Em7 Em(#5) Бегу в объятия Твои. Ведь знаю я: Сильней, чем жизнь, C2 G Em7 Em(#5) Люблю Те - бя, Сильней, чем жизнь, C2 G Em7 Em(#5) Люблю Те – бя! Стою на всём, что сделал Ты, Вся жизнь моя в руках Твоих, Когда исчезнет мир совсем, Мой Бог, Ты всё, что нужно мне. Я дышу Тобой! | Am7 | Am7 | G | G | Em7 | D | - x4 Как может быть, Что Ты Один на крест Наши грехи вознёс? Как может быть, Что раны Твои - за меня? Бог мой, Ты Царь всего. Hillsong Там, где Ты ru 278 | Ведёшь меня в Свой по-кой | Вокруг любовь Твоя. | Я не боюсь ведь Ты со мной. | Лишь с Тобой | Мечтаю я. | Лишь с Тобой. | О, мой Бог! Отне-си меня на руках любви В Своё присутствие | Хочу я быть там, где Ты! Лишь Тебе доверяюсь я Вся жизнь в руках Твоих И я опять стремлюсь к Тебе. Твоя любовь прекрасна Your love is amazing ru 279 Ты – любовь и счастье, в радость и ненастье Ты – скала спасенья, что у ног моих. Чудеса являя, нежно поднимая, Ты меня спасаешь от невзгод моих. Аллилуйя, Aллилуйя, Aллилуйя, Петь хочу Тебе. Твоя любовь прекрасна, знаю не напрасно Радость возрастает глубоко во мне. Ты себя являешь, счастьем наполняешь И душой и сердцем я пою Тебе. Brian Doerksen&Brenton Brown Ты достоин всей хвалы (Поклоняюсь я) ru 280 Поклоняюсь я И люблю Тебя, Мой Иисус, мой Господь! Поклоняюсь я И хвалю Тебя, С каждым днём, С каждым днём сильней! Chorus: Ты достоин всей хвалы, Ты достоин всей любви! Ты достоин больше, чем Я могу дать Тебе! Bridge: Если будет нелегко Скроешь под Своё крыло, Буду, как птенец в гнезде, Окружен заботой! Кристина Соловьева Ты ждешь когда я приду к Тебе You wont relent ru 281 Ты ждешь когда я приду к Тебе Такой как есть Печать Твоей любви в сердце моем Навеки, навсегда Как велика Твоя любовь Ревнось как летящая стрела Ничто не в силах угасить Твою любовь Приди огнем Своим Господь Сожги мой грех, омой меня Приди огнем Своим Господь И будем вместе Ты и я Misty Edwards Ты миру свет Here I am to worship ru 282 Ты миру свет, Ты рассеял смятенье, Вид мне чудесный открыл Пред красотой Это я на коленях Сердце Тебе посвятил. Прихожу прославить, Прихожу склониться, Прихожу сказать, что Ты - мой Бог Ты всего прекрасней, Ты всего дороже, Ты достоин, я у Твоих ног. Ты царь веков, Ты прославленный в вышних Ты восхвалён в небесах. Шёл ради нас Стал смирённым, стал нищим. Землю, что Ты создал Сам Мне никогда не испытать Как Ты страдал, чтоб грех распять Tim Hughes Чудесная любовь Amazing love ru 283 Ты был распят чтоб я мог быть прощенным Был отвержен забрал мой грех Ты изранен был чтоб дать мне исцеленье Ты умер чтобы я мог жить Чудесная любовь Христа Господь мой умер за меня Чудесная любовь Христа Я буду прославлять Тебя Во всем, всегда прославлять Тебя Chris Tomlin Эммануил Emmanuel ru 284 Святый, Святый, Пред Тобой склонюсь Мой Бог и Царь. Аллилуйя, Ты пришёл в наш мир, Всё в нём обновил. Эммануил, Иисус Христос, Навеки Ты со мной. Пастух, мой Царь Во всём мой путь хранишь, Эммануил. Так чудесно Знать, что в небесах Ты звёздам имя дал И по Своей любви Ты меня позвал Я за Тобой пойду Святый, Святый, Бог Всевышний Нет таких, как Ты. Hillsong Tu svēts Tu svēts lv 285 Intro : Vien Tavai slavai, lai mūsu balsis skan Vien Tavam godam mēs rokas paceļ Vien Tevi pielūdzam un kopā slavēj Jo cienīgs esi Tu. Tu svēts Tu cienīgs, mans Kungs Tev vara, spēks Tev piederu. Nelda un Egita Ozolinkevicas Būt Tavs Būt Tavs lv 286 Kā zieds, kas tikko atvēries, Kā strauts, kas zemē patvēries, Kā maza bērna sirds - Es nāku. Kā balss, kas mieru atnes man, Kā vārds, kas maigi sirdī skan, Kā brīnums dienā pelēkā Tu nāc! P.: Es ciešāk vēlos piekļauties, Tavā mīlestībā paslēpties, Tavos apskāvienos aizmirsties, Būt Tavs! Egita un Nelda Ozolinkevicas I have got a peace gb 292 I have got a peace like a river, i have got a peace like a rives, I have got a peace like a river in my soul. I have got a peace like a river, i have got a peace like a rives, I have got a peace like river in my soul. I have got a love like a ocean, I have got a love like a ocean I have got a love like a ocean, in my soul. I have got a joy like a fountain, I have got a joy like a fountain I have got a joy like a fountain in my soul. Tava mīlestība Tavos pagalmos lv 293 Tava mīlestība apņem mani Tava mīlestība apņem mani Tavos pagalmos vēlos mājot es Vietā vissvētākā patverties Tava žēlastība apņem mani Tava žēlastība apņem mani Tā es Tevi teikšu visu mūžu Tavā Vārdā savas rokas pacelšu Lai gavilē manas lūpas, kad Tev spēlēju Tevi slavēšu, pateikšos par uzticību Jānis Šnipke Oh happy day The greatest day gb 294 The greatest day in history, Death is beaten, you have rescued me, Sing it out, Jesus is alive! The empty cross, the empty grave, Life eternal, you have won the day, Shout it out, Jesus is alive! He's alive! Oh, happy day, happy day, You washed my sin away Oh, happy day, happy day, I'll never be the s Forever I am chan When i stand in that place, Free at last, meeting face to face, I am yours, Jesus you are mine. Endless joy, perfect peace, Earthly pain finally will ceas Celebrate, Jesus is alive, He's alive! Oh, what a glorious day What a glorious way That you have saved me! Oh, what a glorious day What a glorious n Jesus at the center gb 295 Jesus at the center of it all Jesus at the center of it all From beginning to the en it will always be, it's always been You, Jesus, J Nothing else matters Nothing in this world will do Jesus You're the center everything revolves around You Jesus, You, at the center of it all the center of it all Jesus be the center of my live... From my heart to the heavens Jesus be the center It's all about You Yes its all about You Jesus be the center of Your church Jesus be the center of Your church And every knee will bow And every tongue will confess You Jesus, J Israel Houghton Tikai Tavā žēlastībā Ak, Svētais Dievs, Tu esi šeit lv 296 Ak, Svētais Dievs, Tu esi šeit, Lūdzos manu sirdi atkausē. Ak, šķīstī manas lūpas, Kungs Kad pie Tavām kājām zemojos. Tu, kas grēku nepazini, Nāci pats par tādu kļuvi, Sevī nāvi uzvarēji, Un cerību man devi. Tikai Tavā žēlastībā, Tikai Tavā žēlastībā, Tikai Tavā žēlastībā, Es esmu glābts. Tavs tuvums man liek ceļos krist, Kad es Tavu liesmu sajūtu, Jo tik ļoti mani mīlēji, Ka Savu dēlu Tu sūtīji. Alellujā, Alellujā, Alellujā, mana sirds Tev dzi Alellujā, Alellujā, sirds Tev dzied. Mārcis Jukumnieks-Jukumsons I could sing of Your love gb 297 Over the mountains and the s You're river runs with love for m And I will open up my heart And let the healer set me fr I'm happy to be in the Truth And I will daily lift my hands For I will always sing o When your love came down I could sing of Your love forever I could sing of Your love forever Oh, I feel like dancin It's foolishness I know But when the world has seen your Lov They will dance for joy like we're dancing now The Stand gb 298 You stood before creation eternity in Your han You spoke the earth into motion My soul now to stan You stood before my failur And carried the cross for my sh My sin weighed upon Your shoulders My soul now to stan So what can I say And what could I do But offer this heart O Go Completely to You So I'll walk upon salvation Your Spirit alive in m This life to declare Your promis My soul now to stan So I'll stan With arms high and heart abandon In awe of the One who gave it all I'll stan My soul Lord to You surrender All I am is Yours Rain down Rain down gb 299 Looks like tonight, the sky is heavy Feels like the winds are gonna chan Beneath my feet, the earth is ready I know its time for heaven's rain, it's gonna rain Cause its living water we desire to flood our hearts with holy fir Rain down, all around the world we're singin Rain down can you hear the earth is singin Rain down all around your people singin Rain down rain it down on me. Back to the start, my heart is heavy Feels like it's time, to dream again I see the clouds, and yes i'm ready To dance upon, this barren lan Hope in my hands, yeah yeah Cause living water we desire, to flood our hearts with holy fir Rain down, all around the world we're singin Rain down, can you hear the Earth is singin Rain down, my heart is dry but still i'm singin Rain down, rain it down Do not shut, do not shut, do not shut, the heavens But open up, open up, open up, our hearts Rain down, all around the world we're singin Rain down... Give me strength to cross this water, keep my heart upon your altar, rain down Give me strength to cross this water keep my feet, don't let me falter, rain down Delirious Karameles Karameles lv 301 Tik sirds mana zin' cik izslāpis es Pēc Tavas klātbūtnes Tavu mīlestību izbaudu es Kā bērns saldas karameles Es grimstu Tevī kā pieneņu pļavā Pāri debess žēlastī Es satveru dziesmu, kas sirdī manā Un izdziedu to Tev Tik trausls un maigs manas atmodas rīts Pēc ziemas un puteņi Tavu uzticību izbaudu es Kā bērns saldas karameles Artis Šimpermanis Be my everything God in my living gb 302 GOD IN MY LIVIN THERE IN MY BREATHIN GOD IN MY WAKIN GOD IN MY SLEEPIN GOD IN MY RESTIN THERE IN MY WORKIN GOD IN MY THINKIN GOD IN MY SPEAKIN BE MY EVERYTHIN BE MY EVERYTHIN BE MY EVERYTHIN BE MY EVERYTHIN GOD IN MY HOPIN THERE IN MY DR GOD IN MY WATCHIN GOD IN MY WAITIN GOD IN MY LAUGHIN THERE IN MY WEEPIN GOD IN MY HURTIN GOD IN MY HEALIN CHRIST IN M CHRIST IN M CHRIST IN ME THE HOPE OF GLORY YOU ARE EVERYTHIN Tim Hughes Tu man tuvāk nāc Tu man tuvāk nāc lv 303 Tu man tuvāk nā Un es Tev arī... Āāāā... Tu mani uzlūko Es Tevi arī... Tu manī piedzimsti Es Tevī arī... Tu manī dzīvot sā Es Tevī arī... Valdis Indrišonoks Vai ir kāds Vai ir kāds tāds kā Tu lv 304 Tavās plaukstās esmu ierakstīts Tavā sirdī pieņemts, sasildīts Kas gan būtu es viens bez Tevis Manās bēdās vienmēr esi klāt Briesmās steidzies mani pasargāt Kur gan būtu es viens bez Tevis Vai ir kāds, tāds kā Tu Kurš tik ļoti mani mīlētu Tava mīlestība nekad nebeidzas Katru manu elpas vilcienu Katru manu čukstu dzirdi Tu Ko gan spētu es viens bez Tevis Vai ir kāds, tāds kā Tu Kurš tik ļoti mani mīlētu Tava mīlestība nekad nebeidzas Vai ir kāds tāds kā Tu Kurš par mani dzīvi atdotu Tava žēlastība ir mūžī Māci man Tevi ieraudzīt Tavas pēdas māci saskatīt Lai cik vien tālu es aizietu Tavu balsi lai es pazītu Valdis Indrišonoks Kas būs pret mani Jo Tu esi mana pestīšana lv 305 Kas būs pret mani Kurš apsūdzēs Kurš mani šķirs no Kristus mīlestības Jo Tas Kungs ir mana pestīšan Un Tas Kungs ir mans patvērums Jo Viņš apklāj mani ļaunā dienā Viņš mani pasargās Kad apkārt tums Bailes un posts Mana sirds - tā turēsies pie Tevis Mana sirds nebīsies Tā uz Tevi paļausies Zinot to, ka turi Tu Katru manu jaunu dienu Jo Tu esi mana pestīšan Un Tu esi mans patvērums Jo Tu apklāj mani ļaunā dienā Tu mani pasargā Lana Ludiņa Yahweh gb 306 You alone are worthy You alone are worthy Of all that I am, of all that I Beautiful is Your n Beautiful is Your n Yahweh! Shawn McDonald Jahve Yahweh lv 307 Tu vien esi cienīgs Tu vien esi cienīgs Slavas šīs Brīnišķīgs ir Tavs Vārds Brīnišķīgs ir Tavs Vārds Jahve! Shawn McDonald Teiciet To Kungu visas tautas lv 309 Teiciet To Kungu visas tautas Slavējiet Viņu visas tautas Jo pilna Viņa varenības Žēlastība pār mums Un Tā Kunga uzticī Un Tā Kunga uzticī Un Tā Kunga uzticī Paliek mūžīgi Upe Upe lv 310 Upe, kas plūst no Dieva troņ Upe, kas plūst. Lai nomazgātu Lai attīrītu Lai atjaunotu mani Avots, kas izverd no Jēzus sirds Avots no Jēzus sirds. Lai remdētu slāpes Lai atspirdzinātu Lai dziedinātu mani. Varētu starpspēli ar solo instrumentu. 8taktis Upe, kas plūst no Dieva troņ Upe, kas plūst. Lai aizskalotu manus grēkus prom Un dotu man jaunu dzīvi. nobeigums Upe, kas plūst no Dieva troņ Upe, kas plūst. Avots, kas izverd no Jēzus sirds Avots no Jēzus sirds. Ieva Gerdena Delna Kā uz delnas lv 311 Tu zini manu dzīvi, Kungs Tu zini manu sirdi, Kungs Un nav nekas apslēpjams priekšā Tavā Esmu kā uz delnas Tev, Kungs Esmu kā uz delnas Tev, Kungs Esmu kā uz delnas Kā uz delnas, delnas Tev, Kungs Mīlēt māci patiesi, Mīlēt māci pilnīgi Jo nav jēgas liekuļot, nav jēgas izlikties Esmu kā uz delnas Tev, Kungs, Esmu kā uz delnas Tev, Kungs Tu zini, izteikt nevaru To, ko sirdī sajutu Mani Tu pieņēmi, man visu piedevi Esmu kā uz delnas Tev, Kungs Esmu kā uz delnas Tev, Kungs Ocha (Atis Rijnieks) Your love never fails Your love never fails gb 313 [1] Nothing can separat even if i ran away your love never fails I know I still make mistakes But You have new mercies for me everyday Your love never fails [chorus] You stay the same through the ages Your love never changes There maybe pain in the night but joy comes in the mornin And when the oceans r I don't have to be afrai Because I know that You love m Your love never fails [2] The wind is strong and the water's deep But I'm not alone in these open seas Cause Your love never fails The chasm is far too wi I never thought I'd reach the other si But Your love never fails [bridge] You make, all things, work together for my good. Jesus Culture Set a Fire Set a Fire gb 314 No Place I'd rather No Place I'd rather No place I'd rather Here in your Love, Here in your lov Set a Fire Down in my Soul That I cant contain that I cant control I want more of you God I want more of you Go United Pursuit Jauna diena lv 315 Kā no jauna piedzimis laimīgs Dvēsele un prātā viss izmainīts Tagad varu patiesi gaidīt to dienu kad es būšu tur Tur kur saule spīd, spožāk vēl kā rīts un kā zelts izkaisīts Vārdos neizsacīt To cik tagad viss kļuvis patiesi īsts PRE-CHORUS Jauna diena jauna cerība tev Viss ir mainījies nav ko izlikties Pat ja visa zeme nostājas pret. CHORUS Zini ka tev ir Dievs kas liek nepadoties Zini ka tev ir miers kas liek nepagurt PANTS Vai tu esi piedzimis laimīgs Ja nu nē tad nāc, būsi izmainīts Tagad vari patiesi gaidīt to dienu kad Tu būsi tur. Oskars Deigelis Brīvība lv 316 Brīvību Tevi, Kungs, meklējot, Brīvību Tevi, Kungs, pielūdzot, Brivību Tev Kungs sekojot, Brīvību Tevi, Kungs, slavējot! Man ir par ko Tev pateikties, Man ir par ko Tev gavilēt! Slavēju rokas paceļot, Slaveju kājas klaudzinot, Slavēju plaukstas skandinot, Slavēju Tev, Kungs, dejojot! Brīvību Tavus ceļus staigājot, Brīvību Tavus brīnumus piedzīvot, Brīvību Tev visu atdodot, Brīvību Tevi, Kungs, slavējot! Artis Šimpermanis Спасителя Царя Savior King ru 319 Пусть скажет тот, кто духом слаб: "Та же сила во мне, что к жизни вознесла Христа" Пусть возгласит кто нищим был, Что Господь - мой удел, я сверх благословен У нас в сердцах зажги огонь Пусть пламенеем мы для Сы--на Твоего Мы с Небом будем возглашать, Что: “Ты - наш Царь” Тебя любим, Бог, склоняемся Ты наш Господь, Ты Один так благ Сына Ты просил, взять на Себя Тяжёлый крест, наш груз греха Люблю Тебя, склоняюсь я Надежду мне Ты вернул опять Всю жизнь отдам чтобы мне почтить Любовь Христа, Спасителя Царя Пусть церковь вся начнёт сиять Как невеста Твоя, ведь за неё Ты жизнь отдал Пусть блудный мир, вернётся в дом И найдёт в нём любовь тех, кто был Тобой спасён Hillsong Вот я здесь Worshipping You ru 320 Прими жертву Ты мою На колени становлюсь Бог мой Ты все для меня Жизнь ничто раз нет Тебя Направляй меня всегда Ты любовь что держит нас Живу чтоб славить Тебя Живу чтоб славить Тебя Вот я здесь чтоб славить Тебя Всем что я есть славить Тебя Поклоняясь в духе и истинне Возносим руки славя Тебя Буду славить Тебя вечно Буду славить Тебя Буду славить Тебя вечно Буду славить Тебя Deluge Pieņem upuri (Pielūdzot Tevi) Worshipping You lv 321 Pieņem upuri Tu šo Kad uz ceļiem nometos Jēzu, Tu man esi viss Bez Tevis dzīve nav nekas Aiz rokas mani cauri v Tevi vienmēr mīlēšu Dzīvoju, lai pielūgtu Dzīvoju, lai pielūgtu Esmu šeit pielūdzot Tevi Ar visu sevi pielūdzot Tevi Zemojos garā un patiesībā Rokas paceļot, pielūdzu Tevi Tevi pielūgšu vienmēr, Tevi pielūgšu Tevi pielūgšu vienmēr, Tevi pielūgšu Deluge Viss Tavam godam lv 322 Tavā priekšā zeme dr Tavā priekšā kalni kūst Viss Tavam go Viss, kas esmu Tevī, Kungs Viss, ko dari manī Tu Viss Tavam go Tuksnesī, kad pēdas deg, Sirds pēc Tevis sauc un slāpst Klusumā var sadzirdēt Kā Tava sirds pēc manis sau Pat neziņā un sāpēs, Kungs Tevī veidots tieku es Līdz patiesībā spēju es Tevī dzīvi izdzīvot Un Tevī sapņus zīmēt Tevī elpot, dzīvot Tevī sevi ieraudzīt Elīna Annuškāne Awakening gb 323 In our hearts Lord, in this nation awakenin Holy Spirit we desire awakenin Chorus: For You and You alone, awake my soul, awake my soul and sin For the world You love, Your will be done, let Your will be done in m In Your presence, in Your power, awakenin For this moment, for this hour, awakenin Instrumental: Em G D A (x2) Bridge: Like the rising sun that shines, from the darkness comes a light I hear Your voice and this is my awakenin Bridge 2: Like the rising sun that shines, awake my soul, awake my soul and sin From the darkness comes a light, awake my soul, awake my soul and sin Like the rising sun that shines, awake my soul, awake my soul and sin Only You can raise a life, awake my soul, awake my soul and sin Chris Tomlin Tevī Asaras man nožāvē lv 324 Asaras man nožāvē Šķīsti sirdi man Kungs, Tu mani atjauno Dievs, Tu esi šeit Tev vienmēr līdzās vēlos būt 2X Jo Tevī mieru rodu es Mīlestību atrodu, atrodu Jo Tevī jautājumi zū Kad ar Tevi esam viens, esam viens Tu dziedini, Tu mierini, Tu atjauno un piepildi Elīna Annuškāne Премудрому Честь и слава во веки ru 325 Премудрому, нетленному, бессмертному Царю царей Богу честь и слава во веки веков аминь. Честь и слава во веки Честь и слава во веки Честь и слава во веки аминь Give me Jesus gb 326 In the Morning, when I ris In the Morning, when I ris In the morning, when I ris Give me J Chorus Give me J Give me J You can have all this worl Just give me J When I am alon When I am alon oh, when I am alon Give me J When I come to di when I come to di oh, when I come to di Give me J Fernando Ortega I give myself away gb 328 I give myself away I give myself away So You can use m Here I am Here I stan Lord, my life is in Your hands Lord, Im longing to s Your desires revealed in m Take my heart, Take my li As a living sacrifi All my dreams all my plans Lord I place them in Your hands Bridge: My life is not my own To You I belon I give myself, I give myself to You William Mcdowell I just want You gb 329 More than a nice melody, More than the sweetest of words, This is love i have found, And with this love I am found. Chorus: I just want You, Jesus, I just want You my Lord, I just want You Jesus, I just want You. Never could I comprehend, The love You so freely give, Never could I be worthy, But Your love covers all of my sins. Bridge: There is no greater love than Yours, Nothing else could ever compare, And even if I search all the worl I will never find a love like Yours. Planetshakers Vēlos tik Tevi I just want You lv 330 Vairāk kā melodij Un vārdi visskaistākie, Šī ir tā mīlestība, Kurā tiku atrasts es. Vēlos tik Tevi, Jēzu, Vēlos tik Tevi, mans Kungs, Vēlos tik Tevi, Jēzu, Vēlos es, Kungs. Neizprast mīlestību, Ko dod Tu ikvienam mums Nebūšu cienīgs nekad, Bet Tevī apklāts ir viss mans grēks. Bridge: Nav mīlestības lielākas, Nekas tai nevar līdzināties, Ja meklētu visā pasaulē Tomēr nebūtu neviens kā Tu Planetshakers I surreneder all gb 332 All to Jesus I surrender All to Him I freely giv I will ever love and trust Him, In His presence daily liv CHORUS: I surrender all, I surrender all All to thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender, Humbly at His feet I bow, Worldly pleasures all forsaken; Take me, Jesus, take me now. All to Jesus I surrender, Make me, Savior, wholly Thine; Let me feel Thy Holy Spirit, Truly know that Thou art mine. All to Jesus I surrender, Lord, I give myself to Thee; Fill me with Thy love and power, Let Thy blessing fall on me. All to Jesus I surrender, Now I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation! Glory, glory to His name! Воздаю Тебе хвалу ru 333 Ты, Иисус, возлюбил меня. В мир пришел, человеком стал Принял смерть за мои грехи и Тебе поклоняюсь я Воздаю Тебе хвалу за Твои дела, Иисус Ты прекрасней всех других, О, Иисус, как Ты велик Славят небеса Тебя, пред Тобой все склонятся Ты Господь, Ты Царь царей, поклоняемся Тебе Ты святой, Тебе равных нет. В мир вселил Ты яркий свет Дал Любовь, дал надежду нам. Ты Господь, Ты Спаситель наш! Ты достоин, Ты достоин, Ты Достоин славы всей Поклоняюсь, поклоняюсь, поклоняюсь я Тебе Ты Святой Бог, Ты Святой Бог, Ты Святой, Тебе равных нет Ты родился, и Ты умер, но на третий день воскрес пр. (modul) Daniel Filimonov Zinu, Kungs, mani gaidi Kad mēs runāsimies lv 334 Zinu, Kungs, mani gaidi, Kad pie Tevis es nākšu Kad mēs runāsimies Kad mēs runāsimies, Kad mēs runāsimies, Laiks apstāsies. Ocha (Atis Rijnieks) Waiting here for You gb 335 If faith can move the mountains, let the mountains mov We come with expectation, we are waiting here for You Waiting here for You You’re the Lord of all creation, and still You know my heart You’re the Author of salvation, You’ve loved us from the start Chorus: Waiting here for You, with our hands Lifted hi - gh in prais And it’s You we ador Singing Al - le - lu - i You are everything You’ve promised, Your faithfulness is tru When we’re desperate for Your presence, All we need is You Bridge: Singing Al-le-lu -ia 4x Christy Nockels Только Ты Господь Каждый день я ищу ru 336 Каждый день я ищу Тебя, мой Бог Каждый день я ищу Тебя, мой Бог Моe сердце лишь Тебе паeт И я жажду узреть лицо Твоё И я жажду, я жажду Я жажду Тебя, мой Бог. Только Ты Господь, Только Ты Господь, Только Ты Господь, Мой Царь и Бог. Gods augstībā lv 337 [1] Pats uz sevi cerēdams es Izniekošu dzīvi sev Bet uz Tevi paļaujoties Debess godu mantošu [1] Pagodinu Tevi, Jēzu Augšāmcēlies esi Tu Tad nu, lūdzu, dod man dzīvot Ar Tava Gara vadību [chorus] Gods augstībā Debesu Ķēniņ Esmu Tavs Esmu Tavs es, Jēzu [3] Ar spēku mani tērp Tu Debess bruņas dāvājot Negribu es aiziet projām Mūža mājas neredzot Nauris Malāhovs Like a fire gb 338 Like a fire shut up in my bones I want the world to know You are Go With a passion burning deep within I want the world to know That You liv Let Your presence come and saturat Every part of m Make me new Let Your Spirit come and move within Fill me once again I need mor Jesus I'm desperate for You Jesus I'm hungry for You Jesus I'm longing for You Lord You are, all I want Come like a floo And saturate me now You're all I want Come like the win And sweep throughout this pl You're all we want Planetshakers All-consuming fire gb 339 All-consuming fir You're our heart's desir Living flame of lov come baptize us, come baptize us All-consuming fir You're our heart's desir Living flame of lov come baptize us, come baptize us Let us fall more in love with You Let us fall more in love with You We want to know how high how deep how wide is Love Love Lov Jesus Culture Hope of all hearts gb 340 The world may You will remain In the midst of the trial You will always be the s Our God never fails Our God never fails With hope and light You reign over all Though my heart may fail You will always be the s Our God never fails Our God never fails Praise in the mornin Praise in the evenin Praise when I’m laughin Praise when I’m grievin There will be dancin There will be singin Upon injustice we will tell of our Go The hope of all hearts The hope of all hearts is You Your love never fails Your love never fails In darkness, In trial, my soul shall sin Of His mercy, and kindness Our offering of prais Our God never fails Our God never fails Planetshakers Here I am to worship gb 341 Light of the world, You stepped down into darkness, opened my eyes let me s Beauty that made this heart adore You, hope of a life spent with You Here I am to worship, Here I am to bow down Here I am to say that Your my Go You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to m King of all days, oh, so highly exalted, Glorious in Heaven abov Humbly You came to the earth You created, all for love sake became poor I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross Fall in this place gb 342 Take me to the place Lor Where there’s nothing else but me and You longing for Your presen I know that You’re calling me to You Here I stan And long for Your embr Nothing else could ever take Your pl Come, Holy Spirit, fall in this pl I need more and more of You Fill me again with the power of Your Spirit Lord I’m crying out for more and more of You Planetshakers Sweeter gb 343 Everyday with You, Lor Is sweeter than the day be -for Everyday with You, Lor Is sweeter than the day be -for Every morning' I will worship, every evenin' I'll ador 'Cause every day with You is sweeter, sweeter than the day before. What a privilege to know You Like I know You To be loved like You love m What an honor to worship Truly worship From this heart that You have fr From the rising of the sun To the setting of the s What a wonder to live li Really live li Overcoming anythin What a reason to lift up Freely lift up Every day my everythin From the rising of the sun To the setting up the s Every day, every day with You Lor (Every day, every day with You Lor Every day, sweeter than the day befor (Every day, sweeter than the day befor Israel Houghton Rooftops gb 344 Here I am before You falling in love and seeking Your truth Knowing that Your perfect grace has brought me to this pl Because of You I freely live my life to You, Oh ,God, I giv So I stand before You God I lift my voice 'cause You set me fr So I shout out Your name from the rooftops I proclaim that I am Yours I am Yours All the good You've done for me I lift up my hands for all to s You're the only one who brings me to my knees To share this love across the earth the beauty of Your Holy Wor So I kneel before You, God, I lift my voice 'cause You set me fr So I shout out Your name from the rooftops I proclaim that I am Yours I am Yours All that I am I place into Your loving hands an I am Yours I am Yours Here I am I stand with arms wide open to the One, the Son, the Everlasting God, the Everlasting Go Jesus Culture I have decided to follow Jesus gb 345 I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, No turning back. The world behind me, the cross before me; The world behind me, the cross before me; The world behind me, the cross before me; No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow; Though none go with me, still I will follow; Though none go with me, still I will follow; No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. I Surrender I Surrender gb 346 Here I Down on my knees again Surrendering all Surrendering all Find me her Lord as You draw me near Desperate for You Desperate for You C#m E, F#m, I surrender Drench my soul As mercy and grace unfol I hunger and thirst I hunger and thirst With arms stretched wi I know You hear my cry Speak to me now Speak to me now I surrender I surrender I want to know You mor I want to know You mor Like a rushing win Jesus breathe within Lord have Your way Lord have Your way in m Like a mighty storm Stir within my soul Lord have Your way Lord have Your way in m Hillsong Yahweh Yahweh gb 348 Our God He lives forever He reigns in power and lov Let earth bow down before Him For He is exalt We look to Yahweh Yahweh Forever Yahweh Yahweh Our hope is God Almighty His love is greater than all Lift high the God of Heaven We look to Yahweh Yahweh Our hope is Yahweh Yahweh And He shall reign forever He shall reign forever He shall reign Forever and ever (Our Go Hillsong Through It All Through It All gb 349 You are forever in my li You see me through the seasons Cover me with your hands And lead me in your righteousness And I look to you And I wait on you I’ll sing to you Lor A hymn of lov For your faithfulness to m I’m carried in everlasting arms You’ll never let me go Through it all You are forever in my li You see me through the seasons Cover me with your hands And lead me in your righteousness Hallelui Hallelui Hillsong You Hold Me Now You Hold Me Now gb 350 On that day when I see, All that you have done for m When I see You face to face, There surrounded by your gr All my fears swept away, In the light of your embr Where your love is all I n And forever I am fr Where the streets are made of gold, In Your presence healed and whol Let the songs of heaven rise to you alon No weeping, no hurt or pain, no sufferin You hold me now, You hold me now No darkness, no sick or l No hiding, You hold me now Hillsong This Is Our God This Is Our God gb 352 Your grace is enough More than I n At Your word I will believ I wait for You Draw near again Let Your Spirit make me new I will fall at Your feet I will fall at Your feet And I will worship You her Your presence in m Jesus light the way By the power of Your wor I am restor I am r By Your Spirit I am fr I will fall at Your feet I will fall at Your feet And I will worship You her Freely You gave it all for us Surrendered Your life upon that cross Great is the lov Poured out for all This is our Go Lifted on high from death to li Forever our God is glorifi Servant and Kin Rescued the worl This is our Go Hillsong Made Me Glad Made Me Glad gb 355 I will bless the Lord forever I will trust Him at all times He has delivered me from all fear He has set my feet upon a rock I will not be mov And I'll say of the Lor You are my shield, my strength My portion, deliverer My shelter, strong tower My very present help in time of n Whom have I in heaven but You? There's none I desire beside You You have made me gl And I'll say of the Lor Hillsong With Everything With Everything gb 356 With Everything, With Everythin We will shout for Your glory With Everything, With Everything, We will shout forth Your prais Open our eyes To see the things that make Your heart cry To be the church that You would desir Your light to be seen Break down our pride And all the walls we’ve built up insi Our earthly crowns and all our desires We lay at Your feet Let hope rise, and darkness trembl In Your holy light, that every eye will s Jesus our God, Great and mighty to be prais God of all days, Glorious in all of Your ways The majesty the wonder and gr In the light of Your N Our hearts they cry Be glorifi Be lifted high above all names For You our Kin With everything, we will shout forth Your prais Hillsong Open My Eyes Open My Eyes gb 358 In the stars I see Your majesty display In the heavens all Your wonders are proclaim I hear Your fame in all of the Earth And I seek to know the ways of Your heart Through the seas and open skies I hear Your prais As the shout of all creation lifts Your n I hear Your praise in all of the Earth And I seek to know the ways of Your heart So open my eyes oh Go Open my eyes to s All the wonders an The power of Your n By Your grace I’ll liv By Your grace I’ll s For my life and my salvation is in You For You take the sinner’s heart and bring new li Through the cross we are restored within Your light I know Your love is all that I n And I seek to know the ways of Your heart I know Your love is all that I n And I seek to know the ways of Your heart Hillsong Everyday Everyday gb 359 What's to say Lord it's you gave me li I can't explain just how much you mean to me now That you have saved me Lord I give that all I am to You That everyday I would Be a light and shine you're N Everyday Lord I'll learn to stand upon you're Wor And I pray that I, I might come to know you mor That you would guide me in every single step I take that Everyday I can be a light unto Your worl Everyday, it's You I live for Everyday, I'll follow after You Everyday, I'll walk with You my Lor It's You I live for everyday It's You I live for everyday It's You I live for everyday It's You I live for everyday, everyday Hillsong To Know Your Name To Know Your Name gb 361 Cm# The precious blood of Jesus Christ redeems, forgiven I’m alive, restored set free. Cm# Your majesty resides inside of me, forever I believe. forever I believe. Cm# arrested by Your truth and righteousness Your grace has overwhelmed my brokenness Cm# convicted by Your Spirit, led by Your Wor Your love will never fail Your love will never fail E B Cm# ‘Cause I know You gave, the world Your only Son for us to E B Cm# know Your name, to live within the Saviour's lov E B Cm# and He took my place, knowing He’d be crucifi E B Cm# and You loved, You loved, a people undeserving. Hillsong To The Ends Of The Earth To The Ends Of The Earth gb 364 Love unfailin Overtaking my heart You take me in Finding peace again Fear is lost in all you ar And I would give the worl To tell your story 'Cause I know that you've called m I know that you've called m I've lost myself for goo Within your promis And I won't hide it I won't hide it Jesus I believe in you And I would go To the ends of the earth To the ends of the earth For you, alone are the Son of Go And the world will s That you are Go That you are Go Hillsong Saviour Saviour gb 366 A Saviour on a hill, Dying for my sh Could this be true? Defies the world I s Yet this is all my heart Was longing for To know You my Lor To know You, Lor You deserve, You deserv You deserve all the prais You deserve, You deserv You deserve all the prais The heavens wept for You The earth cried out, "Could He be the One? For You So loved The Worl You gave Your only son To say I love You so Oh how I love You so Hallelujah to the Kin Hallelujah we will sin Forever And all humanity aches to find this beautiful love You giv We come to You again to offer up our lives to worship You alon to worship You alon Hillsong From The Inside Out From The Inside Out gb 367 A thousand times I've failed Still Your mercy remains And should I stumble again I'm caught in Your gr Everlasting Your light will shine when all else fades Never ending Your glory goes beyond all Your will above all else my purpose remains The art of losing myself in bringing You prais In my heart and my soul Lord I give You control Consume me from the inside out Lor Let justice and praise become my embrace to love you from the inside out Everlasting Your light will shine when all else fades Never ending Your glory goes beyond all And the cry of my heart is to bring You prais From the inside out Lord my soul cries out Hillsong Awesome God Awesome God gb 373 Our God is an awesome Go He reigns from heaven abov With wisdom, power and lov Our God is an awesome Go Hillsong Jesus What A Beautiful Name Jesus What A Beautiful Name gb 375 Jesus, what a beautiful n Son of God, son of man Lamb that was slain Joy and peace, strength and hop Grace that blows all fear away Jesus, what a beautiful n Jesus, what a beautiful n Truth revealed, my future seal Healed my pain Love and freedom, life and warmth Grace that blows all fear away Jesus, what a beautiful n Jesus, what a beautiful n Rescued my soul, my stronghol Lifts me from sh Forgiveness, security, power and lov Grace that blows all fear away Jesus, what a beautiful n Joy and peace, strength and hop Grace that blows all fear away Jesus, what a beautiful n Hillsong Lead Me To The Cross Lead Me To The Cross gb 376 Savior I com Quiet my soul remember Redemptions hill Where Your blood was spill For my ransom Everything I once held dear I count it all as lost Lead me to the cross Where Your love poured out Bring me to my knees Lord I lay me down Rid me of mysel I belong to You Lead me, lead me to the cross You were as I Tempted and trial You ar The word became flesh Bore my sin and death Now you're risen Hillsong One Way One Way gb 377 I Lay my life down at your feet, your the only one i n I turn to you and you were always there. In troubled times it's you i seek, i put you first that's all i need, I humble all i am all to you! One Way Jesus, your the only one that i could live for. One Way Jesus, your the only one that i could live for. You were always, always there. Every how and everywher Your grace abounds so deeply within m You will never ever change, yesterday today the s Forever til forever meets no en You are the way the truth and the li We live by faith and not by sight for you. We're living all for you Hillsong Reaching For You Reaching For You gb 378 I cant believe the way Gm/Bb F/A / Your love has go and hold on m Each morning I wake to find you near You lift me above my fears Gm/Bb F/A / And set my feet on solid groun C B/G / All of my days belongs to you I cant breath in your breath of li That fills my heart You are my all consuming fir I stand here before you In wide open wonder Amazed at the glory of you The power of heaven Revealing your purpose in m As I reaching for you Hillsong Alabaster Jar Alabaster Jar gb 380 This alabaster jar is all I have of worth I break it at Your feet, Lor It's less than You deserv You're far more beautiful More precious than the oil The sum of my desires and the fullness of my joy! Like You spilled Your blood, I spill my heart as an offerin to my Kin Here I am, take m As an offerin Here I am, giving every heartbeat For Your glory take m The time that I have left is all I have of worth I lay it at Your feet, Lor It's less than You deserv And though I've littl strength And though my days are few, You gave Your life for m So, I will live my life for You Worthy, Worthy You are worthy Worthy is the Lor Hillsong I Will Exalt You I Will Exalt You gb 382 D/F# G G/B C [x3] I will exalt You I will exalt You I will exalt You You are my Go My hiding place, my safe refu My treasure, Lord, You ar My friend and King, Anointed One, Most holy Because You're with m Because You're with m Because You're with m I will not fear Hillsong My Redeemer Lives My Redeemer Lives gb 387 I know He Rescued my soul His Blood covered my sin I believe I believ My shame He's taken away My pain is healed in His n I believe I believ I'll raise a banner 'Cause my Lord has conquered the grav My Redeemer lives my Redeemer lives My Redeemer lives my Redeemer lives You lift my burdens And I rise with You I'm dancing on this mountain top To see Your Kingdom com Hillsong Tell The World Tell The World gb 389 Don't want to stand here and shout your praise, And walk away and forget Your name. I stand for You if that's all all I do, 'cause there is non that compares to You. 'Cause all I want in this life is you. And all I want in this whole World is You, You. You. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that. Tell the world that. Tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. No longer I, But Christ in me. 'Cause it's the truth that set me free. How could this world be a better place, by Thy mercy, and by Thy grace. Come on, Come on, we'll tell the world about you. Come on, Come on, we'll tell the world about you. Hillsong The Heart Of Worship The Heart Of Worship gb 390 When the music fades, all is stripped away And I simply come, Longing just to bring, something that's of worth that will bless your heart I'll bring you more than a song for a song in itsel Em D Asus - D – Is not what you have requir You search much deeper within through the way things appear You’re looking into my heart I'm coming back to the Heart of worship And it's all about you, it's all about you J I'm sorry Lord for the thing I’ve made it And it’s all about you, it's all about you J King of endless worth no one could express how much you deserv Though I’m weak and poor, all I have is yours every single breath Hillsong To You Alone To You Alone gb 392 Every knee will bow And every tongue confess That Jesus Christ is Lor Lord and Kin All glory to Your n All honour to Your Majesty Forever, forever All praise to You alon Every eye will s And every heart will know The beauty of the Lor In all the earth All praise to You alon All praise to You alon All praise to You alon Hillsong King Of Majesty King Of Majesty gb 398 You know that, I love you You know that, I want to know you so much mor More than I had befor These words are, from my heart These words are, not made up I will live for you I am devoted to you King of majesty I have one desir Just to be with you my lor Just to be with you my lor Jesus, you're the savior of my soul And forever and ever I'll give my praises to you Hillsong A Pure Heart A Pure Heart gb 401 A pure heart That's what I long for A heart that follows hard after Th A pure heart That's what I long for A heart that follows hard after Thee. A heart that hides Your wor So that sin will not come in A heart that's undivi But one You rule and reign A heart that beats compassion That pleases You, my Lor A sweet aroma of worship That rises to Your throne. Hillsong Heart Of Worship Heart Of Worship gb 403 When the music fades All stripped away And I simply come, Longing just to bring, something that's of worth that will bless Your heart. I'll bring You more than a song for a song in itself, it's not what You have required. You search much deeper within through the waiting appear You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship And it's all about You, it's all about You Jesus. I'm sorry Lord for the things I made it And it's all about You, it's all about You Jesus. King of endless worth no one could express how much You deserve. Through I'm weak and poor, all I have is yours every single breath. Hillsong Lord Of Lords Lord Of Lords gb 405 Beholding Your beauty Is all that I long for To worship You, J Is my soul desir For this very heart You have shap For Your pleasur Purposed to lift Your name high Here in surrender In pure adoration I enter Your courts With an offering of prais I am Your servant Come to bring You glory That is fit for the work Of Your hands Now, unto the Lamb, Who sits on the thron Be glory and honor And prais All of creation Resounds with a son Worship and praise Him, The Lord of Lords Spirit now livin And dwelling within m Keep my eyes fix Ever on J Let not the things Of this world ever sway m I'll run 'till I finish The r All of eternity Echoes the son Worship and praise Him The Lord of Lords Holy, Lor You are Holy Jesus Christ Is the Lor Call all the sinners To join in the son Worship and praise Him The Lord of Lords The Lord of Lords Lord of Lords Lord of Lords Hillsong Potters Hand Potters Hand gb 406 Beautiful Lord, Wonderful Saviour I know for sure, all of my days are held in your hands, craft into your perfect plan You gently call me into your presence guiding me by Your Holy Spirit Teach me dear Lord to live all of my life through Your eyes I'm captured by Your holy callin Set me apart, I know you're drawing me to yoursel Lead me Lord I pray Take me, Mould me, use me, fill m I give my life to the Potter's han Call me, guide me, lead me, walk beside m I give my life to the Potter's hand. You gently call me into your presence guiding me by Your Holy Spirit Teach me dear Lord to live all of my life through Your eyes I'm captured by Your holy callin Set me apart, I know you're drawing me to yoursel Lead me Lord I pray. Hillsong Redeeming Love Redeeming Love gb 407 I come boldly, trusting only Your redeeming lov Flowing freely from Your side now Your atoning bloo Like a river, like a fountain, like a cleansing floo C#m A B paus I pour out my worship to You for Your redeeming lov My glory in Your cross of shame and sufferin My glory what the world disdains as nothin I will glory in such foolishness I will glory for it's nothing less Than Your wisdom and Your awesome power, my Go My glory in Your deep humiliation You saved me and You crowned me with salvation I will glory all my sin and debt Has been covered by the blood You split And now I'm living in Your resurrection and light Hillsong Till I See You Till I See You gb 410 The greatest love that anyone could ever know That overcame the cross and grave to find my soul And till I see You face to And grace amazing takes me hom I'll trust in You.. With all I am I live to see Your kingdom com And in my heart I pray You'd let Your will be don And till I see You face to And grace amazing takes me hom I'll trust in You.. I will live to love You I will live to bring You prais I will live a child in awe of You You are the voice that called the universe to You are the whisper in my heart that speaks to m And till I see You face to And grace amazing takes me hom I'll trust in You.. You alone are God of all You alone are worthy Lor And with all I am my soul will bless Your name! Hillsong Love Eternal Love Eternal gb 416 Love eternal Love divin Love's found m This love is min Loving kindness Surrounding m Undeserv Forgiveness min I give my heart undivi I give you everythin With no reserv Here I surrender I give it all to You For love has found m Your love has found m Hillsong Power Of Love Power Of Love gb 419 Lord I come to you Let my heart be changed, renew Flowing from the grace that , I've found in you And lord I've come to know The weaknesses I see in m Will be stripped away By the power of your lov Hold me close Let your love surround m Bring me near, Draw me to your si And as I wait , I'll rise up like an eagl And I will soar with you, Your spirit leads me on In the power of your lov Lord unveil my eyes Let me see you face to The knowledge of your lov As you live in m Lord renew my min As your will unfold in my li In living everyday, In the power of your lov Hillsong Saviour King Saviour King gb 420 Let now the weak say I have strength By the Spirit of power that raised Christ from th Let now the poor stand and confess That my portion is Him and I'm more than bless Let now our hearts burn with a fl A fire consuming all for Your Son's holy n And with the heavens we declar You are our Kin We love You Lord, we worship You You re our God, You alone are goo Let now Your church shine as Your bri That You saw in Your heart as You offered up Your li Let now the lost be welcomed hom By the saved and redeemed those adopted as Your own We love You Lord, we worship You You are our God, You alone are goo You asked Your Son to carry this The heavy cross our weight of sin I love You Lord, I worship You Hope which was lost, now stands renew I give my life to honor this The love of Christ, the Saviour Kin Hillsong Soon Soon gb 422 Soon and very soon My King is comin Robed in righteousness And crowned with lov When I see Him I shall be made like Him Soon and very soon Soon and very soon I'll be goin To the place He has prepared for m There my sin eras My shame forgotten Soon and very soon I will be with the One I lov With unveiled face I'll see Him There my soul will be satisfi Soon and very soon Soon and very soon See the procession The angels and the elders 'Round the thron At His feet I'll lay my crowns My worship Soon and very soon Though I have not seen Him My heart knows Him well Jesus Christ the L The Lord of heaven Hillsong Stand In Awe Stand In Awe gb 423 Better than all this world, better than all I know Better than life itself, Your love is All that I have is Yours, all that I'm living for All that I need is in You Lor You alone are better than life than anything in this worl You alone are all I want, in everything You are goo I stand in awe of all that You ar I stand in awe of You Everything unto You, everything held by You All of our hope is in You J Nothing compares to You, nothing will take Your pl All of our trust is in You Lor All of my heart, all that I am, worship J Hillsong Take All Of Me Take All Of Me gb 424 You broke the night like the sun, And healed my heart With your great love. Any trouble I couldn't bear, You lifted me upon Your shoulders. Love that's stronger, Love that covers sin, And takes the weight of the world. I love you, All of my hope is in You. Jesus Christ, take my life, Take all of me. You stand on mountain tops with me, With you I walk through the valleys. You gave Your only Son for me, Your grace is all I rely on. I love You so, And I give up my life to say I need You so, My everything. Hillsong We Are Hungry We Are Hungry gb 425 Lord, I want more of You. Living water rain down on me. Lord, I need more of You. Living breath of life come fill me up. We are hungry, We are Hungry We are hungry for more of You. We are thirsty, Oh J We are thirsty for more of You. Lord, I want more of You. Holy Spirit rain down on me. Lord, I need more of You. Living breath of life come fill me up. We lift our holy hands up We want to touch You We lift our voices, higher and higher and higher to You. Hillsong We Will See Him We Will See Him gb 426 I will lift my eyes only to God alon I will set my heart trust in the Holy On I will live in faith knowing His Word is sur Shout aloud to Earth the harvest is here and now Great is our God in all the Earth Great is our God in all the Earth We will see Him Coming on the clouds of Heaven exalt We will see Him High and lifted up he reigns in majesty in holiness... Almighty On I will live in hope that Jesus is coming soon Every nation sing glory to Christ our Kin We’ll see the fullness of His Wor All of His promises reveal See his glory shine forever In light of all Hallelujah lift Him higher For our God reigns Hillsong What The World Will Never Take What The World Will Never Take gb 427 With all I'm holding insi With all my hopes and desires And all the dreams that I've dr With all I'm hoping to And all that the world will brin And all that fails to compar You say You want all of m I wouldn't have it any other way I've got a Saviour and He's living in m Whoa I wanna know, I wanna know You today And You're the best thing that has happened to m And the world will never tak The world will never take You away With all I'm hoping to And all that the world will brin And all that fails to compar You say You want all of m I wouldn't have it any other way Hillsong Beautiful Saviour Beautiful Saviour gb 431 Jesus, beautiful Saviour God of all Majesty Risen Kin Lamb of Go Holy and righteous Blessed redeemer Bright morning star All the Heavens shout your prais All creation bows to worship you How wonderful, how beautiful Name above every name, exalted high How wonderful, how beautiful Jesus Your name, name above every name J I will sing forever Jesus I love You Jesus I love You Planetshakers Get Up Get Up gb 434 Get Up Planetshakers With every breath that I take, I'll praise You With every move that I mak With everything that I am, I'll praise You ‘Cause there is no other way We stand together with hearts joined as on We'll give You glory for all You have don Everybody get up if you love Him Everybody get up, get up and praise Him Everybody get up if you're free an Give Him the prais D Bb, C, You, You Everything is all for You, You We're living each day for You, You Everything is all for You, You! Planetshakers Good To Me Good To Me gb 436 From the rising of the sun, to where it sets I will give You prais And in every circumstance, You are goo So I will give You prais I know I’ve got nothing to fear in Your lov Your love is holding m So I’ll give, I’ll give You all of m You are so good to m With everything I am I’ll give You prais You’re better than life to m With everything I am I’ll give You prais Thank You J You are faithful Thank You J Your love is better than li Planetshakers Fall In This Place Fall In This Place gb 442 Take me to the place Lor Where there’s nothing else but me and You longing for Your presen I know that You’re calling me to You Here I stan And longing for Your embr Nothing else could ever take Your pl Come Holy Spirit, fall in this pl I need more and more of You Fill me again with the power of Your Spirit Lord I’m crying out for more and more of You Planetshakers Come Holy Spirit Come Holy Spirit gb 443 Come Holy Spirit Fall afresh on m Fill me with Your power Satisfy my n Only You can make me whol Give me strength to make me grow Come, Holy Spirit Fall afresh on m Pour it out Lor Pour it out Lor Pour it out Your Spirit on m Planetshakers Surrender Surrender gb 445 All that I am is yours All that I have is yours I give you my heart and soul Lord I'm yours Lord every day is yours Lord every breath is yours I'm giving my life to you Lord I'm yours You alone are worthy of all praise (x2) I surrender all to you I surrender all to you I am nothing without you Jesus Christ, take my li It's all for you (You're) Worthy of all prais Lay it all down Lay it all down Lay it all down at your feet Planetshakers Healer Healer gb 448 You hold my every moment You calm my raging seas You walk with me through fir And heal all my diseas I trust in You I trust in You I believe You're my Healer I believe You are all I n I believe You're my Portion I believe You're more than enough for m Jesus You're all I n Nothing is impossible for You Nothing is impossible for You Nothing is impossible for You You hold my world in Your hands Planetshakers Never Let Me Go Never Let Me Go gb 450 You pick me up when I am down and on my own You hold my hand an Lead me on into your plans Whenever I cry out You hear m Whenever I fall down You hold m Hold me never let me go Change me I want the world to know You are living in m God I know You’ll never let me go You’ll never let me go You’ll never let me go I want to live for You are my God You are my all God help me stand for You each day and be your voi Whenever I stand up Your with m I know Your Spirit’s living in m Hold me, Hold me, Hold m Jesus, never let me go Hold me, Hold me, Hold m Jesus never let me go Hold me never let me go Change me I want the world to know You are living in m God I know You’ll never let me go Planetshakers This Love This Love gb 451 This love You have for m It goes beyond my wildest dreams And I am in aw This grace You've shown to m It's made me see the light of day And I love You, lor There is no one like You (There is no one like You) You alone are great (You alone are great) We give You all the glory (We give You all the glory) We give You all the praise (We give You all the prais Hey, Hey I'm in love with You And I'm sold out for You Cause You are everything to m Hey, Hey I believe in You And Lord, I know that No one can take this love away I'm gonna praise You everyday It's time to get Your praise on Planetshakers You Are Good You Are Good gb 452 You are God and I am not So take Your place above my li With everything and all I I'm holding on to Your plan My life is not my own So come and take control 'Cause You alone are goo You are good all the time and Your love endures forever You are good all the time, You are goo You are good all the time and Your love endures forever You are good all the time, You are goo You are goo There's no other name, no other name like J There's no other name, no other name like J Planetshakers Your Name Brings Healing To Me Your Name Brings Healing To Me gb 453 [1] Fear doesn't live here no mor Fear doesn't live here no mor Your name was spoken F                             Your love brought healing to m [2] Shame doesn't live here no mor Shame doesn't live here no mor Your name was spoken Your love brought healing to m               Condemnation no mor       G         Dm              F     Sin lost all control I am set fr By your glory and grace  You broke every chain I am set fr C      G       Your name J Your name J C   Jesus your name  Dm                 C2      Your name brings healing to m I am free I am fr These chains have no hold on m I've been healed Hallelujah Planetshakers Come To Jesus Come To Jesus gb 454 Nothing can separate us from this lov No sin no any other thin You were called for such a time as this So turn to God don’t turn away There’s a voice its calling out to you So open up your ears and hear There’s a destiny that waits for you So now’s the time to make a way Just run into His arms No matter what you’ve don Just look into His eyes And see the loving grace of Go Come to J He is everything you n Just turn to J He is everything you seek Just come to J He is everything you n More than the air you breathe today I will run into Your arms x 4 Planetshakers Majesty Majesty gb 457 Rising I feel my heart sin Praises our Lord and Kin The wonder, the majesty Welcome the king of Glory in Every tribe and every tongu Every land will sing Your prais G#/ To the end of time we sin Majesty All majesty To the God of creation All majesty God of all generations This anthem we sin To the God of all nations All majesty We sin Planetshakers All For Love All For Love gb 459 All for love our Saviour Gave His life and took my pl And now I live for You, and all we do Will bring You praise, bring You prais Whoa, I'm living for Your glory Whoa, cause You died to set me fr And the love that You gave when You took my place for all the world to s You gave everything, You gave everything, and it was all for love! I was lost and You saved me, I was blind and You made me s I was broken and You healed me, and now I'm fr Planetshakers Beautiful Savior Beautiful Savior gb 460 Jesus, Beautiful Savior God of all majesty Risen Kin Lamb of Go Holy and Righteous Blessed Redeemer Bright morning star All the heavens shout Your prais All creation bow to worship You How wonderful, how Beautiful Name above every name, exalted high How wonderful, how beautiful Jesus, Your name, name above every name, J I will sing forever, Jesus I love You, Jesus I love You Jesus, Beautiful Savior Planetshakers Im Gonna Praise Im Gonna Praise gb 461 I know you’re for me, you’re not against m You only have good thoughts about m I know you love me, I know you've called m I know you've got great things planned for m Oh, what a joy you've given me, your love has set me fr Jesus, You are all I n I'm gonna praise, all of my days, I'm gonna lift your name up high Cause you are worthy of all the glory, I'm gonna lift your name up high Lord for all You've done (I'll praise Your n And for whats to come (I'll praise Your n I will give you praise (everyday) Every single day I'll praise Your name, I'll praise Your n I'll praise Your name, I'll praise Your n I'll praise Your name, I'll praise Your n I'll praise Your n Planetshakers Open Up The Gates Open Up The Gates gb 462 We come into this Holy pl To bring a sacrifice of prais Bow down before you and seek your We sing of the mighty things you've don Cry out to you "let your will be done" Tell all the World you're the Holy On Hear the shouts of prais As they're rising up to you Come and fill this pl As we bring glory to your n Open up the gates and let th King of glory in Fill this house with praises as w Lift our hands and worship you Open up the doors and let your Glory fill the earth King of heaven we dance before your thron King of heaven come an Take your pl Dwell among us as w Seek your Planetshakers Saving Grace Saving Grace gb 472 Im holding on to You Im never letting go Cause You have saved my soul And You have made me whol You took my brokenness And filled me with Your joy All I long to do is worship All I long to do is bring You prais For nothing compares to you My Saving Gr Jesus Saviour My life belongs to you forever Cause you have set my heart on fir And You have set me fr You have set me fr Planetshakers The Victory The Victory gb 473 Where You are is liberty, Cause You have won the victory, We’re living in Your freedom We walk by faith and not by sight, Praise You Lord with all our might, We’re living in Your freedom Shout it out! We will sing it loud! Let the whole world know, That You saved our, Saved our soul! Lord for everything You’ve done, We will sing Your praises Whoa-oh, Whoa-oh, We live in the freedom You’ve won And when all it’s said and done, You have overcom Whoa-oh, Whoa-oh, We live in the freedom You’ve won We will, dance in the freedom, That You’ve won, Dance in the freedom, Cause You’ve won, You have won it all, Shout it out! Shout it out! Planetshakers Endless Praise Endless Praise gb 488 You are God, and we lift You up We keep singing, We keep praisin We wont stop, Giving all we got Cause Your worthy, Of all glory Oh, There is no other, You are forever Lord over all Theres nobody like You, No one beside You To You let endless praise resoun Every night and day, and with no delay Let endless praise resoun Boundless Love, light before the sun Your glory, eternal Never stops, giving all you got Creation, keeps singin We lift You up, up, up We are giving You our love love lov For everything You've done done don We give You all the prais Planetshakers Glory To God Glory To God gb 490 I’ve been dreaming of You In my dream I saw You touch my heart All at once I was still A peace within me that could not compare to All I’d known and all I’d seen Your touch gave me life and now I sin Glory to God forever I’ll praise You now and ever Your love floods my thirsty soul All majesty and power Are Yours Almighty Father Great is Your Holy n I’ve been thinking of You In my thoughts I heard You call my n I felt a stirring within A new beginning and a new found passion It made me call out Your n With a desire to see all men sav Holy Holy Holy is the Lord God Almighty Planetshakers Great Is Your Love Great Is Your Love gb 491 All of my hope is in You All of my strength comes from You my Father Dependable love that won’t run The greatest of gifts that come from My Father, my Father You are everything to m You are everything to m Great is Your love O Go Great is Your love O Go Lord there is none like You Woah Woah Great is Your love, it’s more than enough Great is Your love O Lor Planetshakers Heal Our Land Heal Our Land gb 492 Our hearts are waiting for You Our hearts are waiting for You Earnestly seeking, awaiting our healin Yes our hearts are waiting for You We humble ourselves and pray We humble ourselves and pray Your love never failing, our God ever reignin We humble ourselves and pray Heal our land, we need Your Lov Restore us, restore us, we need Your touch again Arise, arise, around us shin Finally, hope is here, hope is her Planetshakers Jesus Reigns Jesus Reigns gb 494 May my life, speak Your words May my heart, beat with Yours Let Your light shine in me, For all my days God of grace, God of truth, Lord my soul, longs for You I will live for You God, For all my days Jesus Christ, the name above all names Risen king, we long to bring You prais Jesus reigns All glory to Your name, All power to Your name, Forever Jesus reigns Let all creation praise, The name above all name, Forever, Jesus reigns Spirit of God, We cry out for You now, We cry out, Where would we be without You Jesus, Where would we be without You Lor Planetshakers King Of All King Of All gb 495 You are the light You broke through the night You made a way for all mankin You are the on God's risen son You are the Saviour of the worl Oh Lord, where would we be without your lov Oh Lord, where would we be without your lov Glory to the risen kin We sing all our prais Honor to the one who took our sin J Worthy to receive all majesty You are Lor King of all King of all King of all We cry out to you, King of all Come fill us with your love, oh Lor That all may know you and all will sin Glory to the Kin Planetshakers My God Is Able My God Is Able gb 496 You part the ocean You calm the raging s You are able to do this in m You said you’re for m So who can stand against You are with m Lord I know that Nothing is too hard for You Nothing is too hard for You I know my God is abl I know His love never fails I know my God is abl I believe in You You part the ocean You calm the raging s You are able to do this in m You said you’re for m So who can stand against You are with m Lord I know that I trust in You with all I Cause I know you have the master plan So Ill throw my life into Your hands For Your glory For Your Glory Planetshakers Running After You Running After You gb 499 Your word is a light unto my path Your love guides me through my darkest night And even though sometimes Your ways I cannot understan I'll never walk away becaus My future's in Your hands I don't care what people will say I'm running after You I wont turn back and go their way I'm running after You Don't matter what may come my way I'm running after You It's You I'm following today E (G#m F#/A# B E/ I'm running after You Planetshakers So In Love With You So In Love With You gb 503 God I've found in You Everything I was searching for And You've given m What I needed and so much mor So I'm giving every part of me to You Won't You take my life? I'm living it for You G# C#, Jesus I'll live for You In everything I do G# C#, And when You call my n I just can't help but sing Your praises G# C#, I'll give You all my prais I'll serve You all my days G# C#, Gonna let the whole world know Jesus I am so in love with You, with You... G# C#, Everyday it's You I live for Gonna serve You all my days G# C#, Every step I take You're with m Jesus, You're the only way ...with You! Planetshakers Worship You Alone Worship You Alone gb 506 Your faithfulness never fails Your faithfulness everyday You're the s Unfailing love sets me fr Unfailing love you lead m With your han And all I know With your arms around m Your face is all that i seek Your love and gr Pick me up and hold m You alone are holy For you alone are great in power You alone are my strong tower And i will lift my heart and soul To worship you alon For you alone are my desir You have set my heart on fir And i will lift my heart and soul To worship you alon Worship you alon And i will follow after you For you are my desir Oh, Jesus, my heart belongs to you Planetshakers All I Want Is You All I Want Is You gb 510 I've waited all my life to be here face to I never knew that I could feel this kind of gr The way You showed me that Your love has washed me clean Could never be erased it lives inside of m Take me to the secret place where I can only see Your and nothing else would ever feel this way You take away my guilt of state the things I've done that I can't chan It's only by the Power of Your N I stand here in this pl See the Glory on Your I'm taken by the wonder of Your N I'm desperate for your touch Never needed it so much All I want is You When all the things around me fall onto the groun I'm always thankful for the love in You I've foun All I want is You All I want is You All I want is You All I want is You Planetshakers Hero Hero gb 517 Knowing me like I do I know im nothing without you I need yout spirit in my heart Show me ways I'll never part And now all I need to say is how much I need you You're all I long to s My friend who gave his life for m You're all I long to be J The hero inside of me is you Jesus you are my hero Jesus you are my hero Jesus Jesus J The hero in m Planetshakers In The Highest In The Highest gb 521 In Your outstretched arms I find love unfailin Your grace abounds to m Never let me go Trust in you forever You're my strength, my joy All of my hope is found in You All of my days belongs to You Glory to God in the highest Power and strength to Your n Heaven and earth will proclaim You Lord of all Blessed be Your name, J All I want is You All I want is You, J Planetshakers Its You Its You gb 522 Come on, come on, let this song of praise ris Come on, come on, lift a shout of freedom Come on, come on, sing about His goodness Come on, come on, give Him all your praise now It's time to celebrate and make a joyful nois For He alone is great, and greatly to be prais It's You, there's no one greater no one better than You Go It's You, Your love is stronger Like no other, God it's You Planetshakers Lift Up Your Eyes Lift Up Your Eyes gb 523 I see heaven before m Angels passing around m Here I stand in awe of your beauty Captured by Your holiness Lift up Your eyes all of heaven's in worship Angels rejoice and the clouds will be fill With the wonder of Your n With the wonder of Your n The train of his robe fills the temple with glory Heavenly hosts fall before Him in worship Crying holy Holy, holy, is the Lord God Almighty Holy Holy Holy is the Lord God almighty Planetshakers My Hope My Hope gb 524 I lay down my life before You Lor Stand here in wonder of Your Lov Lord I live for You alone, You’re worthy of all prais All of Heaven shouts Your N All the earth will bring You prais With my life I honour You, You’re worthy of all prais You’re all I want ...You’re all I need...My one desir My hope is found in You Everything I need is at Your feet My life I lay it down, an offerin I’m living for the glory of Your N You’re all I n You’re all I n You’re all I need, J Planetshakers Overwhelmed Overwhelmed gb 529 Im overwhelmed by Your lov Im overwhelmed by Your touch Its Your love that's lifted m And forever I will sin Of Your amazing Gr Of Your amazing Gr Ill lift Him up, the King of Glory Ill praise His name and tell the story Of His goodness, kindness following m All the days of my li All the days of my li All the days of my li Planetshakers Perfect Day Perfect Day gb 530 Looking back over my li I can see some changes That You have brought Everything became so clear At that moment that You came in my li It was as if I'd seen for the first tim and sudenly felt like I could breath What a perfect day What a perfect day What a perfect day when You came into my li Jesus. I'm in love with you Planetshakers Pick It Up Pick It Up gb 531 I was blind now I s Love has got a hold of m Now I sing ’cause I am fr So I’m, laying down my li And I’m, taking up my Cross. I’m taking up my Cross, laying down my life, all for the glory of Your name. Living my whole life, all for you Jesus, I’m taking up my cross everyday. I was lost now I’m found, put my feet on solid groun Now I sing ’cause I am free. I choose to stand for my Generation I’m taking up my cross I’m taking up my cross Planetshakers Praise Him Praise Him gb 532 Looking out my window I see the trees blowing in the breez Looking out my window I see the birds flying in the sky And I know With just one breath You created the whole worl And I know If I don't praise You The rocks will soon cry out,cry out,cry out.. Praise Him Lift your voices Let it rin Throughout all the earth Praise Him Let all men know that Jesus Christ He is alive! Planetshakers Stand Stand gb 536 Today, today is the day I'm living for You No more to end in my way I made the change today I don't wanna talk about it I don't wanna think about it I don't wanna dream about it Living my way From the one who living for You Everything I'm doing for You I will stand, I'll stand for You I'll stand, I'll stand, I'll stand for You I will stand, stand for You Everything I do is for You my J I will stand, I'll stand for You I'll stand, I'll stand, I'll stand for You Whatever happen to m I make a promise to m Choose to my Lord and Saviour I will stan Planetshakers The Anthem The Anthem gb 538 Hallelujah You have won the victory Hallelujah You have won it all for m Death could not hold You down You are the risen Kin Seated in majesty You are the risen Kin Planetshakers One Thing Remains One Thing Remains gb 542 Higher than the mountains that I Stronger than the power of the grav Constant in the trial and the chan One thing… Remains Your love never fails, never gives up Never runs out on m On and on and on and on it goes It overwhelms and satisfies my soul And I never, ever, have to be afrai One thing remains In death, In life, I’m confident an covered by the power of Your great lov My debt is paid, there’s nothing that can separate my heart from Your great lov Jesus Culture Set A Fire Set A Fire gb 546 Set a fire down in my soul That I cant contain That I cant control I want more of you Go I want more of you Go No place I'd rather No place I'd rather No place I'd rather No place I'd rather Jesus Culture Let It Rain Let It Rain gb 547 Let it rain, let it rain Open the flood gates of Heaven We feel the rains of Your lov We feel the winds of Your Spirit Now the heartbeat of heaven, let us hear We want to see You, show us Your glory We want to know You mor We want to see You, show us Your glory We want to know You mor Jesus Culture Fill Me Up Fill Me Up gb 548 You provide the Fir I’ll provide the sacrifi You provide the Spirit And I will open up the insi Fill Me Up Go Fill Me Up Go Fill Me Up Go Fill Me Up Love Of Go Overflow Permeat All my soul Jesus Culture I Exalt Thee I Exalt Thee gb 550 For thou oh Lord art high, above all the earth Thou art exalted far above all gods Thou oh Lord art high above all the earth Thou art exalted far above all gods I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Th Oh Lor Jesus Culture Show Me Your Glory Show Me Your Glory gb 553 I see the cloud, I step in I want to see Your glory as Moses di Flashes of light, rolls of thunder Im not afrai Im not afrai Show me Your glory Show me Your glory I'm awed by Your beauty, lost in Your eyes I want to walk in Your presence, like Jesus di Your glory surrounds me, and I'm overwhelm I long to look on the face of the one that I lov Long to stay in Your presence it's where I belon Jesus Culture Nothing But The Blood Nothing But The Blood gb 554 What can wash away my sin? Nothing but the blood of J What can make me whole again? Nothing but the blood of J Oh precious is the flow That makes me white as snow No other fount I know Nothing but the blood of J Jesus Culture Alleluia Alleluia gb 555 Father, we have com To bow down in worship Lifting up our hearts We bow down in prais Allelui Lover of our souls Allelui With all of Heaven we are singin Bright and morning star, Your eyes blaze like fir Shining like the sun, You're our one Desir All the angels cry out, "Holy is the Lord" All the earth replies, "Holy are You" Jesus Culture Dance With Me Dance With Me gb 557 Behold You have come over the hills upon the mountain To me, You will run. My Beloved, You've captured my heart Won't You dance with me, Oh Lover of my soul, to the song of all songs? With You, I will go You are my Love You are my Fair On The winter has passed and the springtime has com Won't You dance with me, Oh Lover of my soul, to the song of all songs? Romance me, Oh Lover of my soul to the song of all songs. Jesus Culture Freedom Reigns Freedom Reigns gb 560 Where the spirit of the Lord is There is freedom Where the spirit of the Lord is There is freedom Lift Your eyes to heaven There is freedom Lift Your eyes to heaven There is freedom Freedom reigns in this pl Showers of mercy and gr Falling on every There is freedom If You're tired and thirsty There is freedom If You're tired and thirsty There is freedom Give Your all to J Give him all, there is freedom Give Your all to J There is freedom Freedom reigns in this pl Showers of mercy and gr Falling on every There is freedom Jesus Culture Walk With Me Walk With Me gb 561 Author of the world, Walk with me, Ruler of the earth, Walk with me, Calmer of the storm, Walk with me, Healer of my heart, Walk with m How I need You How I need You, oh J Walk with m How I love You How I love You, Oh Jesus Walk with m Light for every step, Walk with me, Healer of my heart, Walk with me, Giver of each breath, walk with m In Your presence, Lord There is peace, There is rest In Your presence, Lor There is life that never ends In Your presence, Lor There is joy, There is joy In Your presence, Lor There is life that never ends Jesus Culture King Of Glory King Of Glory gb 566 `.Your face outshines the brightest sun Jesus, You're glorious, You are so glorious With eyes that blaze like burning fir Jesus, You're glorious, You are so glorious King of Glory, have your glory King of Glory, have your glory Your voice like rushing waters sounds Jesus, You're powerful, You are so powerful And in Your hands You hold the stars Jesus, You're powerful, You are so powerful Jesus Culture Sing My Love Sing My Love gb 567 Words can never say how much He says my n He calls me lovely No one ever sees the way He looks at m He sees me holy Words can never hold this love that burns my soul Heaven holds me, heaven holds m Cant hold my love back from You Cant hold my love back from You I gotta sing I gotta sing, sing my love to You, J You will not believe the way He touches m He burns right through m And I could not forget every word He sai He always knew m The earth could never hold this love that burns my soul Heaven holds me, heaven holds m Cant hold my praise back from You Cant hold my praise back from You I gotta shout I gotta shout, shout my love to You, J Praise the Lor Praise the Lor My soul makes us boast in the Lor Jesus Culture I Need You More I Need You More gb 568 I need You more, more than yesterday, I need You mor More than words can say, I need You mor Than ever before I need You Lord, I need You Lor More than the air I breath More than the song I sin More than the next heartbeat More than anything, and Lord as time goes by I'll be by Your si Cause I never want to go back to my old li We give you the Highest Praise! We give you the Highest Praise! We give you the Highest Praise! More than the air I breath More than the songs I sin More than anything, I need you more. Jesus Culture I Want To Know You I Want To Know You gb 569 I stand before You, awed by Your majesty covered by Your mercy, Your blood has made me fr draw me to You, set my heart on fir I want to know You, You're my one desir I give You my worship, all of my passion I give You my whole heart, all my devotion Grace never ending, Your hands they carry m Your body it is broken, for all the world to s My heart is held, by love so unconditional You captivate me, You're the lover of my soul I give You my worship, all of my passion I give You my whole heart, all my devotion Here I will bow down, say that I need You Here I will worship, say that I love You Oh, how I love You Oh, how I love You Oh, how I love You Oh, how I love You I want to know You Let Your Spirit overwhelm m Let Your presence overtake my heart x6 Jesus Culture Holy Holy gb 570 And only one word comes to mind. There's only one word to descri Only one word comes to mind, there's only one word to descri Holy, Holy! Lord, God, Almighty! Holy, Holy! Lord, God, Almighty! There is no one like You, You are holy, holy Jesus Culture Mighty Breath Of God Mighty Breath Of God gb 571 Blow mighty breath of Go Move upon this pl Blow mighty breath of Go Wont you come in power and gr Streams of mercy flowing down Light of heaven all aroun Falling to the groun Spirit fire fan the fl Passion for Your Holy N Burning everythin Let Your wind blow Let Your fire fall Let Your wind blow, wind blow Let Your fire fall, fire fall Jesus Culture Father Of Lights Father Of Lights gb 573 Like a flame, love burned in Your eyes Driving You to pay the greatest pri You bought my life, so I could be a light Reflecting You, reflecting lov Everything good comes from You, Father of Lights Your love will always pierce through the darkest night Love has a voi Love has a n Jesus, J Your love is a light Filling my eyes Jesus, J You bore the weight, of death upon Your heart And Your last breath tore the veil apart You made a way, for me to walk in gr So I could love You, face to I will never be the s Love has called my n From the ashes, I rise to proclaim Your love is undefeat Forever You will reign Justice has won again Jesus Culture The Burning Ones The Burning Ones gb 574 Here inside Your presen Taken by the wonder of You Here inside Your glory We give our lives fully to You We cry Holy, Holy are You We Cry Holy, Holy are You Your love it burns insi Our hearts are satisfied by You Your love is our rewar It’s why we ask for more of You We cry Holy, Holy are You Our hearts are burning, burning for You We cry Holy, Holy are You Our hearts are burning, burning for You We are Your burning ones We are consumed by You We set our lives apart We are consumed by You So let this love be like a fir Let our life be like a fl Fill our souls with Your desir Let our passion bring You Jesus Culture My Everything My Everything gb 578 You are my light, my breath of life, I trust in You You fill my heart, set me apart, I'm found in You You are my desir You are the holy fire, that burns in m The lover of my soul You don't let go, You've made Your home in m You are my everythin All I need is in You And all I hav All I am is in You, it's in You You overflow, my heart and soul, wash over m I feel You now, Your love surrounds, and covers m You are my desire, You are my rewar You are my desire, all I'm living for You're all I want, You are everythin You are my desire, come and burn in m Jesus Culture The Anthem The Anthem gb 581 I can hear the footsteps of my Kin I can hear His heartbeat beckonin In my darkness He has set me fr And now I hear the Spirit calling m Wake up chil It's your time to shin You were born for such a time as this I can hear a holy rumblin I've begun to preach another Kin Loosing chains and breaking down the walls I want to hear the Father when He calls This is the anthem of our generation Here we are God, shake our nation All we need is Your lov You captivate m I am royalty I have destiny I have been set fr I'm gonna shape history I'm gonna change the worl I'm gonna change the worl I'm gonna change the worl I'm gonna change the worl Jesus Culture God Is Coming God Is Coming gb 584 All I have is in Your Hands You stole my heart, so I will wait for You Your fire of love is breaking through The old is gone there's something new You've won my heart, so I will wait for You For my God is coming; we can hear the heavens roar Hold on get ready for the glory of the Lor Here You come running to find m King of the universe, yes our God is the God who saves Here You come to light up the darkness For-ever glorious, yes our God is the God who saves In a world that's torn apart Give us courage give us heart Only You can raise the dead to li Take our voices keep us stron Shake the earth with heaven's son Only You can take what's wrong and make it right Great is the Lor You are Lor God is great Jesus Culture He Is Faithful He Is Faithful gb 585 I have heard a sound, coming on the win changing hearts and minds, healing brokenness I feel a generation, breaking through despair I hear a generation, full of faith declar And our song it will be, out of the darkness we will rise and sin He is faithful, He is glorious, He is Jesus, and all my hope is in Him He is freedom, He is healing right now, He is hope and joy, love and peace and li I have seen a light, like the break of dawn Giving blind men sight, and letting lame men walk I see a generation, with resurrection li We are a generation, filled with the power of Christ He has paid the highest price, He has proven His great love for us We will praise Him with our lives, and proclaim our love for Him. Jesus Culture I See Heaven I See Heaven gb 592 I see heaven, invading this place, I see angels, Praising Your Holy N And I sing praises, I sing praises, I give You honor, Worthy J I see Glory, Falling in this pl I see hope restored, healing of all diseas And I sing praises, I sing praises, I give You honor, Worthy J We give You Praise, and all of the Honor You are our God, the one we live for We give You Praise, and all of the Glory Go Let Your Presence fill this place, Let heaven com Let Your angels be released, Let Heaven com We will worship at Your feet, Let Heaven com Face to face we want to meet, Let Heaven com Jesus Culture Kingdom Kingdom gb 593 God of justice, love and mercy, pour Your Spirit over us We are hungry, we are thirsty for the promise of Your kingdom com Let Your kingdom come, let Your will be don Let Your kingdom come as we lift You higher As we lift You higher Consuming fire, burn our hearts for the things that burn in Yours We Your church are calling out for the promise of Your kingdom com Open up the floodgates of Your lov Let the glory of the heavens shine on us Open up the floodgates of Your lov Let the King of glory shine over us Open up, open up Open up, open up, open up the heavens Open up, open up, open up the heavens Jesus Culture Light Of Your Face Light Of Your Face gb 594 Oh Lord bless me and keep m Cause Your face to shine on m Lord be gracious; lift the light of Your countenan Give me p For I live only to see Your face, so shine on m For I live only to see Your face, so shine on m Let the light of Your face shine down on my heart And let me feel it Jesus Culture See His Love See His Love gb 597 See His love nailed onto a cross Perfect and blameless life given as sacrifi See Him there all in the name of lov Broken yet glorious, all for the sake of us This is Jesus in His glory King of Heaven dying for m It is finished, He has done it Death is beaten, Heaven beckons m Greater love now one could ever show Mercy so undeserved, freedom I should not know All my sin, all of my hidden sh Died with Him on the cross, eternity won for us Such love, such lov Such love is this for m Jesus Culture The Time Has Come The Time Has Come gb 598 Found love beyond all reason You gave Your life Your all for m And called me Yours forever Caught in the mercy fallout I found hope found li Found all I need Your all I n The time has come to stand for all we believe in So I for one am gonna give my praise to You Today today its all or nothin All the way praise goes out to You Yeah all the praise goes out to You Today today I live for one thin To give You praise in everything I do Yeah all the praise goes out to You All we are is Yours And All were living for is all You ar Is all that You ar Jesus Culture Hungry Hungry gb 602 Lord I want more of You Living water rain down on m Lord I need more of You Living breath of life come fill me up We are hungry We are hungry We are hungry for more of You We are thirsty, oh J We are thirsty for more of You Lord I want more of you Holy Spirit rain down on m Lord I need more of you Living breath of life come and fill me up More of You We are hungry for the more of You We are thirsty (thirsty) We lift our holy hands up We want to touch You We lift our voices higher and higher and higher to You Jesus Culture Who Can Compare Who Can Compare gb 606 Who can compare to You, my Kin Who can compare to You, my Lor Who can compare to You, my Frien I looked and I've found that there's no on Like You in all the earth And You take my hand, and You call me Your own You show me the way to li And You lift my head, and You give me hop You show me the way to li No one compares to You, my Kin No one compare to You, my Lor No one compare to You, my Frien I looked and I've found that You're th One I needed all alon BRI You are the way You are the truth You are the li You are the way You are the truth You are the li Jesus Culture You Are My Passion You Are My Passion gb 607 I’m alive to bring glory to You, Kin God of victory, You are my passion It’s in the way You are, You don’t change at all Great and humble God, You are my passion My strength in life is I am Yours My soul delights because I am Yours Your will on earth is all I’m living for Jesus, I glorify; Jesus, my love is Yours You are my heart’s desire; I live to know You mor Light that breaks the darkness, showing what true love is Always full of goodness, You are my passion You never do me wrong, the meekest Man, but stron The most perfect song, You are my passion Jesus Culture Everything Everything gb 608 Find me here, Speak to m I want to feel you I need to hear you You are the light That is leading m To the place Where I find peace again You are the strength That keeps me walkin You are the hope That keeps me trustin You are the life To my soul You are my purpose You are everythin And how can I stand here with You And not be moved by You Would You tell me how could it Any better than this You're all I want, You're all I n Everything, everythin You're all I want, You're all I n Everything, everythin Jesus Culture You Are My God You Are My God gb 610 You are my God, You are my kin To You alone my heart does sin You are all I ever wanted, You are all I ever n You are my God and You're my kin You are always, faithful and tru And You have given me life and a place by your side forever All my days I will live to seek Your face to know Your heart Jesus Culture In Your Presence In Your Presence gb 613 In Your presence there is freedom In Your presence there is hop In Your presence there is healin Love restores me I am whol No matter how far I run You are with m No matter how far I fall Your love is everlastin Your kindness never ends God you never leave m Your presence goes before us Your glory has no en God you never leave m In Your presence there is power Through Your Spirit strength will ris In Your presence there is mercy In Your presence I'm aliv You will be our guide to the end, to the en The Lord is with me, He will not forsake m Your love is everlastin Your kindness never ends God you never leave m Your presence goes before us Your glory has no en God you never leave m Elevation Worship Greater Greater gb 617 God our strength God our Savior God our hop Yours forever is the glory, the honor God our shiel God our shelter God our rock Yours forever is the glory, the honor The victory and power You're greater, greater There's no one like our Go You alone are worthy God You are greater, greater There's no one like our Kin All the earth is singing, God You are greater You are, You ar God you are greater You are, You ar God our p God our Father God our rest Yours forever is the glory, the honor the victory and power You have overcome the worl Took the keys from death and hell Joining heaven we declar You're greater, greater Elevation Worship Give My Life To You Give My Life To You gb 620 I can hear you You're calling my n The ocean between us eras And salvation Pours down like rain Flooding my walls 'till I break I give my life to You My heart to You You're all I n Come and make me new I abandon The weight of my sin The weight of my loss and my pain Relief swells Like air in my lungs And freedom releases my sh Jesus Christ, take our lives, we won't waste another day Holy God, fill our hearts, we won't ever be the s Elevation Worship The Lord Is My Rock The Lord Is My Rock gb 622 When the waters ris My hope is sur When life falls apart I stand secur When my way is dark Your light breaks through When I don't feel You near Your word is tru Jesus Your love surrounds m You're holding my li Holding my li The Lord is my Rock And I won't be afrai I wont be afraid, You're with m Oh God, You carry us You rise abov You lift us up God, You lifted me out God, You lifted me out And I'll tell all the worl Elevation Worship The Church The Church gb 623 We are the church the world is waiting for we've got a love the world is desperate for we will lead and take to your streets now's the time for us to ris and carry hope and let love shin and show this world that mercy is aliv we're not afraid. we will abandon all to hear your name on lips across the worl we will run in the wake of your lov Fill our hearts with your compassion let our love be active her Elevation Worship Kingdom Come Kingdom Come gb 626 May your kingdom com your will be don On earth as it is in heaven For yours is the kingdom The power and glory Forever you reign, forever you reign Let hope swell in our lives And we will be the church To live out your heart Oh God arise up in us we'll show the world how you lov Jesus, take our heart and make it yours Salvation reign over us The fight was won on the cross We take heart, for you have over come the worl Raise your hopeful voices Make a joyful noise an Sing unto the king of glory Elevation Worship The Highest The Highest gb 629 Glory to God, the Highest No other name but J All of creation cries out Glory to God, the Highest Hallelujah to the Kin Hallelujah to the Kin Hallelujah to the Kin Who reigns alon Jesus, You're high and lifted up Messiah, You're high and lifted up Hosanna, Savior, high and lifted up Elevation Worship We Are Forgiven We Are Forgiven gb 632 After we had fallen You opened up our heart an Spoke the truth The bags we had to carry They were getting heavy But not for you You took up our crosses And cut all our losses And paid for our freedom in you We are forgiven, covered by the bloo Of a son who was given up for us We are your children, adopted in lov That could take all our mess and make us clean You take all our messes and make them clean Our shadows now behind us Our hope inside a promis You never leav You brought us to the light Go And told us "Rest in me child" Hallelujah we are fr We are fr Elevation Worship You Reign Alone You Reign Alone gb 633 There is no one greater than You All our praise belongs to You Holy in power, faithful and tru There is none like You There is no one stronger than You Sin forever conquered by You Fearless in life, faithful in death There is none like You Lord You reign, You reign alon Exalted over all the earth enthron The majesty and greatness of Your N Let all creation sing, Lord You reign There is none more loving than You Near to all who call out to you Your mercies are new, you're faithful and tru There is none like You No one is higher than the King above all nations No one is like You Go The Name of Jesus is higher than any other No one is like You Go Elevation Worship Let Go Let Go gb 635 Search me oh Go Know every part Let nothing I hav Keep me from your heart Surrendered I com With open hands I give you my li All that I Cause your love is better Than anything this world has to offer Than anything this world has to giv I let go I leave it all behin Let go I'm taking up your li All for your name, Even if it costs me everythin Show me your way Guide me in truth The life that I've foun In you is better Than anything this world has to offer Than anything this world has to giv I surrender all, I surrender all to J I will let go of the world I know Elevation Worship We Unite We Unite gb 638 You are rising up Your heart burns in us Let justice fall, let justice fall Setting captives fr Calling us to Your hands and feet We unite for your kingdom's caus So that hope will fall Over all... We unite for your kingdom's sak So that love will reign Above all...you reign above all You're the God of hop Calling us to go And be your lov We need your lov Justice for the weak For the least of thes Break our hearts Hear the heart of Christ for us A call to love, a call to lov Hear the heart of Christ for us A call to love, a call to lov Elevation Worship Your Favor Your Favor gb 639 Your favor follows m Your kindness leads me to a hope I cannot s Faithful are You Father to fulfill Your every promis The desires of my heart are made complet 'Cause Your favor follows m I'll give You everything I hav I'll give You everything I hav 'Cause I was undeservin And You chose m Elevation Worship Our God Is Greater Our God Is Greater gb 641 Water you turned into win opened the eyes of the blin there's no one like you none like you Into the darkness you shin out of the ashes we ris there is no one like you none like you Our God is greater Our God is stronger God you are higher than any other Our God is Healer Awesome in power Our Go Our Go Into the darkness you shin out of the ashes we ris there is no one like you none like you and if our God is for us then who could ever stop us and if our God is with us then what could stand against Chris Tomlin Amazing Grace My Chains Are Gone Amazing Grace My Chains Are Gone gb 642 Amazing grace how sweet the soun That saved a wretch like m I once was lost, but now I'm foun Was blind but now I s My chains are gone, I've been set free. My God, My Savior has ransomed me. And like a flood his mercy reigns. Unending love, amazing gr ’Twas grace that taught my heart to fear, And grace my fears relieved; How precious did that grace appear, The hour I first believed! The Lord has promised good to me, His word my hope secures; He will my shield and portion be, As long as life endures. The earth shall soon dissolve like snow, The sun forbear to shine; But God, who call’d me here below, Will be forever mine. Chris Tomlin God Of This City God Of This City gb 646 You're the God of this city You're the King of these peopl You're the Lord of this nation You ar You’re the light in this darkness You’re the hope to the hopeless You’re the peace to the restless You ar There is no one like our Go There is no one like our Go Greater things have yet to com Greater things are still to be don In this city Greater things have yet to com Greater things are still to be done her Chris Tomlin Holy Is The Lord Holy Is The Lord gb 650 We stand and lift up our hands for the joy of the Lord is our strength We bow down and worship Him now How great how awesome is H And together we sin Holy is the Lord God Almighty the earth is filled with His glory Holy is the Lord God Almighty the earth is filled with His glory the earth is filled with his glory It's rising up all aroun It's the anthem of the Lord's renown And together we sin Everyone sin Chris Tomlin I Lift My Hands I Lift My Hands gb 651 Be still, there is a healer His love is deeper than the s His mercy is unfailin His arms, a fortress for the weak Let Faith Aris Let Faith Aris I Lift My Hands to believe again You are my Refuge, you are my strength As I Pour out my heart, these things I remember You are Faithful God forever Be Still, there is a river That flows from Calvary's Tr A Fountain for the thirsty His Grace, that washes over m Let Faith Arise (2x), Open My Eyes (2x) Chris Tomlin Shout To The Lord Shout To The Lord gb 652 My Jesus, My Savior, Lord there is none like You All of my days, I want to praise, the wonders of Your mighty lov My comfort, My shelter, tower of refuge and strength Let every breath, all that I am, never cease to worship You Shout to the Lord all the earth let us sin Power and majesty praise to the Kin Mountains bow down and the seas will roar at the sound of Your n I sing for joy at the work of Your hands Forever I'll love You forever I'll stan Nothing compares to the promise I have in You Chris Tomlin We Fall Down We Fall Down gb 660 We fall down, we lay our crown at the feet of J The greatness of His mercy and love at the feet of J We cry Holy, Holy, Holy We cry Holy, Holy, Holy We cry Holy, Holy, Holy is the L No more fears, You've dried our tears at the feet of J Grace abounds to all who've found the feet of J Chris Tomlin Give Us Clean Hands Give Us Clean Hands gb 662 We bow our hearts We bend our knees Oh Spirit come make us humbl We turn our eyes From evil things Oh Lord we cast down our idols So give us clean hands and give us pure hearts Let us not lift our souls to another Oh God let this a generation that seeks Who seeks Your face, Oh God of Jaco Oh God let us a generation that seeks Who seeks Your face, Oh God of Jaco Chris Tomlin How Great Thou Art How Great Thou Art gb 665 Oh Lord my God, when I in awesome wonder Consider all the worlds Thy hands have m I see the stars, I hear the rolling thunder Thy power throughout the universe display Then sings my soul my Savior God to Th How great Thou art, how great Thou art Then sings my soul my Savior God to Th How great Thou art, how great Thou art Chris Tomlin All My Fountains All My Fountains gb 666 This dry and desert lan I tell myself keep walking on Hear something up ah Water falling like a son An ever lasting str Your river carries me hom Let it flow  Let it flow A flood for my soul A well that never will run dry I've rambled on my own Never believing I would find  An everlasting str Your river carries me hom Let it flow  Let it flow Open the heavens Come living water  All my fountains are in you Strong like a river Your love is running through All my fountains are in you Rain down on us Rain down on us lor Chris Tomlin Awake My Soul Awake My Soul gb 667 Breathe on me, breath of God, breathe on m Breathe on me, breath of God, breathe on m I come alive I’m alive when you breathe on m I come alive I’m alive when you breathe on m Awake awake awake my soul God resurrect these bones From death to life for You alon Awake my soul Speak to me, word of God, speak to m Speak to me, word of God, speak to m I come alive I’m alive when you speak to m I come alive I’m alive when you speak to m Awake awake awake my soul God resurrect these bones From death to life for You alon Awake my soul Chris Tomlin Enough Enough gb 670 You are my supply My breath of li Still more awesome then I know You are my rewar Worth living for Still more awesome then I know All of you is more then enough for All of me for every thirst and every n You satisfy me with Your lov and All I have in You is more then enough You're my sacrifi of greatest pri still more awesome then I know Your my coming kin You are everythin still more awesome then I know More then all I want more then all I n You are more then enough for m More then all I know more then all I can s You are more then enough Chris Tomlin Sovereign Sovereign gb 672 Sovereign in the mountain air Sovereign on the ocean floor With me in the calm With me in the storm Sovereign in my greatest joy Sovereign in my deepest cry With me in the dark With me at the dawn In your everlasting arms All the pieces of my li From beginning to the en I can trust you In your never failing lov You work everything for goo God whatever comes my way I will trust you All my hopes, all I n Held in your hands All my life, all of m Held in your hands All my fears, all my dreams Held in your hands Chris Tomlin We are here for You We Are Here For You gb 673 Let our praise be Your welcom Let our songs be a sign We are here for You We are here for You Let Your breath come from heaven Fill our hearts with Your li We are here for You We are here for You To You our hearts are open Nothing here is hidden You are our one desir You alone are holy Only You are worthy God, let Your fire fall down Let our shout be Your anth Your renown fill the skies We are here for You We are here for You Let Your word move in power Let what’s dead come to li We are here for You We are here for You We welcome You with prais We welcome You with prais Almighty God of lov Be welcomed in this pl Let every heart ador Let every soul awak Almighty God of lov Be welcomed in this pl Chris Tomlin Jesus Son Of God Jesus Son Of God gb 674 You came down from heaven's thron This earth You formed was not Your hom A love like this, the world had never known A crown of thorns to mock Your n Forgiveness fell upon Your A love like this, the world had never known On the altar of our prais Let there be no higher n Jesus Son of Go You laid down Your perfect li You are the sacrifi Jesus Son of Go You are Jesus Son of Go You took our sin, You bore our sh You rose to life, You defeated the grav A love like this, the world has never known Be lifted higher than all You've overcom Your name be louder than any other son There is no power that can come against Your lov The cross was enough The cross was enough The cross was enough The cross was enough Chris Tomlin We Will Sing Sing Sing We Will Sing Sing Sing gb 676 We will sing, sing, sin And make music with the heavens We will sing, sing, sin Grateful that You hear us When we shout your prais Lift high the name of J What's not to love about You? Heaven and earth adore You Kings and kingdoms bow down Son of God, You are the On You are the One we're living for You are the love that frees us You are the light that leads us Like a fire burnin Son of God, You are the On You are the one we're living for Chris Tomlin The Wonderful Cross The Wonderful Cross gb 677 When I survey the wondrous cross On which the prince of glory died, My richest gain I count but loss, And pour contempt on all my pride. See from his head, His hands, His feet, Sorrow and love flow mingled down. Did e’er such love and sorrow meet, Or thorns compose so rich a crown. O the wonderful cross, O the wonderful cross Bids me come and di and find that I may truly live. O the wonderful cross, O the wonderful cross All who gather her By grace draw near and bless your name. Were the whole realm of nature mine, That were an offering far to small. Love so amazing so divine, Demands my soul, my life, my all. Chris Tomlin Unfailing Love Unfailing Love gb 678 You have my heart And I am Yours forever You are my strength God of grace and power And everything You hold in Your han Still You make time for m I can't understan Praise You God of Earth and sky How beautiful is Your unfailing lov Unfailing lov And You never change God You remain The Holy One, My unfailing lov Unfailing lov You are my rock The one I hold on to You are my son And I sing for You Chris Tomlin Grace Like Rain Grace Like Rain gb 683 Amazing Grace, how sweet the soun that saved a wretch like m I once was lost but now i'm foun was blind but, now i see so clearly Hallelujah, Grace like rain falls down on m Hallelujah, All my stains are washed away Hallelujah, Grace like rain falls down on m Hallelujah, All my stains are washed away, washed away 'Twas grace that taught my heart to fear and grace my fears reliev how precious did that grace appear the hour I first believed. Chris Tomlin Where The Spirit Of The Lord Is Where The Spirit Of The Lord Is gb 684 We know where the Spirit of the Lord is (where the Spirit of the Lord is there is liberty) We know living in Your freedom (Living in Your freedom we see Your glory) We know where the Spirit of the Lord is (where the Spirit of the Lord is there is liberty) We're Yours and Yours is the Kingdom (We are Yours) and Yours is the Kingdom You are the fire through the night You are the flame that burns insi We need Your presence more than anythin More than just a song to sin More than words or offerings We need Your presence more than anythin You're all that we want You're all that we n So call us closer to Your heart Lead us Lord to where You ar We need Your presence more than anythin You're all that we want You're all that we n You're all that we want You're all that we n You're all that we want You're all that we n Chris Tomlin Glory In The Highest Glory In The Highest gb 689 You are the first, You go befor You are the last, Lord You?re the encor Your name?s in lights for all to s The starry hosts declare your glory Glory in the highest, Glory in the highest Glory in the highest, Yeah Apart from You there is no god, Light of the world, The bright and morning star, Your name will shine for all to s You are the one, You are my glory And no one else could ever compare, too you Lor All the Earth together declares All the earth will sing Your prais The moon and stars, the sun and rain Every nation will proclaim That You are God and You will reign Glory, glory hallelujah Glory, glory to You, Lor Glory, glory hallelujah Hallelujah Chris Tomlin Unchanging Unchanging gb 690 Great is Your Faithfulness Great Is Your Faithfulness You never chan You Never fail O Go True are your promises True are your promises You never chan You never fail O Go So we raise up holy hands To praise the holy on Who was and is and is to com Yeah we raise up holy hands To praise the holy on Who was and is and is to com Wide is your love and gr Wide is your love and gr You never chan You never fail O Go You were, You are, You will always You were, You are, You will always Chris Tomlin Winter Snow Featuring Audrey Assad Winter Snow Featuring Audrey Assad gb 694 Could've come like a mighty storm With all the strength of a hurrican You could've come like a forest fir With the power of heaven in Your fl But You came like a winter snow Quiet and soft and slow Falling from the sky in the night To the earth below You could've swept in like a tidal wav Or an ocean to ravish our hearts You could have come through like a roaring floo To wipe away the things we've scarr But You came like a winter snow (Yes, You di You were quiet You were soft and slow Falling from the sky in the night To the earth below Oh, no, Your voice wasn't in a bush burnin No, Your voice wasn't in a rushing win It was still It was small It was hidden You came like a winter snow Quiet and soft and slow Falling from the sky in the night To the earth below (Falling Oh, yeah) To the earth below You came fallin From the sky in the night To the earth below Chris Tomlin Spirit Fall Spirit Fall gb 696 Spirit Fall, Spirit Fall Holy Spirit fall fall on m Oh oh oh Oh oh oh oh oh oh Like a mighty win Light the fire again Come and breathe your breath on me again Come and magnify the Son Savior of the worl The hope for everyon Chris Tomlin How Marvelous How Marvelous gb 698 I stand amaz in the presence of Jesus the Nazaren and wonder how he could love m A sinner condemned and unclean. How marvelous, How wonderful And my song shall ever How marvelous, How wonderful Is my saviors love for m He took my sin and my sorrows and made them his very own And bore the burden of Calvary and suffered and died alon Chris Tomlin All To Us All To Us gb 699 Precious Cornerstone, Sure Foundation You are faithful to the en We are waiting on You, J We believe You're all to us Let the glory of Your name be the passion of the church Let the righteousness of God be a holy flame that burns Let the saving love of Christ be the measure of our lives We believe You're all to us Only Son of God, sent from Heaven Hope and mercy at the cross You are everything, You’re the promis Jesus, You are all to us Youre all to us Youre all to us Youre all to us Yes, You ar When this passing world is over We will see you face to And forever we will worship Jesus, You are all to us Jesus, You are all to us Chris Tomlin Be Glorified Be Glorified gb 700 Your love has captured me. Your grace has set me free; Your life, the air i breathe. Be glorified in me. You set my feet to dancin You set my heart on fire. In the presence of a thousand kings, You are my one desire. and i stand before you now with trembling hands lifted high. Be glorifi Be glorified in me, Be glorified in me, Be glorified in me, Be glorifi Chris Tomlin Exalted Yahweh Exalted Yahweh gb 701 Exalted, He is exalt On high, He is exalt For great is the Lord, let all the nations say Exalted, He is exalt Blessing and honor Glory and power unto the Lord be prais Sing with a chorus resounding before us Holy is Your name, Your n Yahweh, Holy is Your n Chris Tomlin This Is Our God This Is Our God gb 706 A refuge for the poor A shelter from the storm This is our Go He will wipe away your tears Return your wasted years This is our Go Oh… This is our Go A father to the orphan A healer to the broken This is our Go He brings peace to our madness And comfort in our sadness This is our Go Oh… This is our Go This is the one we have waited for Oh… This is our Go A fountain for the thirsty A lover for the lonely This is our Go He brings glory to the humbl And crowns to the faithful This is our Go Chris Tomlin Winter Snow Winter Snow gb 717 Could've come like a mighty storm With all the strength of a hurrican You could've come like a forest fir With the power of heaven in Your fl But You came like a winter snow Quiet and soft and slow Falling from the sky in the night To the earth below You could've swept in like a tidal wav Or an ocean to ravish our hearts You could have come through like a roaring floo To wipe away the things we've scarr Oh, no, Your voice wasn't in a bush burnin No, Your voice wasn't in a rushing win It was still It was small It was hidden But You came like a winter snow Quiet and soft and slow Falling from the sky in the night To the earth below Chris Tomlin Your Presence Is Heaven Your Presence Is Heaven gb 725 Who is like You Lord in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth Nothing in this world will satisfy Jesus You're the cup that won't run dry Your presence is heaven to m Your presence is heaven to m Treasure of my heart and of my soul In my weakness you are merciful Redeemer of my past and present wrongs Holder of my future days to com Your presence is heaven to m Your presence is heaven to m Your presence is heaven to me! Your presence is heaven to me! Oh Jesus, Oh J Your presence is heaven to m Oh Jesus, Oh J Your presence is heaven to m All my days on earth I will await The moment that I see You face to Nothing in this world will satisfy 'Cause Jesus You're the cup that won't run dry Nothing in this world will satisfy Jesus You're the cup that won't run dry Jesus You're the cup that won't run dry! Israel Houghton You Are Good You Are Good gb 726 Lord You are goo And Your mercy endureth forever People from every nation and tongu From generation to generation We worship You, Hallelujah, Hallelujah We worship You for who You ar We worship You, Hallelujah, Hallelujah We worship You for who You ar You are good! Em7 Em7/G A2/7 Em7 D2 A2/7/ You are good all the time, all the time You are good! Israel Houghton More And More More And More gb 730 All we want and all we need is found in J And all we ask is more of You Nothing else can satisfy our hearts desir All we want is more of You For the Lord is good and His love endures Yes, the Lord is good forever And I’ll shout it out from the mountain tops Yes, the Lord is good forever We want you, more and mor We want you, more and mor We want you, more and mor More and mor Israel Houghton Rez Power Rez Power gb 731 Oh, clap your hands All ye peopl And shout unto Go With a voice of triumph Oh, oh, oh With a voice of triumph Oh, oh, oh You are the everlasting Go Shine Your light through us For all the world to see, yeah You are the hope of broken hearts You overcame the grav To save humanity Singing Hallelujah, Jesus is aliv You are the hope of broken hearts You overcame the grav To save humanity Singing Hallelujah, Jesus is aliv He's alive, He's aliv Oh, oh, oh You're alive, You're alive in m Resurrection power Oh, oh, oh I'm alive, I'm alive in You Resurrection power Israel Houghton My Tribute My Tribute gb 732 How can I say thanks For the things you have done for m Things so undeserv Yet You gave to prove your love for m The voices of a million angels Could not express my gratitu All that I am and ever hope to I owe it all to th To God be the glory, to God be the glory To God be the glory, For the things He has don With His blood He has saved m With His power He has raised m To God be the glory, For the things He has don Just let me live my li And let it be pleasing Lord to th And should I gain any prais Let it go to Calvary Israel Houghton Sing Sing gb 752 Now is the time for all peopl from every land to come together. Now is the moment for worship, we enter in withholding nothing. He's worthy, exalted! He's high and lift-ed up! Sing, sing unto the Lord. Open up your heart, make a joyful noise in the sanctuary. Sing, sing unto the Lord. Lavish Him with love. Let the praises ring in the sanctuary, sing! Gotta open up your mouth and give Him praise, open up your heart and give Him praise! Lift up holy hands, unashamed in the sanctuary. Gotta open up your mouth and give Him praise, open up your heart and give Him praise! Lift up holy hands, unashamed. Sing, sing, sing! Gotta open up your mouth and give Him praise, open up your heart and give Him praise! Lift up holy hands, unashamed in the sanctu- ary. Gotta open up your mouth and give Him praise, D#sus G#m A#7(#5) open up your heart and give Him praise! Lift up holy hands, unashamed. Sing, sing, sing! Gotta open up your mouth and give Him praise, open up your heart and give Him praise! Lift up holy hands, unashamed in the sanctuary. Gotta open up your mouth and give Him praise, Am B7(#5) open up your heart and give Him praise! Lift up holy hands, unashamed. Sing, sing, sing! Sing unto the Lord. Open up your heart F7 Am B7(#5) and make a joyful noise in the sanctuary. Sing unto the Lord, and lavish Him with love. Let your praises ring! Sing, sing unto the Lord. Open up your heart, make a joyful noise in the sanctuary. Sing, sing unto the Lord. Lavish Him with love. Let the praises ring in the sanctuary, sing! Israel Houghton Gods Not Dead Gods Not Dead gb 760 Let love explode and bring the dead to li A love so bold to see a revolution somehow Let love explode and bring the dead to li A love so bold to see a revolution somehow Now I'm lost in Your freedom And this world I'll overcom D* My God's not dead, He's surely aliv He's living on the inside roaring like a lion God's not dead, He's surely aliv He's living on the inside roaring like a lion He's roaring, He's roarin He's roaring like a lion! Let hope arise and make the darkness hi My faith is dead I need a resurrection somehow Let heaven roar and fire fall Come shake the ground with the sound of revival Let heaven roar and fire fall Come shake the ground with the sound of revival Let heaven roar and fire fall Come shake the ground with the sound of revival Newsboys I Am Free I Am Free gb 761 Through You the blind will see, Through You the mute will sing, Through You the dead will rise, Through You all hearts will praise, Through You the darkness flees, Through You my heart screams, I am free! I am free! I am free to run (I am free to run) I am free to dance (I am free to dan I am free to live for you (I am free to live for you) I am free (I am fr Newsboys Amazing Love Amazing Love gb 763 I'm forgiven, because You were forsaken I'm accepted, You were condemn I'm alive and well, Your Spirit is within m Because You died and rose again Amazing love, how can it That You my king would die for me? Amazing love, I know it's tru And It's my joy to honor You In all I do I honor You Newsboys Live With Abandon Live With Abandon gb 765 Chasing after this world makes me tir Praisin' my own name leaves me dry There's gotta be so much more to life than this A higher calling that I miss I want my life to count, every breath I wanna live with abandon Give You all that I Every part of my heart J I place in Your hands I wanna live with abandon I'll drop everything to follow You It's only Your hands I hold onto I'm not looking back I'm done with that Wanna give You all I hav Newsboys In The Hands Of God In The Hands Of God gb 774 We have raised our hopes and our cities' high We have followed fragile dreams But only one could take the measure of our goals And we've stumbled over the trials of li And we've wrestled the unseen And only one can calm the storm inside our souls In the hands of God, We will fall Rest for the restless, and the weary Hope for the sinner In the hands of God, We stand tall Hands that are mighty, to deliver Givin' us freedom When our strength gave way to the weight of guilt, 'Til we strain for every breath Only One could lift our shame and make us well And when all is finished and w the fearsome power of death Only One has overcome the gates of hell You're amazing, You're amazing, You ar You're amazing, You're amazing, You ar And we praise You, Lord, for what Your hands have don You're amazing, You're amazing, You ar Newsboys Revelation Song Revelation Song gb 776 Worthy is the Lamb who was slain Holy, holy is H Sing a new song to Him who sits on Heaven's mercy seat Holy, holy, holy is the Lord God almighty Who was and is and is to com With all creation I sing praise to the King of Kings You are my everything, and I will adore You You are holy; You are holy Clothed in rainbows of living color Flashes of lightning, rows of thunder Blessing and honor, strength and glory and power To You the only wise Kin Filled with wonder, awestruck wonder At the mention of Your n Jesus, Your name is power, breath and living water Such a marvelous mystery Newsboys God Of Nations God Of Nations gb 780 God of all nations Lord of creation It's in the bonds of love we meet We come together at Your feet Equal in Your sight Made one by Your might You've called us to restore Your lands And place them back within Your hands So tonight Be glorifi Be magnified As every nation lifts You high Oh, Father tonight It's our desir To see Your Kingdom shine On earth as in Heaven tonight God of all nations Lord of creation Your purpose is out hope, our br All You've planned and all You've sai Lord of the heavens Lord of the ages The church You build shall never fail No gate or border will prevail Tonight Be glorifi Lifted up high It's our desir 2X So Father tonight It’s our desir You’re magnifi Lifted up high Newsboys Pouring It Out Pouring It Out gb 782 Oh for grace to trust Oh for strength to lov Oh to cast my cares down at Your feet Oh for feet to dan Oh for a heart to roman Oh for lungs to lift Your name so high My hands go up, giving You glory I just can't get enough You are so worthy, Lor I'll keep pouring it out for You My cup is overflowin With your perfect lov You're all I'm longing for I'll keep pouring it out for you Oh for faith to ris Oh my soul come aliv Oh my God You are all I n Oh for feet to dan Oh for a heart to roman Oh for lungs to lift Your name so high My heart and flesh they cry out Holy Jesus be my one and only joy Newsboys The King Is Coming The King Is Coming gb 797 Empty hearts are filling up Wicked ways are coming undon Every eye is looking out for You City lights are burning out Freedom's song is ringing lou Dead men waking up to the sound of You And all our hearts can sin All our hearts can sing is Make a way for Make a way for Make a way for the Kin The King is comin Split the sky with your glory Bring to life an awakenin Burn away everything thats not for You Hear our voices crying out We wont stop til heavens come down We wont stop til every knee bows to You And all our hearts will sing is Open up the doors Open up the doors Lift your eyes to s Our King is comin Newsboys Adoration Adoration gb 802 I'm here with the others Who saw the heavens testify Now I hang back in the shadows I want to come clos I want to know She sees me shivering her She smiles and with a no I walk through the mud and straw To the newborn Son of Go Come, let us adore Him He has come down to this barren lan Where we liv And all I have to give Him Is Adoration He raises a wrinkled han Through the dust and the flies Wrapped in rags like we ar And with barely open eyes He takes my finger And he won't let go And he won't let go It's nothing like I knew befor And it's all I need to know God is with us her Our Immanuel God is with us her Our Immanuel O come let us adore Him O come let us adore Him Jesus, our Immanuel Is with us here and He won't let go Newsboys Landslide Of Love Landslide Of Love gb 814 Opening salvo Didn't help solve anythin Every time we shout our rights out We get all grouchy and gray It's all about me, m It's all about what I can tak And if that doesn't ring true anymor Maybe it was our first mistak And since we don't believe in Santa Claus Maybe we'd best stay awak Every time a teardrop falls It's kicking up dust in our world of pain Let's get drenched under God's good rain Caught in a deluge of mercies Like a pebble clings to dirt We're still clinging to bedrock sin Let's get swept off our feet again Caught in a landslide of lov It's all about me, m It's all about all I can tak The good I try to do goes nowher The bad just seizes the day And if we're here for something bigger, baby There's gotta be some better way No, not angels or devils No, not famine or war No, not the past or the present Not even the ground separates from God's lov Not even the ground separates from His lov Newsboys Lost The Plot Lost The Plot gb 817 When you come back again Would you bring me something from the fridge? Heard a rumour that the end is near but I just got comfortable here. Sigh. Let's be blunt. I'm a little distracted. What do you want? Headaches and bad faith are all that I've got. First I misplaced the endin then I lost the plot. Out among the free-range sheep While the big birds sharped their claws. For a time we stuck with the shepher but you wouldn't play Santa Claus. Once we could hear you, now our senses are shot. We've forgotten our first lov We have lost the plot. Lost the plot. When I saw you for the first tim You were hanging with a thi And I knew my hands were dirty, and I dropped my gaze. Then you said I was forgiven and you welcomed me with laughter I was happy ever after I was counting the days when you'd come back again. We'll be waiting for you When you comin' again? We'll be ready for you Maybe we'll wake up when... Maybe we'll wake up when you come back again. Lies. Let's be blunt. We're a little unfaithful. What do you want? Are you still listening? 'Cause we're obviously not. We've forgotten our first love. We have lost the plot. And why are you still calling? You forgave, we forgot. We're such experts at stallin that we've lost the plot lost the plot... lost the plot... lost the plot. Newsboys More Than Enough More Than Enough gb 819 Child of promise sent from heaven Light from light shine down on us Oh to fill a hungry peopl Child of promise, child of Go You are faithful, You are Saviour You are more than enough You are healer, You are holy You are more than enough Man of sorrows, heart of mercy Love raised high upon a cross Dead to lead us to redemption Man of sorrows, Son of Go Lord of life in glory risen Love has conquered both sin and grav Heaven's gates are truly open Lord of life, King of Kings I'm alive in the arms of lov I lift my hands to the God abov I'm alive in the arms of lov Newsboys Praises Praises gb 820 Tears have fallen Water beats Wipe the floor with my regrets In the crevi Tiny seeds Spring to life from pardoned debts And all I have all I have is Praises on my tongu From my heart For our God who became flesh For us all Unto You I will sing my praises, sing forever In the quiet I lament Every nail my sin did buy And I wonder Why You spent Lavish blood on such as I When all I have, all I have is Oh for a thousand tongues to sin To sing aloud, sing alou All to the glory of my God and Kin To sing aloud, sing alou This is the truth Of God and man and li Newsboys Take My Hands Praises Take My Hands Praises gb 826 Take my hands, take my feet Take the music to the street Hear the prayers, feel the soun A generation Kingdom boun Great and glorious Is my Savior Praises on my tongu From my heart For our God who became flesh For us all Unto You I will sing your praises Sing forever Take my will, take my all Wrap my life around Your call Set apart to sing Your prais To live the difference in these days Oh, for a thousand tongues to sin To sing aloud, sing alou Oh, for the glory of my God and Kin Oh, for a thousand tongues to sin Newsboys Blessed Be Your Name Blessed Be Your Name gb 833 Blessed be You name in the land that is plenitiful Where Your streams of abundance flow Blessed be Your n And blessed be Your name when I'm found in the desert pl Though I walk through the wilderness Blessed be Your n Every blessing You pour out I'll turn back to prais And when the darkness closes in, Lord Still I will say Blessed be the name of the Lor Blessed be Your n Blessed be Your name of the Lor Blessed be Your glorious n Blessed be Your name when the sun's shining down on m When the world's "all as it should be" Blessed be Your n And blessed be Your name on the road marked with sufferin Though there's pain in the offering Blessed be Your n You give and take away You give and take away My heart will choose to say Lord, blessed be Your n Matt Redman You Never Let Go You Never Let Go gb 836 Even though I walk Through the valley of the shadow of death, Your perfect love is casting out fear. And even when I'm caught In the middle of the storms of this life, I won't turn back, I know You are near. And I will fear no ev - il, For my God is wi - th me. And if my God is with me, Whom then shall I fear? Whom then shall I fear? Oh no, You never let go, Through the calm and through the storm Oh no, You never let go, In every high and every low O no, You never let go Lord, You never let go of me. And I can see a light that is coming for the heart that holds on A glorious light beyond all compare. And there will be an en to these troubles, But until that day comes, We'll live to know You here on the earth. Yes, I can see a light that is comin For the heart that holds on, And there will be an end to these troubles, But until that day comes, Still I will praise You, Still I will praise You Matt Redman Here For You Here For You gb 838 Let our praise be Your welcom Let our songs be a sign We are here for You, we are here for You Let Your breath come from heaven Fill our hearts with Your li We are here for You, we are here for You To You our hearts are open Nothing here is hidden You are our one desir You alone are holy Only You are worthy God, let Your fire fall down Let our shout be Your anth Your renown fill the skies We are here for You, we are here for You Let Your Word move in power Let what's dead come to li We are here for You, we are here for You We welcome You with prais We welcome You with prais Almighty God of lov Be welcomed in this pl Let every heart ador Let every soul awak Almighty God of lov Be welcomed in this pl Matt Redman Holy Holy gb 841 What heart could hold the weight of Your lov And know the heights of Your great worth What eyes could look on Your glorious Shining like the sun You are Holy, Holy, Holy, God most high and God most worthy You are Holy, Holy, Holy Jesus, You are, Jesus, You ar Your name alone has power to raise us Your light will shine when all else fades Our eyes will look on Your glorious Shining like the sun. Who is like You Go Who shall we say You are? You're the living Go Who shall we say You are? You're the Great I The highest name of all, You're all You say You ar And You will come again in Glory to judge the living and th All eyes will look on Your glorious Shining like the sun. Who is like You Go Matt Redman Once Again Once Again gb 845 Jesus Christ, I think upon Your sacrifi You became nothing, poured out to death Many times I've wondered at Your gift of li And I'm in that place once again I'm in that place once again And once again I look upon the cross where You di I'm humbled by Your mercy and I'm broken insi Once again I thank You Once again I pour out my li Now You are exalted to the highest pl King of the heavens, where one day I'll bow But for now, I marvel at Your saving gr And I'm full of praise once again I'm full of praise once again Thank You for the cross Thank You for the cross Thank You for the cross, my Frien Matt Redman Did You Feel The Mountains Tremble Did You Feel The Mountains Tremble gb 849 Did you feel the mountains tremble? Did you hear the oceans roar When the people rose to sing o F2 G7sus Jesus Christ, the risen One? Did you feel the people tremble? Did you hear the singers roar? When the lost began to sing o F2 G7sus Jesus Christ, the saving One? And we can see that, God, You're moving, A mighty river through the nations; And young and old will turn to Jesus. Fling wide, you heavenly gates; Prepare the way of the risen Lord. Open up the doors. Let the music play. Let the streets resound with singing: Songs that bring Your hope, Songs that bring Your joy, Dancers who dance upon injustice. Do you feel the darkness tremble? When all the saints join in one song, And all the streams flow as one river F2 G7sus To wash away our brokenness? And here we see that, God, You're mov-ing; A time of jubilee is coming, When young and old return to Jesus. Fling wide, you heavenly gates; Prepare the way of the risen Lord. Matt Redman Facedown Facedown gb 850 Welcomed in to the courts of the Kin I am ushered in to Your presen Lord, I stand on Your merciful groun Yet with every step tread with reveren And I'll fall facedown As Your glory shines aroun Yes, I'll fall facedown As Your glory shines aroun Who is there in the heavens like you? And upon the earth, who's your equal? You are far above, You're the highest of heights We are bowing down to exalt you Matt Redman Let My Words Be Few Let My Words Be Few gb 851 You are God in heaven And here I am on earth So I'll let my words be few, Jesus, I am so in love with You And I'll stand in awe of You Yes, I'll stand in awe of You And I'll let my words be few Jesus, I am so in love with You The simplest of all love songs I want to bring to You So I'll let my words be few Jesus, I am so in love with You Matt Redman 10000 Reasons 10000 Reasonsbless The Lord gb 854 Bless the Lord, O my soul, O my soul, Worship His holy name. Sing like never before, Oh my soul I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning; It's time to sing Your song again. Whatever may pass, and whatever lies before me, Let me be singing when the even- ing comes. You're rich in love, and You're slow to anger. Your name is great, and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing; Ten thousand reasons for my heart to find. And on that day when my strength is failing, The end draws near, and my time has come; Still my soul will sing Your praise unending: Ten thousand years and then fore - - vermore! Matt Redman Let Everything That Has Breath Let Everything That Has Breath gb 855 Let everything that, everything that, Everything that has breath praise the Lord. Let everything that, everything that, Everything that has breath praise the Lord. Praise You in the morning, Praise You in the evening, Praise You when I'm young and when I'm old. Praise You when I'm laughing, Praise You when I'm grieving, Praise You every season of the soul. If we could see how much You're worth, Your power, Your might, Your endless love, Then surely we would never cease to praise. Praise You in the heavens, joining with the angels, Praising You forever and a day. Praise You on the earth now, joining with creation, Calling all the nations to Your praise. If they could see how much You're worth, Your power, your might, your endless love, Then surely they would never cease to praise. Matt Redman Worthy You Are Worthy Worthy You Are Worthy gb 856 Worthy, You are worthy Much more worthy than I know I cannot imagin Just how glorious You ar And I cannot begin to tell How deep a love You brin O Lord my ears have heard of You But now my eyes have seen You’re worthy You’re worthy You’re worthy You’re worthy to be prais Forever and a day. Glory, I give glory To the One who saved my soul You found me and You freed m From the shame that was my own And I cannot begin to tell How merciful You’ve been O Lord, my ears had heard of You But now my eyes have seen. We’ll sing an anthem of the highest prais We’ll sound an anthem of Your glorious n Matt Redman Endless Hallelujah Endless Hallelujah gb 857 When I stand before Your thron Dressed in Glory not my own What a joy I'll sing of on that day No more tears or broken dreams Forgotten is the minor key Everything as it was meant to And we will worship Worship Forever in Your presence we will sin We will worship Worship You An endless hallelujah to the Kin I will see You as You ar Love You with unsinning heart And see how much You pai To bring me hom Not ‘til then Lord shall I know Not ‘til then how much I ow Everything I am before Your thron No more tears No more sh No more sin and sorrow Ever known again No more fears No more pain We will see You face to See You face to Matt Redman I Will Offer Up My Life I Will Offer Up My Life gb 860 I will offer up my li In spirit and truth, Pouring out the oil of lov As my worship to You In surrender I must give my every part; Lord, receive the sacrifi Of a broken heart Jesus, what can I give, what can I brin To so faithful a friend, to so loving a King? Savior, what can be said, what can be sun As a praise of Your n For the things You have done? Oh my words could not tell, not even in part Of the debt of love that is ow By this thankful heart You deserve my every breath For You've paid the great cost; Giving up Your life to death, Even death on a cross You took all my shame away, There defeated my sin Opened up the gates of heaven And have beckoned me in Matt Redman For Your Glory For Your Glory gb 866 We will dance, we will dance for your glory We will dance, we will dance for your glory We will dance for your glory, Lord. We will lift up a shout to adore you every sound that we make, it is for you we will dance for your glory, lor For salvation's in this pl You’re the name by which we're saved: Jesus, J Let Your name be lifted high As our thankful hearts now cry: Jesus, Jesus. lift up your heads, you ancient gates be lifted up, you ancient doors; The king is coming in, the king is coming in. We lift up a shout to shake the skies Lift up a cry, Be glorified! The king is coming in, the king is coming in. We're the people of God with a song to sin And we're bringing our lives as an offerin We will dance for Your glory, Lor And Your cross is the hope that we hold up high, And we tell the whole world of Your love and life; We will dance for Your glory, Lord. Matt Redman The Fathers Song The Fathers Song gb 870 I have heard so many songs Listened to a thousand tongues But there is one that sounds above them all The Father's song, the Father's lov You sung it over me and for eternity it's written on my heart Heaven's perfect melody The Creator's symphony You are singing over m The Father's son Heaven's perfect mystery The king of Love has sent for m And now you're singing over m The Father's son Matt Redman Jesus Only Jesus Jesus Only Jesus gb 873 Who has the power to raise th Who can save us from our sin He is our hope, our righteousness Jesus, only J Who can make the blind to s Who holds the keys that set us fr He paid it all to bring us p Jesus, only J Holy, King, Almighty Lor Saints and angels all ador I join with them and bow befor Jesus, only J Who can command the highest prais Who has the name above all names You stand alone, I stand amaz Jesus, only J You will command the highest prais Yours is the Name above all names You stand alone, I stand amaz Jesus, only J Jesus, only J Matt Redman My Soul Is Complete My Soul Is Complete gb 874 Father of everlasting gr Be my comfort in this broken pl I'll rest upon the perfect love in you, in you My soul is complete, in Jesus, in J Your grace and your truth, have made a way And now I'm free in you Faithful Lord, you never chan When all is lost, you remain Savior, all my hope is found in you, in you King of glory be lifted high I'll worship you with my whole li Fill my heart with joy that's found in you, in you With hands held high I'll live my li To worship you Be glorifi Matt Redman If You Know Youre Loved By The King If You Know Youre Loved By The King gb 880 If you know you’re loved by the Kin C/ Sing, Sing, Sin If you know you’re loved by the Kin Live for Him, Live for Him If you know you’re loved by the Kin C/ Sing, Sing, Sin If you know you’re loved by the Kin Live for Him, Live for Him Matt Redman This Is How We Know This Is How We Know gb 885 This is how we know, this is how we know what love is Just one look at Your cross And this is where we see, this is where we see how love works For You surrendered Your all And this is how we know that You have loved us first This is where we chose to love You in return For You so loved the world that You gave Your only Son Love amazing, so divine, we will love You in return For this life that You give, for this death that You have di Love amazing, so divine, we will love You in reply, Lor Our love will be lou Our love will be stron Our love shall be hands and feet That serve You in this worl So let us stay tru And let it endur That You will be glorifi Worshiped and ador King Jesus we love You, for we have been lov King Jesus we love You, for we have been lov King Jesus we love You, for we have been lov King Jesus we love You, for we have been lov We have been lov Matt Redman What I Have Vowed What I Have Vowed gb 887 Lord, I am not my own, no longer my own, Living now for You, and everything I think All I say and do is for You, my Lord. Now, taking up the cross, walking on Your paths, Holding out Your truth running in this race, Bowing every day, all for You, my Lord. And what I have vowed I will make good. Every promise made will be fulfill 'Till the day I die, every day I liv Am Am2/G Fmaj7 (or Is for You, is for You, is for You, Am Am2/G Fmaj7 (or Is for You, is for You, is for You, Earth has nothing I desire that lives outside of You, I'm consumed with You. Treasures have no hold, Nothing else will do, only You, my Lord. Matt Redman Amazing Amazing gb 889 A love so undeserved, a gift that's free, You lavish on m A peace I could not earn, and mercy for the freedom of my soul That's what's so amazing about Your gr That's what's so amazing about Your gr Forgiveness runs so deep Within Your heart of loving kindness And should a soul forget The cross of Christ reminds us every day That's what's so amazing about Your gr That's what's so amazing about Your gr Lord, everyday You pour on m Your blessings of eternity, and that's what's so amazing about Your gr Freely I've received, now freely to giv Freely I've received, now freely to giv Freely I've received, now freely to giv give my life to You Matt Redman Can I Ascend Can I Ascend gb 894 Can I ascend the hill of the Lord can I stand in that holy pl There to approach the glory of my God come towards to seek Your Purify my heart and purify my hands For I know it is on holy ground I'll stan I'm coming up the mountain Lor I'm seeking you and you alon I know that I will be transformed my heart unveiled before You I'm longing for your presence Lor Envelop me within the clou I'm coming up the mountain Lor My heart unveiled before You I will com I am coming to worship I am coming to bow down I am coming to meet with you Matt Redman Friendship And The Fear Friendship And The Fear gb 896 Show me the way of the cross once again Denying myself for the love that I've gain Everything's You now, everything's changed, A7sus It's time You had my whole life; You can have it all. A7sus D A7sus I resolve to give it all; G A7sus Some things must die, Some things must live. A7sus Not, "What can I gain," But, "What can I give?" A7sus If much is required when much is received, A7sus Then You can have my whole life; Jesus, have it all. I've given like a beggar but lived like the rich And crafted myself a more comfortable cross, Yet what I am called to is deeper than this, A7sus It's time You had my whole life; You can have it all. Matt Redman Hosanna Hosanna gb 898 Praise is rising eyes are turning to you, we turn to You Hope is stirring hearts are yearning for you we long for You ‘Cause when we see you we find strength to face the day In your presence all our fears are washed away, washed away Hosanna, Hosanna, You are the God who saves us Worthy of all our praises Hosanna, Hosanna, come have your way among us We welcome You here Lord J Hear the sound of harts returning to you we turn to you In your kingdom broken lives are made new you make us new Matt Redman Pure Light Pure Light gb 903 O, to see You as You ar To glimpse the wonders yet unseen Assist my sight, unveil my eyes To see You Lord, to know You as You ar To even dare to speak or stan Though marked beloved, to fall as When I see You As through grace untold to see You With this heart unveiled to know You Lord, in Your pure light How great the glory of Your N How small the voice I humbly brin Yet with my all I raise a son When I see You It is the song of love’s pure light The grace reflected in these eyes The overflow of those who know They have seen You We were disgraced, but You graced us With the warmth of Your forgiveness Now You lead us ever closer To the pure light of Your holiness And I’ll sing of the wonders of Your gr Sing of the wonders of Your gr Sing of the wonders of Your grace, O Lor And I’ll tell of the glory of Your N Tell of the glory of Your N Tell of the glory of Your Name, O Lor Matt Redman Through It All Through It All gb 905 So many broken promises, So many empty words. God of love and faithfulness, Have mercy on this world. You never turn or change, You never break the faith, Yesterday, today and always. Through it all you are faithful,
 Through it all you are strong,
 As we walk through the shadows,
 Still You shine on. God of unbroken promises, Always You keep Your word. Glory, grace and holiness Forever to endur You are faithful, Jesus you are faithful to the end, You never turn or change, You never break the faith. Matt Redman Undignfied Undignfied gb 906 I will dance, I will sing, to be mad for my Kin Nothing lord is hindering the passion in my soul I'll become, even more undignified than this Some would say it's foolishness Na na na na na na Hey! Na na na na na na Hey! Matt Redman You Led Me To The Cross You Led Me To The Cross gb 907 You led me to the cross And I saw the face of mercy in that place of lov You opened up my eyes To believe Your sweet salvation Where I'd been so blin Now that I'm living in Your all forgiving lov My every road leads to the cross Jesus, keep me near the cross I won't forget the love You've shown Savior, teach me of the cross I won't forget the lov I won't forget the love You've shown And there's an empty tom That tells me of Your resurrection and my life in You The stone lies rolled away Nothing but those folded grave clothes Where Your body lay Now that I'm living as a risen child of Go My every road leads to the cross Matt Redman Your Grace Is Enough Your Grace Is Enough gb 908 Great is your faithfulness oh Go You wrestle with the sinners heart You lead us by still waters into mercy And nothing can keep us apart So remember your peopl Remember you children Remember your promise oh, Go Your grace is enough Your grace is enough Your grace is enough for m Great is Your love and justice Go You use the weak to lead the stron You lead us in the song of Your salvation And all Your people sing alon Your grace is enough Heaven Reaching down to us Your grace is enough for m God I sing Your grace is enough Im covered in your lov Your grace is enough for me, for m Matt Redman All Over The Earth All Over The Earth gb 926 Oh, we give you prais for You alone are holy Jesus, your name is Greater for you alone are holy We wanna s Your victory All over the earth All over the earth Your kingdom com Your will be don All over the earth All over the earth All glory in the highest Leeland Falling For You Falling For You gb 930 A childlike love I h When we first began We ran and I fell behin I’ve been stuck here all this tim You waited like a lover Who couldn’t let go of his bri I turned my back away from You Didn’t shed a tear or cry But I’m falling for You now I’m coming back to the place where we part It’s for real this tim So I’ll be here waiting where we start My feet were bruis I tried but I couldn’t fill Your shoes I went my way I bought the lie that I was all grown up Didn’t need You in my li The winter left me cold and frozen Looking for the truth But searching for the sun I found the place where I met You It feels so goo To be in Your arms You never left m I just chose to stay behin I want to thank You for Your lov That gives me freedom To run back, to come back Leeland Let It Out Now Let It Out Now gb 934 It’s like you got to walk like him Got to talk like her Got to be like th Everybody knows you follow the crow Or get singled out But God says who you ar Not the world or movie stars Don’t you know He holds the answers in His hands? We’re stuck in a syst Is there anybody different? Is anybody listening? Is anybody listening? Everyone has their own soun Let it out now, let it out now There’s nothing wrong with living lou Let it out now, let it out now I’m drawing the line between Being them or being m I’m not ash To call myself one of Yours, Lor But it’s a narrow path I’ve got to break from the pack No turning back No turning back Yes, God’s looking for a peopl With a passion in their hearts We’re God’s children We need to shine bright We need to shine bright Leeland New Creation New Creation gb 937 Standing at the gate of lov Waiting for the life of the Son To follow me 'til I am undon Oh, you pulled me out of the mu Up from the miry clay You washed all my sins away I've been r I am a new creation I have been born again I'm here in the worl But my home is in a heavenly pl Far above the stars out in sp I'm not afrai Death where is your stin Hell will never conquer m A love pure and holy Has set me fr For behold! The old has passed away! There's a hole inside of m And I'll never run away from you! Anymore, anymor Leeland Opposite Way Opposite Way gb 939 Living in the same town For all these years Doing the same old things Hanging with the same crow And it’s starting to get cripplin You’ve never felt in pl And you tell yourself it’s all okay But something’s different today You want to run the opposite way And it seems like you’re locked in And you need to find a way of escap When everyone is setting the p It’s okay to run the opposite way The Father sent His Son down The light of men The cross He bore was cripplin Rejected in His own town They couldn’t see the sun shinin He knelt in the garden and pray Father, let this cup pass from m It’s not Your will for me to stay Your will for me is the opposite way And it seemed like He was locked in And He couldn’t find away of escap But through the cross He conquered the grav My Jesus ran the opposite way Oh, and through the cross He conquered the grav Oh, He ran the opposite way Yeah, through the cross He conquered the grav So you could run the opposite way Leeland Wake Up Wake Up gb 945 The nation lost and dyin Searching for You Creation waits Children with the word of Go Written on their hearts Show love to the worl We need to wake up, wake up Live like Go Pour out lov I know it's s That the gift we hav We keep it for ourselves Most of the tim The world is lookin For a love that's locked up Inside these four walls Break the door down and shin Our face is set Our goal is heaven Jesus, You are the well of lov We'll pour You out We'll pour You out Leeland Spirit Break Out Spirit Break Out gb 949 Our father, all of heaven roars your n Sing louder, let this place erupt with prais Can you hear it, the sound of heaven touching earth The sound of heaven touching earth Spirit break out, break our walls down Spirit break out, heaven come down King Jesus, you’re the name we’re lifting high Your glory, shaking up the earth and skies Revival, we want to see your kingdom her We want to see your kingdom her Tim Hughes Here I Am To Worship Here I Am To Worship gb 950 Light of the world you stepped down into darkness, Opened my eyes let me see. Beauty that made this heart adore you Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my Go You're altogether lovely, Altogether worthy, Altogether wonderful to me. King of all days oh so highly exalt Glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, All for love's sake became poor. I'll never know, how much it costs To see my sin up on that cross Tim Hughes Consuming Fire Consuming Fire gb 951 There must be more than this O breath of God come breathe within There must be more than this Spirit of God we wait for You Fill us anew we pray Fill us anew we pray Consuming fire fan into flame A passion for Your n Spirit of God fall in this place Lord have Your way Lord have Your way with us Come like a rushing win Clothe us with power from on high Now set the captives fr Leave us abandoned to Your prais Lord let Your glory fall, Lord let Your glory fall Tim Hughes Beautiful One Beautiful One gb 952 Wonderful, So Wonderful Is Your Unfailing Love, Your cross has spoken mercy over m No eye has seen, no ear has hear No heart could fully know, How glorious, how beautiful You ar Beautiful One, I love You Beautiful One, I ador Beautiful One my soul must sin Powerful, so Powerful Your glory fills the skies Your mighty works displayed for all to s The beauty of Your majesty Awakes my heart to sing; How marvelous, How wonderful You ar You've opened my eyes to Your wonders anew You captured my heart with this lov 'Cos nothing on earth is as beautiful as Y My soul, my soul must sin My soul, my soul must sin My soul, my soul must sin Beautiful On Tim Hughes At Your Name At Your Name gb 953 At Your Name, the mountains shake and crumbl At Your Name, the oceans roar and tumbl At Your Name, angles will bow the earth will rejoi Your people cry out Lord of all the earth we shout Your Name, shout Your N Filling up the skies with endless praise, endless prais Yahweh, Yahweh we love to shout Your Name oh Lor At Your Name, the morning breaks in glory At Your Name, creation sings Your story At Your Name, angles will bow the earth will rejoi Your people cry out There is no one like our Go we will praise You, praise You There is no one like our Go we will sing, we will sin There is no one like our Go we will praise You, praise You Jesus is our Go We will sin There is no one like our Go we will praise You, praise You There is no one like our Go we will sing, we will sin There is no one like our Go we will praise You, praise You Jesus is our Go We will sin Tim Hughes When I Survey When I Survey gb 957 When I survey the wondrous cross On which the Prince of glory died, My richest gain I count but loss, And pour contempt on all my pride. See from His head, His hands, His feet, Sorrow and love flow mingled down! Did e’er such love and sorrow meet, Or thorns compose so rich a crown? Were the whole realm of nature mine, That were an offering far too small; Love so amazing, so divine, Demands my soul, my life, my all. Thank You for the cross I thank You for the cross I thank You for the cross my Lord x2 I love You for the cross I love You for the cross I love You for the cross my Lord x2 Tim Hughes You Deserve The Glory You Deserve The Glory gb 959 You deserve the glory and the honor, Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy n For You are great! You do miracles so great! There is no one else like You, there is no one else like You! For You are great! You do miracles so great! There is no one else like You, there is no one else like You! Tim Hughes Almighty God Almighty God gb 960 The rising Sun that fills the sky The starry host that lights the night Reflecting Your glory The mountain heights, forever stan The rain that falls to soak the lan Respond to Your glory Almighty God, in every way You are above and beyond understandin If we did not praise, the rocks would cry out Glorious God, high above understandin The vast expanse of earth and s Held by You in harmony Speaks of Your glory All You've made, since time began Life itself; Your perfect plan And it's all for Your glory Creation joins as one to sin Glorious God. So far above all earthly things Tim Hughes Living For Your Glory Living For Your Glory gb 962 What good is it to gain the whole worl But lose your soul? What good is it to make a sweet soun But remain proud? In view of God’s mercy I offer my all Take my life let it be everything, all of m Here I am use me for your glory In everything I say and do, let me life honour you Here I am living for your glory The road I’m on it leads nowhere without you And the life I live it finds meaning, in surrender Seeking first the Kingdom Seeking first the Kingdom of my Lor Seeking first the Kingdom Seeking first the Kingdom of my Lor Tim Hughes May The Words Of My Mouth May The Words Of My Mouth gb 966 May the words of my mouth and the thoughts of my heart Bless Your name, bless Your name, J And the deeds of the day and the truth in my ways Speak of You, speak of You, J For this is what I'm glad to do It's time to live a life of love that pleases You And I will give my all to You Surrender everything I have and follow You I'll follow You Lord, will You be my vision, Lord, will You by my gui Be my hope, be my light and the way And I'll look not for riches, nor praises on earth Only You'll be the first of my heart I will follow, I will follow You Tim Hughes Saviours Song Saviours Song gb 967 Glory, You laid aside Your glory In dying showed the glory Of a humble Kin Mercy, the cross speaks of Your mercy No guilt or shame just mercy Gods great gift of lov Sing aloud the Saviour's son Come worship Him Come worship Him Raise Your hands and shout His n Christ J Christ J Empty, the rugged cross is empty A grave lies still and empty Jesus is aliv Praise Him, join as one and praise him Lift his name up, praise him Great and awesome Go Rulers of the earth Bow before His n All will say that He is Lor Tim Hughes The Cross Stands Above It All The Cross Stands Above It All gb 968 Beyond this lifetime, Beyond this darkness there's light Your cross is shining, So people, open your eyes. The cross stands above it all, Burning bright in this life; The cross towers over it all One hope, one Deliverer Savior reigning high above it all, Above it all These chains are breaking, Your love is shaking us fr A great awakenin This world will finally s Christ has overcome, It is finished, He has won Christ has overcome, We're standing strong. Tim Hughes Highest And The Greatest Highest And The Greatest gb 971 Wake every heart and every tongu To sing the new eternal son And crown Him King of Glory now Confess Him Lord of all You are the highest You are the greatest You are the Lord of all Angels will worship Nations will bow down To the Lord of all A day will come when all will sin And glorify our matchless Kin Your name unrivaled stands alon You are the Lord of all Let every heart Let every tongu Sing of Your name, Sing of Your n Let every heart Let every tongu Sing, sing, sin Lifting you higher, higher and higher Lifting you higher, higher and higher Lifting you higher, higher and higher, Lor Tim Hughes Give Us Your Courage Give Us Your Courage gb 974 I’m not backing down I will stand my groun Lifting high the name of J Holding out Your light To a world in n Living out the love of J And though the battles r Your blessing still will com To the ends of the earth we will go To the ends of the earth we will go Fill us with power Fill us with power For the truth of Your Word we will stan For the truth of Your Word we will stan Give us Your cour Give us Your cour Be our strength and son Till the battles won Cause Your face to shine upon us Stretch Your hand to sav Our God never fails Nothing is impossible for You Would You breathe on us Would You breathe on us Would You breathe on us Would You breathe on us Tim Hughes Keep The Faith Keep The Faith gb 976 I'm laying out all the pieces of my li On the altar I’m Your sacrifi Let Your fire fall, I’m waiting her Come and take it all, this heart of fear All I want is to do my Fathers will And be a voice to a world that’s standing still I must the keep the faith, not backing down We must keep the faith, this is our time. We will overcom When You are with us we are stron And Love will be our greatest son We’ll keep the faith and stand forever. If not us who will shout Your song of prais For every soul to be saved in Jesus n So we must keep the faith, not backing down And we must live this faith, this is our time. We believe in God Almighty We believe in You We will trust in God Almighty We will trust in You We'll keep the faith And stand forever We'll live the faith And stand forever Tim Hughes See His Love See His Love gb 977 See His love nailed onto a cross Perfect and blameless life given as sacrifi See Him there all in the name of lov Broken yet glorious, all for the sake of us This is Jesus in His glory King of Heaven dying for m It is finished, He has done it Death is beaten, Heaven bekons m Greater love now one could ever show Mercy so undeserved, freedom I should not know All my sin, all of my hidden sh Died with Him on the cross, eternity won for us Such love, such lov Such love is this for m Tim Hughes We Must Go We Must Go gb 979 God of Justice, Saviour to all Came to rescue the weak and the poor Chose to serve and not be serv Jesus, You have called us Freely we’ve receiv Now freely we will giv We must go live to feed the hungry Stand beside the broken We must go Stepping forward keep us from just singin Move us into action We must go To act justly everyday Loving mercy in every way Walking humbly before You Go You have shown us, what You requir Freely we’ve receiv Now freely we will giv Fill us up and send us out Fill us up and send us out Fill us up and send us out Lor Tim Hughes We Wont Stay Silent We Wont Stay Silent gb 980 Jesus, You are here with us, Our hearts are being stirred. Spirit, intercede for us, With groans too deep for words. Teach us how to pray; Could we be a prayerful people? Shake us up today, Lord. We're calling out, on our knees, Desprate, Lord, for You to In our cities, in our streets, Lifted high for all to see. We won't stay silent anymore, We won't stay silent anymore. Holy Father, hear our cry, We're knocking on Your door, Help us Lord to persevere, You know we long for more. Oh, won't stay silent, won't stay silent. [Repeat x3] Oh, won't stay silent. We're calling out Tim Hughes Giver Of Life Giver Of Life gb 984 Giver of life, You never chan All that is perfect comes from You Your wonders never ceas Not even life, not even death Nor any power in heaven or earth Could separate us from Your lov You are goo And Your mercies last a lifetim You are good, always, always Everyday, Your love is never endin For You are good, always always Freely you giv New every day Your mercies will never fail So great is Your faithfulness! Your love is kind, Your love is pur Your love will always persever For every blessing comes from You You delight to pour Your goodness down You delight to pour Your goodness down Tim Hughes Hope Is Here Jesus Saves Hope Is Here Jesus Saves gb 985 Hope is her Shout the news to everyon It's a new day peace has com Jesus saves Mercy triumphs at the cross Love has come to rescue us Jesus saves Hope is her What a joyful noise we'll mak As we join with heaven's son To let all the world know that Jesus saves Raise a shout to let all the world know That Jesus saves Free at last Every debt has been repai Broken hearts can be r Jesus saves Sing above the storms of li Sing it through the darkest night Jesus saves Free at last What a joyful noise we'll mak As we join with heaven's son To let all the world know that Jesus saves Raise a shout to let all the world know That Jesus saves You save You heal Restore, reveal, Your Father's heart to us You rose to raise us from the grav Your Spirit lives in us Sing it out To let all the world know that Jesus saves Raise a shout To let all the world know that Jesus saves Tim Hughes If Theres One Thing If Theres One Thing gb 986 You call us first to love Your name to worship You To please Your heart, our one desire, oh, Lor If there's one thing we are called to do Bb2 F Bb2 C7sus It's to love You, to adore You We will bring our all and worship You Bb2 F Bb2 C7sus Bow before You as we love You Your honor, Lord, Your names renown,we long to s So let the glory of Your name be prais I will celebrate this lov Jesus, You are everything to m For what more, Lord, can I do? I will give this heart this life to You Tim Hughes Joy Is In This Place Joy Is In This Place gb 988 Dance, dance, everybody dan Everybody sing for joy is in this place now Dance, dance, everybody dan Everybody sing for joy is in this place now Amazing grace ,how sweet the soun That saved a wretch like m I once was lost but now am foun Was blind but now i see! Shout, shout everybody shout Everybody sing for joy is in this pl Shout, shout everybody shout Everybody sing for joy is in this place now Tim Hughes King Of Wonders King Of Wonders gb 989 We could try to count the stars You already know them each by n Every single galaxy Is Your design In majesty display Your glory shines before our eyes The more we see, the more we love You King of wonders, we stand amaz There's no other, other than You King of wonders, You know the way to our hearts And the more we see, the more we love You You reveal and we respon You have shown there's no one like You Go Your love and mercy welcome us Into the beauty of this holiness Tim Hughes Our Hope Our Hope gb 994 Our hope is in Your name, oh Lor There's power in Your name, oh Lor We'll live to praise Your name, oh Lor Tim Hughes Saviour When The Tears Fall Saviour When The Tears Fall gb 997 I've had questions, without answers I've known sorrow, I have know pain But there's one thing, that I'll cling to You are faithful, Jesus You are tru When hope is lost, I'll call Your Saviour When pain surrounds, I'll call you healer When silence falls, You'll be the son within my heart I will praise You, I will praise You When the tears fall, still I will sing to You I will praise You, Jesus praise You Through the suffering still I will sin Verse 2: In the lone hour of my sorrow Through the darkest night of my soul You surround me and sustain m My defender, forever mor Verse 3: When the laughter fails to comfort when my heart aches, Lord are you there? When confusion, is all around m and the darkness is my closest frien Tim Hughes The Eyes Of My Heart The Eyes Of My Heart gb 998 Every day, I see more of Your beauty. Every day, I know more of my frailty, Lord. And I can only hope I'll be changed, Even as I look upon Your face. For the eyes of my heart, They're on You forever, they're on You forever. Yes, the eyes of my heart, They're on You forever, they're on You forever. Every day, I see more of Your greatness. Every day, I know more of my weakness, Lord. And I can only hope I'll be changed, Even as I look upon your face. Jesus, I'm in love with you. Jesus, so in love with you Jesus. Tim Hughes Song Of Solomon Song Of Solomon gb 1005 Over the mountains Over the s Here You come runnin My Lover to m When I feel the cold of winter And this cloak of sadness, I need you. All the evil things that shake m All the things that break me, I need you. Do not hide me from your presen Pull me from Your shadows, I need you. Beauty, wrap Your arms around m Sing your song of kindness, I need you. Over the mountains Over the sea. Here you come runnin My lover to me. All through the valleys Through the dark of night. Here You come running, To hold me till it’s light. I’ll come running, I’ll come running, I’ll come running, Back to You. Martin Smith You Are My Salvation You Are My Salvation gb 1010 Love is a beautiful thin It takes a heart and lets it sin Love changes everythin It ends the war that lies within Hold me, love me, Holy On I was born for Your kingdom com You are my salvation You are ma salvation Only You, can save us Love, it will never depart It heals the wounds and breaks your heart Love has the power to sav To raise the dead, in Jesus' n Love is what our city needs So send your power, we're on our knees Let every nation take Your han And run into the promised lan So all the sons and daughters ris We're shining like a billion stars So let Your kingdom com Martin Smith There Is Always A Song There Is Always A Song gb 1011 I don’t know how to breath I don’t know how to leave You I don’t know what to say And who am I to say it anyway But there is always a son And I’ll try to sing along over You I can hear it being sun All of heaven sings along over You I hardly know Your n I didn’t come to save you Your smile just broke my heart Now in my heart I know you’ll never leave me. Sing, sing like you’ve never sun Sing for your joy to com Sing, sing like you’ve never sun Sing of our joy to com There is always a son I’m gonna sing along for you There's is always a song, I'm gonna sing for you Martin Smith Majesty Majesty gb 1013 Here I am Humbled by Your Majesty, Covered by Your grace so fr Here I am, Knowing I'm a sinful man, Covered by the blood of the L Now I've found the greatest love of all is mine since You laid down Your li The greatest sacrifi Majesty, Majesty Your grace has found me just as I am : empty handed but alive in Your hands Here I am, humbled by the love that You give, forgiven so I can forgiv Here I stand, Knowing that I'm Your desire, Sanctified by Glory and Fir Now I've found the greatest love of all is mine since you Laid down your li The greatest sacrifi Majesty, Majesty Forever I am changed by your lov In the presence of your Majesty Majesty Delirious Lord You Have My Heart Lord You Have My Heart gb 1018 Lord you have my heart And I will search for yours Jesus take my life and lead me on Lord you have my heart And I will search for yours Let me be to you a sacrifi And I will praise you Lor I will praise you Lor And I will sing of love come down I will sing of love come down And as you show your Show your We'll see your glory her Delirious History Maker History Maker gb 1019 Is it true today that when people pray Cloudless skies will break, Kings and Queens will shake? Yes it's true!! And I believe in it: I'm living for you. Is it true today that when people pray We'll see dead men rise, and the blind set free? Yes it's true!! And I believe in it: I'm living for you. I'm gonna be a History Maker in this land: I'm gonna be a speaker of truth to all mankind; I'm gonna stand, I'm gonna run into your arms, Into your arms again. Well it's true today that when people stan With the fire of God and the truth at han We'll see miracles, we'll see angels sin We'll see broken hearts making history!! Yes it's true!! And I believe in it: We're living for you. I'm gonna be a History Maker in this land: I'm gonna be a speaker of truth to all mankind; I'm gonna stand, I'm gonna run into your arms, Into your arms again. I'm gonna be a History Maker in this land: I'm gonna be a speaker of truth to all mankind; I'm gonna stand, I'm gonna run into your arms, Into your arms again. Into your arms... Into your arms... Ooh-hooh...Ooh-hooh I'm gonna be a History Maker in this land: I'm gonna be a speaker of truth to all mankind; I'm gonna stand, I'm gonna run into your arms, Into your arms again. (I'm gonna run, I'm gonna run) Delirious Shout To The North Shout To The North gb 1021 Men of faith rise up and sin Of the great and glorious Kin You are strong when you feel weak In your brokenness complet Shout to the North and the South Sing to the East and the West Jesus is Saviour to all Lord of heaven and earth Rise up women of the truth Stand and sing to broken hearts Who can know the healing power Of our awesome King of lov We've been through fire, we've been through rain We've been refined by the power of his n We've fallen deeper in love with you You've burned the truth on our lips Rise up church with broken wings Fill this place with songs again Of our God who reigns on high By His grace again we'll fly Delirious Thank You For Saving Me Thank You For Saving Me gb 1027 E B/D# A/C# A B7sus Thank You for saving me; what can I say? E B/D# A/C# A B7sus You are my every-thing, I will sing Your praise. E B/D# A/C# A6 B7sus You shed Your blood for me; what can I say? E B/D# A/C# A6 B7sus You took my sin and shame, a sinner called by name. Great is the Lord. Great is the Lord. For we know Your truth has set us free; B A2 E B7sus You've set Your hope in me. E B/D# A/C# A B7sus Mercy and grace are mine, forgiven is my sin; E B/D# A/C# A B7sus Jesus, my only hope, the Saviour of the world. E B/D# A/C# A6 B7sus "Great is the Lord," we cry; "God, let Your kingdom come." E B/D# A/C# A6 B7sus Your word has set me free, thank You for saving me. Delirious Open The Eyes Of My Heart gb 1039 Open the eyes of my heart, Lor Open the eyes of my heart I want to see you I want to see you Open the eyes of my heart, Lor Open the eyes of my heart I want to see you I want to see you To see You high and lifted up Shining in the light of Your glory Pour out Your power and lov As we sing holy, holy, holy Holy, holy, holy Holy, holy, holy Holy, holy, holy I want to see you Delirious All Gods Children All Gods Children gb 1041 Light will come to those who wait From the shadows souls awak For these are the days when the nations will bow at the coming kin All our kingdoms fall with the mountains And our empires crash into the s For these are the days when the nations will rise for the coming kin All gods children we will sing hallelujah, hallelujah (X2) Hope will come to those who wait As the heart of heaven breaks For these are the days when the least of us all see the coming kin For these are the days when injustice will fall at the coming kin All gods children we will sing hallelujah, hallelujah (X3) All gods children we will sing hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah (X2) There will come a day when this will all fall away And we'll be singing hallelujah (X2) Delirious Grace Like A River Grace Like A River gb 1050 Mystery of mysteries You could love someone like m In your hands eternity And yet you have the time for m A love so undeserv You held nothing in reserv Heaven played its symphony I took your hand, and you rescued m Grace like a river Is flowing down Is flowing down Grace like a river It’s flowing down to m Staring at my history Was all alone but never fr The sands of time have let me s Your faithful shadow next to m A love so unreserv I did nothing to deserv Love so free but what’s the cost To carry this old rugged cross Grace like a river Is flowing down How sweet the soun Grace like a river It’s flowing down Oh you’re all aroun Singing grace is like a river And is flowing down to m I love you, I thank you I’m nothing, without your Grace like a river Is flowing down Is flowing down O your Grace, O your Gr (is like a river) Is flowing down on m And I’m standing here, cause your all I want (Grace like a river) You’re the sweetest sound, a healing soun Em E7sus4 Flowing down on you Delirious Jesus Friend Forever Jesus Friend Forever gb 1054 What a friend I've found, Closer than a brother; I have felt Your touch, More intimate than lovers. Jesus, Jesus, Jesus, Friend forever. What a hope I've found, More faithful than a mother; It would break my heart To ever lose each other. Delirious Now Is The Time Now Is The Time gb 1058 The winds are blowing through again, So we must follow. A people daring to believ We can change tomorrow, And be the miracle of light, And we won't give up the fight. Now is the time for us to shine, Shine with the face of Christ divine. No compromise, for all heaven cries, Now is the time. The river's running through again rejuvenating, For everything you touch you change, And we've all been changing. We're a city shining on a hill, Tell this world you're shining still, Tell this world you always will. Jesus, Jesus, precious Jesus, King of lights. Jesus, Jesus, raise a church that's shining bright I want to follow but what does it mean, To live in this world and keep everything clean. Nothing I own here is ever my own, When I live in the mercy and blessing you've shown. I lay down my rights; see the world through your eyes, And fight for the hungry who pay for our lives, I want to have you in all of my world. So Jesus consume me, flow through me, cos now is the time for us to shin Delirious I Love Your Presence gb 1070 In the glory…. Of your presence…. I find rest….….For my soul…. In the depths…of your love…. I find peace…..makes me whole… I love I love… I love your presen I love I love… I love your presen I love I love… I love you J I love I love… I love your presen If you want it come and get it for crying out lou The love that I have given you was never a doubt Let go of your heart Let go of your head and feel it now Bethel Live Glorious Ruins gb 1073 When the mountains fall And the tempest roars You are with m When creation folds Still my soul will soar on Your mercy I'll walk through the fir With my head lifted high And my spirit revived in Your story And I'll look to the cross As my failure is lost In the light of Your glorious gr Let the ruins come to li In the beauty of Your N Rising up from the ashes God forever You reign And my soul will find refu In the shadow of Your wings I will love You forever And forever I'll sin When the world caves in Still my hope will cling to Your promis Where my courage ends Let my heart find strength in Your presen Hillsong Hallelujah gb 1074 Halleljah Halleljah you are worthy of our praise X2 Be high and lifted up Be high and lifted up Be high and lifted up J Its you we glorify Its you we're lifting high Your name be glorifi Ben Cantelon Vertas Avinėlis Worthy is the lamb lt 1082 Intro: Viešpatie dėkoju Už tai kad pamilai man Paėmei visas kaltes ir gyvenu Malonėj Tavo aš Dėkoju Tau už kryžių Jėzau už visas žaizdas Nuplovei ir išlaisvinai Dabar žinau – dovanojai man tiek Vertas Tu esi Avinė- ė - ė – li Karūnuotas šlo-o-vėje lenksis Tau visi Aukščiau visų vardų Jėzau nuostabus Neprilygsta niekas Tau Vertas Tu esi Vertas Tu esi Hillsong Osana Hosanna lt 1083 Intro: || Regiu šlovės Karalių Degantį ugnies liepsn Ir visata Jį garbin Jo meilė ir malonė Nuplauna nuodėmes visas Šlovės giesmes Jam giedam mes Os – a – na Os – a – n Osana aukštybėse Osana aukštybės Regiu pakyla tautos Žemę pažado užimt Kad artimą mylėt ir gint Matau štai prabudimą Kylantį kai ieškom Jo Nuolankiai nuolankiai Instrumentai: C#m | E | F#m | G#m | x2 Širdį mano apvalyk Akis atverki nes trokštu aš matyt Išmokyki mylėt kaip Tu myli Širdis manoji tesuduš Atiduodu Tau viską kas esu Kai amžinybėn su Tavim kartu einu Pab: Osanna aukštybėse Osanna aukštybės Hillsong Jėzau Tu nuostabus lt 1084 Jėzau Tu nuostabus Jėzau Tu nuostabus Tu tas kurį aš myliu Tu tas kuriam atidaviau sav Jėzau Tu nuostabus Jėzau aš myliu Tav Tavo vardą aš aukštinu Jėzau aš myliu Tav Tavo vardą aš aukštinu Apie Tavąją meilę giedosiu I could sing of Your love forever lt 1085 Virš jūrų ir aukštų kalnų Ten meilės upė bėgs srauni Atversiu savo širdį aš Ir leisiu Tau ją apvalyt Džiaugiuosi nes esu tiesoj Kasdien rankas keliu aukštyn Ir aš giedosiu visad vien tik tavo meilėj Apie tavąją meilę giedosiu C#m | A B | ( Apie tavąją meilę giedosiu O jaučiu lyg šoku tai keista bet žinau Jei žmonės jaus gyvybę či Su džiaugsmu jie šoks kaip ir mes drauge šviesoj Martin Smith Viskuo kas esu With all i am lt 1086 Intro: ||: Bm F#m | G :|| Vėl ir vėl garbinu Tave Vesk mane eisiu ten kur Tu Visa širdim o Die - e - ve Džiaugiuosi ar verkiu Tavim tikiu Arti Savęs glėby laikai mane Gyvensiu aš pažado gali A | G Asus A | Em | A sus4 Tau priklausau per amži - us Ir Tavo Žodyje per amžius Jėzau aš Tavi - i - m tikiu Jėzau dėl Tavę - ę - s esu Vien tik Tau aš gyvenu Lenkiuos ir garbinu Visa širdim Garbinu garbinu Ta - v Hillsong Prodigal gb 1089 I've tasted Your glory and I left it there You poured out Your Spirit And I didn't care Still You loved m I've lived for myself with nobody to blame I took what You gave m And squandered Your grace Still You loved m nothing compares to what You've done for m Nothing compares to what You've done for m I could live for the broken And share in their pain I could die like a martyr or live like A saint just to love You I could sing like the angels And gather Your prais Be blessed beyond measure and Give it away just to love You My heart has been broken I've laid out my sh Because of Your mercy All I can say is I love You So I'll tell of Your story I'll carry Your n I'll live for Your glory Lor I'll share in Your pain just to love You OH! Nothing compares to what You've done for me x3 Nothing could separate us No, Nothing could separate us Not death or life Or depth or height Or unseen power Now or ever Michael Gungor Diena priecīgā Happy day lv 1091 Liela diena vēsturē, Nāve uzvarēta, izglābts es, Dziedi tu, Jēzus Kungs ir dzīvs Tukšais krusts un tukšais kaps Dzīve mūžīgā, šī diena uzvarēt Dziedi tu, jo Jēzus Kungs ir dzīvs, Viņš ir dzīvs O, priecīgā, diena tā Kad grēkus Jēzus nomazgā O, priecīgā diena tā Vairs nebūšu tāds pats Es pārveidots un dzīvs Kad nu stāvu vietā tai Beidzot brīvs nu satikt Tevi Kungs Esmu Tavs, Jēzu, esi mans Nebeidzamais prieks un miers Zemes sāpes nu reiz mitēsies Lai svinam mēs, Jēzus Kungs ir dzīvs Viņš ir dzīvs O, diena brīnišķā, diena dievišķā Kad izglābi Tu mani O, diena brīnišķā, diena dievišķā Tim Hughes/ tulk. Kaspars Jonass І зранку, і на схилі дня ua 1092 І зранку, і на схилі дня Лине слава до Творця, Летить увись хвала моя: «Святе Твоє Ім’я!» Ісу - се, Скеля сили Ти моєї Ісу - се, Ти притулок і надія, Ісу - се – в цьому Імені спасіння, Хай всі народи славлять Тебе, Лиш Тебе! Молимось в Твоє Ім’я Духом наповняй серця, Щоб жити нам на цій землі На славу лиш Тобі! Paul Balosh, Glen Pakiam Алілуя (Земле, почуй) ua 1093 Алілу - я! Алілу - я! Наш Господь, наш Бог – Цар навіки! Наш Господь, наш Бог Цар навіки! Приспів: Земле, почуй: Він – Цар, і святе Його Ім'я, Ісус Христос живий і Цар навіки! Метт Рірдон Алілуя, наш Господь всемогутній Бог! ua 1094 А-aлілу-я! А-aлілу-я! Наш Господь Всемогутній Бог. А-aлілу-я! А-aлілу-я! Наш Господь Всемогутній Бог. А-aлілу-я! Cвятий! Святий! Наш Господь Бог Всемогутній! Слави гідний Ти. Слави гідний Ти. Ти Святий! Майкл Сміт Алілуя, наш Господь всемогутній править! ua 1095 Алілуя-я, наш Господь Всемогутній править. Алілуя-я, наш Господь Всемогутній править. Над царями - Цар, Над усім - Господь, Над царями - Цар, Над усім - Господь. Бог землі і неба ua 1096 Бог землі і неба Пан над всесвітом усім, Небеса – Твоя оселя, Тобі слава в висоті! Бог чудес, Ти – Володар дальніх зір, Ти - Святий, Святий! Всесвіт воздає хвалу Тобі, Ти – Святий, Святий, Бог небес і землі! Алілуя, Ти – Володар неба й землі! - 4р. Рано на світанні Промінь слави бачу Твій, Якщо темрява настане, Ти почуєш голос мій! Марк Бьорд та Стів Хіндалонг Бог небесних сил ua 1097 Бог небесних сил, Всемогутній Цар, Справедливий, Правдивий, Шукаю я Твою Милість і любов - Покрий мене знову. Тобі віддаю життя, що Ти викупив, Підкоряю себе Тобі, Боже, Тебе я прошу, Дух Святий, наповни мене, Світи через мене, Ісусе. Джон Маркі Будь прославлений ua 1098 Будь прославлений, Як рясний плід дає земля, Як достатку тече ріка, Будь прославлений. Будь прославлений, Як пустеля самотня скрізь, Як іду по долинах сліз, Будь прославлений. Кожен дар Твій повертаю Тобі в хвалі. Коли темінь наступає, кажу Тобі: Будь благословен навіки! Будь благословен. Будь благословен навіки! Господи мій, будь благословен! Будь прославлений коли радість цвіте в мені Коли світлі приємні дні Будь прославлений Будь прославлений коли в серці страждання й сум Коли тяжко свій хрест несу Будь прославлений. Ти дав, і Ти узяв, Ти дав, і Ти узяв, Слова ж мої без змін: О будь благословен! Метт Редман В моєму серці ua 1099 В моєму серці Хвала Тобі, Ісусе, Хвала Тобі за милість і любов. Ти на хресті поніс тягар гріхів моїх, Мене звільнив, Ти переміг. Ти мій Цар, Вклоняюсь я до ніг Твоїх. Ти мій Пан – Служу лише Тобі, Ти мій Бог, Тобі хвала усіх святих Назавжди, назавжди Маріанна Бондарькова В Твоєму домі ua 1100 В Твоєму домі, Господи, приємно бути. І серцем прагну лиш до Тебе я. В присутності твоїй завжди знаходжу спокій. У тіні Твоїх крил співаю я. Краще з тобою день один, Тільки з тобою в Твоїм домі. Краще з тобою день один, Ніж сотні будь-де. Побачити красу Твою, Господь, бажаю. Знайти Тебе, де слава Твоя є. Жадаю всім єством Тебе, О Бог живий. Твій Дух – вода душі моїй. Благаю всім єством Тебе, о Бог живий. Твій Дух – вода душі моїй. О Господи, прошу прийди до мене знов, І стану ближче я до тебе, Господи. Метт Редман Від найвищих вершин ua 1101 Від найвищих вершин до глибин у морях У творивах сяє величність Твоя, Від осіннього листу до квіту весни Все творіння возносить до Тебе пісні І звіщає: Невимовний і Невпинний, Зорі на небі вмістив і дав кожній ім'я, Ти Дивовижний Бог! Нездоланний і Всесильний, У трепеті з наших колін величаєм Царя, Ти Дивовижний Бог. Показав кожній блискавці, де її шлях, І комори для снігу звів на небесах, Світло сонця ввімкнув, запустив його хід, В прохолоду нічну одягаєш Ти світ, Незбагненно... Невимовний і Невпинний, Зорі на небі вмістив і дав кожній ім'я, Ти Дивовижний Бог! Нездоланний і Всесильний, У трепеті з наших колін величаєм Царя, Ти Дивовижний Бог. Невимовний і Невпинний, Зорі на небі вмістив і дав кожній ім'я, Ти Дивовижний Бог! Нездоланний і Всесильний, Серце моє до глибин вкрила милість Твоя, Ти Дивовижний Бог. Лора Сторі та Джесі Рівз Вірний Ти навіки ua 1102 Вірний Ти навіки, вірний Ти навіки Незмінний Господь, величний Могутній Цар Приспів: І ми возносимо хвалу єдиному Царю Хто був, і є, і знову прийде. Куплет 2: Обітниці всі Твої – вічна надія нам Незмінний Господь, величний Могутній Цар Куплет 3: Безмежна любов Твоя, і милість не знає кінця Незмінний Господь, величний Могутній Цар Відступ: Ти був, Ти є, ми чекаєм Тебе Кріс Томлін Ввійду в Твій дім ua 1103 Ввійду в Твій дім, Там радість, мир і любов. Ввійду в Твій дім, Поклонюсь Тобі знов. Слава Твоя, наче дощ золотий, Наче дощ золотий. Присутність Твоя, наче хвилі морські, Наче хвилі морські. Ввійду в Твій храм, Тобі хвалу вознесу, Ввійду в Твій храм, На коліна впаду. Юлія Шутенко Вклонимось ua 1104 Вклонимось і скиньмо вінці Біля ніг Ісуса. Милість, любов у всій повноті Біля ніг Ісуса. D/F# G D\ Він Бог Святий, Святий, Святий! Він Цар Святий, Святий, Святий! Він наш Господь, Він Агнець Божий, Він – Святий! Ти Бог Святий, Святий, Святий! Ти Цар Святий, Святий, Святий! Ти наш Господь, Ти Агнець Божий, Ти – Святий! Кріс Томлін Воду вином Ти зробив (Бог наш могутній) ua 1105 Воду вином Ти зробив, очі сліпим Ти відкрив, Ти незрівнянний навіки! В темряву світло пролив, нас до життя відродив, Ти незрівнянний навіки! Бог наш могутній, Бог всюдисутній, Бог наш великий Господь Цілитель Бог над творінням, Бог наш всесильний Наш Бог, Наш Бог. Хлібом людей годував, бурю морську вгамував, Ти незбагненний навіки! Правду Собою явив, нас благодаттю покрив, Ти незрівнянний навіки! Коли Господь із нами, Хто стане проти нас? Кріс Томлін, Мет Редман, Джессі Рівз, Джонас Мірін Возвеличимо Царя ua 1106 Возвеличимо Царя, всі разом Возвеличимо Царя, Возвеличимо Царя! Співаймо славу Йому, Cлава Царю! Небо і земля, Йому хвалу співайте, У віках Цареві слава! З радістю в серцях Ісуса прославляйте, У віках Цареві слава! Родіон Ігнатенко Володар землі ua 1107 Володар землі, Цар і Спаситель, Агнець Святий. Престол Твій навіки, Співають анголи Пісні хвали. Ти Святий! Вся честь і вся слава, І сила - Твої! Лунає вічно слава! Свят, свят Господь, Єдиний достойний хвали! Свят, свят Господь! Тобі ми вклонились, Прийми похвалу сердець. Святий Госпо- - - - -oдь! (4 р) Я серце схилив, До тебе вклоняюсь, Великий Творець. Хай милість й любов Омиють гріхи, Небесний Отець. Ти Святий І добрість Твоя Не знає кінця! Хто я, що любов'ю покрив мене Ти? Хто я, хто я? Хто я, що тримаєш усі мої дні? Хто я, хто я? Джон Маркі Всю славу, всю велич ua 1108 Всю славу, всю велич Ти покинув, На землю зійшов з небес, Великий, Могутній, Справедливий Поніс мій гріх, пішов на хрест А-а-лілуя! А-а-а-лілуя! Вся слава, вся велич Тобі навіки. Ти з мертвих встав і Ти воскрес, Ти – Агнець достойний Честь прийняти І кров Твоя омила нас. Олесь Дмитренко та Юлія Шутенко Господа хвалімо разом ua 1109 Господа хвалімо разом, У Його Святому храмі. Слава! Господу слава! За Його чини могутні Господа хвалімо, люди. Слава! Господу слава! Хай лунає хвала З заходу на схід, І від півдня на північ, Від неба до землі! Хай все, що дихає, Господу співає, Усе, що дихає, Слав Його! Славте Бога звуком трубним, І на арфі, і на гуслах – Слава! Господу слава! Славте на дзвінких цимбалах, І на бубні, і у танці. Слава! Господу слава! Рубен Морган Господи Великий ua 1110 Господи Великий, я не заслужив Рясної благодаті, всіх обіцянок Твоїх. Вражений любов’ю, що мені даруєш Ти. Жертвою Своєю Ти за гріх мій заплатив. Приспів: Любов Твоя, Боже, океанів глибша, І за хмари вища, лине до зірок. Ця любов не має меж. (4 р.) Філ Вікхем Господи, як я бажаю ua 1111 Господи, як я бажаю бачити славу Твою, Відкрий мої очі, очі відкрий! (двічі) Приспів: Як побачу я Тебе в дивнім сяйві слави та сили, Хай Твоя любов зійде, Господь Святий, Святий, Святий! Господи Святий, Господи Святий, Господи Святий, очі відкрий! Пол Белош Господь - Цар ua 1112 Господь – Цар, веселись, земля! (двічі) Правда і добро – основа трону Його. (двічі) Хвала Тобі! Здіймаю руки я. (двічі) Бо Ти – мій Господь Всевишній на землі. (двічі) В присутності Твоїй cкелі розтають. (двічі) В присутності Твоїй до Тебе я схилюсь. (двічі) Господь зготував нам весільний стіл ua 1113 Господь зготував нам весільний стіл (2p) Його гасло наді мною – любов! Хай кожен любов свою іншим дає (2p) Гасло Бога наді мною – любов! Ми любов Господню Бачимо в цей час, Благодать дає Він, Доброту для нас, Як прекрасні, Господи, Твої дари, О, чудовий Боже, Ти цей світ створив! Його гасло наді мною Його гасло над тобою, Його гасло над нами – любов, любов! Господь наш Бог - великий Цар ua 1114 Господь наш Бог – великий Цар! Хвала Тобі лунає із сердець! Ти дав життя, Ти радість дав. В Тобі вся повнота і смисл ввесь. Твоя кров пресвята омиває наш гріх, Ти нас водиш до рік живої води. Ти воскреслий Христос, І Ти з нами повік, Будь же Паном сердець, Господи! Ти на хресті смерть подолав, Воскрес, вознісся в славі до небес. Готуєш Ти оселі нам, Й повернешся за нами скоро Сам. Достойний (Голос я вознесу) ua 1115 Достойний, Достойний Честі, хвали Навіки віків Славний, Славний Пісні хвали Наповняють храм Твій Хто подібний на землі? Хто пораду дав Тобі? Хто збагне діла усі? Голос я вознесу і воздам похвалу Перед Тобою не встою, на коліна упаду Бо Ти забрав мої гріхи. Подяку я складу Тобі за надію, що Ти дав мені. Добрий, Добрий До Тебе прийду Гріхи сповіщу Вірний, Вірний Прощаєш мені Я в Тобі омитий! З престолу милість і любов Зійшли у серце моє знов Я вільний через Твою кров! Джон Маркі З кожної скелі ua 1116 З кожної скелі і серед морів Гукав я Тебе, і Ти відповів. Як Дух Твій злинає, то вільним стаю. Тож сяй, любов, Божа любов, сяй на мені! Сяй на мені! Сяй на мені! Тож сяй, любов, Божа любов, сяй на мені! Коли є проблеми – Тобі їх віддаю. Твій Дух мене водить, я буду в раю! Як Дух Твій злинає, то вільним стаю. Тож сяй, любов, Божа любов, сяй на мені! Радість в серці, Божу радість в серці Дав мені, Господь Ісус! Радість в серці, Божу радість в серці Дав мені, Господь Ісус! Тож сяй, любов, Божа любов, сяй на мені! Крис Обрайан, Мария Эйбрахэм, Маргарэт Дэвис, Кери Энн Пертилло Кожен хто прагне ua 1117 Кожен, хто прагне, кожен слабкий, Пий живу воду, серце своє відкрий. Болі й тривоги омиє любов, Милості води душу напо - ять знов. Господи, прийди! (4 р.) Дух Святий, зійди! (4 р.) Змінемось ми, наче оком змигнути, Як почуємо голос сурми. Бог підійме нас до Себе на хмари, Вічно ми будемо з Ним! Брентон Браун, Ґлен Робінсон Лев могутній ua 1118 Лев Могутній, Агнець Божий Син Хто такий як Він, На коліна, Гори і моря, Стали перед Ним. О, Адонай На світанку і вночі Його славлять всі святі О, Адонай Всі народи на землі З Ними анголи з небес в хвалі Лев Могутній, Агнець Божий Син Хто такий як Він, Зорі Божі, воїнства небес Славу вознесли Лев Могутній, Агнець Божий Син Хто такий як Він, Величають Славного Царя Люди на землі Пол Белош Любов Твоя за гори вища ua 1119 Любов Твоя за гори вища, глибша океану, Ширша небозводу і ясніша зір. Співатиму, який прекрасний Ти! Всемогутній, справедливий, Ти Незмінний і Святий, Нема таких, як Ти. О, який прекрасний Ти, Який прекрасний Ти! Юлія Шутенко Мій Отче ua 1120 Мій Отче, мій Царю, Мій Боже Святий! Мене покликав І гріх мій простив, Освятив і рани зцілив... Я вклоняюся перед обличчям Твоїм, Мій Отче, мій Царю, Мій Боже Святий! Маріанна Бондарькова Ми прийшли сьогодні ua 1121 D D\ Ми прийшли сьогодні у Святий Твій дім, Щоб Тобі одному славу вознести, D D\ Щоб Тобі віддати кожен свій тягар, О Небесний Батьку, Ти – Всесильний Цар! D D\ Свят, свят, свят Господь Вседержитель, D D\ Що Він був, і що є, І що має прийти! D D\ Свят, свят, свят Господь Вседержитель, Що Він був, і що є, Em A D (D\ І що ма-є прийти! Всемогутній Боже, над царями Цар, Дай води живої спрагненим серцям. Ми прийшли сьогодні у святий Твій дім, Щоб Тобі одному славу вознести! Олесь Дмитренко та Юлія Шутенко Ми тимчасові ua 1122 Ми тимчасові, Ти - ціла вічність, Боже Предвічний, Пане віків, Ми тільки хвиля, Ти - безкінечність, Повний любові Цар ввишині Свят Господь, наш Бог всемогутній, Свят Господь, наш Бог навіки Свят Господь, єдиний достойний Слава і честь Тобі. Всі ми розбиті, Ти наш Цілитель, Наш Викупитель, Спаситель Христос Славу співати будемо вічно, Ти наша пісня, Ти наша любов. Лін ДеШазо, Гарі Садлер Могутній, славний Цар ua 1123 Могутній, славний Цар, Величний у красі, Радіє вся земля! Радіє вся земля! У Ньому світла блиск І темряви нема, А голос, наче грім, А голос, наче грім. Великий наш Бог! Заспівай: Великий наш Бог! Прославляй! Великий, Великий наш Бог. Незмінний у віках, І час в Його руках, Початок і Кінець, Початок і Кінець. У Трійці Пресвятій Отець, і Дух, і Син, Він і Ягня, і Лев, Він і Ягня,і Лев. Вищий над усім! Гідний похвали! Співатиму: Великий наш Бог! Кріс Томлін, Джесі Рівз, Ед Кеш Наче Сніг ua 1124 Наче снiг, наче снiг, хоч грiхи, мов багряницi, Боже мiй, знаю я, що прощений я Тобою. D\F# G D\ Через кров Твою й любов, милiсть я Tвою знайшов, Через вiру в Тебе можу Бути я... Наче снiг. Леон Олгвін Полони мене ua 1125 Полони мене, За собою клич. Ось я на колінах знов, Ти, як Друг, мені промов. Спрага Ти моя, Насолода – Ти, І ніщо у світі цім Не дарує повноти, Тільки Ти один, Тільки Ти один. В Тобі усе, Усе, чого я прагну, В Тобі усе, Вся повнота в Тобі. Келі Карпентер Понад владу ua 1126 Понад владу всіх царів, Понад всесвіт й творіння рук Твоїх, Понад мудрість і всі шляхи люде - й, Ти Могутній і Великий є! Понад царства, їх скарби, Їх багатства й скарбниці золоті, Світ не знає усіх Твоїх чудес, А Ти для мене маєш їх без меж На хресті Ти довів любов, Ти воскрес, проливши Свою кров. Запалив знов життя моє, І я хвалю, Тебе, Ісус, над усе! Лені ЛеБлан, Пол Белош Прийти в святе святих ua 1127 Прийти в святе святих С Щоб вічний скарб нетліний віднайти Життя в руках Твоїх Не знає міри правди й доброти Все життя своє Я даю Тобі Знай що над усе Прагну я ввійти В святе святих Маріанна Бондарькова Світильник ua 1128 Світильник ногам моїм, Надія удень, потіха уночі, Ісусе, Ти хліб і Ти вода. Джерела мої у Тобі, Вражають мене обіцянки Твої, Ісусе, Ти правда, шлях і життя. Відкрий мої очі, о Боже, На всі дива Твої. Твоє слово живе Хай наповняє серце. Віддам усе своє життя На славу Твою, Серед народів звіщу Про Твою красу. Як заблукаю я - Ти Пастир мій. Твоя милість знайде, доброта приведе До тихих вод, огорнеш благодаттю мене! Хай прийде царство Твоє! Хай буде воля Твоя! Нехай поклоняться всі народи Тобі! Хай зійде Слово Твоє На нашу землю, о Спасе! Хай пізнають Царя царів! Джон Маркі Світло Життя ua 1129 Світло життя, Ти осяяв темінь, Господи, дай мені зір. Милість Твоя сягає неба, Правда Твоя вища гір. Ти єдиний вірний, Ти єдиний вічний, Ти єдиний гідний похвали! Ти єдиний славний, Ти єдиний Цар мій, Ти єдиний Бог мій, тільки Ти! І я ніколи не збагну За гріх мій сплачену ціну. Тім Хьюз Серцем шукаю Тебе ua 1130 Серцем шукаю Тебе, О Боже! Милість яви Свою, Серце сповни правдою. Чекаю на Тебе, мій Спасе, Я Знаю - силу знайду в Тобі, Зійди на мене, Дух Святий! Впокорений серцем Я до Тебе іду, Здійсни Ти в мені Волю Свою, Шукаю я, мій Царю, Красу Твою Всемогутній Господь, Ти - незмінний "Я-Є" В Тобі благодать, Спасіння моє. Віддам Тобі життя, Від серця, з любов'ю. Серцем я лину до Тебе, Ісусе! Звільни від земних турбот, Навчай мене у правді. Ти є серця любов, Ти – щастя. Надія і мир в Тобі. Направ усі шляхи мої. Джон Маркі Слава Ісусу Христу ua 1131 Слава, слава Слава Icycy Христу! Слава, слава Слава Icycy Христу! Всім серцем і душею величаю Царя мого, Найдорожчого Христа! На небі й на землі Йому хвала лунає, Він мій Господь, моє Життя! Ісусе, славою мене наповни! Вдихни любов, Дай праведність і мир! Я віддаю себе У руки Твої знову, В мені живи! В мені світи! Олесь Дмитренко та Юлія Шутенко Твоя любов, немов ріка ua 1132 Твоя любов, немов ріка, як височінь могутніх гір. Здійму до Тебе я свій зір і заспіваю Тобі! До мого серця доторкнись, відчути хочу цю любов, Нехай Твій Дух Святий зійде й наповнить серце знов! Про Твою любов співаю, хай мій спів звідусіль лунає, Кожне серце нехай пізнає, що любов Твоя не минає! Мартін Сміт Ти - Бог вічний ua 1133 Ты - Бог вічний, Ти - незмінний, Любиш нас і знаеш все. Ти - Господь, Ти - наш Бог Навіки. А-а-лілуя, А -а- лілуя, Рік Фаундз Ти Всемогутній „Я є” ua 1134 Ти Всемогутній „Я є”, Ти – Бог Святий! Ти Агнець Божий, Христос, Ти – Бог Святий! Ти Вседержитель, Ти Цар, Ти - Бог Святий! Ти мій Спаситель, мій Пан, Ти - Бог Святий! Приспів: Ти Святий, Твоя милість навіки. І тепер я омитий, Ти мій гріх простив. Ти Святий! Ти даєш мені сили, Ти мій захист надійний, Ти мій Бог Святий! Брайан Дурксен Ти Господь всього (Царюй Господь) ua 1135 Ти Господь всього, Цар по всій землі, Над гірським струмком, над сонцем в небесах, E D С#m7 І у мене є одна мета: будь Царем мого життя! Приспів: Царюй, Господь, царюй в мені, У веселі дні, і в дні сумні. E D С#m7 Ти – Пан всього в моїм житті. Завжди, Господь, царюй в мені! Хай в усіх думках, хай в усіх словах Сяє, Господи, Твоя краса, Бо для мене Ти важливіший всього, Будь Царем життя мого! Брентон Браун Ти кожен подих мій ua 1136 Ти кожен подих мій, Ти кожен подих мій, Твоя присутність завжди в мені! Приспів: *Ось я перед Тобою! (двічі) Ти мій щоденний хліб, Ти мій щоденний хліб, Ти сієш слово В серце мені! *Без Тебе, без Тебе гину До Тебе всім серцем лину Марі Барнет Ти мій притулок ua 1137 Ти мiй притулок є, в моєму серцi Ти, Даєш силу, Божий Дух, Як тiльки я засмучусь. В Тебе вiрю я, в Тебе вiрю я, І нехай знайде слабкий силу в Господа! Майкл Леднер Ти, Господь - мій притулок ua 1138 Ти, Господь, – мій притулок, Вірний, праведний Бог, Справедливий, святий. Ти, Господь, – мій притулок. В милість Ти обгорнув мене. Приспів: Під укриттям могутніх крил Зостанусь я впродовж років. Ти, Бог, той самий навіки, Ти – мій притулок, Вічний притулок. Ти, Господь, – мій притулок. Відпочинок в Тобі, Скеля сили моєї. Ти, Господь, – мій притулок. В милість Ти обгорнув мене. Ти, Господь, – мій притулок. Буду вірити я. Ти – у темряві світло. Ти, Господь, – мій притулок. В милість Ти обгорнув мене. Шері Кегі Хай шумлять моря ua 1139 Хай шумлять моря, співають небеса, Який славний Ти. Ми в захваті, Господь. Від Твоєї величі. Ти наш вірний Бог І про Твою любов, Почула вся земля. До Тебе ми прийшли, щоб знов прославити, Твоє святе ім’я Алілу- -я – Цар навіки. Алілу- -я – друг, Спаситель. Кет Реджистер Хваліте Господа з небес ua 1140 Хваліте Господа з Небес Хваліте Його у висоті Хваліте Господа з Небес Хваліте Його у висоті Хваліте Його всі Анголи Хваліте! Хваліте Його всі війська його. Хваліте Його сонце й місяцю хваліте! Всі зорі ясні хваліте Його. Вся земле Господа хвали, Усе творіння Його хвали! Вся земле Господа хвали, Усе творіння Його хвали! Вогонь та град, сніг та туман хваліте! Риби великі й безодні усі, Гори й долини вітер бурхливий хваліте! Небесні птахи хваліте Його! Олеся Дмитренка Хліб Життя ua 1141 C C\F C C\ Хліб життя, жива вода, Світло для світу, Божий Син, Виноградна лоза, правда і шлях, Пастир добрий, миру Цар! Am Em\ Ісус, Ти мій Господь, мій Бог, F\E Dm Dm\ Ти знаєш мій шлях, кожен мій крок, Am Em\ Ісус, любов'ю смерть здолав, F\E Dm Dm\ Зі мною Ти, Вічний, Святий! Хвала! Хвала! Цар царів, воскресіння й життя, Агнець Божий, початок і кінець, Слово вічне, двері вівцям, Дивний Порадник, ранкова зоря! Юлія Шутенко Хто подібний Тобі? (Милостивий Цар) ua 1142 Хто подібний Тобі? Боже, вседержитель Перший і останній Пан могутніх, Бог слабких. Ми складаєм вінці Перед Твоїм Троном Ти єдиний гідний cлави! Свят Господь землі і неба В Ньому повнота любові Гідний Агнець честь прийняти, Силу й славу навіки! Ти милостивий Цар землі Незмінний, справедливий, благодатний! Тобі співають із небес, Співають на землі Ти достойний, достойний слави! Ти достойний, достойний хвали! Слава, слава, Богу в небі Цар Христос прийшов, помер Щоб ми могли стояти перед Троном в святості небес Джон Маркі Хто такий як наш Господь ua 1143 Хто такий як наш Господь? Всемогутній, Вірний Бог на небі вічно. На коліна я впаду Перед хрестом Твоїм впокорений любов'ю Силу темряви здолав Ти. Ісусе, смерть Ти переміг, назавжди! Ти - Цар навіки, Ти - святий На небі єдиний гідний слави, Бог небес, Господь землі Тобі вклоняються святі, Яви нам, о Боже, свою славу Бог небес, Господь землі! О Радійте люди всі, Господь ваш з вами! Він є сила і щит. Хто розлучить від Христа Тих хто люблять Його й Вибрали спасіння? Джон Маркі Цар Воскреслий ua 1144 С О! Любові не збагну - Жертву за гріх принесену Розбитий за моє сцілення Розп'ятий щоб я здобув життя На хресті - Мессія, невинний Агнець, Він - надія, Бог вірний Цар воскреслий Пан любові Вознесенний Вічно в славі Алілуя! Переміг Він Я омитий, Навіки вільний! Джон Маркі Цар Неба та Землі ua 1145 Цар неба та землі У святості нема подібних Тобі! Я був мертвий у гріхах, Милістю стою омитий. Слава! Слава ввисоті! Тому, хто на хресті На Cебе покарання взяв, Смертю шлях життя вказав. Слава! Слава ввисоті! Він темінь освітив! Цар царів, Господь панів, Надія всіх народів, Йому Слава! Цар з'явився в тілі. Сором наш перетерпів, гріх омив. Довершене спасіння. Смерть Він подолав! Йому вся Святий, Всемогутній! Бог любові, благодаті! О! настане день, коли Прийде за нами Цар! Співаймо "Слава" Джон Маркі Час ua 1146 Час Господа прославляти, Час нам принести хвалу сердець, Час славу і честь воздати, Час! Стань перед Богом таким, як є. Час! День прийде і визнає кожен язик, І кожен на коліна впаде, Вічна нагорода чекає тих, Хто вибрали Тебе! Брайан Дурксен Що я віддам Тобі ua 1147 Що я Віддам Тобі? Ти ж мені все віддав! Воздаю Тобі славу, Мого серця спів, Життя віддаю Тобі, Життя віддаю Тобі! Джеймс та Ребека Кеджиджи Як прекрасний Ти ua 1148 Як прекрасний Ти, – Не описати, Безсилі всі слова. Така Твоя безмежна святість, Що зрозуміти важко нам. Хто збагне велику цю мудрість? Хто любов Твою осягне, Як прекрасний Ти, – Не описати, Ти у величі наш Цар. Стою перед Тобою В тремтінні та в покорі. Господи Святий, Хвалу прийми, До Тебе голос мій! Марк Алтрогі İlahiyi kopyala tr 1149 O'nu izleyeyim bütün yollarım Oldu--- ğu yerde hep olmak isterim Nereye giderse ben de gideyim Çünkü O'nun gibi kimse sevemez İçi-mi görür hala beni ister Nere--ye giderse ben de gideyim // İsmi İs İsmi İs İsmi İsa // Cezamı çekti, yaşamı sağladı Ruhunu verdi, değişti yüreğim Nereye giderse ben de gideyim 'Kaygılanma' dedi, 'Ben sana bakacağım, Çocuğum oldun, artık sen Benimsin, Nereye gidersen Ben yanındayım.' Elini uzattı, kaldırdı çamurdan Beni yükselti, hak etmedim hiç Nereye giderse ben de gideyim İşte lütfu budur, karşılığın Hayatım dışında ne verebilirim Yolu çarmıh olsa ben de gideyim // Yaşam---ımın amacı şimdi O'nu övmek Sevincim sonsuzdur tek O'nda bulunur Nereye giderse ben de gideyim // O'nu İzleyeyim tr 1151 O'nu izleyeyim bütün yollarım Oldu--- ğu yerde hep olmak isterim Nereye giderse ben de gideyim Çünkü O'nun gibi kimse sevemez İçi-mi görür hala beni ister Nere--ye giderse ben de gideyim // İsmi İs İsmi İs İsmi İsa // Cezamı çekti, yaşamı sağladı Ruhunu verdi, değişti yüreğim Nereye giderse ben de gideyim 'Kaygılanma' dedi, 'Ben sana bakacağım, Çocuğum oldun, artık sen Benimsin, Nereye gidersen Ben yanındayım.' Elini uzattı, kaldırdı çamurdan Beni yükselti, hak etmedim hiç Nereye giderse ben de gideyim İşte lütfu budur, karşılığın Hayatım dışında ne verebilirim Yolu çarmıh olsa ben de gideyim // Yaşam---ımın amacı şimdi O'nu övmek Sevincim sonsuzdur tek O'nda bulunur Nereye giderse ben de gideyim // Baba, Senin Sevgin tr 1152 Baba, Senin sevgin n kadar büyük ve derin! Sensiz nasıl yaşadığımı Anlayamam ki! Şimdi Sen beni kurtardın, Ben Senin çocuğun oldum, Ve bütün yaşamım Seninle kalayım. // Seni öveceğim Sana tapacağım, Sonsuzlara dek, sevgili Babam. // Lütfun Yeterc tr 1153 Lütfun yeter, fazla bil Sözüne inanırım Seni beklerim, yaklaşırım Beni ruhunla yenil Sana diz çökerim Sana diz çökerim Sana tapacağım Varlığın bende, yolum' aydınlat Sözünün gücü il Tazelendim, kurtarıldım Ruhunla özgürüm ben Her şeyini verdin bize R Hayatını verdin çarmıht Büyük sevgin herkes için, bu Tanrımız Ölümden en yüksek yer Sonsuz görkem sana ait Kul ve kral, kurtarıcı, bu Tanrımız Benim Adım Göklere Yazıldı tr 1155 Benim adım göklere yazıldı Silinmez bir kalem ile. Günahım avuçlarında kazıldı Sönmeyen bir ateş ile. Yüreğimi sen pakladın Kuzunun kanı ile. // Öveceğim, öveceğim Seni can ve yürekten! Seveceğim, seveceğim yarattığın tüm insanları! // Kurtuldum ben biliyorum Ruhunu hissediyorum. Kurtuluşun bu müjdesini Duyurmak istiyorum. Kuzunun zaferini Haykırmak istiyorum. Beni Sevdin Rab tr 1157 Beni sevdin Rab, Öyle sevdin ki, Biricik oğlunu Verdin sen. Ben günahkarken, Karanlıktayken, Mesih benim için öldü. Tasarın tamamlandı, Günahım aklandı, Çarmıhta her şey Yenilendi. Rab İsa Çarmıhta tr 1158 Günahlar ve ölüm peşimizdeyken bizim sen ödedin tüm bedeli çarmıht Çektiğin tüm acılar aldığın tüm lânet üstün hepsi bizim için kurtuluşumuz için Sevdin bizi kendinden çok Sevdin bizi tahtından çok Sevdin ya Rab kurtarıcı Sevdin bizi yüce İs Ya Rab seni sevmediler Ya Rab seni hor gördüler Ya Rab böğrünü deştiler ama sen bizim için katlandın bunca acıy ama sen bizim için canını koydun ortay Koru Beni Ey Tanrı tr 1159 // Koru beni ey Tanrı Çünkü sana sığınıyorum. // // Rabbe dedim ki efendim sensin Rabbe dedim ki efendim Senden öte mutluluk yoktur Yaşamım senin ellerinde. // // Bu nedenle içim Senin sevgin doluyor. // // Bedenim güven için Çünkü Rab benimledir Senden öte mutluluk yoktur Yaşamım senin ellerinde. // Övgü Ve Yücelik tr 1160 Övgü ve yücelik Sana ait. Ellerimi kaldırırım, Adını yüceltirim. Sen büyüksün, mucizeler yaparsın, Kimse Sana benzemez, Kimse Sana benzemez. Sen büyüksün! Gör O'nun tr 1161 Gör O'nun yüce sevgisini Çivilendi haçta günahsız bedeni. Bak O'na nasıl kurban oldu Sevgisi adına bizim uğrumuz İşte İsa görk Kralım benim için öldü Tamamlandı kurtarıldım Ölümün tüm gücü yenildi Gör O'nun üstün sevgisini Asla hak etmediğim merhamet gösterdi Günahım ve bütün utancım Çarmıhta yok oldu artık ben özgürüm! Sevgin, sevgin, sevgin ne yüce Rab! Ben Zayıfken Sen Gücümsün tr 1162 Ben zayıfken sen gücümsün. Aradığım hazinesin. Benim herşeyimsin. Senin değerin ölçülmez. Rab seni asla bırakmam. Benim herşeyimsin. İsa Tanrı Kuzusu hamda layıksın. İsa Tanrı kuzusu hamda layıksın. Günahım utancım aldın. Yerime öldün dirildin. Benim herşeyimsin. Düştüğümde kaldırırsın. Susayınca doldurursun. Benim herşeyimsin. İbrahim'den Musa'ya tr 1163 İbrahim'den Musay Musa'dan Yeşaya'y Yeşaya'dan Yahya'y Seni tanıyoruz biz. Ölmüş dirildin Kutsal Ruhuda verdin Yol yaşam benim dedin Seni izliyoruz biz. Dağlardan kondular Kondulardan uluslar Uluslardan tüm dünyay Seni yayıyoruz biz. Tanrımız Ne Yüce tr 1164 Görkemli bir kral, yücelik giyinmiş Tüm dünya sevinsin, dünya sevinsin Işığa bürünmüş karanlık saklanır Sesiyle titrer, sesiyle titrer Tanrı'mız ne yüce, Haydi söyleyin ne yüce, Herkes görecek, Tanrı'mız ne yü Sonsuz Tanrı'dır, zamana hükmeder İlk ve Son O'dur, İlk ve Son O'dur Üçlü birliktir, Baba, Oğul ve Ruh Aslan ve Kuzu, Aslan ve Kuzu En yüce isim, tüm övgüye layık Kalbim över, Tanrı'mız ne yü Ey Göklerdeki Babamız tr 1165 Ey göklerdeki Babamız, Kutsal olsun Senin adın. Kırallığın gelsin Senin! Gökte yerde arzun olsun. Gündelik ekmeğimizi Bugün bize sağla yine. Bize borçlu olanları Affettik biz, Sen de bizi Aynen öyle, affet yine. Bizi koyma denenmeye. Kurtar bizi kötülükten, Kurtar bizi kötülükten. Çünkü kırallık ve kudret Yücelikler hep Senindir Sonsuzluktan sonsuza dek. A-m--in! Rab Sevgin Göklere tr 1166 // Rab sevgin göklere, Sadakatin gökyüzüne erişir. // // Doğruluğun ulu dağlara benzer, Dağlara benzer, ulu dağlara benzer. // // Adaletin uçsuz bucaksız Enginlere, uçsuz bucaksız enginlere. // // Kanatlarının gölgesine sığınacağım, Sığınacağım, gölgesine sığınacağım. // İsa Mesih, Tanrı'nın Oğlu tr 1167 // İsa Mesih, Tanrı'nın Oğlu, Yaşam kaynağı. // Senin ismine ellerim' kaldırırım, Ve tüm yüreğimle, Sana taparım. Avlularına Al Beni tr 1168 Avlularına al beni ve Kutsal Yere, Tunç sunağa kadar, çehreni görmek isterim. İlahi söyleyen kahinin, kalabalığın ötesine. Doğruluğa susadım, bir tek yerde bulunur. En kutsal yere al beni, Kuzunun kanı sayesinde. En kutsal yere al beni, Kor ile, arındır, bur'dayım. Kor ile, arındır, bur'dayım İsam Sana Yalvarıyoruz tr 1169 // İsam sana yalvarıyoruz Bizi affetmen için // Fakat suçumuz yok diyoruz Mesihimsin Rab'bimizsin, Rab'bimizsin // Bizi sevdin canını verdin Ölüp dirildin bizim için // Sen yaklaştıkça biz uzaklaştık Seni tekrar çarmıha gerdik, çarmıha gerdik // Senden özür dilemedik Fakat yine sana döndük // Sana şükürler olsun İs Senin kanınla temizlendik, temizlendik. Muhteşem tr 1170 Tahtın önünde bekleyeceğim Görkemindeyken ne söyleyeceğim? Söyleyeceğim şu, Muhteş İsa bakireden tek doğan İsa başlangıçta yaratan İsa hem Tanrı hem de insan Muhteş İsa kimse sana benzemez İsa egemenliğin bitmez İsa söylediklerim yetmez Muhteş Sen benimleysen utanmayacağım Ömrüm boyunca minettar olayım Olayım minettar Muhteş Muhteşem, muhteşem, ... Şükredin Rab'be Çünkü O İyidir tr 1171 Şükredin Rab'be çünkü O iyidir, Şükredin tanrılar Tanrısı'na, Şükredin rabler Rabbi'ne, Sevgisi sonsuzdur! Gökleri bilgece yaratana, Yeri sular üzerine yayana, Büyük ışıklar yaratana, Sevgisi sonsuzdur! Gündüze egemen olsun diye güneşi, Geceye egemen olsun diye ayı v Yıldızları yaratana, Sevgisi sonsuzdur! Şükredin Göklerin Tanrısı'na, Sevgisi sonsuzdur! Sevgisi sonsuzdur! Sevgisi sonsuzdur! De Haleluya İsa'ya tr 1172 De Haleluya İsa'ya, (de Haleluya İsa'y De Haleluya İsa'ya, (de Haleluy De Haleluya, de Haleluya, (Haleluy De Haleluya İsa'ya (de Haleluya İsa'y Seni seviyorum, Rabbim, (Seni seviyorum Rabbim) Seni seviyorum, Rabbim (Seni seviyorum Rabbim) Seni seviyorum, Rabbim, (Seni seviyorum) Seni seviyorum, Seni seviyorum, (Haleluy Seni seviyorum, Rabbim. (Seni seviyorum, Rabbim) İsa gökte yerde Rab'dir (İsa gökte yerde Rab'dir) İsa gökte yerde Rab'dir (İsa Rab'dir) İsa gökte yerde, İsa gökte yer İsa gökte yerde Rab'dir (İsa gökte yerde Rab'dir) Rab İsa tekrar gelecek (Rab İsa tekrar gelecek) Rab İsa tekrar gelecek (Rab İsa gelecek) Rab İsa gelecek, Rab İsa gelecek Rab İsa tekrar gelecek (Rab İsa tekrar gelecek) Gel, Rab'be Tapınalım, Gel tr 1173 Gel, Rab'be tapınalım gel! Gel, şimdi yüreğini ver Ona! Gel, olduğun gibi gel, şimdi! Gel, olduğun gibi gel Rab'be, gel! // Bir gün herkes bilecek: İsa Rab! Bir gün herkes diz çökecek. Sana gelenler kutsal haziney sahip olacaklar. // Dünya Dolsun tr 1174 Yaratan Tanrı, Yaşam Kaynağı Görkemli Rab'bim, herşeyden üstün Senin gibisi yok yeryüzün Seni görelim, gel gücünl // Dünya dolsun senin görkemin il Adın yücelsin, egemenliğin gelsin // Sevgi Tanrısı, merhamet dolu Sevecen Rab'bim, bize lütfeden // Gökte olduğu gibi yeryüzünde de olsun Gökte olduğu gibi yeryüzünde de olsun // Kurtuluş Ezgisi tr 1175 Beni ne kadar çok sevdiğin düşünürken, Yaptığım onca kötülüğe rağmen. Biricik oğlunu kurban vermen, Kurtardı beni sonsuz ölümden. // Rab İsa, Kurtuluşumsun benim, Rab İsa, sonsuz yaşam da sensin. Rab İsa, hayat verdin sen bana, Rab İsa, O çarmıhta. // Günahımı yok saydın, kurtuldum haleluya! Bakmadın ne kadar çok kirli olduğuma. Layık ettin sen beni göksel konutuna, Kurtuldum! Hamdolsun yüce Tanrı'ya! Öveceğim Sonsuzca tr 1176 Sen ey Yü Beni çocuğun yaptın Oğlunun kanıyl Hiç ayrım yapmadın İnsan arasın Ailene aldın beni Ne uzun ne kıs Ne zenci ne beyaz Sen bizi ayırmadın // Haleluy Öveceğim sonsuzca // Sen merhamet ettin Bütün uluslar Lütfunu gösterdin Sen sevgili Tüm dünyayı sevdin Tek oğlunu verdin Övgü ve yücelik Sana ait Rabbim Seni yücelteceğim Kaldırırım Ellerim' Sana tr 1177 // Kaldırırım ellerim' Sana, Överim Seni, İsa Mesih // // Yücedir, yücedir İsa, Yücelsin topluluğunda // // Hiç bir şey alamaz ki benden, Sendeki sonsuz sevincimi // // Dans ederim Senin önünde, Dudaklarımda ezgilerle // // Yol, gerçek ve yaşam Mesih’t O’nda sonsuz umut bulunur. // // Şükrederim Mesih İsa’y Hamdolsun İsa Rabbime. // Uyanış Yılı tr 1178 // Yağdır İsam Ruhunu Bu yıl uyanış yılı olsun. // // Bütün uluslar bilsin Kurtarıcı sensin. Günahlılar tövbe etsin Kutsal Ruh verilsin. // Müjden hizla yayılsın İnanlılar çoğalsın. Kötülükler azalsın // İsam merhametlisin. // Her Şeye Egemen Rab tr 1179 Cennetin tahtına oturana eğilirim. Ona diz çökerek övgüleri sunarım. Rab kirli dudaklarımı arındır suçumu sil; ve melekler ile beraber haykıracağım! Her Şeye Egemen Rab kutsal kutsal kutsaldır! Her Şeye Egemen Rab kutsal kutsal kutsaldır! Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor! Her Şeye Egemen Rab Kutsal kutsal kutsalsın! Kutsalsın! Her Şeye Gücü Yeten Rab,Tanrı Sensin. Var olmuş, Var Olan ve Gelecek Olan Sensin. Rabbimiz ve Tanrımız herşeyi Sen yarattın! Yüceliği, saygıyı, gücü almaya laıksın! Senin Sevgine İhtiyacım Var tr 1181 // Senin sevgine ihtiyacım var, Senin güçüne ihtiyacım var. // // Ruhunu dök üzerimize // // Ateşin yaksın kalbimizi Seni bekliyoruz. // Işık Kaynağı, Sen Karanlığa Geldin tr 1182 Işık kaynağı, sen karanlığa geldin. Gözlerim' aç göreyim. Güzelliğine kalbim övgü sunar, Sende hep umudum var. Geldim tapınmaya, Geldim eğilmeye, Geldim sana, 'Tanrım' demeye. Tamamen güzelsin, Tamamen layıksın, İsa, sen harikasın bana. Krallar Kralı sonsuzlarca yücesin Cennetteki tahtında. Bizim için yarattığın yere geldin, Sevgi için alçaldın. // Hiç bilemem- neydi bedeli, Günahım---ın o çarmıhtaki. // Çağırırım! Merhamet Elini Uzat Bana! tr 1183 Çağırırım, merhamet elini uzat bana! Zayıfım, sevginle beni özgür kıl, Ya Rab, Kayam, zayıfken gücümsün. Beni kurtar Rab! Ümidimsin, vaatlerin sözde kalmaz. Benim arzum: Seni izlemek sonsuza dek! // Sen iyisin, Sen iyisin, Sen iyisin bana. // Beni Yaklaştır tr 1184 Beni yaklaştır, asla bırakm Her şeyden vazgeçerim Dostun olabilmek için Benim arzumsun, başkası olmaz Yerini kimse tutamaz Kucağına sığınırım Yolunu göster, kendine çek beni // Tek arzumsun, tüm ihtiyacım Sensin Tek arzumsun, yanımda kal, ya Rab! // Beni yaklaştır, asla bırakm Her şeyden vazgeçerim Dostun olabilmek için Benim arzumsun, başkası olmaz Yerini kimse tutamaz Kucağına sığınırım Yolunu göster, kendine çek beni // Tek arzumsun, tüm ihtiyacım Sensin Tek arzumsun, yanımda kal, ya Rab! // Rab İsmini Yüceltirim tr 1185 Rab, ismini yüceltirim, Seni övmekten hoşlanırım, Yaşamıma girdin sevindim, Bizi kurtarmaya geldin. Cennetten dünyaya gelip, yol gösterdin. Dünyadan çarmıha, cezamı çektin. Çarmıhtan mezara, mezardan göklere, İsmini yüceltirim! Harika, Ne Harika tr 1186 Harika ne harika tükenmeyen sevgin Merhamet ettin bana çarmıht Görülmedi duyulmadı kalpler kavramadı Ne görkemli ne güzelsin ya R Güzel Rabbim hayranım Seviyorum Seni R Güzel Rabbim canım Seni över Ne güclüsün Görkemin gökyüzünü doldurur Ulu işlerini her göz görür Krallığın ve görkemin kalbim' uyandırır Ne harika ne muhteşemsin Rab! Gözlerimi açtın güzelliğin Kalbimi tuttun bu sevgiyl Çünkü yoktur Senin kadar güzel olan Rab Çobanımdır tr 1187 // Rab çobanımdır çayırlarda yatırır Beni sakin suların kıyısına götürür // İçimi O tazeler bana öncülük eder Doğru yollarda kendi adı uğrun Ben karanlık ölüm vadisinden geçs Kötülükten korkmam çünkü Sen benimlesin Sen düşmanlarımın önünde ban Sofra kurarsın başıma yağ sürersin Ömrüm boyunca iyilik ve sevgi İzleyecek beni evinde oturacağım İsa Hükmediyorsun tr 1188 Kaybolmuşken, çaresizken ben Beni buldun beni sevdin sen Lütfunla yıkadın, Mesih'le dirilttin Ailenin bir üyesiyim ben İsa hükmediyorsun Aramızda yaşıyorsun R Ruhu bize döküyorsun Doluyoruz, coşuyoruz R Baba bizi seviyorsun Suçumuzu saymıyorsun, R İsa geri geliyorsun Bekliyoruz, özlüyoruz, R Halkına sevgin hiç tükenmez Sağ elinde mutluluk eksilmez Egemenliğin gelsin, istediğin olsun Rab bizimle ve asla terk etmez Gel Ey Canım, Gel Gel Ey Canım tr 1189 Gel ey canım gel gel ey canım. Rab İsa'ya gel ey canım. Gel ey canım gel gel ey canım. Mesih İsa'ya gelsene canım. Övgü sesleri yükselteceğiz, İsa Mesih'i izleyeceğiz, Rabbimiz İsa taparız on Bizi hep sevdi tesseli etti Galip gelir Rab İsa ismi Şimdiden ebede o çok yücedir. Rabbimiz doldurur ruhla bizleri. Onu seven açık kalpleri Daha Sevgi, Daha Güç, Seni İstiyorum tr 1190 // Daha sevgi, (daha sevgi) Daha güç, (daha güç) Seni istiyorum. // Sana tapacağım bütün kalbimle. Sana tapacağım bütün aklımla. Sana tapacağım bütün gücümle. Çünkü Sen Rabsin, Çünkü Sen Rabsin Ey Rab İsam, Bana Gel! tr 1191 Ey Rab İsam, bana gel! Sen benim rehberim ol. Canım Senin elinde, Ey sevgili Rab İsam. // Gelişine susadım, (eko) Huzuruna susadım. (eko) Yalvarırım, Rab İsa, (eko: yalvarırım) Hep benim rehberim ol. // Kalbim' açmayacağım, Kimse' koymayacağım. Tek Seni istiyorum, Ey haçlanmış Rab İsam. Sana güveniyorum. Her şeyde önderim ol. Kalbimde egemen ol, Ey sevgili Rab İsam. Kötülüğün Egemenliğinde tr 1192 Kötülüğün egemenliğinde varlığından habersiz Hatalar içinde bir karanlıkta kimsesiz // Günahlarla dolu bir bataklıkta çaresiz Işığından yoksun yaşarken biz. // Yüce merhametiyle ve şefkatıyle affeden Görkemiyle yenileyen sonsuz yaşamında veren // Yol, Yaşam, Gerçek Benim diyen sensin Ya R Kurtuluş Yolu bir tek sensin Ya Rab. // Günahlarımız için beden alan, acı çeken Çarmıha gerilen, ölümden dirilen // Tek ve Diri olan Tanrımız, kurtarıcımız, Yüce Kralımız sensin Ya Rab. // Güneşi Taç Yapıp Başıma Koysalar tr 1193 Kötülüğün egemenliğinde varlığından habersiz Hatalar içinde bir karanlıkta kimsesiz // Günahlarla dolu bir bataklıkta çaresiz Işığından yoksun yaşarken biz. // Yüce merhametiyle ve şefkatıyle affeden Görkemiyle yenileyen sonsuz yaşamında veren // Yol, Yaşam, Gerçek Benim diyen sensin Ya R Kurtuluş Yolu bir tek sensin Ya Rab. // Günahlarımız için beden alan, acı çeken Çarmıha gerilen, ölümden dirilen // Tek ve Diri olan Tanrımız, kurtarıcımız, Yüce Kralımız sensin Ya Rab. // Bende Egemen Ol tr 1194 Bütün dünyada egemensin Göğün ve yerin hakimi Sensin Benim tek arzum, tek amacım bu: Ya Rab, bende egemen ol! Rab gücünle beni yönlendir Umutlarımda, zor anlarım Hayatımın Rabbi Sensin Ya Rab, bende egemen ol! Her düşüncemde ve her sözüm Hayatım yansıtsın güzelliğini Çünkü her şeyden önemlisin Sen Ya Rab, bende egemen ol! Kutlayacağım Rabbimizi tr 1195 // Kutlayacağım Rabbimizi Yeni bir ilahi ile. // // Öv-eceğim yeni bir ilahi ile. // // Haleluya, (Haleluy Haleluya, (Haleluy Haleluya, Haleluya! // // İsa dirildi, ölüm yenildi, Tanrı'ya şükürler olsun. // // Zafer kazanıldı, Tanrı'ya şükürler olsun. // // Ezgi söyleyin,Rab'bi yüceltin, Çünkü harikalar yaptı // // Babamıza tapının, Çünkü harikalar yaptı // Bir Kurtarıcı Var tr 1196 Bir Kurtarıcı var, Tanrı Oğlu İsa. Kiymetli Tanrı Kuzusu, en kutsal olan. Sana şükürler, Baba, Oğlun İsa için! Şimdi ise Ruhunla tamamlanacak işin. İsam, Kurtarıcım, başka biri yok! Kiymetli Tanrı Kuzusu, günahımı kaldıran. İzzetlenişimde O'nu göreceğim. Orda Kralıma sonsuzca hizmet edeceğim. Sana Bakıyorum, Rabbim tr 1197 Sana bakıyorum, Rabbim. (3x) Arkama bakmadan! // İzlerim yolunu, Rabbim İzlerim sevinçle, Rabbim İzlerim durmadan, Rabbim Arkama bakmadan // Seni seviyorum, Rabbim. (3x) Arkama bakmadan! // Severim huzurunu, Rab. Severim dostluğunu, Rab. Severim durmadan, Rabbim. Arkama bakmadan // Seni bekliyorum, Rabbim. (3x) Ruhunla dolayım! // Severim gelişini, Rab. Özlerim gelişini, Rab. Hazırla beni, ey Rabbim. Seninle olayım // Yahve Yire, Sağlayanım! tr 1198 Yahve Yire sağlayanım Rab lütfun benim için Yeter, yeter, yeter! Yahve Yire sağlayanım, Rab lütfun benim için yeter. Görkemli zenginliğine gör Bütün ihtiyacımı karşılar Tanrı meleklerine buyruk verecek; Her yerde beni korusunlar diye, diy Her yerde Rab beni koruyor! Görkemli İsa tr 1199 Lütuf gerçekle dolusun (Lütuf gerçekle dolusun) Görkemli İsa (Görkemli İs Görkemli İsa (Görkemli İs Görkemli İsa (Görkemli İs Sen büyük ve iyisin (Sen büyük ve iyisin) Görkemli İsa (Görkemli İs Herşeyi yenilersin (Herşeyi yenilersin) Görkemli İsa (Görkemli İs Ya Rab tr 1200 Dünyada tatmadığım emsalsiz sevgi verdin, Bana "Kıymetli kuzum, çocuğumsun sen" dedin. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, İsa, Ya Rab, ya Rab, ya Rab, İs Yüreğim hiç bilmediği sahibine kavuştu, Bırakıp tüm yükünü Kutsal Ruhun'la coştu Şimdi tek istediğim güzelliğini övmek, Yüzüne bakıp seni sevdiğimi söylemek Kör bir Adam tr 1201 // Kör bir adam yolun yanında // Bağırdı // Yolu gösteri-n- //Rab’be giden yol // Kirli bir kadın kuyunun başında // Bağırdı // Bana su verin //Yaşam suyunu // Kral bir adam tahtının başında // Bağırdı // Gerçek nedir //Özgür olayım // Kutsal bir adam çarmıha asılı // Bağırdı // Tamamlandı //Günah yenildi // Parlak bir adam mezarın başında // Bağırdı // Bana gelin //Ve kurtulun İSA...... TEK YOL..... GERÇEK..... YAŞAM.... Gel Rab İsa Gel tr 1202 Gel, Rab İsa, gel Taht kur yüreğim Sevginle doldur taşır Olayım hep seninl // Fısılda kulağım Hikmetli sözlerini İlan edeyim dünyay Senin yüceliğini // Sevgisin tr 1203 // Görkemli(görkemli) Muhteşem (muhteş Şahane (şahan Sağ elin korkunç güce sahiptir // Hayatımı almaya layıksın değersin Oğlunu bizim için verdin Hayatımı almaya layıksın değersin Her şeyimi değiştir Ya R Her şeyime biçim ver Ya R Doldur beni bur'dayım ya Rab! Sevgisin Tanrımız Rab sevgidir (Rab sevgidir) Sevdin sen sarıldım sana Rab İs Sevgisin Tanrımız Rab sevgidir (Rab sevgidir) Sevdin sen bende seni seviyorum Sevgisin O Yaşıyor, O Yaşıyor, O Yaşıyor, O Yaşıyor tr 1204 // O yaşıyor, O yaşıyor, O yaşıyor, O yaşıyor. // // Rab İsa özgür kılar, sonsuz mutluluk, Yaşam sağlar // // O seviyor, O seviyor, O seviyor, O seviyor. // // O geliyor, O geliyor, O geliyor, O geliyor. // // Maranata! Maranata! Maranata! Maranata! // // Haleluya! Haleluya! Haleluya! Haleluya! // Kim Sever Beni Senin Gibi Rab tr 1205 Kim sever beni Senin gibi, Rab, Kim canın' verir benim için. Suçumun izleri avuçlarında, Günahlarım bağışlandı. Kim duyar sesimi Senin gibi, Rab, Kim siler benim gözyaşlarım'. Ümidim Seninle, Senin elinde, Özgürüm artık günahlardan. Kutsal Ruh'un Ateş Gibi tr 1206 // Kutsal Ruh'un ateş gibi Yakıyor tüm yüreğimi. // // Yaksın Kutsal Ruh'un yaksın, Dağlasın tüm benliğimi // Varlığım varlığınla dolsun, Donatsın Kutsal Ruh beni Varliğım varlığınla dolsun Donatsın Kutsal Ruh beni // Kutsal, Kutsal, Kutsal Ruh, yak beni! // Baba'nın Sevgisi Derin tr 1207 Baba'nın sevgisi derin, Her şeyden öyle üstün. Bize sonsuz paha biçip Tek Oğlu'nu gönderdi. Baba yüzünü çevirir, Kaybının acısıyla. Mesih'in yarala-rıyl Eriştik yüceliğe. Haçtaki adama bakın, Günahım omuzunda. Alaycılar arasın Sesimi de duyarım. Bedeli ödenene dek, Günahım' haçta tutar; Bana sonsuz hayat sundu Son nefesi verince. Övünemem hiçbir şeyle, Ne güç ne de hikmetle, Ancak övüncüm Mesih'tir, Ölüm ve dirilişi. Neden bu ödülüm olsun? Cevabım yoktur buna, Ancak kalbimde bilirim, O fidyemi ödedi. Burdayım tr 1208 Burdayım, önünde alçalırım Lütfunla beni sararsın Önüne geldim, Biliyorum günahkarım Senin kanınla aklandım Şimdi Sende, en yüce sevgiyi buldum Hayatını verdin, hepsi benim için Görkemli, görkemli Lütfunla beni kabul ettin Sevginle bana yaşam verdin Görkemli, görkemli Huzurunu tattığım an Sevginle tamamen değiştim Burdayım, sevginin önünde alçaldım Sende tamamen bağışlandım Önündeyim, biliyorum Senin arzunum Ruhunla beni kutsal kıldın Yüce Rabbim Seni Seviyorum tr 1209 Yüce Rabbim, Seni seviyorum, Çünkü önce Sen beni sevdin. Görkemini, tahtını bıraktın, O kadar sevdin. İyi çoban, Sana hamdederim, Kaybolanı aramaya geldin. Yol, gerçek, diriliş, yaşam Sensin, Seni izlerim. Yüce Kralım, Sana tapıyorum, Cennet kapısını bana açtın. Sonsuzlarca Seninle beraber, Yaşayacağım. İsam, Sana hizmet ediyorum, Yaşamımı Sana veriyorum. Önce Sen kendini bana verdin, Kurtarıcımsın. Yüce Rabbim, Seni bekliyorum, Sana hamtlar, övgüler sunarım. Sonsuzluğa kadar öveceğim, // Rab ve Kralımsın. // Alkışlayın, Rab'bin Halkı! tr 1210 Alkışlayın, Rab'bin halkı! Bağırın, zafer sesiyle! Alkışlayın, Rab'bin halkı! Söyleyin, sevinçle! // Rab'be haleluya, haleluya! Rab'be haleluya, haleluya! // // Mesih İsa dünyanın tek Rabbi'dir! Mesih İsa dünyanın tek Rabbi'dir! // Tek bir Tanrı tüm dünyada, Tek bir Rab vardır. Başka isim tanımayız biz, Mesih İsa tek Rab'dir! Sakin Gece! Kutsal Gece! tr 1211 Sakin gece, kutsal gece, Uyurlar şehir Tek Meryem ve Yusuf nöbett Tatlı, kutsal bebek yemlikt Uyu, İsa, rahatl Uyu, İsa, rahatl Sakin gece, kutsal gece, Gökten nur inmekt Çobanlar hayranlıkla bakar Melek ordusu övgü sunar Kurtarıcımız doğdu Kurtarıcımız doğdu Sakin gece, kutsal gece, Ey İsa, yüzün Sevginin saf ışığı parlar Tanrı lütfunun çağı başlar Geldi Tanrı'nın Oğlu, Geldi Tanrı'nın Oğlu Kalbimden Gelen Şarkımı Dinle tr 1212 Kalbimden gelen şarkımı dinl Götürür beni olduğun yer İhtiyacım var senin varlığın Tut ve çek beni olduğun yer // İsam özgürlüğümsün- Hayatımsın, canımsın--- // Geyik suları nasıl özlers Ben de seni öyle özluyorum R Yürekten gelen ezgilerimi Hergün sana böyle söylüyorum R Şükret İçtenlikle! tr 1213 // Şükret içtenlikle! Şükret kutsal Rab'be! Şükret, çünkü Oğlunu verdi, O bize! // // Artık zayıf, 'güçlüyüm' desin. Fakir, 'zenginim' desin. Çünkü neler Yaptı bize, Rabbimiz. // Şükredin! Yüce Lütuf Sesi Tatlı! tr 1214 Yüce lütuf sesi tatlı! Suçluyken kurtuldum. Kör gözlerim de açıldı. Kayıpken bulundum. Hem beni korkuttu lütfun, Hem korkumu sildi. Sana iman ettiğim gün Lütfun ne hoş geldi! Çok dert, tuzak, tehlikeden Geçtim lütfun ile. Lütfundur beni yönelten Göksel meskenime. Bin yıl o sönmeyen nurda, Bur'da bir gün kadar. Rab'bi yüceltmeye hâlâ Sonsuz yıllar da var! Yüce Rab tr 1215 Yüce Rab, sana tapınıyorum, Çünkü sensin benim Rab'bim. Ellerimi sana kaldırıyorum, Çünkü sensin benim Rab'bim. İ sa, hayatımın efendisi, İs-a, yüreğimin sahibi, Senden başka bir tanrı yok, Benim hayatımda. Sevgin senin, dünyaya gelişin, Çarmıhtaki ellerin değiştirdi her şeyi. Kurtuluşum, benim sevgili dostum, Açıyorum kalbimi senin eşsiz sevgine. Rab’bin Gayreti tr 1216 Bize bir çocuk doğacak Bize bir oğul verilecek Yönetim omuzlarında olacak Onun adı Güçlü Tanrı Harika Öğütçü Esenlik Önderi, Ebedi Davut'un tahtı üzerinde egemenlik sürecek Esenliğinin büyümesi son bulmayacak Egemenliği adaletle doğrulukla kuracak Sonsuza dek sürdürecek Herşeye egemen // Rab'bin gayreti Bunu sağlayacak, gerçekleştirecek // Hastalıkları üstlenecek Suçlarımızı yüklenecek Hak ettiğimiz ceza O'na verilecek Bizim için acı çekecek Yerimize O ölecek Bizler yaralarıyla şifa bulacağız Yollarını Bana Öğret tr 1217 Yollarını Bana öğret, Yönlerini bildir. Eğit beni, Lütfet bana; Umudum sende. Ya Rab, bütün varlığıml Sana yaklaşıyorum. Ya Rab, sevgini anıms Sana güveniyorum. Ya Rab, üzüntüme bak, Sana sığınıyorum! Ya Rab, bütün varlığıml Sana yaklaşıyorum. Kurtar beni Dertlerimden Garip ve mazlumum. Düşmanlarım Çoğaldılar Canımı koru. Dürüstlük, Doğruluk Korusun beni. Rab sen iyisin, Tanrı sensin, Utandırma beni. Hayatım Sende, Rab tr 1218 Hayatım Sende, Rab, Kuvvetim Sende, Rab, Ümidim Sende, Rab, Sende, ya Rab! (son:) Sende, ya Rab, Sende! Seni överim hayatımla, Seni överim kuvvetimle. Bütün hayatımla, bütün kuvvetimle, Bütün ümidim Sende! Bizi Yaratan Baba tr 1219 Bizi yaratan Baba, tasarını açıkla! Seçilmiş soyun uyansın, ve dünyaya yollansın! Senin tekrar gelişini, yaratılış özlüyor. Meshedilişini çöz Rab, artık zamanı gelsin! Görkemin bu yeri doldursun, Buradan uluslara yayılsın, Senin hoş kokun duyulsun, yüzünü aradığımız Ulusların Kralı, gücünü göstermeni Ve zaferli kiliseyi, tüm dünya bekliyor.\ İsa bizlere dokun, Rab, gücünle bizi kuşat! Zayıflığımız yenilsin, ayakta duralım! Egemenliğin gelsin! (Egemenliğin gelsin!) İsteğin gerçekleşsin! (İsteğin gerçekleşsin!) Dünyada görelim (Dünyada görelim) Oğlunun görkemini! Bilirim tr 1220 Dudaklarım kirli, yüreğim isyan dolu, Gözlerimde yaşlar, Rabbim sana dönüyorum. Günahım' isyanım' sil, ellerinle şekillendir, Yüreğimde umutla çarmıhına geliyorum. Bilirim ya Rab, günah öldürür. Sense Rab İsam, hayat verirsin. İçim içime sığmaz, sevginle yenilendim, Yüreğimde coşkuyla Rabbim seni övüyorum. Senin sonsuz sevgin beni özgür kıldı, Kurtuluş sevinci hayatıma ezgi oldu. Yaşadığım Sürece Rab'bi Yücelteceğim! tr 1221 Yaşadığım sürece Rab'bi yücelteceğim! O'nu düşüneceğim, sevinçten coşacağim. Gündüz ve gece gelip önünde duracağim, Ruh'uyla dolacağım, Rab'de sevineceğim! Rab'bi yücelt, ey canım! O'na yürekten tapın. Rab'bi yücelt, ey canım! O'na yürekten tapın. Kalbim Kavrulur Susuzluk İle tr 1222 Kalbim kavrulur susuzluk il Özlem ateşi yanıyor bende! Yakıyor beni tekrar ve tekrar, Susuz kalbimi tatmin eden var, Sen ya Rab İsa! Sen, ya Rab İsa! Dünyanın zevki, şeref ve şanı Deniz suyudur, tuzlu ve acı. Ondan içenler daha çok susar, Benim tükenmez bir pınarım var, Sen, ya Rab İsa! Sen, ya Rab İsa! Dünyasal şöhret, onur ve görk Geçicidirler; sonu dert, elem. Gönlümü çekmez, aldanmam asla, Verirsin sevinç ve sonsuz sefa, Sen, ya Rab İsa! Sen, ya Rab İsa! Dünyasal zevkler, gurur ve par Çarçabuk geçer, hemen bir anda. Bana getiren göksel rahatlık, Canımı tatmin eden tek Varlık, Sen, ya Rab İsa! Sen, ya Rab İsa! Övgüler Olsun tr 1223 Övgüler olsun verimli olan o yer Bereket nehrin akarken övgüler olsun Övgüler olsun çölde ben yalnız kalmışken Yine de yürümekteyken övgüler olsun Her bereket verdiğinde övgü sunarım Karanlık çöktüğünde hala söyleyeceğim Rab'bin adına övgüler övgüler olsun Rab'bin adına övgüler yüce adına övgüler (x2) Övgüler olsun üstüme güneş doğarken Dünyamda herşey güzelken övgüler olsun Övgüler olsun sıkıntı yolundayken ben Acıyla teslim olurken övgüler olsun Dilersen verirsin dilersen alırsın Kalbim sürekli der Rab ismine övgüler İşte Ruh Ve Gelin tr 1224 İşte Ruh ve Gelin, "gel" diyorlar. Ve işiten de, "gel" desin Susamış olan buraya gelsin Ve yaşam suyundan karşılıksız alsın Haleluya, hamd Allaha! Haleluya, hamd Allaha! Haleluya, hamd Allaha! Haleluya, hamd Allaha! Müjde bu Rab tr 1225 // Müjde bu Rab hayatını feda etti Sonsuz kurtuluşun için // O sevdi seni, kurtardı seni Rab kutsal, Rab kutsal O sevdi seni, kurtardı seni Güçlü Kral, güçlü Kral // Onu tüm gücümle överim, överim, överim // Ha haleluya, ha haleluy Ha haleluya, ha haleluy Geyik Suları Nasıl Özlerse tr 1226 Geyik suları nasıl özlerse, Canım da Seni özler. Kalbimin tek arzususun, Sana tapınırım. Kalkanım, kuvvetim tek Sensin, Sana ruhumu teslim eyleyim. Kalbimin tek arzususun, Sana tapınırım. Ne altın ne de gümüş isterim, Seninle ben mutluyum. Gerçek sevinç veren tek Sensin, Benim her şeyimsin. Sen dostum ve kardeşimsin, Bir kral olduğun halde. Hepsinden çok sevdiğim Sensin, Benim her şeyimsin. Kutsal Ruh İle Dolunca tr 1227 // Kutsal Ruh ile dolun Davut gibi coşarım. // // Sevinirim, sevinirim! Davut gibi coşarım. // // Kutsal Ruh ile dolunca. Pavlus gibi işlerim. // // Çalışırım, çalışırım, Pavlus gibi işlerim. // // Kutsal Ruh ile dolunca. İsa gibi severim. // // Severim, severim, İsa gibi severim. // Ne Zamana Dek Ya Rab tr 1228 // Kutsal Ruh ile dolun Davut gibi coşarım. // // Sevinirim, sevinirim! Davut gibi coşarım. // // Kutsal Ruh ile dolunca. Pavlus gibi işlerim. // // Çalışırım, çalışırım, Pavlus gibi işlerim. // // Kutsal Ruh ile dolunca. İsa gibi severim. // // Severim, severim, İsa gibi severim. // 10,000 Neden tr 1229 RAB'be övgüler sun Ey gönlüm Yücelt Kutsal adını Hamdet tüm gücünl ey gönlüm Yücelt kutsal adını Tan ağardı Yeni gün doğdu İlahini yine söyleyim Bugün ne ols Yarın beni ne beklers Gün kararınca ilahim olsun Sevgin engin tez öfkelenmezsin Adın ulu kalbin şefkatli İlahimin nedeni iyiliğindir Daha on bin neden sesle----niyor Gün geliyor gücüm erecek Son yaklaşır vaktim gelmiştir Hala söylerim övgülerini Önce on bin yıl sonra son---suz Kutsal, Kutsal, Kutsal tr 1230 // Kutsal, Kutsal, Kutsal! Ya Rab, Tanrımız, göklerin Rabbi! // // Var olmuş, var olan, sonsuzlarca olan! // // Kadosh, Kadosh, Kadosh // Adonay Elohim Tzeva'ot! // Asher hayah ve'hoveh ve'yavo. // İsa'yla Gitmeye Karar Verdim tr 1232 İsa'yla gitmeye karar verdim, İsa'yla gitmeye karar verdim, İsa'yla gitmeye karar verdim, Geri dön---mem, geri dönmem. Benle kimse gelmezse, ben yine giderim, (3x) Geri dönmem, geri dönmem. Dünya arkamda, haç önümdedir, (3x) Geri dönmem, geri dönmem. İsa, Egemensin, Kralımızsın Bizim! tr 1233 İsa, Egemensin, Kralımızsın bizim! Burada, aramızdasın. Sana gelir taparız! Sen bizim tek Kralımızsın! Sen bizim tek Rabbimizsin! Sen bizim tek Tanrımızsın! Gel, Rab İsa, taht kur bizde! Yaklaşalım Babamıza tr 1234 Yaklaşalım Babamız Sevinelim Kutsal Ruh't Mutlaka kabul eder Mesih'in sayesin Rab büyük ve bizi sever ve bizi korur Her türlü kötülükten Eli güçlü Rab büyük ve bizi sever ve bizi korur Her türlü kötülükten Güçlü eliyl İman edelim kurtarıcıy İlan edelim müjde dünyay Seçilmiş bir halkıyız Birlikte coşacağız Büyük, Sever, Korur, Sağlar Duyar, Aklar, Verir, Şi Tanrı Sevgidir, O Sevecendir tr 1235 // Tanrı sevgidir, O sevecendir, Bağışlayandır, yaşam verendir. // Tanrı'nın özü sevgidir, sevgi. Allah'ın sözü, varlığı sevgi. Sevgi bulunan yerde Tanrı var. Tanrı olduğu yerde sevgi var. Sevmeyen insan Allah'ı bilmez. Çünkü Rab Allah sevgidir, sevgi. Biz seviyoruz, çünkü Rab sevdi. Mesih'i verdi, yaşam sağladı. Ey tüm insanlar, Tanrı bizleri Yürekten sevdi, İsa'yı verdi. Biz de böylece birbirimizi Candan sevmeli ve saymalıyız. Görkemli Rab tr 1236 Görkemli Rab (x3) Yücesin sen sonsuzlar Görkemli Rab (x3) Yücesin sen zaferlerl Kutsaldır adın (x3) El Shaddai Sen Rabbimsin (x3) Tapınayım tüm gücüml Sen Rabbimsin (x3) Tapınayım tüm kalbiml Bugün Rab'bin Yarattığı Gündür tr 1237 Bugün Rab'bin, yarattığı gündür Onun için, şükredelim Kurtuluş için sevinelim Bu yüzden Kilisede herkes dans etsin Merhametin Bizi sevindir Ve lütfun Hayranız R Sevincimizi göstermeliyiz Bu yüzden Kilisede herkes dans etsin Bu yüzden Kilisede herkes, kilisede herkes, kilisede herkes Kilisede herkes dans etsin Herkes dans, herkes dans etsin Beni Al Kollarına tr 1238 Beni al kollarına, Duyayım kalbinin sesini Fısılda, anlat bana, Seni tanımak istiyorum // Senin güzelliğini seyretmek, Ömrümü evinde geçirmek, Yollarımda seni izlemek, Rab tek dileğim bu! // Rab tek dileğim bu! Yüzünü arıyorum, Umudum Sende Rabbim Elimi tut, bırakma, Seni tanımak istiyorum Bana Temiz Eller tr 1239 Kalbim eğilir, dizim çöker Kutsal Ruh gururumu kır Kötülükten gözüm çevir Putlarımı kırdım R // Bana temiz eller Pak bir yürek ver Ruhumu başkasın Sunmayayım // // Ey Tanrım bizi Yüzünü arayan bir, Bir halk yap, Ey Yakup'un Tanrısı // Taht Üzerinde Oturana tr 1240 Taht üzerinde oturan Ve kuzuya ebetler ebedin Bereket ve hürmet Ve izzet ve kudret olsun! (x2) Gözlerim' Dağlara tr 1241 Gözlerim' dağlara kaldırıyorum Yardım nerden gelir? Yardımım yeri, göğü yaratan Rabbim, senden gelir Tek ihtiyacım Sen, Tek ümidim de Sen Tek çarem Sensin Sesini duymayı Bekliyorum, Rabbim Canım' tazel Sen Rab İsam tr 1242 Sen Rab İsam, Kralların Kralısın! Barış Prensi, Kurtuluş Kayasısın! Yaratan Tanrı, bizimle yaşadın Merhametli, görkemli, Sabah Yıldızısın! Senin avlularında bir gün Başka yerde bin günden iyidir! Seni öveceğim, her gün öveceğim Çünkü Rab, Sen iyisin! Sen Rab İsam, Yol, Gerçek, Yaşamsın! Diri olan Tanrı Kuzususun, Ölüm yenildi, günahım affedildi! Merhametli, görkemli, Sabah Yıldızısın! Sen Rab İsam, Yaşam Kaynağımsın! Kutsal olan arkadaşımsın, İlk ve Son Sensin, kalbimin Rabbisin! Merhametli, görkemli, Sabah Yıldızısın! Hozana, Hozana, Hozana Göklerdekine! tr 1243 // Hozana, hozana, hozana göklerdekine! // İsmini yükseltiriz, Kalbimiz hamtla dolu! Yüceltilsin Rab Tanrımız, Hozana göklerdekine! // Görkem, görkem, görkem Krallar Kralına! // İsmini yükseltiriz, Kalbimiz hamtla dolu! Yüceltilsin Rab Tanrımız, Görkem Krallar Kralına! Temel Taşı tr 1244 Ümidim İsa - Mesih'in Doğruluğuna dayanır. Başka bir güvencem yok, tek İsa'nın dökülen kanı Yalnız Sen, Mesih'sin Kurtuluş Kayamız Fırtına Sarsamaz Temel Taşı Ümidim gemi demiri Kesinlikle sağlamdır Yeller esse, seller bassa bil Lütfuna bağlıyım Borazanıyla gelin Ben Mesih'te bulunayım Doğruluğuyla giyinip Ben önünde duracağım Ya Rab, Kalbimde Yak Aşk Ateşini! tr 1245 Ümidim İsa - Mesih'in Doğruluğuna dayanır. Başka bir güvencem yok, tek İsa'nın dökülen kanı Yalnız Sen, Mesih'sin Kurtuluş Kayamız Fırtına Sarsamaz Temel Taşı Ümidim gemi demiri Kesinlikle sağlamdır Yeller esse, seller bassa bil Lütfuna bağlıyım Borazanıyla gelin Ben Mesih'te bulunayım Doğruluğuyla giyinip Ben önünde duracağım Seni Beklerim tr 1246 Seni beklerim Rab'bi gözlerim Huzurunu çok özl Olduğun yerde olmak isterim Huzurunu çok özl Seninle biraz kalayım, Beni tatmin eden R Varlığına çok susadım Sana doyayım, İs Kutsal yerde baktım San Görkemini görmek için İçim çekiyor, canım arıyor Huzurunu çok özl Haydi Haydi tr 1247 Am7 Dm7/A / // Haydi, haydi, haydi, haydi, İsa'ya, İsa'ya // // Tüm dünyada, tüm düny İsmin yücelsin İsa // Tüm dünyada, tüm düny İsmin yücelsin İs Tapınırım tr 1248 Tapınırım (Tapınırım) Bütün kalbimle, (Bütün kalbiml Yüceltirim (Yüceltirim) Bütün gücümle. (Tüm gücüml Arayacağım (Arayacağım) Her günümde, (Her günüm İzleyeceğim (İzleyeceğim) Tüm yollarını. (Yollarını) Tapınmamı, hamtlarımı Sunarım yükseltirim Yalnız sana tapınırım Yalnız sen hamtlara layıksın Diz çökerim, (Diz çökerim) Kralım Sensin. (Kralım Sensin) Her şey' verip. (Her şey' verip) Hizmet ederim. (Hizmet ederim) Kaldırırım, (Kaldırırım) Gözlerimi, (Gözlerimi) Güvenirim (Güvenirim) Yalnız Sana. (Yalnız San Ya Rab İsam, Layıksın Sen tr 1249 Ya Rab İsam, layıksın Sen, Layıksın yüceltilmeye. Övülmeye, tapılmaya, Önünde diz çökülmeye. // Şimdi yüreğim çosuyor! Seni övmek istiyorum. Seni çok çok seviyorum Ya Rab İsam, layıksın Sen. // Ya Rab İsam, eşsizsin Sen, Eşsizsin, benzetilmezsin. Egemensin, kalplerdesin, Tüm evrende bir çaresin. Ya Rab İsam, Layıksın Sen tr 1250 Ya Rab İsam, layıksın Sen, Layıksın yüceltilmeye. Övülmeye, tapılmaya, Önünde diz çökülmeye. // Şimdi yüreğim çosuyor! Seni övmek istiyorum. Seni çok çok seviyorum Ya Rab İsam, layıksın Sen. // Ya Rab İsam, eşsizsin Sen, Eşsizsin, benzetilmezsin. Egemensin, kalplerdesin, Tüm evrende bir çaresin. Kanatlarının Altında tr 1251 Kanatlarının altında, En kutsal yerin gölgesinde, Seni bekleyeceğim, ya Rab, Tanrım, Kralım--- İşte şimdi önündeyim, Kendine çek beni. Her şey süprüntü kalır, Seni tanımanın yanın Tut beni ve sakla sevginde, Kalbinin derinlerinde, ya Rab, Öyle çok istiyorum ki-! Al şimdi beni kollarına, Sakla beni kutsallıkta, ya Rab, Öyle çok muhtacım ki! Bez bailēm lv 1252 Jēzu, Bez bailēm tuvojos es Tev, mans Kungs Jo upuris Tavs mani atbrīvo, jā, atbrīvo Alleluja, Alleluja, Ozianna, Oziann Svētais Gars, Tu manī iemājo, jā, iemājo Liesmu dedz, Sirdī iededz to, jā, iededz to. Nauris Malāhovs Teic To Kungu lv 1253 Nāc, Kungs, izmeklē manu sirdi Nāc, lai līdzīgāks kļūtu Tev Nāc un šķīsti ar svēto dvašu, Nāc un pacel pret debesīm Jo cik augstu debesis pār zemi Tik liela Tava žēlastī Teic To Kungu dvēs'le man Teic Viņa svēto Vārdu Jo Viņš Tev daudz ir laba darījis Dievs Tev piedod visus grēkus Un dziedē visas brūces G Bm D ( Ar mīlestību sirdi vainago Teic To Kungu visa radība uz zemes Viņa eņģeļi, kas debesstronī dzi Teic To Kungu Tu, kas no pazušanas glābts Teic To Kungu, mana dvēsele. Ilze Šveiduka Abba Isa ee 1258 Abba Isa, hoia min üksnes endale. Minu tahe olgu vaid see, mis soovid Sa. Südant hoia jahtumast, hoia mind langemast. Abba Isa, kuulun nüü üksnes Sinule ma. Agnus Dei ee 1259 Salm: Halleluuja, Halleluuj Meie Issand valits Halleluuja, Halleluuj Meie Issand valits Halleluuj Refrään: Püha, püh Meie Issand kõikvõimas Püha Issand on Püha Issand on Ta, kes troonil Aamen Ainult see, kes vaatab ee 1260 Ainult see, kes vaatab elu lähedalt, näeb Jumala imesid. 2x Ärgem saagem eal nii suureks, et me väikseid ei näe: Ussikest roomavat, sipelgat töökat ja last, kes veel ei käi, ei! Ainult Sina oled väärt ee 1261 Ainult Sina oled väärt kogu au ja ülistust. Ainult Sina oled väärt ja Su arm on mõõtmatu. Suur oled Sa, Su loodud on taevas ja maa. Igavesti püsima jääb Sinu Sõna. Igavest´ Sind ülistan, Sinu sarnast teist ei t Jehoov Alati (Kas on päiksetõus) ee 1262 Kas on päiksetõus mu jaoks Või on miljon tähte taevas Et ma näeks Su vägevust Kas mul tuules sosist Kas kõik mis tean on märk, et minu juures oled S Mind puuduta, ilmuta end S alati Sind otsin Sest oled kõik, mis eales ma võiks taht embusse mind haara S Looja, ma vajan ainult Sin Kas on vihm Su puudutus? Kõigest loobuda ma võiks, et olla Sinust võlutu las nüüd kiitust laulab m kas Sa kuuled, kuidas loodu Sinu nime ülistab? Armas raja end ee 1263 Armas, raja end pühale usul palveta Pühas Vaimus. Hoia end Jumala armastuses igaveseks eluks. Sa oled kallis me Isal nüüd, igavest. Ta ikka kaitseks jää Sinule kõigis raskustes. Au olgu Sul ee 1264 Au olgu Sul, au olgu Sul! Au olgu Sul, au olgu Sul! Au olgu Sul, au olgu Sul! Au olgu Sul, au olgu Sul! Oled austatud taevas Oled austatud maal Oled austatud templis Jeesus Jeesus au olgu Sul Jeesus Jeesus au olgu Sul Au Su nimele ee 1265 Au Su nimele maal, mis nii külluslik, kus voolab Su rikkus kõik - au Su nimele. Au Su nimel kui ka satuksin kõrbesse, kui ka kõnniksin surmateel - au Su nimele. Iga õnnistuse eest ma, Issand, kiidan Sind. Kui ka pimedus mind rün ikka laulan nii. Austus Sinu nimele, au Su nimele. Austus Sinu nimele. Austus, Issand Sinu nimele. Au Su nimel kui mind paitab Su päikene, kui kõik maailm on nii kuis p - au Su nimele. Au Su nimel ka siis kui tee on okkane, kuigi ohver mul valu t - au Su nimele. Nii ustav oled Sa. Nii ustav oled Sa. Kogu südamest toon au Su nimele. Aukuningas (Jeesus oled Kuningas) ee 1266 Jeesus, oled Kuningas ja Issand, kogu vägi on Su käes. Võitsid surma ja Sa valitsed. Sinu poole tõstan käed. Aukuningas! Õigusega riietud Aukuningas, rõõm ja rahu Sinu käest, Aukuningas, tulgu Su riik ja tahe sündigu! Austus austus austus Tallele ee 1267 Austus, austus, austus Tallele! ( 2x ) Ta Püha on ja väärt, et Teda kii Kes oli, on ja jää Ta nime auks siin kiitust laul au püha Tallele! Austus Jumalale ee 1268 Austus Jumalale kõrges, austus Kõigeväelisel austus Püha Tallele. Austus Elu Sõnal austus Tallel Me toome austus, austust, austust, austust, austust, austust Tallel Toome austust Tallele! Ava me silmad ee 1269 Ava me silmad, et näeksime Jeesust, et võiksime käi Tal armastust tuues. Ava me kõrvad, aita meid kuulda. Ava me silmad, et näeksime Jeesust. Ava me südame silmad ee 1270 Ava mu südame silmad, ava mu silmad Issand. Soovin Sind näha, soovin Sind näha. Näha ülendatult Sind, säramas auhiilguse vä Armastust ja väge val kui laulan: “Püha, püha, püha!” Püha, püha, püha 3x soovin Sind näha! Ava me südame silmad II ee 1271 Ava mu südame silmad, ava mu silmad mu sees. Tahan Sind näha, tahan Sind näha. Näha ülendatult Sind, säramas auhiilguse väes Armastust ja väge val kui laulan Püha, Püha, Püh Püha, Püha, Püh Tahan Sind näha. Ava oma suu ee 1272 Ava oma suu, et ülistada Jumalat. Ava oma suu, et rääkida Ta Sõna. Ava oma suu ja kiida Jumalat. Ava oma suu ja too ohvriks tänu Jeesusele, me Päästjale. Täna Jumalat, Ta kinkis sulle elu. Kiida Jeesust, Ta suri sinu eest, et sa võiksid siin rahus elada. Ava oma suu ja too ohvriks tänu Jeesusele, me Päästjale. Ei ihka au ei hiilgust ma ee 1273 Ei ihka au, ei hiilgust ma, ei kulda himusta, 
 ma palun, Looja, laota Sa nüüd rahu üle maa,
 et jõulud, need meid rõõmsaks teeks 
ja kuivataks kõik silmad veest. 
Ei ihka au, ei hiilgust ma, vaid rahu üle maa. Ja olgu väetil varjupaik ja orvul jõulupuu, 
 et tänumeeles tunneks kõik, on jõulud tulnud ju! 
Mu kitsukesse kambrisse, too jõulutunne, tunan 
ja minu meeltes selgust loo ja hinge rahu too. Nii vaesele kui jõukale Sa ennast ilmuta.
 Ööpimedus on pilkane ja matab ilmamaa. 
Sind ootan vaid, Sa vägevaim,
 mu Isa, Poeg ja Püha Vaim, Nii vaesele kui jõukale sa jõulud kauniks tee. Ei kuld ega hõbe ee 1274 Ei kuld ega hõbe mu lunastust maksnud, sest kaduvad asjad meid päästa ei või; vaid Jeesuse veri mind vabaks kord ostis ja Issanda surm aulist vabadust tõi. Ostetud vabaks ma armust olen, mitte maise kullaga, vaid Jeesus on mind lunastanu oma kalli verega. Ei kuld ega hõbe mind päästa ei võinu kui rängalt küll rõhusid patud ja süüd; vaid Jeesuse veri mind vabaks on teinud, Ta haavades on jäädav varjupaik nüüd. Ei kuld ega hõbe ka avada võinu teed taeva, mis patt oli sulgenud siin, vaid Jeesuse veri on tee lahti teinu ja kadunud poeg tõttab koju mis õnn! Ei ole kunagi enam sama ma ee 1275 Ei ole kunagi enam sama ma, ei iial tagasi pöördu, on vana möödas. Nüüd olen õigel teel, jooksen lõpuni ja ei ole kunagi enam sama ma. Lange kui tuli, saja kui vihm, voola kui võimas jõgi meie üle siin. Pühi ära kõik pimedus, mis pole Sinu käest ja las tuli põleda, Su nime austada. On tee peal raskused, mis tahaks peatada mind. Mis on iganes vaja, Issand muuda mu sees. Jumala au mind täidab nüü ja ei ole kunagi enam sama ma. Ei ole teist kui Sa ee 1276 Ei ole teist kui Sa, ei keegi teine südant täita või ka. Kogu igaviku otsida võin, ei ole teist kui Sa. Sind, Jeesus, armastan, mu süda ainult Sulle kuuluma peab. Sinu armastus on täiuslik, hea. Ei ole teist kui Sa. Ei ole teist nime, mida kiita ee 1277 Ei ole teist nime, mida kiita. Ei ole teist nime taevas maal. Ei ole teist nime, mida kõrgeks tõsta kui nimi Jeesus. Ei keegi teine või luua elu, ei keegi teine või luua uut. Ei ole teist nime, millel oleks vägi kui nimi Jeesus. Püha on Jeesus, püha on T Kõrge Ta nimi on, kõrge on T Elav Vesi ee 1278 Elav Vesi, Eluleib, täida meid, täida meid (2x) Jeesus mu südant avarda. Jeesus mu silmad ava Sa. Jeesus mu elu laienda. Jeesus vaid Sinus täidetud saan. Sa oled Kristus – me päästet Sa oled Püha Vaim, kes elab me sees. Sa oled Tõde, Eluallikas. Sa oled Leib – vaid Sinus täidetud saan. Elav Vesi II ee 1279 Elav Vesi täida meid. Jeesus, mu südant avar Jeesus, mu silmad ava S Jeesus, mu elu laien Jeesus, vaid Sinus täidetud saan. Sa oled Kristus, me päästet Sa oled Püha Vaim, kes elab me sees Sa oled tõde, eluallikas Sa oled leib, vaid Sinus täidetud saan. Elav Vesi III ee 1280 Elav vesi, elu leib, täida meid, täida meid (2x) Jeesus – mu südant avarda. Jeesus – mu elu laienda. Jeesus – mu meeled ava Sa. Jeesus – vaid Sinus täidetud saan. Sa oled Kristus, me pääset Sa oled Püha Vaim, kes elab mu sees. Sa oled Tõde, eluallikas. Sa oled Leib, vaid Sinus täidetud saan. Et kiitus tõuseks kõrgele (Su arm ja armastus) ee 1281 Su arm ja armastus on suurem kõigest muust, kiidan Sind, kiidan Sind. Su armastus on par kui elu Sinuta, kiidan Sind, kiidan Sind. r Oled mu Jumal, minu kiituslaul, minu armastus, Issand Jeesus, Su pühadust, Su lähedust võin tunda iga päev. Nüüd Sind ülistab maa ja taevas, elan selleks, et Sinu kiitus tõuseks kõrgele, kõrgele. Nüüd elan Sulle Jeesus, mu süda kuulub vaid Sinule, Sinule. Ja laulab Sulle kiitust mu hing ja meel iga päev, iga päev. Halleluuja ee 1282 Halleluuja … Jeesus elab … Pea Ta tuleb … Maranatha … Halleluuja halleluuja meie Issand ee 1283 Halleluuja, halleluuja, meie Issand valitseb. (2x) Püha, püha on me Issand, kõikvõimas. Püha Issand on, püha Issand on, Ta kes troonil Oled püha! Halleluuja halleluuja meie Issand II ee 1284 Halleluuja, halleluuja, meie Issand valitseb. (2x) Püha, püha on me Issand, kõikvõimas. Jumala Tall, Jumala Tall, Ta kes troonil Halleluuja Jeesus elab ee 1285 Halleluuja, Jeesus elab! Surma võim on murtud, tühi on ta haud. Jah, Ta tõusis surnuist, Jeesus elab, Ta elab! Ta on Alfa ja Omega, kõige lõpp ja algus. On patu vägi murtud, me vabad oleme. Jah, Ta tõusis surnuist, Jeesus elab, Ta elab! Halleluuja, surnuist tõusis Ta! Pühapäeva hommikul just nagu Jeesus ütles Ta võitis patu ja surma väe ja tõusis ülesse. Nüüd on meil uus algus ja Kuningriik, mil pole lõppu. Halleluuja! Halleluuja! Halleluuja Kõigeväeline Issand on (Agnus Dai) ee 1286 Halleluuja, halleluuja! Halleluuja, halleluuja, Kõigeväeline Issand on! Halleluuja, püha, püha, Ta on Issand, Kõigeväeline! Jumala Tall, suri meie eest, oo, püha, püha, Ta on Issand, Kõigeväeline! Jumala Tall, suri meie eest, Aamen. Halleluuja Püha Vaim on siin ee 1287 Halleluuja, Püha Vaim on siin 2x halleluuja, ava süda sa nüüd, andu vaid Temale. Halleluuja, Jeesus Kristus on siin 2x halleluuja, ava süda sa nüüd, andu vaid Temale. Halleluuja, minu Isa on siin 2x halleluuja, ava süda sa nüüd, andu vaid Temale. Hõiska (Räägi Sul on palju öelda) ee 1288 Räägi! Sul on palju öelda. Kuuluta! Maailm on ootamas. Teeni, sest Jeesus tuli teenima. Armasta, sest Jumal armastab. Külva, sest sa ju tahad lõigata. Palu- see muudab meie maa. Nuta, sest vähe on veel pisarai valatud, et rahvas võiks pöördu HÕISKA, SEST SUL ON JU VÕIMAS KUNINGAS KIIDA LIHTSALT ISA, TA ON H TÄNA, SEST TA ON SIN ROHKELT ÕNNISTAN ÕNNISTUSTEGA, MIS ÜLEVALT Usu, sest usu läbi võitjaks jääd. Kasta, siis saad kastetud. Oota, siis sa vastuseid ka näed. Tõuse ja vihmaks valmistu. Armu, armu jälle Jumalas. Anna enda taas Temale. Ära Tema Vaimu kurvast lükates Ta elus kõrvale. Hosanna (See kes nõrk, saab tugevaks) ee 1289 See kes nõrk, saab tugevaks. See kes vaene, rikkaks saab. See kes pime, saab nägijaks, seda Jeesus teinud on Hosanna, hosann meie Ohvritallele. Hosanna, hosann Jeesus suri ja tõusis taas Armujões ma puhtaks saan, tõusen surmast võitjana. Kõlab ülistuselaul meie Vabastaja auks. Sügavusest tõusen nüü oma Päästja kätele. Päästelaulu laulan ma, sest Jeesus mind on vabastan Iga päev (Tahan öelda et oled eluallikas) ee 1290 Tahan öelda, et oled eluallikas Minu jaoks oled kõige kallim S Su pääste eest annan kogu elu Sinule, Et iga päev võiksin olla valgus teistele. Iga päev õpin seism Sinu sõna peal. Palvetan, et võiksin tunda Sind ma enam. Juhata mind Sa igal sammul minu teel, et iga päev võiksin olla valgus teistele! Iga päev ma elan Sulle, Iga päev ma järgnen Sinule. Iga päev vaid üksnes Sinuga! Ma elan Sulle iga päev… Igal hommikul on uus ee 1291 Igal hommikul on uus Sinu arm ja armastus 
Iga päev Su heldust saan maitsta uue armuga.
 Sinu Pojas, Jeesuses, olen leidnud elutee.
 Tema veres puhtaks pestud saan, uue südamega elada võin ma. Su arm mind kannab, mul jõudu annab. 
Väsinud, julgusta, nõrkenud, tõsta Sa, tõstad Sa.
 Su arm mind kannab, mul jõudu annab.
 Uuena tõusta saan, vabana, julgena, 
uuena tõusta saan Sinu trooni ees. Igavesest igavesti Jumal Sa ee 1292 Igavesest igavesti Jumal Sa! Igavesest igavesti Jumal Sa! Nii pühana ja kindlan kesk aegu muutuvai seesama oled, muutumatuks jääd. Kesk inimeste kõrgistust ja rahvaid hääbuvai oled Jumal – tõeline Jumal Sa! Ja kõigile, kes hüüav Sind ahastuse sees Su ustavus toob armastuse toe. Üks põlvkond teise järel Sind ülistama jääb: Oled Jumal – tõeline Jumal Sa! Nähtamatu, surematu, igavene Sa! Igavesest igavesti tead Sina ee 1293 Igavesest igavesti tead Sina, mis tulema p 
Sinu käes on kõigi me elud kõik loodu maa peal. Salajased unistused Sinus täituvad, 
kallimat Su ligiolust eal olla ei saa. Su arm on kui lumi, mis katab me valu. Su vaim on kui vesi, mis täidab me janu. Sinu armastusest ei miski iial lahutada ei s kõik need tõotused, mis meil andnud südames jäävad püsim Iisraeli Jumal suur (Kui Issand laseb kuulda) ee 1294 Kui Issand laseb kuul meid Tema aulist häält, siis ööselgi heliseb laul. Sa Issanda mäele nüüd tõuse,- sääl kohtad Tema hiilgust ja au. Ta on israeli Jumal suur, jah,israeli Jumal suur! Ta hääl kõlab veel Tema võimsa sõna seest, kes israeli Jumal suur. Ju pimedate silm Ta avab nä ja kurdi kõrvad kuulevad taas; ka jalutu kõnnib ja hüppab kui hirv ning tumma keelel ülistuseviis. 
Kui Issand ilmutab oma 
ilu ääretut 
siis haljendab ja õitseb ka kõrb.
 “Saa rõõmsaks ja julgeks, 
ma armastan sind,”
 Ta ütleb sull`, kes kartlik ja kurb. Ikka sind ülistan (Kui olen armastust) ee 1295 Kui olen armastust kutsutud andma, ikka Sind ülistan. Või vahel muresid üksi pean kandma, ikka Sind ülistan. Kui mul on sõbrad ja pere ja kodu, ikka Sind ülistan. Või astun üksinda ränduri radu, ikka Sind ülistan. Jeesus, Sind ülistan, Sulle kiitust laulan Jeesus, ikka Sind ülistan Kui tunded ülevad saanud on tiivad, ikka Sind ülistan. Või muremõtted mind vägisi viivad, ikka Sind ülistan. Kui olen terve, täis jõudu ja elu, ikka Sind ülistan. Või olen haige ja vaevab mind valu, ikka Sind ülistan. Ilus mu Issand ee 1296 Ilus mu Issand, võrratu Päästj kindlalt ma tean kogu mu elu hoitud Su käes, vormitud Su plaanides. Püüdnud mind kinni Su püha kuts eraldand min ja tean mind tõmbad lähemal palun juhi mind. Võta mind vormi, kasuta ja täi Ma annan end Su kätess kutsu mind, suuna, juhi mu kõrval kõnni ma annan end Su kätess Õrnalt mind kutsunud enese juur juhtimas mind Su Püha Vaim õpeta nüüd mind el Su tahte sees Immaanuel Jumal meiega ee 1297 Immaanuel, Jumal meiega, igaveseks ära võtsid meie süü. Kõigeväeline Aukuningas, taeva rahu annad oma rahvale. Ma kummardan Sin vaimus ja tões Ma kummardan Sin vaimus ja tões ja me oleme koos igavesti. Isa kes taevas Sind ma ülistan ee 1298 Isa, kes taevas, Sind ma ülistan ja tõstan Sinu poole oma käed. Sinu kuningriik võib saabu me keskele, kui Su rahvas Sind teenib kiites Sind. Õnnistatud olgu Au-Issand, kes oli ja kes on ja kes tuleb. Õnnistatud olgu Au-Issand, kes ikka valitseb. Isa las Jeesuse veri ee 1299 Isa, las Jeesuse veri katab kinni kõik pattude hulgad.
Isa, las Jeesuse veri peseb puhtaks mu südame. Isa, las Jeesuse veri katab kinni kõik pattude hulgad.
Isa, las Jeesuse veri teeb mind õigeks taas Sinu ees. Sinu vermetes on minu tervis, Sinu haavades elu on mul. Sinu piinas on minu tugevus, Sinu vaevas on minu rõõm. Isa me kiidame Sind ee 1300 Isa, me kiidame Sin Su nime tõstame. Isa, kõik au kuulub Sull me sind vajame, maailma Looj meil rõõmutooj Kõikvõimas Kuningas, Me tänu igavene! (Su riik on igaven Halleluuja! Halleluuja! Isa Sinu armastus ee 1301 Isa Sinu armastus on imeliselt suur ja ma ei tea kuis ilma Sinut kord elada ma sain. Nüüd Sa lapseks võtnud mind, Su perekonnaliikmeks sain, ei iial ole üksi ma, sest minu kõrval kõnnid Sina. Laulan Sulle kiitust, sest Sa püha oled ainus Jumal üle taeva ja maa. 2x Isa taevas me austame Sind ee 1302 Isa taevas, me austame Sind, Isa taevas, me austame Sind! Sul armastust toome, Su ees põlvitame, Isa taevas, me austame Sind. -Kiidame Sind, Jumala Poeg, kiidame Sind, Jumala Poeg! Sa päästsid meid patust ja tõid uue elu, kiidame Sind, Jumala Poeg. Püha Vaim oled trööstija Sa, Püha Vaim oled trööstija Sa! Meid juhid, meid kann Ja rahu meil annad, Püha Vaim oled trööstija Sa. Isa ühenda ee 1303 Isa ühen meid üksteisega, et maailm Sinu armastust võiks tunda, uskuda. Issand kõige Looja ee 1304 Issand, kõige Looja, maa ja taeva Kuningas. Au ja kiitus kuulub Sulle, üle kõige valitsed. Sinu suurust kiidab kogu maa, oled Püha, Püha! Võimsad imeteod on Sinu käest, oled Püha, Püha! Hommikul Sind kiidan, siis kui algab päev. Kui ma vaid Sind appi hüüan, taas Su imesid ma näen. Oled Kuningas Sa! Halleluuja, Issand taevas ja maal! Issand palun Sind ee 1305 Issand, palun Sind, et mu südant muudaksid, oma armu väes, mille leian Sinu sees. Issand, nüüd ma tean, et nõrkustes tugevaks saan, ja edasi me koos läh Su armastuse väes ref. Hoia mind enda juures alati, las täidab mind Su armastus suur. Ootan Sind ja tõusen kotka tiivul ja Sinu Püha Vaim mind viib edasi Su armastuse väes. Ava silmad mul, et näeksin ma, et oled suur ja tunneksin Su armastust mu sees. Issand, las mu meel uuen Su Sõna väes ja edasi me koos läh Su armastuse väes. Issand soovin tuua austust Sul ee 1306 Issand, soovin tuua austust Sul kõiges, mis ma teen. Oma unistustest loobuda võin, et Sinu Vaim saaks väega liikuda. Jeesus, igaviku Issand, Su lapsed tõusevad. Kogu maal Su au on näh ja Su sõnad toovad elu kõigile. Issand, kogu loodu kiidab Sind. Taevas ja maa! Südamed lahti Su ees Ülistame Sind! Ülistame Sind! Issand Su armastus ee 1307 Issand, Su armastus on päästnud mind ja hoidnud mind. Igal hommikul tean, Sa oled siin. Kogu mu elu, kõik mu päev Sulle kuuluvad, ma seisan kindla kalju peal. Sinu käest tuleb elu, mida elan ma. Issand, Sa oled kõik mu jaoks. Ma seisan Su ees ja ma näen Sinu auhiilgust siin ja ma kummardan Sind. Ma imetlen Sind, kui Su taevane vägi täidab mind, ja ma kummardan Sind. Issand Su armastus II ee 1308 Issand, Su armastus on päästnud mind ja hoidnud mind. Igal hommikul tean, Sa oled siin. Kõrgemal hirmudest ja kahtlustest mind asetad, võin seista kindla kalju peal. Sinu käest tuleb elu, mida igatsen. Su käes on tuli puhastav. Su ees seisan täidetud imetlustundest, kui näen Sinu auhiilgust väes. Mu olemismõtte Sa av mind kutsudes nüü ja Sul sirutan end. Issand valitse (Üle kogu maa) ee 1309 Üle kogu maa Sa valitsed, üle mägede ja taevaste. Minu ainus soov ja palve on: minu elus valitse. r Issand valitse oma aus ja väes, siis, kui kõik on h ja tunnil pimedal. Minu ainus soov ja palve on: minu elus valitse. Iga sõna mu suus, mõte südames toogu Sulle au, Issand, iga päev. Minu ainus soov ja palve on: minu elus valitse. Jahve ee 1310 Jahve, Jahv iidne Sa, siiski täna siin. Valitsed, muutmatu, põlvest põlve, jagad armastust. Ilmuta meile, enda au, las Su headus möödu meie silme eest, just nüüd! r Ülistust toome, kummardan Sinu ees. Issandaks hüüame! Põlvitan Sinu ees, kes loonud terve maailma, Issandaks hüüame! Jahve, Jahve, ustav Sa, meile näitad teed, läbi aegade, elutee, näita mul, et oled ustav lõpuni. Ilmuta meile, enda au, las Su headus möödu meie silme eest, just nüüd! Jälle kord ma risti vaatan ee 1311 Jeesus hea, Su ohvri peale mõtlen ma, mul elu Sa andsid, kui surid mu eest. Tihti on Su eluand mind hämmastan ja ses paigas ma jälle kord, ses paigas ma jälle kord. r Jälle kord ma risti vaatan, kus surid S – Su heldus teeb mind alandlikuks, süda sulab. Jälle kord Sind tänan jälle kord Sul end annan ma. Nüüd oled Sa ülendatud kõrgele, Kuningas taevas, kus Sind kord kummardan. Kuid praegu ma Su päästvat armu imetlen. Täis kiitust ma jälle kor täis kiidust ma jälle kor Tänu risti eest – tänu risti eest Tänu risti eest – Jeesus. Janunen ma Sinu järele ee 1312 Janunen ma Sinu järele. Igatsen olla Sinu õuedes. Palun Sind, et puhastaksid mind. Nüüd ootan, Issand, Sind. Kõik mu allikad on Sinus, Oled mulle elujõud, Oled see, kes kannab läbi tormide. Kõik mu allikad on Sinus, Olen leidnud eluvee, Kui Su lähedal, Siis muud ei igatse. Nüüd ootan, Issand, Sin Jeesus Jeesus ee 1313 Jeesus, J võitud ja nii Püha Sa. Su nimi mu huultele on meeks kui armastus hingele Su Vaim. Su Sõna, see valgustab mu t Jeesus, Sind armastan, armastan. Jeesus minu Kuningas ee 1314 Jeesus, minu Kuningas, Jeesus, iial Sind ei jäta ma. Sa võtsid mind, savist vormisid, nüüd seisan kindla kalju peal ja ma tean - Jeesus, minu Kuningas r Sind vajan, Sind kiidan kui ka maailm kaoks, siis Sind ei jäta ma. Mu Päästja, parim sõber Sa. Igavesti vaid Sind Jeesus ülistan. Jeesus mu süda voolab ee 1315 Jeesus, mu süda voolab üle, ma armastan Sind kõigest, mis mu sees. Oled imeline, kordumatu aare, ja ainult Sulle kuulub troon mu südames. Jeesus – mu Päästja, pean kalliks Sind, Sa otsisid ja leidsid mind. Jeesus – ma kuulun Sulle: Kõik mu ihu, vaim ja hing. Jeesus muuda mind ee 1316 Jeesus, muuda mind. (2x) Nii et ma võiks teha tööd, milleks kutsunud Sa mind. Jeesus, muuda mind. Tee see töö mu sees. (2x) Nii et ma võiks teha tööd, milleks kutsunud Sa mind. Tee see töö mu sees. Jeesus näitab tee ee 1317 Jeesus näitab t kui mu ees on raskus Ta trööstib mind ja julgust Temaga ei lange ma. Armastus Ta oma lähedal nii hoiab mind iga päev Jeesus näitab t Jeesus näitab tee. Jeesus oled hõbedast kallim ee 1318 Jeesus oled hõbedast kallim, Jeesus oled kallim kui kuld. Jeesus oled kaunim kui kõik pärli ja Sinu kõrval kahvatub kõik muu. Jeesus oled parim sõber Sa ee 1319 Jeesus oled parim sõber Sa, oled parim sõber Sa. Soovin käia koos Sinuga, käia koos Sinu Jeesus on Issand ee 1320 Jeesus on Issand, Jeesus on siin Jeesus tuleb pea tagasi 2x Maranatha, Maranath Jeesus tuleb pea tagasi 2x Jeesus on siin just nüüd ee 1321 Jeesus on siin just nüüd! 2x Ta võimas vägi on siin, et päästa sind. Ta võimas vägi on siin,
 et tervendada sind.
 Ta võimas vägi on siin, 
et vabastada sind. Jeesus on siin just nüüd. Jeesus on tee ee 1322 Jeesus on tee, mis taevasse vii ja tõde ja elu on tema nime sees.
 Jeesus on tee, mis taevasse viib, elutee ja võidutee. Jeesus Sind armastan ee 1323 Jeesus Sind armastan, kiidan, ülistan, säragu Su au üle maa. Säragu Su nimi, säragu Su nimi, Säragu Su nimi üle maa! Jeesus, Sind armastan Jeesus ee 1324 Jeesus, Sind armastan J Sa oled kõik mu jaoks mu Kuningas 2X Kui ma näen Sinu au Kaob mu silmist kõik muu Sulle kuulub mu laul Oled ustav, oled h Sinu sarnast mu Jumal ei tea. Jeesus Sind armastan kiidan ee 1325 Jeesus Sind armastan kiidan ülistan säragu Su au üle maa. Säragu Su nimi säragu Su nimi säragu Su nimi üle maa. Jeesus, Sind armastan ma ee 1326 Jeesus, Sind armastan ma. Tahan südamest rääkida sinuga, tahan südamest rääkida sinuga. Tahan südamest öelda, et Sind armastan. Jeesus Sind ma ülistan ee 1327 Jeesus, Sind ma ülistan, Jeesus, Sulle laulan kiitust. Tänan Sind, et surid Sa, tänan Sind, et meid armastad. Sa tulid taevast ülevalt meil teed näitama, surid ristil minu eest, mu võlad maksid Sa. Ristilt hauda viis Su tee, hauast tõusid ülesse. Jeesus Issand oled Sa. Jeesus Sind ma ülistan -II ee 1328 Jeesus, Sind ma ülistan, Sulle kiitust laulan. Minu ellu tulid Sa, päästsid surma minemast! Sa taevast maa peale astusi ja näitasid mulle teed, Sind ristipuu peale löödi, maksid võlad minu eest. Sind hauda maeti, tõusid üles taevass Jeesus, Sind ma ülistan! Jeesus, Sind me kroonime ee 1329 Jeesus, Sind me kroonim igaveseks Kuningaks! Oled siin meie keskel nüüd, kõik vägi Sulle kuulub vaid! Sind kõrgeks kiidame, Kuningas, (3x) nüüd ja ikka igavesti. Aamen! Jeesus Sind ülistan ee 1330 Jeesus, Sind ülistan. Sinu nime kiidan ma, Jeesus Sind ülistan selle eest, mis teinud Sa. Jeesus Sind ülistan Sinu nime kiidan m Jeesus Sind ülistan, et mind päästnud Sa. r Ma tahan olla alati Su juures ja viibida Sinu lähedal Sa täidad mind oma armastusega, ei lahku iial Sa, ei lahku iial Sa! Jeesus Ta on vastus ee 1331 Jeesus Ta on vastus Tänapäeval veel. Jeesus – Ta on tõde, Jeesus ainus tee! Jeesus Ta on vastus Tänapäeval veel. Jeesus – Ta on tõde, Jeesus ainus tee! Kui Su tee on pime, Valgust Sa ei näe, Lootusetu tundub Sulle homne päev. Tea, et leidub keegi, kes Sul valgust toob. See Su Päästja Jeesus, Kes kõik uueks loob. Tahad tunda Teda, kes on puhas rõõm? Õpi tundma Jeesust, kes on Elutee! Kui Sa usud Jeesust, vaatad ülesse, Siis võid olla kindel – oled õigel teel! Jeesus täna ja homme ee 1332 Jeesus – täna ja homme, 
Jeesus – samaks Ta jääb. 
Jeesus – Ta pääst ja teeb terveks,
 kui hüüad Ta poole: Jeesus!
 Kui hüüad Ta poole: Jeesus! On jääv Ta armastus,
 Ta vägi mõõtmatu.
 See kõik on su jaoks, kui sa Ta nime vai julgelt appi hüüad. Jeesus tänu Kolgata eest ee 1333 Jeesus, tänu Kolgata eest. Tänu vere eest, mis voolas, et vabastada mind. Ma kummardan en Sinu ees ja laulan: Jeesus, tänan Sind Kolgata eest. Tänu pääste eest ja et elu andsid Sa. Tänu väe eest vere sees, mis ka täna tervendab. Jeesus, tänan Sin vere eest mis puhastab mind. Tänan Sind võidu eest Kolgatal. Jeesus võimsaim nimi ee 1334 Jeesus, võimsaim nimi. Halastusläte, Vabastaja. Immaanuel, Issand on meiega, pattudest Lunastaja, Jumala Sõna. Jeesuse veri päästab ee 1335 Jeesuse veri päästab kadund hingesid, Jeesuse veri muudab meie elusid. 2x Sai needuseks Ta meie eest, Ta kandis valud, vaesuse kord ristile. 2x Jeesuse veri avas tee meil taevasse, Jeesuse vere vägi peatab vaenlase. 2x Jeesust kiidame me ee 1336 Jeesust kiidame me, me Kuningas on Tema. Me juubeldame Tema ees, Teda kiidame 2X Ta on teind mind vabaks ja ma ei karda midagi. Ta on teind mind vabaks ja mu süda rõõmuts oma Jumala üle, oma Kuninga ees. Me juubeldame Tema ees, Teda kiidame. Julgelt tulen Su trooni ette ee 1337 Julgelt tulen Su trooni ett Teades, et Sa ootad mind. Jätan maha süü ja häbi Teades, et on makstud hind. Armastuses tegid tee meil -astuda võin Sinu ette ma. Sinu armust mitte miski Lahutada enam mind ei saa. r Sinu palge ees Sinu palge ees Sinu palge ees Seisan ma seisan m Jumal andesta ee 1338 Veel täna tean, et Jumal siin ja tean, et armu ma paluda saan. Ma olen eksind, andesta mul, vaid Sinu armastus kandnud mind. Kõik minu päevad on Sinu käes ja inglid saatnud mul kaitseks S Kui äkki tean, et minema pean, siis kohtan Sind mu Jumal Sa. r Jumal andesta mu vead, Isa annan Sulle oma tee. Jumal andesta mu v Isa annan Sulle oma tee. Jumal halasta Sa ee 1339 Jumal, halasta Sa. Tule tervenda maa. Puhasta meid Vaimu tulega. Põlvedel me Sind hardalt palume, oo Issand, halasta Sa! Oo Issand halasta Sa! Jumal on hea ee 1340 Jumal on hea 3x Ta on hea minul Jumal on hea 3x Ta on hea sinul Jumal on hea 3x Ta on hea kõigil Palveid kuuleb Ta 3x Ta on hea kõigile. Jumal on hea kogu aeg ee 1341 ref. Jumal on hea kogu aeg, Tema kiituslaul mul südames. Jumal on hea kogu aeg, ka pimedas öös Ta valgust näen. Jumal on hea, Jumal on hea, kogu aeg. Kui sa kõnnid läbi oru, palju raskusi sul ees. Seda tea, Ta on su juures, Tema hoiab, kaitseb sind. Ta on tõotand sind mitte jätta, Tema sõna, see nii ustav on. Patu sees me olime kord, oma elu andis Ta. Kinkis meile Püha Vaimu, nüüd me julgelt seisame. Ja kuulutame, et Ta el ja Tema arm, see on mõõtmatu. Jumal pole surnud ee 1342 r JUMAL POLE SURNUD, TA ON ELAV! JUMAL POLE SURNUD, TA ON ELAV! JUMAL POLE SURNUD, TA ON ELAV, ELAB TA MINU SEES. MA TUNNEN TEDA KÄTES, MA TUNNEN TEDA JALUS, MA TUNNEN TEDA ÕHUS, MA TUNNEN IGAL POOL. MA TUNNEN TEDA TÄNAVAL, MA TUNNEN TEDA KIRIKUS, MA TUNNEN TEDA ÜLENI. EI EI EI EI… Jumal Sa mu valgus ee 1343 Jumal Sa mu Valgus, Jõud ja Tugevus. Sa mu Päästekalju, Sulle lootma jään. Oma käed Sul annan, võta hoia mind. Sinu peale lootes, kindel olla võin. r Keda peaksin kartma, kui Sina minuga? Keda peaksin kartma, miks lootust kaotama? Sinu hoolde annan oma vaimu nüüd. Õnnelik võin oll Sinu lähedal. Kindel on mu süda, julge Sinu ees, Sinu läheduses seisan kindlana. Jumal Sind me kummardame (VL 1) ee 1344 Jumal, Sind me kummardame pühitsetud armuväest. Kristuses Su omaks saame, päästetuina patu käest. :,:Kummardame, kummardame, Isa vaimus austame:,: Jeesus, Sind me kummardame – Ohvritalle trooni peal. Päästjas Isa heldust näeme, mis ei hülga meidki eal. :,:Kummardame, kummardame Poega, kes end ohvriks tõi:,: Püha Vaim, Sind kummardame, vajades Su lohutust. Sinu kaitse alla jääme, uskudes su armastust. :,:Kummardame, kummardame igavese armu ees:,: Isa, Poega, Püha Vaimu – Kolmes Üht – Sind kii armu eest, mis inimvaimu pilgu suunab taevasse. :,:Kummardame, kummardame tänumeeles Sinu ees:,: Jumal Sinu järele ee 1345 Mu Jumal, Sinu järele mu hing, mu süda janun sest ma tean, et nii ustav oled S ka siis kui raskused mu teel, pole hirmu su juures, sest ma tean, et mind hoiad kaitsed S Olgu öö või olgu päev, Isand Sa alati ustavaks jää r Sa minu juures iga päev, ja igavesti nii see jää eile ja täna ja homme seesama oled S Isand Sa oled mu püha maa, kõiki Su tõotusi meeles pean Kõikvõimas Sa, mu varjupaik Sind austan m Jumal toon Sulle tänu (üksnes ülistus) ee 1346 Jumal toon Sulle tänu. Võta vastu see! Jumal, toon Sulle kiitust. Võta vastu see! Isa, annan Sul laulu. Võta vastu see! Jumal võta mu elu. Võta vastu see! Üksnes ülistus on minu südamesoov. Tahan Sind ma kõrgeks tõsta –mu Jumal hea. Üksnes Sinule, sõber ja Kuningas, toon kogu au. Oled väärt Jumal Sa! Jumal vastab Sul ee 1347 Jumal vastab sul kui on aeg nii raske, pühast paigast tuleb sulle abi. Ta meenutab sinu toodud ohvrit, täidab südame igatsust, Ta teeb võidukaks kõiki mei nüüd me hõiskame Issand Sinu ees. r Kes usaldab hobust, kes usaldab vankreid, kuid kõik meie lootus on Issanda peal. Me tõuseme kindlalt ei keegi meist kahtle, sest kõik meie lootus on Issanda peal. Issand pääst oma võitud rahva, tuleb alla vä oma pühast taevast. Ta meenutab sinu toodud ohvrit, täidab südame igatsust, Ta teeb võidukaks kõiki mei nüüd me hõiskame Issand Sinu ees. Käigem koos ee 1348 Käigem koos vennad õ ikka koos käsikäes. Käigem koos vennad õ ikka koos käsikäes. Koos ka jagagem sõnumit, Mis õnnistuseks on Ja et armastus, üksmeel valitseks meie seas Ja et armastust võiks külvata me teod. Kallis Püha Vaim ee 1349 Kallis Püha Vaim oleme täis ootust tule oma vä täida kõiki meid. Oled allikas kust vool jõgedena rõõmu imeline Trööstij liigu meie seas. Kellel janu on ee 1350 Kellel janu on see tulla s juua eluvett ilma hinnat See kes usub Jeesust see kes usub Päästjat uut elu alata täna tõesti või Halleluuja, Sind kiidame 3x Halleluuja Sind Jeesus kii Kui Sul janu on siis tulla s juua eluvett ilma hinnat See kes usub Jeesust see kes usub Päästjat uut elu alata täna tõesti või Kes siis veel ee 1351 Kes siis veel kui mitte Jumala rahvas hüüdma ja tantsima peaks. Ta on andnud meile ülistusrüü ja võidnud meid rõõmuõliga. Kes ta on ee 1352 Ta on sõime sees uinunud lapsuke. Ta on täide läind ennustuses. Ta on Jumala ainuke poeg. Ta on igatsetud Messias. Ta on kannatava maailma lootus, aitaja rõhutuile, Vaimus antud Karjane, Kuningas juutidele. r Kui jääb ka kõikidest sõnadest puudu ja iga kujutlus varjuks nii muutub. Milline vägi on armastusel, mille Jeesus on võitnud võimu pimeduselt Varsti kui pasunaid viimseid sa kuul ja igavene päev rahvaile koidab, seletamatu kirkusega, kogu maailm siis tunn ja teab ka tõde siis. Kes Ta on, kes Ta on. Ta on kõikidest tähtedest kirkaim, väeallikas tarkusele. Ta on Rrahuvürst igavene. Nõuandja meile imeline. Jeesus kuningate Kuningas on issandate Issand on Ta. Valitseja üle kõige, algus ja lõppki Ta on. Kiitust täis on mu hing (huultevili) ee 1353 Kiitust täis on mu hing (huultevili) Kiitust täis on mu hing, tänu täis on mu meel, austus täidab südame, huulilt tõuseb kiituslaul. Kui ma mõtlen Sinu peale, näen Sind seismas mu ees. Oled mulle nii kallis, armastan Sind ma. Kiitust toon Su nimele ee 1354 Kiitust toon Su nimele, Issand. Au Su nimele, Issand, sest Su au on suur ja nimi kiitust väärt. Kindlus ee 1355 Kindlus, mu varjupaik kui ka maailm püsima ei jääks hoian kinni Sinu käest mu kaitsj Kindlus, mu varjupaik kui ka maailm püsima ei jääks hoian kinni Sinu käest mu kaitsj Su hääl on nagu suvetuul Sinu tiibade varjus peidupaiga saan Siin ma leian kaitset, siin on olla h kus oma võimsa kä mind hoiad kaitsed S Kogu hing laulab vaid Sulle kiitust (VL 4) ee 1356 Kogu hing laulab vaid Sulle kiitust: iga noot, iga toon Sinu jaoks; olgu päev raske või olgu kerge – iga hetk elan ainult Su jaoks. refrään Võta vastu mu elu ja kiituselaul, sest Sa armastad, tegemata vahet. Siin ma olen ja vajan Su armu – Issand õnnista nüüd minu tahet. Pole teist, kes veel vääriks mu laulu, pole teist, keda nii vajaks ma. Sulle kuulub mu südame austus, oled ainus mu hingehidja Sa. Kui mu vaikus Sul vahel teeb haiget, kui ma kahtlen ja küsima pean, siis mu silmad Sa, Issand, tee lahti, rahu vaid nõnda leian, ma tean. Kogu mu süda ee 1357 Kogu mu süda ja minu hin täis on Sinu rõõmu 2x Sind oodates ma kogun jõudu 3x iga päev Mu tugevus on Issandas 3x Issandas Kogu südamest ee 1358 KOGU SÜDAMEST KOGU HINGEST M TAHAN KIITA SIND NÜÜD KÕI SULLE ÜKSNES ELAN M JUMAL MU ALLIKAS MU SÜDA VOOLAB ÜL TÄNUST SINUL Kohtu minuga ee 1359 Olen siin Sind ootamas Kohtu minu Olen siin Sind otsimas End mulle ilmut Ootan Sind, teed mind tugevaks Vajan Sind, mind õrnalt embad S Kiidan Sind ja ülistan Tuled Sa, tuled Sa, olles siin mu lähedal Tule Sa, tule Sa, täida paik, kus seisan m Kõik ma annan Jeesusele ee 1360 Kõik ma annan Jeesusele, enda Talle loovutan. Armastada tahan Teda, ikka Talle kuuluda. Sulle täiesti! Sulle täiesti! Kõik toon Sulle, armas Jeesus, Sulle täiesti. Kõik ma annan Jeesusele, Tema ees ma kummardan. Pööran selja maailmale: võta mind, mu Kuningas. Kõik ma annan Jeesusele, võta nii kui olen ma. Anna mulle Vaimu vä ja mind taevast õnnista. Kõik taevas maa ee 1361 Kõik taevas m Sind ülistavad Looja hea. Ei leidu eal, teist kaunist ja nii ilusat. Elad igavesti Sa, Tall taevatrooni peal Siin rõõmsalt põlvitan, Sind Jeesus ülistan. Ma kummardan Sind ülestõusnud Messias. End andsid s mind ühendasid en Kõik tulge nüüd ülistama ee 1362 Kõik tulge nüüd ülist Kõik andke nüüd oma sü Kõik tulge nüüd ülist Kõik Jumala ette tulge nüüd … Tulge kõik Tunnistab Sind Issandaks kord iga keel Ükskord nõtkub iga põlv Siiski suurim aare jääb nendel kes teenivad Sind siin Kõik uueks lood ee 1363 Särav arm, nii võrratu, uus päev on käes, mis elu too Jeesus, Su arm, see taastab mei Risti peal Sa võtsid süü, Su õiglus, see meil kuulub nüü Jeesus, Su arm, see taastab mei Sina kõik uueks lood, Su vägi saab meid tõst Sina kõik uueks lood, armastus saab meid pääst Me lootus ei kao, sest Sa kõik uueks loo Haavad kõik ja valu k Su risti all on Kolgatal Päästja, Su arm, see taastab mei Meid nõrkuses teed tugevaks, käe ulatad, meid juhid taas Päästja, Su arm, see taastab mei Meie tuhast ilu tärkab, igavene lootus ärk Meid uueks oled loond, nüüd kiitust Sulle toon Kõik vajame (Võimas Jumal) ee 1364 Kõik vajame kaasatundmist, armastust mis kestab
 las langeb sinu arm
 Kõik vajame andeksandmist Päästja Sinu heldust me rahva lootust

 Päästja mäed võib paigast tõsta,
 nii võimas Jumal on Ta, võimas Jumal on T 
Jehoova lunastuse Looj 
hauast tõusnud on ta, hauast tõusnud on T Mind võta nagu leiad, kõik mu vead ja hirmud
 taas mind täida Sa
 Sul oma elu annan, usaldan Sind kõiges 
mis mulle armas

 Las Su valgus täidab kogu m 
Lauldes, ülestõusnud kuningas on Ta
 Jeesus, las Su valgus täidab kogu m 
Lauldes, ülestõusnud kuningas on T Kõikvõimas Issand (Kui suur on Issand) ee 1365 Kõikvõimas Issand T nii hiilgav Kuningas las rõõmustab kõik m rõõmustab kõik maa. Tal ümber valgusrüü ja pimedus kaob nüü ning väriseb Ta ees väriseb Ta ees. r Kui suur on Issan laulgem koos kui suur on Issan ja näevad kõik kui suur, kui suur on Issand. Aeg on kõik Ta käes ja igavik Ta sees nii algus kui ka lõpp algus kui ka lõpp. Kolmainus Jumal T Isa Poeg ja Vaim nii Lõvi kui ka Tall Lõvi kui ka Tall. Sinu nimi väelin meie kõigi kiitust väärt hing laulab Sul kui suur on Issand. Kõikvõimas Issand Ta ee 1366 KÕIKVÕIMAS ISSAND T NII HIILGAV KUNINGAS LAS RÕÕMUSTAB KÕIK M RÕÕMUSTAB KÕIK M TAL ÜMBER VALGUSRÜÜ JA PIMEDUS KAOB NÜÜ NING VÄRISEB TA EES VÄRISEB TA EES KUI SUUR ON ISSAND, LAUL KOOS KUI SUUR ON ISSAN JA NÄEVAD KÕIK KUI SUUR KUI SUUR ON ISSAN AEG ON KÕIK TA KÄES JA IGAVIK TA SEES NII ALGUS KUI KA LÕPP ALGUS KUI KA LÕPP KOLMAINUS JUMAL T ISA POEG JA VAIM NII LÕVI KUI KA TALL LÕVI KUI KA TALL SINU NIMI VÄELIN MEIE KÕIGI KIITUST VÄÄRT HING LAULAB SUL KUI SUUR ON ISSAN Kôikvôimas Jumal ee 1367 Kõikvõimas Jumal, lunastus. mu peidukoht, mu varjupaik. Ei ole teist kui J ükski jõud ei saa Su vastu. Mu jalg käib kindlalt sellel teel ja ükski hirm ei murra mind. Mu lootus tuleb üksnes Sult, mu Issand ja mu lunastus. Su kiituslaul on huultel mul, Su Sõna elab südames. ja nüüd Sind kiidan lauluga, mu hing nüüd kuulub Sulle vaid. Mu elu täidad rõõmuga, vaid Sinus rahu leian ma. ja nüüd Sind kiidan lauluga, mu hing nüüd kuulub Sulle. r Kui olen nõrk jõudu annad mul, kui olen vaene mind rikkaks teed, Sinu nime läbi kõik… …Sinul kõik on võimalik Kõikvõimas Sa ee 1368 Kõikvõimas S Sind ülistan ei Su sarnast t Oo Rahuvürst Sind ülistan Sind kiita igatsen r Sul austust toon sest mu õigus oled S Kõikvõimas S Sind ülistan ei Su sarnast t Koos siin seisame ee 1369 Koos siin seisame ühel häälel Saanud pühaks läbi J Üks Jumal, üks arm, üks südamelöök Üks Jumal, üks arm, üks südamelöök Kas kuuled Sa kiitust kõlamas Meie südamed kokku seotud taas Üks Jumal, üks arm, üks südamelöök Üks Jumal, üks arm, üks südamelöök r Süda ava, hääl nüüd tõst Seisame ühenduses Voolates üksmeeles Käsikäes su laps Seisma jäävad ühtsuses Kui armsad mägedel ee 1370 Kui armsad mägedel on selle sammud, kes sõna toob, sõna toob. Ta rahu kuulut ja häid sõnumeid, et Jeesus on Kuningas. Jeesus on Kuningas (2x) Kui kaob muusika ee 1371 Kui kaob muusika j kõik vaikseks jääb, siis tulen ma. Tuua igatsen miskit, mis on väärt, mis Sul rõõmu toob. Sul rohkem toon kui on laul, sest mu laul pole see, mida Sa igatsed vaid. Sa otsid enamat veel, kõike mis on mu sees, mu südant igatsed S r Tulen tagasi nüü ma Sinu juurde, sest Sinust on kõik, jah Sinust mu Jeesus. Andeks anna kõik, mis ma teinud Sulle, sest Sinust on kõik, jah Sinust mu Jeesus. Ajastute Kuningas ei väljendada s kui palju Sa väärt. Kuigi vaene ja nõrk kõik Sulle kuulub vaid, iga südamelöök. Kui ma imetlen Su pühadust ee 1372 Kui ma imetlen Su pühadust, kui ma näen Su armu lõpmatust, kui kõik see, mis mu ümber, saab varjuks Sinu valguses. Kui ma leian tee Su südame juurde, kui Su armastus teeb soovid tühiseks, siis kõik see, mis mu ümber saab varjuks Sinu valguses – Ülistan Sind, ülistan Sind, ma elan ju siin, et Sind austada. 2x Kui ma kogen ee 1373 Kui ma kogen Su armastust, siis kõik on väike selle ees. Nii suur on see, nõnda võimas ja hea, et mind Jumal armastad. r Sind veel ja veel tahan tunda, Sind veel ja veel tahan kogeda ma. Veel ja veel Su ligiollu jään, Sest Sind Jumal armastan. Kui ma lähen läbi vee ee 1374 Kui ma lähen läbi v oled Sina minu kui ma lähen läbi jõ inglid mind kaitsevad. r Veed on küll sügav aga need ei uputa, sest Sõna räägib: Jumal on meiega. Oo, Jehoova, Sind ülistan, Sulle toon au 2x Tules võin käia m leek mind ei kõrveta, sest Piibel ütleb: Jumal on ustav. Jeesus on s nii eile kui täna, Tema Sõna on igavene. Kui ma mõtlen ee 1375 KUI MA MÕTLEN ISSANDAST ET TA PÄÄSTIS, ET TA HOOLIS ET TA ANDIS PÜHA VAIMU ET KÕIK VALU ÄRA VÕTTIS MULT KUI MA MÕTLEN ISSANDAST ET TA LEIDIS MIND, ET TA MUUTIS MIN PANI SEISMA MIND KINDLAN SIIS HÜÜDA TAHAN MA: r SIIS HÜÜDA TAHAN MA: HALLELUUJA! SIND TÄNAN JEESUS! SULLE KIITUS, SULLE AUSTUS SULLE AU JA ÜLISTUS Kui ma põlvitan Su ees ee 1376 Kui ma põlvitan Su ees, olgu alandlik mu meel, kummardun Su püha trooni ees. Tõstan üles pühad käed, armastan ju Sind, Sa näed. Sind ülistan ma vaimus, Sind ülistan ma tões. Tee mu elu kiituslauluks Sinule. Kui ma seisan Sinu ees ee 1377 Kui ma seisan Sinu ees Su au mind ümbrits Siis Sa särad minu seest Sa võimas, võimas, võimas. Seda kogen vaid Sinu mida keegi teine ei nä seda kogen vaid Sinu mida keegi teine ei näe. Leian varju ma raskustes kergendad koormaid S Sinus õitseb mu armastus suur armastus. Kui oled vaevas ee 1378 Kui oled vaevas ja üksi, siis võid tuua oma koorm ja Jumal aitab sind. Kui oled rõõmus ja naer jaga tänu, jaga rõõmu siis oma Loojaga. r Ta on armastus, mis jää kui ka kõik peaks kadum maa ja taevas hävim -Ta armastus jääb. Kui Sa teavalt püüad armu (Rahutooja) ee 1379 Kui Sa teavalt püüad armu, leiad Sa Jumala. Tee sind pimedusse kandnud, valgust näed kumamas. r On Rahutooj Ta, kes hea ja hoolas. Silmilt loori Ta võt kui vaid Sa soovi Ta valguses käi Alati Ta püüab an kui ainult soovida. Paati ulgumerelt ran aitab Ta loovida. Kummardun palveks ee 1380 Kummardun palveks muljeist küllastund meel süda ootuses valvel sõnu kaalumas keel. Algul nii raskelt pöördub mõtete vool vaim otsekui ärk katkeb hämude loor.. r Ja jälle Su hääl leiab tee mu väsinud huulteni taevavabadus hoovab kui värskendav tuul. Ja murede jää sulab allikaveeks milles näen ma vaid Sin mu Issand Sa mu arm. Langetan koorm päevi settinud vaev eluallikast juues kustub haavade raev. Kuninglik hiilgus vormib uhtudes meelt armu mõõtmatu suurus hoiab pöördumas teelt Kuninga lapsed ee 1381 Me oleme Kuninga lapsed, 
me päralt on taevariik!
 Jah, me kohtume Jeesusega, 
kui läheme ükskord siit! Rõõm, rõõm, rõõm, rõõm,rõõm täidab meid 3x
 sest Kuninga lapsed me, Kuninga lapsed me, Kuninga lapsed ju me! Armastus on täitmas nüüd meid, 3x
 sest Kuninga lapsed me, Kuninga lapsed me, Kuninga lapsed ju me! Rahu täidab südameid meil, 3x
 sest Kuninga lapsed me, Kuninga lapsed me, Kuninga lapsed ju me! Kuningas ja Päästja (VL 317) ee 1382 Kuningas ja Päästja, suur ja auline, harduses Su ette tulen,püha Kõigeväeline. Tänu sulle, Jeesus, et tulid maailm ja saatsid Püha Vaimu, kuni töö siin tehtud saab. Jeesus, minu Päästja, teeniv Kuningas, palvega Su ette tulen: õpeta mind teenima. Kui ma seisan taevas Isa trooni ees, siis võin näha Päästjat ennast palgest palgesse. Kuningas Kristus on Kuningas ee 1383 Kuningas, Kristus on Kuningas! Au ja kiitust ja tänu toogem Tal koos! Taevane, püha ja tõeline, armastan Sind, mu elujõud, rõõmude rõõm! Laulge kõik, ülim on tõesti nimi Jeesus! Meie Aukuningas, Jeesus, oled vaid Sa! Kuningas, Kristus on Kuningas! Surid me eest, palud me eest, õnnistad meid! Kuningas Majesteet ee 1384 Kuningas, Majesteet Taeva Jumal, kes elab mu sees vend ja sõber, Päästj algus ja lõpp mu Lunastaja, kummardun Su trooni ees. refrään Majesteet, Su ette toon oma koorma, süü ja puudused, Su armastus ära võtab need, ma teenin Sind, oo Majesteet. Maa ja taevas Sind kiidav Igavene Isa, ustav ja hea, Poja saatsid ristil rahvastele avasid tee. Las ülistab Sind kõik mis mu sees KUNINGAS ÜLE TAEVA
 ee 1385 KUNINGAS ÜLE TAEVA
 ÜLE INIMELUDE
 MESSIAS, KÕIK NÜÜD 
 KUULUB SINUL REF: KUULUN SULLE
 ANNAN SULLE 
OM ELU JA SÜDAME
 ANDISID MULLE RAHU, ÕNNE
 ELU IGAVESE

 KUNINGAS, PÜHAS TAEVAS 
PUHTAS INIMSÜDAMES
 MINU ELU 
KÕIK NÜÜD KUULUB SINUL Kus Jumala Vaim ee 1386 Kus Jumala Vaim on, seal on vabadus 2x Vaata taeva poole, seal on vabadus 2x r Vabadus valitseb, halastus, arm vool langedes kõigil siin on vabadus Kui väsinud ja janus seal on vabadus 2x Jeesusel kõik ann seal on vabadus 2x Jeesus valitseb, halastus, arm vool langedes kõigil siin on vabadus Las Su au ee 1387 Las Su tahe sündida ses paigas Sina oled A ja O. Las Su tahe sündida ses paigas, et see au Su nimel tooks. Las kõik inimlik, mis on ses paigas kaoks, et Sa võiks särada. Sinu au ja suurust me ses paigas igatseme kogeda. Las Su au, las Su suurus särab siin me keskel nüüd! Las Su au, las Su suurus ilmuda me keskel nüüd! Las Su valgus särab ee 1388 Las Su valgus särab pimedas, räägi tõde mu südames, tahan tunda Sind ma. Ava silmad, et võiksin näha Sind, ava kõrvad, et võiksin kuulda Sind, annan südame Sinule. Tahan tunda Sind ma. 2x Laula rändur ee 1389 Laula rändur, võõrsil kõrbeteel. Laula, kuigi tee on sünge veel. Laula, kuigi rada kitsas küll, siin on käia sul. Laula üksildane matkaja. Laula, Issand kõnnib sinuga. Kuuleb ohkeid, vaikseid palveidki Vastab sullegi. Laula, kuigi murest must on öö Loidab sulle lootustähevöö Öö sees kõlab kannel kaunisti, Vaikselt sullegi. Laula, rändur, laula kõrvemaal Laula kiitust oma Kuningal Ta ju laulameele kallim Andnud sulle ka. Laula, kuni koju jõuad s Tervitab sind kaunis laulum Seal siis inglilaul nii kaunin Kõlab lõpmata. Laulan Issandale ee 1390 Laulan Issandale 2x Süda kiitust on täis, laulan Issandale. Laulan halleluuja 2x Süda kiitust on täis, laulan halleluuja. Laula sinagi nii 2x Süda kiitust on täis, laula sinagi nii. Liigu Vaim ee 1391 Liigu Vaim selles templis, liigu Vaim minu elus. Liigu Vaim mina kutsun, liigu Vaim ma olen siin. Loo mulle puhas süda ee 1392 Loo mulle puhas süda, oo Jumal, ja uuenda mu sees kindel vaim. Ära heida mind ära oma palge eest, ära võta minult oma Püha Vaimu. Anna mulle tagasi rõõmustus Sinu sees ja Su heameelne Vaim toetagu mind. Lõpmatu on palve vägi ee 1393 Lõpmatu on palve vägi ja jõud, ligi on lunastus. Lõpmatu on armu valgus ja jõud, kord lõpeb kannatus. Saabub aitaja nõrkadel. Saabub lohutus lootjatel. Luba Jeesus ee 1394 Luba, Jeesus, mind Su kaasas tulla, Õlimäele Isa ette nüüd. Aita Sinu armukäte all panna end ja oma hinge süü. r Arm ja heldus Sinu kätest vool minu palvesõnu kuuled Sa. Sinu kuldne rahu südant piirab, tänu kiitust Sulle laulan ma. Luba, Jeesus, minu võitlusteedel kuulda Sinu murtud palve häält. Sinu võit neil vaikseil palve öödel muudab kindlaks nõrka südant, meelt. Luba, Jeesus, risti valgust näha, nutjaid hingi patu sünges öös. Luba armust siin vaid mõnda teha. Olla veata ohvriks sinu töös. Ma austan Sind ee 1395 Ma austan Sind, oo Jeesus, ja imetlen Su armastust. Mu süda kuulub vaid Sulle, ma kummardun Su trooni ees. Su auhiilgus täidab mind, tõstan kõrgeks üksnes Sind. Kui Sind ülistan, ma tean, Sa oled siin. Õnnistus, austus, vägi ja au kuulub Sulle, kuulub Sulle. Ma igatsen sinu järele ee 1396 Ma igatsen sinu järel Oo Jeesus, mu Issan Su rõõmuõli on kurbuse viind´ on uueks loonud min On üks paik seal salajas kus olla saan Su lähedal ainult Sinu tahe oo Issan las sünnib see. Oo Püha Vaim Sind vajan m et Su tuli põleks mu sees Jeesus tule ja valits minu südames Ma imetlen Sind Isa ee 1397 Ma imetlen Sind, Isa, mida muud mu hin võiks igatseda veel kui vaid Sind? Mu Jeesus, armastatud Päästja, kõik, mis on mul on tulnud Sinu käest. Kõik inglidki kummardavad Su ees. Ka maa pealt Sulle kõlab laul. Sa oled kõik, kõik minu jaoks, mu elu kuulub Sulle vaid. Mu Issand Sa, Sind armastan, ei ole teist Su kõrval iialgi. Kõik inglidki kummardavad Su ees. Ka maa pealt Sulle kõlab laul. Sa oled kõik, kõik minu jaoks, mu elu kuulub Sulle vaid. Mu Issand Sa, Sind armastan, ei ole teist Su kõrval eal. Ma kummardun Su ees ee 1398 Ma kummardun Su ees Halleluuja, halleluuja, halleluuj kiitus Kuningal! Ma kuulutan ee 1399 Ma kuulutan ülestõusnud Kuningat, keda võrrelda küll saaks Tema iluga kogu maal? r Ta igavesti jääb Talleks trooni peal. Ma Teda kummardan, on ülestõusnud T Ma kuulutan ülestõusnud Issandat, oli tapetud kord Ta, et meid lepitada Isaga. Ma langen põlvili ee 1400 Sinu juurde tulen, sest et tean mind täidad Sa. Olles tühi Sinu armastusest ammutan. Nii ma ootan Sind. Nii ma ootan Sind. r Ma langen põlvili, end ohverdades nii vaid Sulle Jeesus saan ma elada! Murtud olles Sinu käte pealt ma armu saan. Kui ei jõua m Su puudutus mind taastab taas. Nii ma ootan Sind. Nii ma ootan Sind. Ma seisan ja ootan ee 1401 Ma seisan ja ootan Sinu palge ees, tõstan silmad ja vaatan Su au. Las ümbritseb min nüüd Su valgust kiirgav pilv Su ette kui tõuseb mu laul. Oo lange nüüd oma väega me peale, et kanda võiks kui kotkast taevas Su hingus meid (2x) Ma tahan näha ee 1402 Ma tahan näha läbi Sinu silmade, ma tahan kuulda nii, kuis kuuled Sa. Ma tahan Sinu mõtteid mõtelda, ma tahan armast Sinu armastusega. r Kuid iialgi ei suuda tunda ma, mis tundsid Sina Kolgatal, kui ristipuule löödi Sind, et kinni maksta patuhind. Sa läksid surma minu eest ja katsid võlad, enam veel – Su armu suurust nägin m ja mõistsin, kuis mind armastad. Ma tahan, Jeesus, Sulle elada. Ma tahan käia t koos Sinuga. Ma tahan tervelt Sulle kuuluda, ma tahan teha seda vaid, mis minult ootad Sa. Ma tahan vaikseks jääda (Su palge ees) ee 1403 Ma tahan vaikseks jääda, 
peatuda ja alanduda siin.
 Su palge ees.
 Ma tahan vaikseks jääda,
 jätta sõnad, lihtsalt olla siin.
 Su palge ees. Ma tahan vaikseks jääda,
 lasta Püha Vaim Sul muuta mind.
 Su palge ees. 
Ma tahan vaikseks jääda,
 et võiksin Jumal kuulda Sind.
 Su palge ees. Siin Su palge ees 3x 
 Ma tahan vaikseks jääda,
 peatuda ja alanduda siin.
 Su palge ees. Ma teen (Sinu ees olen) ee 1404 Sinu ees olen alasti mu südame mõtt Su ees on laiali ja Sa näed, Sa nä Ma ei tea kuidas elada, et Sinu kingades võiksin käia m kuid Sa näed, Sa nä r Ma teen, ma teen nagu ütled S ma läen, ma läen kuhu läkit ma jään, ma jään Sinus püsim Sinu teed on minust kõrgemal, ja alles praegu ma hakkan nä ja ma näen, ma näen Ma ei tea, kuidas tänada. Sa võtsid väetima, tegid vägevaks ma näen, ma näen Ma tõstan käed ee 1405 Ma tõstan käed, taeva poole nüüd, kus on Kuningas, keda teenin ma. Vaid üksnes T minu elus valitseb. (2x) r Ei teeni ühtki võõrast jumalat, ei teeni ühtki võõrast aaret, vaid olla täidetud Su Vaimuga, see on mu ainsaks sooviks. Südames ohvriks toon oma laulu nüüd. Ma tõstan oma silmad ee 1406 Ma tõstan oma silm mägede poole. Ma tõstan oma silm mägede poole. Sealt tuleb mulle abi, kus elab minu Jumal. Ma ei pea tundma häbi, kui ma loodan Issandal. r Temal on mu jõud ja lootus, Teda kõiges usaldan. See, mis seisab on ta tõotus: Mina olen sinuga. Ma usun ee 1407 Ma usun Isa, Poega, Püha Vaimu, ma usun lunastusse ka. Ma usun, et minu eest surid,. ma usun: ülestõusid Sa. Halleluuja, halleluuja, halleluuja, Sind kiidan ma! Ma usun, et Su Sõnas on vägi,
 ma usun, et Su veri puhastab.
 Ma usun: oled Maa 
ja Taeva Looja, 
ma usun, et Sa tuled taas. Maailma Valgus II ee 1408 Maailma valgus sa tulid me juur Tõid valgust pimeduss Ilu, mis pani mind Sind armast Lootust mu ellu see tõi ref. Olen siin, et kiit Sind,et kummar Öelda, et mu Jumal oled S Täiuslikult kaunis Täielikult väärt j Täiuslikult imeline S Sind kuningas ma nüüd kõrgele tõstan Auline taevas ja maal Maa peale tulid sest meid armastasi Selle eest ülistan Sin Ei iial mõista hinda ma, mis maksid mu eest risti peal Mind võimsalt ee 1409 Mind võimsalt ümbritseb (2x) Su ligiolu, mis elab mu sees. Mu igapäevane leib (2x) on Sinu Sõna, mis juhatab mind. Ma igatsen väga Su järele, kadunud olen ma Sinuta. Nii kui hirv ee 1410 Nii kui hirv ihkab vett, mu hing igatseb Su järele. Üksi Sa oled soov mu südames, Sind tahan tänada. Üksi Sa oled jõud ja kaitse, üksi Sind igatseb mu vaim. Üksi Sa oled soov mu südames Sind tahan tän Sina oled mu vend ja mu sõber, Ehkki oled Kuningas. Armastan ma Sind rohkem kellestki, veel enam millestki. Armastan ma Sind rohkem kullast ainult Sina annad kõik. Üksi Sa oled ainus rõõmutooj minu hingele. Sind austame Sind teenime ee 1411 Sind austame, Sind teenime. Oo Kuningas Sind austame. ref. Oled võimas Sa meie Päästja. Sind austame Sind teenime. Oled kõrgeim Sa, kõige Looja. Sind austame, Sind teenime. Toome austust Sulle. Toome austust Sulle, oo Looja hea. Sind kiidame, Kuningas, Sind kiidame. Oled väeline, oled aulin oo Looja hea. Sinu armu imetlen ee 1412 Sinu armu imetlen, mis täidab minu südame – 
igal hommikul see uus mu jaoks.
 :,:Sinu armastus mul taas annab jõudu jätkata.
 Tänan Sind, et oled teinud kõik mu heaks. :,:

 Minu Päästja, minu Issand -
 tänan Sind, et oled teinud kõik mu heaks.
 Minu sõber, minu kuningas -
 tänan Sind, et oled teinud kõik mu heaks. Jõudu annad nõrgale, murdund roo Sa terveks teed,
 suitsev taht saab uue tule Su käest.
 :,:Oled haige ravija, patusele sõber Sa,
 tänan Sind, et oled teinud kõik mu heaks.:,: Voolab rõõm ee 1413 Voolab rõõm voolab rõõm voolavad elavad v Jumala Trooni eest. Voolab rõõm, voolab rõõm mu nimi on eluraamatus mu nimi on eluraamatus mu nimi on eluraamatus Halleluuja. Aba Tēvs (Tavā priekšā uz vaiga) lv 1415 [1] Tavā priekšā uz vaiga krītu, mans Tēvs Sirdī salauztu Apskauj mani ciešāk mans Tēvs Vēl tuvāk vēlos Tev būt Aleluja Aba Tēvs, Aleluja Dieva Dēls, Aleluja Svētais Gars Aleluja dziedu Tev Paņem sāpes un skumjas dziedini Tēvs Sirdi atjauno Tava svētuma priekšā krītu mans Tēvs Vēl tuvāk vēlos Tev būt Artis Šimpermanis Kungs Tu vēlies nākt Ja Tu esi ar mums lv 1416 Kungs, Tu vēlies nākt Un mūsu sirdis uzrunāt Lai Tava Vārda dzīvī Pieaug spēkā mūsu ticībā Ja Tu esi ar mums, Kas būs pret mums, Ja esi ar mums, Kas būs pret mums. Kungs, Tu vēlies nākt Un mūsu garu atspirdzināt Lai Tava Gara brīvībā Pieaug spēkā mūsu ticība. Anete Kozlovska Cienīgs, Tu vien cienīgs lv 1417 [1] Cienīgs, Tu vien cienīgs Pieņemt slavu un godu Tu vien cienīgs [2] Cienīgs, Tu vien cienīgs Kungu Kungs, dievu Dievs Slavēts tavs Vārds. Cienīgs Tu slavas šīs lv 1418 Cienīgs Tu, cienīgs Tu, Cienīgs Tu slavas šīs. Aleluja Ķēniņam, Aleluja dziedāsim mēs vienmēr Jēzu, Tu mans Kungs lv 1419 Jēzu, Tu mans Kungs, Bez Tevis man nav nekā, man nav nekā. Jēzu, Tu mans Kungs, Ar Tevi man ir viss. Lai atnāk Tava godība, Lai atveras pār mums debesis. Lai atnāk Tava godība, Kad svaidījuma lietus nolijis, Nolijis. Sanita Strēle-Knauere Kungs, es neesmu cienīgs lv 1420 Kungs, es neesmu cienīgs, ka manā sirdī nāc, Bet saki tikai vārdu, un būšu dziedināts. Sirds, grēku aptumšota, tad žēlastību gūs Un, Tevis apgaismota, par mājokli Tev kļūs. Uz Tevi, Jēzu, tiecas Ar ilgām dvēsele, Pēc Tevis alkstot lūdzas, Tev priekā gavilē. Kungs, es neesmu cienīgs, ka manā sirdī nāc, Bet saki tikai vārdu, un būšu dziedināts. Sirds, grēku aptumšota, tad žēlastību gūs Un, Tevis apgaismota, par mājokli Tev kļūs. Uz Tevi, Jēzu, tiecas Ar ilgām dvēsele, Pēc Tevis alkstot lūdzas, Tev priekā gavilē. Kungs, es neesmu cienīgs, ka manā sirdī nāc, Bet saki tikai vārdu, un būšu dziedināts. Kaspars Dimiters Brīvība valda Freedom Reigns lv 1422 [1] Kur tā Kunga gars ir Tur ir brīvī [2] Pacel acis augšup Tur ir brīvī [chorus] Brīvība valda šeit Žēlastība nu līst Pār katru sirdi Te ir brīvī [3] Ja tu noguris un slāpsti Te ir brīvī [4] Atdod visu Jēzum Te ir brīvī [chorus2] Jēzus valda šeit Žēlastība nu līst Pār katru sirdi Te ir brīvī Tā kā briedis As the deer lv 1423 D D\ Tā kā briedis pēc ūdens kāro mana dvēsele Tevis slāpst Mana sirds vēlas tikai Tevi, Kungs, es Tevi slavēju Tikai Tu esi spēks mans Gans Mans Gars tik Tev, Kungs, var pakļauties Mana sirds vēlas tikai Tevi, Kungs, esi Tevi slavēju. Ceru, mana dvēsele uz Dievu, nebīsties, uzticies, Jo es Viņam vēl pateikšos, Tam Kungam, savam Glābēj Tu mans draugs un brālis esi, lai gan Ķēniņš Tu izredzēts Tevi mīlu par visu vairāk, jo Tu esi liels un svēts Tu man dārgāks par spožo zeltu, Tevī dvēsele mieru ro Lai par visu, ko tu man devis, sirds Tev mūžam slavu dzied. Slavējam, Viņš godināms To our God lv 1424 Mīlestībā mūs cēli no pelni No tumsas gaismā Tu ievedi mūs. Paņem Tu sāpes, nes mūsu nastas, Dziedini mūs. Dievam balsi paceļam mēs, Dievam dziesmu izdziedam mēs, Dievu kopā slavējam mēs, Dziedot aleluja, Aleluja, Dziedot aleluja... Salauztas važas, atvērtas acis, Un Dieva armija celties nu sāk, Sakauta nāve, uzvara mūsu, Jo Tu esi dzīvs. Slavējam, Viņš godināms, godināms, godināms, Jo Viņa Vārds ir godināms, godināms, godināms. Pielūdzam, Tu godināts, godināts, godināts, Saucam Tev, Tu godināts, godināts, godināts. Brian Johnson, Jeremy Riddle, Joel Taylor Jēzus, Vienīgais Glābējs lv 1425 Jēzu, Tu vienīgais Glābēj Tavā Vārdā kā cietoksnī paslēpjos es Mana dzīve Tavās rokās Līdz galam aizvedīs mani Tavs Svētais Gars Jēzu, Tavs Vārds ir kā medus Kas saviļņo sirdi un pārmaiņas nes Un ja tumsa man nostātos ceļā Tavu Vārdu kā zobenu ņēmis eju uzvarā es Prechorus Kā gan varu atmaksāt par visu ko man devi Tikai Tavā Vārdā, Kungs, dzīvot, elpot spēju Tu pār mani izlēji mīlestību savu Krustā piesists nomiri lai mani augšām celtu Es Tevi slavēju, es Tevi slavēju Chorus: Alleluja, alleluja, alleluj Tevi slavēju es, Tevi slavēju es Jēzu, Tu mani turi No tavām rokām mani nolaupīt nespēs neviens Vienmēr Tu esi man līdzās Tevis iemīlēts spēju spārnos pacelties es tulk. draudze Atklāsme Lai līst lv 1426 Lai līst pār mums Tavas mīlas lietus Lai dzer ikviens, kas sausumā ir cietis Ik grauds, kas valgā zemē krīt Sāks jaunas dzīvīb’s asnus dzīt Lai dzīvā lietus milzu lāsēs Atveldzējas katra sirds Lai izkaltušās pļavās ziedi Zied un spožās krāsās mirdz. Lai piepildās ar Tavu spēku Ikviens, kas bijis skumju mākts Kas bijis asarās un sāpēs Teikt Tevi līksmē sāk. Lai plūst no debess dzīvīb’s straumes, Lai tās par lielām upēm kļūst Lai dvēs’lēs bēdu izmocītās Prieks un mīlestība plūst. Bridge: Savas rokas Tev pretī izstiepj Savas sirdis Tev plaši atver Lai dzīvais ūdens līdz malām mūs piepilda. Valdis Indrišonoks Mūsu palīdzība ir Tā Kunga Vārdā lv 1427 Mūsu palīdzība ir Tā Kungs Vārdā, Kas radījis debesis un zemi Alleluja, Alleluja Alleluj Gods lai Tēv Gods lai Dēl Gods lai Svētajam Gar Kaspars Ezeriņš Templis lv 1428 D ////| D //// Šis templis pieder Diev G ////| G //// Šis templis pieder Diev Bm ////| Bm //// A // G / D //// Viņš te ir Kungs un Ķēniņu Ķēniņš G // D //// Te būs mieram pastāvēt G // D //// Te būs priekam pastāvēt Bm //// A //// Te būs mājas mīlestībai, cerībai G // A // D //// Te valda piedošan G // A // D //// un dziedināšan G // A // Bm //// Pilnīga brīvība Tēva mājās G // A // D //// Alleluja! Liene Dravniece Dievs, Tu esi labs lv 1429 Dievs, Tu esi labs, svētīgs, kas pie Tevis tveras. Dievs, Tu esi labs, svētīgs, kas pie Tevis tveras. Bauda un redz - Tu esi labs! Bauda un redz - Tu esi labs! Nav, nav nevienas lietas, Nav, nav nevienas domas Kas par Tevi labāka var būt. Nav, nav nevienas lietas, Nav, nav nevienas domas, Laimi lielāku kas spētu dot. Andris Lanka Klusē mana sirds lv 1430 Klusē, mana sirds, Tā Kunga priekšā, Klusē, mana sirds, un uzticies, Meklē Viņa vaigu paļāvībā, Klusē, mana sirds, lai runā Dievs. Tici, mana sirds, Tā Kunga Vārdam, Tici, mana sirds un nešaubies, Satver Viņa Vārdu, nelaid vaļā, Tici, mana sirds, to teicis Dievs. Tu visu zini, Kungs, Pār visu valdi Tu, vien Tu, Vienīgi Tu spēj drošību dot manai dvēselei. Laura Gustovska More than oxygen gb 1431 Wake up, eyes open wide to Mercy waiting that’s brand new Your love's taking me over again Your hands, lifting me up so I find wherever I go Your love's taking me over again You are life, every breath You're the heart beating in my chest I breathe out and breathe You in I need You more than oxygen Each step, I find that You ar Speaking Your will to my heart Your love leading me all of the way You speak, I am an echo Your voice, I choose to follow Your love leading me all the way All of the way I need You more than anythin More than oxygen Lincoln Brewster Turn it up gb 1432 You are here as we lift You up You are riding on our prais Be enthroned over everythin You are seated in our prais This is prophetic I can feel it in the air We lift our praise and You change the atmospher With hearts open now everybody singing out Oh! (I am free!) Turn it up this sound of prais Make it louder than any other Lift Him up and shout His name over all As we praise I can feel the chan As Your presence now invades Hear the sound of the broken chains Prison doors are giving way Our praise goes up Your rain comes down X4 With shouts of praise we celebrat King of glory enter in You are riding on our prais Oh Lor Planetshakers Alive gb 1433 
I was lost with a broken heart
 C#m B
 You picked me up now I'm set apart
 C#m E/G# A
 From the ash I am born again
 C#m B
 Forever safe in the Saviour's hands

 You are more than my words could say
 I'll follow You Lord for all my days
 I'll fix my eyes follow in Your ways
 Forever free in unending grace

 C#m E/G# A
 You are, You are, You are my freedom
 C#m B
 We lift You higher, lift You higher
 C#m E/G# A
 Your love, Your love, Your love
 C#m B
 Never ending

 C#m E/G# A
 You are alive in us
 C#m B
 Nothing can take Your place
 C#m E/G# A
 You are all we need
 C#m B
 Your love has set us free

 In the midst of the darkest night
 Let Your love be the shining light
 Breaking chains that were holding me
 You sent Your Son down and set me free

 Everything of this world will fade
 I'm pressing on till I see Your face
 I will live that Your will be done
 I won't stop till Your kingdom com Hillsong Young and Free Куда бы и я ни пошёл Everywhere that I go ru 1434 Я принадлежу Лишь Тебе, Господь мой! Окружён я Тобою, Куда бы ни шёл! Ты принадлежишь Мне, и я с Тобой, Бог! Окружён я Тобою, Куда бы ни шёл Ведь я Твой, да, а Ты мой! Ты обещал - что не оставишь Обещал - что не забудешь Верю я, что благость и милость Со мной они, во все мои дни Вокруг меня Куда бы и я ни пошёл! Господь мой щит вокруг Куда бы и я, куда бы и я ни пошёл! Господь мой щит вокруг Куда бы и я, куда бы и я ни пошёл! Israel Houghton/Cindy Ratcliff Dievam viss gods Glory to God forever lv 1435 Vēl Zemes nebija, pirms Tu to radīji, Tu biji Kungu Kungs, biji Tu, biji Tu! Joprojām valdi Tu, uz troņa augstākā, Sauc svētie, eņģeļi – mēs dziedam viņiem līdz: Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem! Tu devi elpu man lai slavēt varētu Es Vārdu Tavējo katru dien‘, katru dien‘. Lai mana dzīve ir kā degošs upuris, Dzīve, kas sauc un dzied par Kungu diženo. Paņem manu dzīvi un Izlieto to Sev par slavu, Mana dzīve Tava lai ir! Steve Fee Ты Бог на небесах You are the Holy One ru 1436 Ты Бог на небесах, Tы Искупитель наш, Ты славою объят! Ты Всемогущий Бог, Ты благ и милостив, любовью Ты силен! Ты Владыка всей Земли, и вся Земля полна хвалы, Ты будь прославлен среди нас, Приди, мы ждем Тебя, наш Бог, Иисус! Ron Kenoly Leave me astounded gb 1437 All my hands have made I'm laying down All that I hold dear my many crowns I have tasted and seen of Your great lov You satisfy m You satisfy m Spirit fall open up heaven's door We're waiting with worship for mor You're the only love that satisfies m My constant request above all things Every hour I wake be near me oh Go Though I've tasted and seen of Your great lov Show me Your glory Show me Your glory Spirit fall open up heaven's door We're waiting with worship for mor You're the only love that satisfies m Lord, we run into Your loving arms We’re safe and secure in Your lov You’re the only love that satisfies m Leave me astounded leave me amaz Show us Your glory let heaven inv We're waiting with worship we're waiting with prais For the almighty presence of God to inv Spirit fall open up heaven's door We're waiting with worship for mor You're the only love that satisfies m Lord, we run into Your loving arms We’re safe and secure in Your lov You’re the only love that satisfies m Leave me astounded leave me amaz Show us Your glory let heaven inv We're waiting with worship we're waiting with prais For the almighty presence of God to inv Planetshakers Agnus Dei Hallelujah gb 1438 Hallelujah, Hallelujah For the Lord, God Almighty reigns Hallelujah, Hallelujah Holy, Holy Are You Lord God Almighty Worthy is the L Worthy is the L You are Holy, Holy Are You Lord God Almighty Worthy is the L Worthy is the L Amen Michael W Smith О Господь, как Ты благ ru 1439 Как велика Твоя милость к нам, Господь, Как велика Твоя милость к нам, Господь, Как велика Твоя милость к нам, Господь, Как велика Твоя милость! | A C#7(#9) | | A C#7(#9) | A C#7(#9) О Господь, как Ты благ, Как велика Твоя милость к нам, A C#7(#9) О Господь, как Ты благ, Как велика Твоя милость к нам! И если сгущается тьма надо мною, И в страхе сжимается сердце моё, К Тебе одному, Господь, я взываю, Ты отвечаешь мне, и я пою Тебе! Вся моя жизнь, Господь, пред Тобою, Твоими путями я буду ходить, На слово Твоё, Господь, уповаю, Ты отвечаешь мне, и я пою Тебе! Припев 3: B D#7(#9) О Господь, как Ты благ, Как велика Твоя милость к нам, B D#7(#9) О Господь, как Ты благ, Как велика Твоя милость к нам! Как велика Твоя милость к нам! Как велика Твоя милость к нам! Как велика Твоя милость к нам! Новое Поколение Drīz Soon lv 1440 D / / / | A/D / / / | G/D / / / | A/D / / / | Drīz, jā ļoti drīz mans Ķēniņš atnāks, Tērpies taisnībā, kronēts mīlestībā Viņu ieraugot, Tam līdzīgs kļūšu – Drīz, jā ļoti drīz Drīz, jā ļoti drīz aiziešu es Uz vietu, kuru Viņš man gatavo. Tur būs dzēsts mans grēks, Mans kauns būs aizmirsts – Drīz, jā ļoti drīz Būšu tur ar To, ko mīlu es – Tad redzēšu es Viņu; Dvēsele kļūs tur remdēta – Em A D / / / (G/D / / /) Drīz, jā ļoti drīz Drīz, jā ļoti drīz es ieraudzīšu Ap troni vecajus un eņģeļus; Slavas kroni tad Tā priekšā likšu – Drīz, jā ļoti drīz G / / / | D / / / | Em / / / | Bm / A/C# / | G / / / | D / / / | G/A / / / | D/A / Bm / | Kaut vēl skatījis neesmu, Pazīst Viņu mana sirds: Kristus - Upura Jērs un debess Ķēniņš Hillsong - Brook Fraser Glorified gb 1441 Lord I come into Your Holy pl stand in awe, of Your cleansing grace. who am I, that You would care for me? I glorify the One who died for me. Glorified, glorifi Let Your name be lifted up and glorifi Let the earth tremble at Your n Let Your name be lifted up and glorifi Into Your hands, I commit my li Day by day as a living sacrifi Who am I that You would care for me? I glorify the One who died for me. Parachute Band You are worthy of it all gb 1442 All the saints and angels, bow before Your throne – All the elders cast Their crowns before the Lamb of God and sin You are worthy of it all You are worthy of it all For from You are all things \ And to You are all things You deserve the glory Day and night, night and day let incense aris Day and night, night and day let incense aris Day and night, night and day let incense aris Day and night, night and day let incense aris David Brymer/Ryan Hall Naktssargi lv 1443 Vairāk kā naktssargi ilgojas rīta, Gaida uz Tevi mana dvēsel Ilgojos pēc Tevis, mans Kungs Ilgojos pēc (Tevis, mans Kungs) Andris Lanka Tu mani cel lv 1444 Tu mani cel, spēku do Pastāvēt, norimties Tu mani šeit uzlūko, Samīļo, piepildi, Tu mani nes, kad esmu vājš Atjauno, prieku dod. Pielūdzu Tevi, Svētais Dievs Slavēju Tevi no visas savas sirds Tu Ķēniņš pār visi Gods lai Tev atdots Priekā pateicos Tev, Jēzu. Tu pasargā, kad bailes mā Un mierini asarās Tu nekaunies, kad esmu vājš Tu nostājies man blakus, Kungs. Anna Sēruma/Ilze Šveiduka Aba Tēvs lv 1445 Aba Tēvs, Aba Tēti! Aba Tēvs, Aba Tēti! Paņem mani klēpī un apmīļo! Paņem mani klēpī un apmīļo! Aba Tēvs, Aba Tēti! Aba Tēvs, Aba Tēti! Lai pieglaužos cieši pie Tavas sirds! Lai pieglaužos cieši pie Tavas sirds! Aba Tēvs, Aba Tēti! Aba Tēvs, Aba Tēti! Ved mani mīlestības pļavās, Lai redzu, cik tās ir krāšņas! Ved mani mīlestības pļavās, Lai redzu, cik tās ir bezgalīgi skaistas! Mīlestības pļavās dejot, Mīlestības pļavās lidot, Mīlestības pļavās gavilēt, Mīlestības pļavās kūleņot, Mīlestības pļavās smaržot, Mīlestības pļavās mūžīgi būt. Liene Dravniece Ak, dārgais Jēzu lv 1446 Mans Glābēj, Jēzu, ar mani Tu, Kaut Tavās rokās vienmēr paliktu, Tu mani ved uz godību, Jēzu, Kur Tevi vaigā beidzot skatīšu, Kur Tevi vaigā beidzot skatīšu. Ak, dārgais, Jēzu, kad nāksi Tu, Kaut Tavā priekšā tīra stāvētu, Tu mani ved uz mūžību, Jēzu. Kur Tevi vaigā beidzot skatīšu, Kur Tevi vaigā beidzot skatīšu. Kungs, palīdzi man nepagurt, Šo šauro ceļu staigājot Es savu dzīves ikdienu Kungs, Tevī dzīvot izvēlos. Ak, mīļais Jēzu, kad būšu Tur, Kaut Tu man teiktu: Tevi pazīstu! Tik tad pie Tēva es ieiešu, Jēzu Kur Tevi vaigā beidzot skatīšu, Kur Tevi vaigā beidzot skatīšu. Tik Tev pie rokas es ieiešu tur, Jēzu Kur Tevi vaigā beidzot skatīšu, Kur Tevi vaigā beidzot skatīšu. Kur Tevi vaigā beidzot skatīšu. Liene Pandare Dievs mīlestība lv 1447 Dievs mīlestība, Dievs mīlestī Dzīvojam mīlestībā, dzīvojam mīlestībā. Mīlestībā (mīlestībā), pazemībā (pazemībā) Lēnprātībā, Dievs, Tu aicini dzīvot mūs. Mīlestības glāsts, pazemības spēks, Lēnprātības miers man ir Tevis dots. Dievs mīlestība, Dievs mīlestī Dzīvojam mīlestībā, dzīvojam mīlestībā. Dievs mīlestība, Dievs mīlestī Dzīvojam mīlestībā, dzīvojam mīlestībā. Mīlestībā, Mīlestībā, Mīlestībā. Edgars Stulpe Dievs, svētī un cel lv 1448 Dievs, svētī un cel, Sev pretī tad velc, Lai Tās kājas, kas vājas, sirds sagurusi skumst, Augšāmceļas un iet. Lai iet pie Tevis Un savas kājas ceļos liec, Lai iet pie Tevis Un savu sirdi Tavās rokās liek. Lai Tās kājas, kas vājas, sirds sagurusi skumst, Augšāmceļas un iet. Lai Tās kājas, kas vājas, sirds sagurusi skumst, Augšāmceļas un iet. Lai skrien pie Tevis Un Tavā priekšā ceļus liec, Lai skrien pie Tevis Un savu sirdi Tavās rokās liek. Lai Tās kājas, kas vājas, sirds sagurusi skumst, Augšāmceļas un iet. Lai Tās kājas, kas vājas, sirds sagurusi skumst, Augšāmceļas un iet. Lai skrien pie Tevis. Anete Kozlovska Dievs, Tu veido mani lv 1449 Dievs, Tu veido mani,Tu dari brīnumus Tavā sirdī skan mani sirdspuksti. Tu mierinājums manās bēdās, Tu mana stiprā klints Slava, gods un pateicība Tev, mīļais Dievs. Žēlastība, piedošana, mīlestība, Ar Tevi kopā, Kungs, esmu piepildīts. Sintija Kristāla-Barkāne Es dziedu uzvaras dziesmu lv 1450 Es dziedu uzvaras dziesmu Es dziedu uzvaras dziesmu Jo palikt Jēzū ir uzvara man, Jo palikt Jēzū ir uzvara man. Es dziedu priecīgu dziesmu, Es dziedu priecīgu dziesmu, Jo ticēt Jēzum ir uzvara man, Jo ticēt Jēzum ir uzvara man. Es dziedu mīlestības dziesmu Es dziedu mīlestības dziesmu Jo klausīt Jēzum ir uzvara man, Jo klausīt Jēzum ir uzvara man. Estere Lavendele Es esmu brīvs lv 1451 Šīs važas, kas savieno nespēj vairs it neko Beidzot es elpoju, nu dzīvoju. Es meklēju, Tu atrodi, Es saucu, Tu sadzirdi, Uz rokām Tu mani nes, Es zinu, kas esmu es. Es esmu brīvs, es esmu brīvs, Es esmu brīvs, es esmu brīvs. Kur eju es, esi Tu, Kad sirds man sāp, raudi Tu, Tu mani atbrīvo, Tu mani atbrīvo. Laima Liepiņa Ienāc man sirdī lv 1452 Ienāc man sirdī, Ienāc man sirdī, Jēzu un šķīsti to tīru. Ar savu uguni un ar sava Vārda zobenu. No ļaunām domām un iekārošanām. No dusmu domām un aukstas vienaldzības Daidze Andersone Ja tici tam lv 1453 Ir Vārds, kas godājams, Ir Vārds, kas bijājams, Ir Vārds, kas nekad nepieviļ, Ir Kāds, kas sadzirdēs, Ja sauksi, atbildēs, Un tevi vienu neatstās. Ja tici tam, ka Dieva Dēls par tevi nomiris Un tavu grēku nastu Viņš pie krusta atstājis, Pie krusta mocīts un ļaužu pelts Viņš mira nāvē, kas dzīvību mums dod. Pie krusta mocīts un ļaužu pelts Viņš mira nāvē, kas dzīvību mums dod. Ja tici tam, ka Dieva Dēls par tevi nomiris Un tavu grēku nastu Viņš pie krusta atstājis, Atstājis, Viņš atstājis, Un mums dā- - - vājis, Viņš dāvājis Ar Dievu būt debesīs. Kitija Ruža Jēzus ir vīna koks lv 1454 Jēzus ir vīna koks, es esmu zars Jēzus ir vīna koks,es esmu zars Milzīgs, milzīgs, spēcīgs, spēcīgs, Jēzus ir vīna koks, es esmu zars. Jēzus ir avju Gans, es Viņa jērs, Jēzus ir avju Gans, es Viņa jērs, Saudzēts, saudzēts, mīlēts, mīlēts, Jēzus ir avju Gans, es Viņa jērs, Andris Lanka Jo tik ļoti lv 1455 Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, Ka Viņš devis savu Vienpiedzimušo Dēlu, Lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, Bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs tevi ir mīlējis, Ka Viņš devis savu Vienpiedzimušo Dēlu, Lai tieši tu, kas Viņam tici, nepazustu, Bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Liene Viļumsone Kā man sirds trīc lv 1456 Kā man sirds trīc, kad gribas izdzēsties Un būt tur, kur viss ir izmainīts, Jo šeit es esmu ieslodzīts, Bet tas ir vajadzīgs, lai viss taptu piepildīts. Laiks skrien un laiks bē Un laikā es ieslodzīts Un man vajag apstāties, Lai spētu es piedot. Liene Viļumsone Kas Viņam tic lv 1457 Tik ļoti Dievs mūs mīlējis, Ka savu Dēlu dāvājis, Kas Viņam tic, tas nezudīs. Nav sūtīts Viņš, lai tiesātu, Bet žēlastību dāvātu, Kas Viņam tic, tas nezudīs. Kas Viņam tic, tas nezudīs. Tas dzīvos. Tas dzīvos. Tas dzīvos. Tas dzīvos. Andris Lanka Kristus dzīvs lv 1458 Kad es izslāpis nāku pie Tevis, mans Kungs No sirds Tevi lūdzu, ak, veldzē, Manas lūpas kad pieskaras dzīvā ūdens upēm, Tu veldzē, jā, Tu veldzē. Tādēļ paceļu rokas vēl tuvāk Tev, Tu veldzē, Līst Tav Gars, pār mani līst un uzplaukst sirds, Tavās asinīs, Kristu, esmu nomazgāts, Jo Tavs Vārds ir dzīvs, Tavs Gars ir dzīvs un Tu esi dzīvs! Jo Tavs Vārds ir dzīvs, Tavs Gars ir dzīvs un Tu esi dzīvs! Jo Tavs Vārds ir dzīvs, Tavs Gars ir dzīvs un Tu esi dzīvs! Jā, Kristus dzīvs manī mīt! Jā, Kristus dzīvs (Viņš) manī mīt! Jā, Kristus dzīvs manī mīt! Jā, Kristus dzīvs (Viņš) manī mīt! Ilze Šveiduka Kristus īpašums lv 1459 Kristus īpašums, jauns radījums Kristū Man ar Dievu ir miers, jo es pieņemts Jēzū, Viss piedots man, atsvabināts es no grēka, Pieņemts Dieva valstībā, nu piederu Kristum, Elīna Kranciņa/Andris Lanka Kuģis lv 1460 Peld pa zilo jūru priecīgs kuģis, Esmu kaptein's, stūre rokā man, Pamāju ar roku lielām zivīm, Man nav bail, jo tās man netiek klāt. Ooo... X4 Peld pa zilo jūru priecīgs kuģis, Esmu kaptein's, stūre rokā man, Un kaut brīžos vēji pūš jo stipri, Tas nekas, man jaka mugurā. Peld pa zilo jūru priecīgs kuģis, Esmu kaptein's, stūre rokā man, Un kaut brīžos lietus līst jo stipri, Manos zābakos tas netiek klāt. Peld pa zilo jūru priecīgs kuģis, Esmu kaptein's, stūre rokā man, Un kaut vētra nāk un lieli viļņi Dievs uz klāja esmu drošībā. Andris Lanka Kungs, no sirds vēlos lv 1461 Kungs, no sirds vēlos es Tevī Dienu no dienas gudrībā augt. Mani par mācekli dari, Zemes stingumu salauz Ar savu piedodošo roku. Laura Bicāne Kungs, Tu dzirdi lv 1462 Sirds apstājas, apstājas, Gaida Tavu atbildi, Un klusē, un klusē, klusē, Sirds ieklausās, ieklausās, Gaidot Tavu atbildi, Un jautā, Tev jautā, vai dzirdēji. Kungs, Tu dzirdi, Kungs, Tu dzirdi vienmēr. Kungs, Tu dzirdi, Kungs, Tu dzirdi vienmēr. Uzpūt oglēm liesmu, Gribēs, izžūs okeāns, Tu ieklausies ik sirdspukstā, Zini to skaitu un pasargā. Kungs, Tu dzirdi, Kungs, Tu dzirdi vienmēr. Kungs, Tu dzirdi, Kungs, Tu dzirdi vienmēr. Ilze Sproģe Lielās gaviles lv 1463 Tēvs, paldies par Tavas klātbūtnes ezeru, ko Tu mani lej. Tēvs, paldies par Tavas klātbūtnes ezeru, ko Tu mani lej. Tas mieru nes un brīvību, Un ieved lielajās gavilēs Tēvs, paldies par visu, ko Tu dari manis dēļ. Tēvs, paldies par visu, ko Tu jūti manis dēļ. Tuvums Tavs mani aplaimo Un ieved lielajās gavilēs. Tā mēs kopā roku rokā Ieejam lielajās gavilēs. Tā mēs kopā sirdi sirdī Paliekam lielajās gavilēs. Liene Dravniece Man tīk būt tuvu lv 1464 Man tīk būt tuvu, tuvu Tev, Kungs vienmēr, Un dzirdēt Tavu, Tavu Balsi vienmēr. Un pat, ja zustu zeme, debesis, Zinu, Tava mīlestība nezudīs. Un pat, ja zustu zeme, debesis, Zinu, Tava mīlestība nezudīs. Mairita Bauermeistere Mana sirds lūgšana lv 1465 Mana sirds lūgšana ir Palikt Tevī, mans Kungs. Es gribu dusēt tur, kur Tava mīlošā sirds pukst. Mana dvēsele gavilē Tev Mana sirds, tā uzzied, Mana dvēsele gavilē Tev Mana sirds, tā uzzied. Mana sirds lūgšana ir Tavu maigo tuvumu just, Tavas rokas, Tēvs, tik siltas Un gaisma, kas plūst no Tavas sirds, dziedē mani. Maija Turka Mīlesteibys himna lv 1466 Ja es runuotu cylvāku un eņģeļu volūduos, Bet mīlesteibes man nabyutu, Es byutu kai duordūšais varš Un kai skanūšais zvuorguļs. Ja man arī byutu pravītuošonas duovon Un es zynuotu vysus nūslāpumus Vysas zineibas īgyutu. Un ja man byutu pilneiga ticei Ka es pat kolnus puarcaltu, Bet mīlesteibys man nabyutu. Tod es nabyutu nikas, Ja man mīlesteibys nabyutu, Tei vysu panas, vysu cer, vysam tic. Es nabyutu nikas, Ja man mīlesteibys nabyutu, Tei vysu panas, vysu cer, vysam tic. Mīlesteiba ir lānpruoteiga, Mīlesteiba ir pacīteiga, Jei nasadzan piec sova, Nadūmoj ļauna. Ja arī pravītuošana izgaistu Un zinuošanys izgaistu, Mīlesteiba naizneikst nikod. Tagadnei palīk šuos treis: Ticeiba, cereiba, mīlesteiba. Tagadnei palīk šuos treis: Ticeiba, cereiba, mīlesteiba. Bet nu jom leluokuo ir mīlesteiba. Bet nu jom leluokuo ir mīlesteiba. Laura Bicāne Mūsu dzīves izmainās lv 1467 Mūsu dzīves izmainās, Kad ar Tevi satiekas, Mūsu ilgas piepildās. Gribu es ar Tevi, gribu būt pie Tevis mūžībā, Gribu es ar Tevi, gribu būt pie Tevi šodienā. Manu sirdi aizskāri, Manu dzīvi mainīji, Manus grēkus piedevi. Atis Rijnieks(Oča) Nāc pie Jēzus lv 1468 Es tik ļoti tevi mīlu, to tev saka Dievs, Viņš uz tavu sirdi runā, nāc un ieklausies. Katru soli ej ar Jēzu, savu roku sniedz, Būsi brīvs no grēka važām, tikai uzticies. Nāc pie Jēzus, godā Ķēniņu, Savu Draugu, savu Glābēju, Nekavējies uzticēties, Viņam paļauties, Lai dzīves ceļš tev jauns var iesākties. Ilze Sproģe Ozianna lv 1469 Es slavēšu līdz ar eņģeļiem, līdz ar eņģeļiem, Es dziedāšu cik varens Tu un svēts. Alleluja, Ozianna Tev skan, Alleluja, Ozianna, Āmen. Tu esi cienīgs lai Alleluja Ozianna Tev skan, Alleluja, Ozianna, Āmen. Es pateikšos par upuri, par upuri, Par krusta nāvi manu grēku dēļ. Tu esi cienīgs lai... Tu esi cienīgs lai... Tu esi cienīgs lai... Tu esi cienīgs lai... Tu esi cienīgs lai... Atis Rijnieks(Oča) Paļauties lv 1470 Paļauties, paļauties, paļauties, Pāri vārdiem, domām pacelties, No sirds, no sirds vēlēties, Uzticēties, uzticēties, uzticēties. Gribu paļauties, pie Tevis patverties, Tev vien uzticēties. Saprasties, saprasties, saprasties, Ar Tavu maigo sirdi sakļauties, Atgriezties, atgriezties, atgriezties, Svētā Jēra asinīs mazgāties. Anna Sēruma Pateicība lv 1471 Es pateicos par taisnību, ko radi Es pateicos par ceļu, kurā vadi, Es pateicos par Tavām mīlestības pilnām rūpēm, Tavām rūpēm. Es pateicos un priecājos par Tevi, Es pateicos par visu, ko man devi, Es pateicos, ka varu pateikties Tev, mans mīļais, Mīļais Dievs. Manas acis raugās, Kungs Manas ausis klausās, Mana sirds, tā pieder Tev, Lai šī dziesma ir kā pateicība. Ginta Latiša Pateicība lv 1472 Es pateicos par taisnību, ko radi Es pateicos par ceļu, kurā vadi, Es pateicos par Tavām mīlestības pilnām rūpēm, Tavām rūpēm. Es pateicos un priecājos par Tevi, Es pateicos par visu, ko man devi, Es pateicos, ka varu pateikties Tev, mans mīļais, Mīļais Dievs. Manas acis raugās, Kungs Manas ausis klausās, Mana sirds, tā pieder Tev, Lai šī dziesma ir kā pateicība. Ginta Latiša Pret straumi peldētājs lv 1473 Pret straumi peldētājs Pret straumi peldētājs Nav svarīgi, kas bijām, bet svarīgi, kas es Nav svarīgi, kas bijām, bet svarīgi, kas es Nu nenēsā tu līdzi to grēku smagumu Nu nenēsā tu līdzi to grēku smagumu Būt uzticīgiem mazās lietās un pievarēt lielās straumes Būt uzticīgiem mazās lietās un pievarēt lielās straumes Mazāk gribēt nav vērts Mazāk gribēt nav vērts Laura Bicāne Preicājies lv 1474 Priecājies ar to, kas priecājas Raudi ar to, kas rau Lai gaiši deg, lai gaiši uguns deg, Lai gaiši sirdīs deg, lai deg mīlestība. Lai gaiši deg, lai gaiši uguns deg, Lai gaiši sirdīs deg, lai deg žēlsirdība. Lai gaiši deg, lai gaiši uguns deg, Lai gaiši sirdīs deg, lai deg pateicība. Daidze Andersone Rīta dziesma lv 1475 Pratu tik šķīstu, sirdi tik tīru, Dari man, Jēzu, ikvienu rītu. Domas tik skaidras, dvēseli brīvu, Vadi Tu, Jēzu, visu šo dienu. Jo tieši Tu esi brīnišķīgs, Un tieši Tu esi labs. Jo tieši Tu esi brīnišķīgs, Un tieši Tu esi labs. Liene un Ziedonis Viļumsoni Satikt Tevi lv 1476 Šeit, šeit, šeit, klusi čuksti vasaras gaisā, Tu, Tu, Tu esi te. Nāc, nāc, nāc, klusi čuksti vakara krēslā, Tu, Tu, Tu esi te. Piekūst sirds un apklust manas lūpas Svētais tuvums liesmās mani tin, Maigums Tavs kā migla manī raso, Satikt Tevi, iepazīt un just. Piekūst sirds un apklust manas lūpas Svētais tuvums liesmās mani tin, Maigums Tavs kā migla manī raso, Satikt Tevi, Jēzu, gaidu es. Tava gaisma manā sirdī smaržo, Tavā sejā vien vēlos raudzīties, Satikt Tevi, Satikt Tevi, Jēzu, gaidu es. Maija Turka Savās rokās mani nes lv 1477 Tavā priekšā nāku es, Jēzu, Tevi godināt, Jo caur Tevi ceļš mans ved, Tas pie Tēva tuvāk ved, Tas pie Tēva tuvāk ved. Kurš gan mani vairāk mīl, Ja ne Tēvs, kas izglābis, Savu Dēlu dāvājis, To par mani atdevis, To par mani atdevis. Mīļais Dievs, cik varens Tu, Ceļos priekšā nokrītu, Bet Tu mani augšā cel, Savās rokās mani nes, Savās rokās mani nes. Ko vēl vairāk lūgtu es, Ko man Dievs nav dāvājis, Manu sirdi pazinis Pirms mātes klēpī ielicis, Pirms mātes klēpī ielicis. Cauri ielejām, kalnu virsotnēm, Cauri ciešanām un prieka uzplūdiem, Cauri neveiksmēm un laimes salūtiem, Kungs, Tu mani tālāk nes, Savās rokās mani nes, Tēvs, Tu mani vienmēr nes. Ilze Šveiduka SIrds Tava pilna lv 1478 Tavi ceļi tik citādi Kā mani, tie ir svēti. Tavi plāni tik citādi Kā mani, tie ir augstāki. Tavas ilgas tik citādas Kā manas, tās ir šķīstas, Tavas domas tik citādas Kā manas, tās ir labas. Sirds Tava pilna mīlestības Sirds Tava pilna žēlastības, Sirds Tava pilna svētuma, F G (beigās: Dari mani līdzīgu Tev. Marta Līmane Sirds Tevi pazīst lv 1479 Gavilē, gavilē! Gavilē, gavilē! Sirds Tevi pazīst, no prieka gavilē, Gavilē, gavilē, Sirds Tevi pazīst, no prieka gavilē, (Sirds gavilē!) Tuvāk iepazīstot, vairāk iemīlu, Savu dzīvi uzticu Tev. Tuvāk iepazīstot, vairāk iemīlu, Savu dzīvi uzticu Tev. Tevī raugoties, mazāk kļūdīšos, Vairāk patikšu Tev. Tevī raugoties, mazāk kļūdīšos, Vairāk patikšu Tev. Gribu darīt, ne tukši runāt, No sirds Tev kalpot, mans Kungs. Gribu darīt, ne tukši runāt, No sirds Tev kalpot, mans Kungs. Atis Rijnieks(Oča) Tēvs, slāpstu Slāpstu, kaut visi būtu vienoti lv 1480 Tēvs, slāpstu, kaut visi būtu vienoti, Tēvs, es slāpstu, kaut visi būtu vienoti, Tēvs, slāpstu, kaut visi būtu vienoti, Tēvs... Kā Tu mani sūtīji pasaulē, Tā arī es viņus sūtīji pasaulē, Tavu Vārdu es viņiem atklāju, Viņos lai pilnīgs Tavs prieks. Svētī viņus patiesībā, Tavi Vārdi ir patiesība, Lai viņi būtu vienoti Kā mēs, kas esam viens. Laura Bicāne Alleluja Agnus Dei lv 1481 Alleluja, Alleluja, Mūsu Kungs, Dievs valda šeit Alleluja, Svēts ir, svēts ir, Mūsu Kungs, Dievs, Visvarenais Slavēts Dieva Jērs, Slavēts Dieva Jērs, Alleluja (Svēts ir) Amen. M.W.Smith Spilgti lv 1482 Spilgti, spilgti kā saules stars Ceļu Tu spēj parādīt, Silti, silti kā pieskāriens, Sirdi Tu spēj sasildīt. Mūžam vēlos būt ar Tevi es kopā, Jo Tevī es esmu brīvs. Mūžam vēlos būt ar Tevi es kopā, Jo Tevī es esmu dzīvs. Andris Lanka Tevi mīlu es lv 1483 Jēzu, Jēzu, Jēzu, Jēzu, Jēzu, Tavs Vārds tik brīnišķīgs un man tik dārgs. Jēzu, Jēzu, Jēzu, Jēzu, Jēzu, Par mani nomiri, lai es taptu glābts. Tevi saucu, Kungs, man savu roku sniedz, Ar mīlestību mani piepildi, Tu mana klints un mana stiprā pils, Mans patvērums Tu, Dievs. Kad sirdī skumji, pie Tevis griežos es Tu dāvā prieku, kas mani spārnos nes, Uz Tevi vienmēr varu paļauties, Tevi mīlu es! Kitija Ruža Tu ceļš lv 1484 Pa ra pa pa pa pa ra ra.. (Pa ra pa pa pa pa ra ra..) Pa ra pa pa pa pa ra ra..(Pa ra pa pa pa pa ra ra..) Pa ra pa pa pa pa ra ra..(Pa ra pa pa pa pa ra ra..) Pa ra pa pa pa pa ra ra..(Pa ra pa pa pa pa ra ra..) Tu ceļš, pa kuru eju es, (Tu ceļš, pa kuru eju es) Tu mana patiesības vēsts, (Tu mana patiesības vēsts) Un kas gan būtu es Bez Tavas klātbūtnes. Jo Tu mīli mani (mīli mani), veido mani (veido mani), Māci mani kā mazam bērnam būt. Jo Tu mīli mani (mīli mani), veido mani (veido mani), Māci mani uz Tevi paļauties. Sigita Švīgere Tu esi šeit lv 1485 Tu esi šeit, esi šeit, esi šeit, mans Dievs, Mīli mūs un pasargā, dod mums spēku ikdienā. Esi šeit, esi šeit, esi šeit, mans Dievs, No grēkiem Tu mūs atbrīvo, Savus bērnus samīļo. Pateicos, pateicos, pateicos Tev, Kungs, Par žēlastību, mīlestību Tevis dāvāto. Pateicos, pateicos, pateicos Tev, Dievs, Ka slavēt varu, priecāties, Tavā mīlestībā veldzēties. Visu spēcīgs Dievs, visu mīlošs Tēvs, mans Kungs, Tu man esi vajadzīgs, vadi mani, Kungs un cel. Laima Liepiņa Tu svēts lv 1486 Tu esi mājās, Debesu Tronī, Es saucu Tevi, es sadzirdu Tevi. Tu svēts, Tu svēts, Tu svēts, Tu svēts, Tu svēts, Nav tumsības nekādas Tevī, Tēvs. Tu svēts, Tu svēts, Tu svēts, Tu svēts, Tu svēts, Tik ļoti atšķiries no pasaules, Tēvs. Tu esi bagāts, mīlošs un devīgs, Tu esi Labais Gans savām avīm. Es saucu Tevi, es sadzirdu Tevi, Tu esi Labais Gans savām avīm. Estere Lavendele Tu, Kungs, zini lv 1487 Tu, Kungs, zini, kas ir sāpes, Bailes, kurās sirds kad trīs, Tomēr svarīgāk Tev bija, Ka Dieva prāts tiek piepildīts. Tu, Kungs, zini kā ir vienam, Iet pret straumi, Vārdam līdz, Ceļu iet, kaut nāves tumsa, Ja mīlestība sirdī spīd. Tu man esi vajadzīgs, Tu, Tavs Vārds mans sirdī dzīvs. Jēzu, Tev lai vienam slava, gods, No Tevis smeļos spēku Iet mīlestības ceļu šo. Mairita Bauermeistere Ved mani, Dievs lv 1488 Dievam gudris padomiņš, Ved mani, Dievs, ved mani, Dievs. Ņem pie rokas,vadi, Ņem pie rokas, vadi, Lai es Tavs bērns, Lai es Tavs bērns. Ka mums deva vasariņ, Ved mani, Dievs, ved mani, Dievs. Zied puķītes ziedēdam's, Ved mani, Dievs, ved mani, Dievs. Dzied putniņi, dziedādam', Ved mani, Dievs, ved mani, Dievs. Pūš ganiņis stabulīt's, Ved mani, Dievs, ved mani, Dievs. Daidze Andersone Viņš ir mūsu Tētis lv 1489 Kas ir ir stiprāks par lauvu, Kas ir veiklāks par Maugli, Kas ir lielāks par sauli un par pasauli? Viņš ir mūsu Tētis, Tētis, Tētis, Viņš ir mūsu Tētis, Tētis vislabākais. Dievs ir radījis visu, Viņš ir Tētis mums, To, kā mīl Viņš visus, Zin' pat opusums. Viņš visus pazīst un redz. Mums gaismu ceļā Viņš dedz. Pat tad, kad spēki mums beidzas, Viņš vienmēr palīgā steidzas. Laura Grieta Grīngerga, Marija Estere Ansone, Laura Gustovska Visaugstākais, Visvarenais lv 1490 Visaugstākais, Visvarenais, mans Dievs, Visu kungu Kungs, Tu varens, liels, Visu dzīvo Dievs un Radītājs, Žēlastības Dievs un Pestītājs. Uzticams un dzīvs, Mūžīgs, nemainīgs, Taisns Tu un esi svēts. Mana stiprā klints, Godības Tu pilns, Gaismas Tēvs, Tu man esi viss. Oo, Gaismas Tēvs. Gaismas Tēvs, Tu man esi viss, Gaismas Tēvs, Tu man esi viss, Gaismas Tēvs, Tu man esi viss, Andris Lanka Aleluja Visa tauta dzied lv 1491 Aleluja, Aleluja, Aleluja. Visa tauta dzied, slavas dziesmu Tev. Visa tauta dzied, slavas dziesmu Tev. Kitija Ruža Atver acis lv 1492 Atver acis, ļauj sev saskatīt, To gaismu, kas no Troņa spīd. Laiks ietērpt vārdos to, kas tavā sirdī mīt Un visu ļauno neatzīt. Lai tavā sirdī Dieva domas skan, Par Viņa darbiem sirds slavu dzied. Sāc dienu šo ar pateicības vārdi Par visu, ko tev Dievs ir dāvājis. Kas dārgākais par visu pasaulē? Vai dimanti un pērles rotu bodītē? Kas pateikt spēj, ka nāvi uzvarē, Kā vien Tu, kā vien Tu. Atmet visu, visu to, kas lieks, Lai Tā Kunga spēkā tevī ienāk prieks. Nebaidies tu, Dieva bērns, Vien esi Viņam paklausīgs. Kitija Ruža Aust jauns rīts lv 1493 Aust jauns rīts, aust jauns rīts, Pamale sārtojas, Tumsa atkāpjas un nīkst. Aust jauns rīts, aust jauns rīts, Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, Tas Kungs ir tuvu tiem, kam noskumis prāts. Aust jauns rīts, aust jauns rīts, Dieva mīlestības piepildīts. Maija Turka Cik ļoti mīli mani Tu lv 1494 Cik ļoti mīli mani Tu, Kā gan man aptvert to, Vai pelnījis es esmu šo Mīlestību svaidīto. Ak, Dievs, Tev dziedāšu, Jaunu dziesmu Tev, mans Kungs, Un Tevi slavēšu mūžīgi. Revita Rodionova Dievs, vai Tu zināji lv 1495 Dievs, vai Tu zināji, Ka vislabāk man ar Tevi būt, Tavu sirdi blakus just, Tavu sirdi blakus just, Tavu sirdi blakus just. Svētais Gars, vai Tu zināji, Ka Tevī mana brīvība mīt, Tu dzīvības ūdens, Tu dzīvības ūdens, Tu dzīvības ūdens. Jēzu, vai Tu zināji, Ka mīlēt varu tikai Tevi dēļ, Mīlu Tevi, Glābēj, Mīlu Tevi, Glābēj, Mīlu Tevi, Glābēj. Elīna Šīmane Dzīvais Dievs lv 1496 Ik katrs solis uz priekšu, Ved taisni tur, kur esi Tu, Pēc Tevis, Kungs, es slāpstu, Ooo, Tu Dzīvais Dievs uz mūžu. Ik katrs mirklis, ko es pavadu, Ved skaidri domas tur, kur esi Tu, Pēc Tevis, Kungs, es slāpstu, Ooo, Tu Dzīvais Dievs uz mūžu. Tavas žēlastības pilns es staigāju, Tavas mīlestības pilns es spīdu, Vien Tavās rokās, Tēvs, es skrienu, Ooo, Tev sevi visu, Kungs, es atdodu. Jo Tu esi gaiss, ko elpoju, Tev vienam viss gods, mana dzīvība Tu, Nekad nespēšu es aizmirst to, Šo derību uz mūžu visskaistāko. Ik katrs skatiens uz augšu, Pret debesīm es rokas paceļu, Uz Tevi, Kungs, es saucu, Ooo, Tu Dzīvais Dievs uz mūžu. Ik katru dienu, ko es dzīvoju, Vien skaidri zinu - mans Glābējs Tu! Dzīvi Tev es atdodu, Ooo, Tu Dzīvais Dievs uz mūžu. Un sirds pilna pazemības, mans Tēvs, Tik vienu es lūdzos, Ļauj man palikt Tavā namā uz mūžu. Una Berga Es dzīvoju Tevī lv 1497 Visapkārt man Tavs godības pilnais spožums, Tas apgaismo mani un cerību dod. Visapkārt man Tavs dzīvību dodošais vieglums, Tas apņem mani un spārnos ceļ. Es dzīvoju Tevī, jo dzīvo Tu manī, Vien dzīvojot Tevī, varu būt brīvs. Es dzīvoju Tevī, jo dzīvo Tu manī, Vien dzīvojot Tevī, varu būt dzīvs. Tomass Tomševics Es Tevi mīlu, mans Dievs lv 1498 Kad bēdas māc, Tu prieku dod, Kad pazudis, Tu atrodi mani, Kad pakritis, Tu roku sniedz, Tu roku sniedz. Lai manā dzīvē ir Tavs gods, Un balsī manā lai Tava slava, Lai viss, ko daru, ir Tavs prāts, Jo Tevi mīlu es. Jo Tu, mans Dievs, Pie kura vienmēr patverties, Paldies, ka esi uzticams un nekad nemainies. Es Tevi mīlu, mans Dievs. Madara Treimane Es vēlos lv 1499 Es vēlos būt sev pāri Un dzirdēt kā skan Tava balss, Tā uzrunā mani un sargā No pasaules grēka bargā. Jo ticībā un paļāvī Tu māci dzīvot patiesībā, Aizmirstot, ka bijis grūti, Savu svētību sūti. Es vēlos dzīvot bez steigas, Mūžu, kam nav beigas, Pat tad, kad es skumstu un gaidu, Tu radi manī smaidu. Santa un Sandra Kanaškas Gaidu lv 1501 Gaidu, kad Tavas acis redzēšu, Gaidu, kad reiz Tu mani apskausi, Gaidu, kad šaurais ceļš reiz noiets būs, Gaidu, kad mūsu prieks reiz pilnīgs kļūs. Bet vēl ir jāiet ceļš, bieži vien tik grūts, Vēl ir jāiet ceļš miglas līkumos, Vēl ir jāiet ceļš, ticībā kas dots, Vēl ir jāiet ceļš. Tēvs, palīdzi man iet un nepagurt, Līdz mūžībai tur mājās varu būt. Ketrīna Ieviņa Ielaid iekšā bērniņu Klusa nakts lv 1502 Klusa nakts, pāri zemei gaisma slī Klusi, klusi kāds klauvē pie Tavas sirds, [Kāds klauvē pie Tavas sirds] Bērniņš dus, Tur silē, autiņos ietīts Un eņģeļi dzied: Nu zemei miers ir dots, Nu zemei miers ir dots. Ielaid iekšā Bērniņu, Ķēniņu un Glābēju Viņš tumsu gaismā pārvērtīs Tev cerība uzausīs. Lana Āboltiņa Jēzu, es mīlu Tevi lv 1503 Cik ļoti daudz man nozīmē, Ka Dievs nav tālu jāmeklē, Brīnums ir tepat. Zinu kā ir iemīlēt, Viņa balsi sadzirdēt, Gaismu jūtu līdzās man. Jēzu, es mīlu Tevi, Tavu spēku, godību, Kad ļaujos Tavam mieram viss ļaunums atkāpjas Tu radi manī spēku. Dieva miers ir ar mani, Jūtos mīlestības pilna, Tētis ir tepat. Santa un Sandra Kanaškas Ko vairāk vēlēties lv 1504 Ko vairāk vēlēties, Kā nemitīgi būt ar Dievu, Ko vairāk vēlēties, Kā pavadīt ar Viņu ik dienas, Ko vairāk vēlēties, Kā lūgt un dzirdēt, ko Viņš saka, Ko vairāk vēlēties, Kā Dievu vien. Dieva tuvumā bēdas rūpes zūd, Dieva tuvumā paiet lai mans mūžs. Dieva tuvumā bēdas rūpes zūd, Dieva tuvumā paiet lai mans mūžs. Andris Lanka Kur meklēt palīdzību lv 1505 Kur meklēt palīdzību, Kam uzticēties man? Kur meklēt palīdzību , Kā Tavā tuvumā? Ir manas dienas saskaitītas Un nav nevienas tur tukšas, veltīgas. Ir lielas vētras, tās mani nebiedē, Jo Tavas rētas, (Kungs), mani izglābj, pasaudzē. Egils Pētersons Lūdzam, nāc lv 1506 Kad Tu nāc no tumsas atbrīvot, Kad Tu nāc man dzīvi atjaunot, Lūdzu, Tēvs, ar Garu piepildi Sirdi šo tik dārgi atpirkto. Lūdzam, nāc, Svētais Gars! Lūdzam, nāc, Svētais Gars! Kungs, tikai Tev savu dzīvi uzticu, Jo Tevī vien es spēku atrodu, Lai iegūtu es dzīvi mūžīgo, Lūdzu, nāc, un vadi mani Tu. Kad Tu esi līdzās man, sirds gavilē, Kad Tu esi līdzās man, sirds dzied. Cik Tu liels un varens, liels un varens Mans Kungs un Dievs! Cik Tu liels un varens, liels un varens Mans Kungs un Dievs! Kitija Ruža Mans Dievs lv 1507 Mans Dievs, mans Dievs, Gribu sadzirdēt Tavu kluso balsi. Tavi sirdspuksti lai atbalsojas Manas sirds balsī. Kungs, Kungs, mani piepildi. Kungs, Kungs, mani piepildi. Ilze Fomina Mīlestības noliktava lv 1508 Stiepju savas rokas nekā neslēpjot, Tēvs sniedz pretī savas nekā neprasot. Tavas stiprās rokas mani cieši skauj, Plūst mīlestība Tava, brīvam būt man ļauj. (Brīvam būt man ļauj.) Katru manu domu glabā Savā kabatā, Ar Tevi jūtos kā mīlestības noliktavā, Redzot Tavu sirdi, manās arī manējā, Divatā ar Tevi mīlestības noliktavā. Krista Emanuela Cēberga Neesmu pelnījis to Žēlastība brīnišķīga lv 1509 Žēlastība brīnišķī Neesmu pelnījis to, Neesmu pelnījis to, Mīlestība nemainīga, Tā mani atbrīvo, Tā mani atbrīvo. Viss grēks ir paņemts prom, Es esmu mazgāts, tīrs, Vien Tavās asinīs, vien Tavās asinīs, Tavs svētums mani skauj, Esmu darīts brīvs, No nāves atpestīts, no nāves atpestīts. Jānis Uplejs No nāves dzīvībā lv 1510 No nāves atpirki, no grēka izvilki, Tumsas varu salauzi. Manis dēļ Tu nomiri, manu vainu piedevi, Dzīvībā Tu ievedi. Tādēļ dziedu es Un no sirds saucu es: Varens un liels esi Tu, Dievs Tu mans miers, Tu mans prieks, Varens un liels esi Tu, Dievs, Dzīvība esi Tu, Dievs. Dace Tūce Osvalda lūgšana lv 1511 Tu esi ar mani šajā jaukā dienā Katru brīdi, ikkatrā veidā, Ar mani un manī, Tu esi Kungs. Lai ir manī Tava mīlestība, Lai mīt manī Tava patiesī Lai ir manī debesu tuvums. Visu, ko daru, lieku Tavās rokās un Visu sevi uzticu Tev. Katru, kas dārgs man, lieku Tavās rokās, Savu ceļu rādi man. Marika Ivsiņa Pilna mīlestības Tēva sirds lv 1512 Jo pilna mīlestības mana Tēva sirds Viss, kas labs, kas manī, ir no Tevis likts. Manu vārdu priekā skaļi izrunā Esmu Tavā priekšā vienmēr aicināts. Es zinu to, ka mani mīli Tu, Katru dienu Tu dod kā dāvanu Mīlestības pilnu to smaidot iesaiņo Pasniedz man ar visu labāko. Vienmēr aicināts, vienmēr aicināts, Vienmēr aicināts. Jo pilna mīlestības mana Tēva sirds Viss, kas labs, kas manī, ir no Tevis likts Manu vārdu priekā skaļi izrunā Esmu Tavā priekšā vienmēr aicināts. Krista Emanuela Cēberga Priecājies, draudze lv 1513 Priecājies, draudze, priecājies, Jo Tas Kungs savu varenību parādījis mums. Priecājies, draudze, priecājies, Dziedi skaļā balsī, lai tevi dzirdēt var. Pacel rokas augstu, Pacel savu sirdi, Saņem Tēva dotās svētības. Pārbaudi, draudze, pārbaudi, Savu sirdi Kristū Jēzu pārbaudi, Pārbaudi, draudze, pārbaudi, Savu dzīvi mūsu Kungam atdodi. Saņēmi, draudze, saņēmi, Žēlastību nepelnīti dāvāto, Saņēmi, draudze, saņēmi, Tagad Svētā Gara spēks pār mums jau līst. Ilze Gailīte Rokas slavā paceļu lv 1514 Mana sirds ir droša, ak, Kungs, Mana sirds ir droša, Uz priekšu iešu nebaidoties, Jo žēlastība ir liela. Pielūdzu un pateicos Par Tavu žēlastību, Rokas slavā paceļu Tev vienam, mans Kungs. Tomass Tomševics Slava Jēzum lv 1515 Slava Jēzum no debesīm skan Un no mūsu lūpām, no mūsu lūpām. Tu tukšus traukus piepildi, Ja tie lūdz, ja tie lūdz. Tu lietum līt pār zemi liec, Ja tie lūdz, ja tie lūdz. Alleluja no debesīm skan Un no mūsu lūpām, no mūsu lūpām. Elīna Šīmane Svētais, svētais lv 1516 Svētais, svētais, Trīsvienīgais, Svētais, svētais, Trīsvienīgais Dievs. Glābējs mūsu, Glābējs mūsu Kristus, Glābējs mūsu, Svētais Dieva Jērs. Mēs Tevi slavējam, Tēvs, Debesu Tēvs, Mēs Tevi slavējam Jērs, Dieva Dēls, Mēs Tevi slavējam Svētais Gars. Daiga Kaša Svētu dari Tu lv 1517 Nopūt no altāra pelavas. Pieņem upuri, iededz uguni. Svētu dari Tu, dāvā cerību, Sirdi degošu. Egita Ozolinkevica Taisnības Kungs lv 1518 Taisnības Kungs, Žēlastības Ķēniņ, Mēs pasludinām - Esi Tu šeit! Savus bērnus pasargāt, Savus bērnus mierināt, Savus bērnus pasargāt, Savus bērnus mierināt, Daiga Kaša Tēva sirds lv 1519 Zaļa zāle, dzeltenas puķes, Rasas lāses saulē mirdz, Basām kājām cauri pļavai Skrien mazs bērns pie Tēva sirds. Tēvs skauj bērnu, ceļ to gaisā, Pretī saulei debesīs. Smiekliem skanot, vējam šalcot, Tu, kas lido mākoņos. Zaļa zāle, dzeltenas puķes, Rasas lāses saulē mirdz, Zaļa zāle, dzeltenas puķes, Un pa vidu Tēva sirds (Tava sirds). Liene Viļumsone Tevis slāpstu lv 1520 Mana sirds Tevis slāpst. Jē------------------zu! Tava sirds kā spirdzinošs avots, kur dzert. Jē------------------zu! Tevis slāpstu. Dzīvais ūdens lai pāri plūst, lai atveldzē. Jē------------------zu! Tevi mīlu, Maija Turka Tu esi mans Kungs lv 1521 Tu esi mans Kungs, Tavs Vārds mani stiprina, Tu uzklausi manus saucienus, Tu dodi man prieku un mierinājumu, Es gribu Tev paklausīt. Tu esi mans Kungs, Tavs Vārds mani stiprina, Tu uzklausi manus saucienus, Tu dodi man prieku un mierinājumu, Es gribu Tev paklausīt. Egils Pētersons Tu mīli tā lv 1522 Mani izglābi, Savu dzīvi Tu atdevi Tagad piederu Tev, tagad piederu Tev. Mani mazgāji, prieku dāvāji, Tagad dzīvoju Tev, tagad dzīvoju Tev. Tu mīli tā kā neviens, Tu esi tāds kā neviens. Mani pasargā un ietin žēlastībā, Un ietin žēlastībā. Mani atveldzē un brīvību man dāvā, Brīvību. Elīna Buce Tu, Kungs, valdi lv 1523 Tev jūra krāc un vēji šalc, Tu varens Dievs. Tev saule spīd un lietus līst, Mans lielais Dievs. Tu, Kungs, vien valdi Pār visu pasauli, Tu varens Dievs. Pastāvēs vienmēr Tavs Vārds, Tu vienmēr būsi tas pats, Mans lielais Dievs. Linda Auziņa Uzticēties Tev lv 1524 Jēzu, Tev es piederu, Lūdzu, vadi mani Tu. Kaut dažreiz bailes mā Es zinu, mīli Tu, Un mani neatstāj nekad. Tu esi stiprums man, kad krītu, Dzīves drošais pamats Tu. Dod man spēku katru dienu Uzticēties Tev. Diāna Gedminaite Valdnieks varenais lv 1525 Manas sirds tronis Tev godu dod, Rokas slavā paceļas, Gars manī straujāk sakustas, Dvēsele mana pēc Tevis slāpst, Lai debess logi atveras, sirds pilna prieka pielejas. Māci mani darīt pēc Tava prāta, Jo Tu esi Dievs, Ķēniņš godājams, Tavs Gars lai vada mani pa taisnu ceļu, Jo Tu esi Dievs, Valdnieks varenais, Jā Tu esi Dievs, Valdnieks varenais. Liec žēlastību piedzīvot no rīt Lai Tavā gaismā soli varu spert. Tavs Svētais Vārds lai dziļi iekrīt sirdī, Uz Tevi vienmēr varu paļauties. Ilze Šveiduka-Bērziņa Vēl tālu lv 1526 Vēl tālu no Tavas patiesības, Vēl tālu no Tavas taisnības, Bet Tu mūsu vidū ienāci. Vēl tālu no Tavas mīlestības, Vēl tālu no Tavas pazemības, Bet Tu tik ļoti mīli. Tava mīlestība atdzīvina, Tava mīlestība dziedina, Tava mīlestība uz ceļiem liek. Mēs vēlamies kopā būt, Tevi sludināt un slavēt, Dod, ka varam būt viens, kāds esi Tu. Liene Viļumsone Viena sirds lv 1527 Tavas domas tik dārgas, Lūdzu, atklāj man tās, Tavas rokas tik drošas, Lūdzu, tajās mani nes. Tavas acis kā rasa, Kur spoguļoties, Tava sirds kā upe, Kur veldzēties. Ak, lūdzu, pieglaud mani pie Savas sirds, Lai Tā kļūst par manējo, Ak, lūdzu, piekausē mani pie Savas svētās sirds, Lai mēs esam viens, viena sirds, Lai mēs esam viens, viena sirds, Viena liela sirds. Liene Dravniece Snieg sniegs Jēzus dzimšanas diena lv 1528 Snieg sniegs, manā acīs prieks, Manā sirdī prieks, apkārt klusums. Tēvs savu Dēlu deva, lai mēs nepazustu, Jēzu No pilnības žēlastība, atjaunota patiesība, Jēzus. Snieg sniegs, manā acīs prieks, Manā sirdī prieks, apkārt klusums, Snieg sniegs, manā acīs prieks, Jēzum šodien dzimšanas diena. Par dzimšanu Tavu dzied slavu Jēzu. Krista Emanuela Cēberga Ķēniņš Betlēmē dzimis Šajā svētajā naktī lv 1529 Šajā svētajā naktī Ķēniņš mums dzimis, Tur silītē gulošs mieru Viņš nesis. Un ganiņi ielīksmo par dāvanu brīnišķo, Un gudrie steidz Viņu sveikt, no sirds To Kungu teikt. Jo mums Pestītājs dzimis, Tumsas valstību gāzis, Em D sus/ Ļaudīm cerību devis un glābšanu man. Nu visa zeme vienos priekos, Un debess pulki skaļos smieklos, Ķēniņš Betlēmē dzimis un šodien dzīvs arvien, Šodien dzīvs arvien. Šajā svētajā naktī acis debesīs veras, Baltas cerības gaisma liesmiņās dejas, Un sirds mana ielīksmo par dāvanu brīnišķo, Tēva mīlestību lielāko, Kristu Kungu vienīgo. Alleluja, Alleluja, Ķēniņš Betlēmē dzimis un šodien dzīvs arvien. Šodien dzīvs arvien. Ilze Šveiduka-Bērziņa Es dziedāšu Tev lv 1530 Tava mīlestība kā upe plūst, Tava žēlastība mani atjauno. Es dziedāšu Tev, Sekošu Tev Mīlēšu Tevi, Kungs. Tava žēlastība, Tava mīlestība, Nekad nebeigsies, nekad nebeigsies. Kungs, Tava mīlestība nekad nebeigsies. Elīna Buce Kungs, nāc mūsu vidū lv 1531 Kungs, nāc mūsu vidū. Un lieto, un veido, un pacel mūs, o, Kungs. Mēs lūdzam Tevi, nāc mūsu vidū. Gvido Gūtmanis/Lība Ēce Apbrīnojams lv 1532 Nezināmi Tavi dziļumi Neaptverams ir Tavs darbs, Tu spēj radīt visu no nekā, Manu tumsu pārvērst dienā. Apbrīnojams ir mūsu Dievs Gan tiem, kas tic, Gan tiem, kas nepatver, Cik ļoti liela, dziļa, plaš Ir mīlestība, ir Viņa sirds. Acis mirdz manā nespēkā Kaut sirdī sāp, stāvu ticībā. Tu devi man un vēl joprojām do Sevi pilnībā bez robežām. Liene Saulkalne Es dziedāšu Tam Kungam lv 1534 Kungs, mans Dievs, cik Tu esi liels Godībā Tu tērpies Ģērbies gaismā kā tērpā Izplet debesis pār mums Brauc uz mākoņiem kā rati Skrien ar vēja spārni Iepriecini mūsu sirdis Un dvēseli Es dziedāšu Tam Kun Visu savu mūžu, savu mūžu Es slavēšu Dzīvo Dievu Kamēr vēl še mītu Tu ved mūs un dziedini Ar savu dzīvības avotu Divas Takas, Rasa Ozoliņa, Dita Galvāne Es piesaucu Tavu Vārdu lv 1535 Nāves bangas man virsū vēlās Iznīcības straumes biedēj Es piesaucu Tavu Vārdu Un Tu - sadzirdēji Zeme līgojās un drebēj Kalnu pamati trīcēj Es piesaucu Tavu Vārdu Un Tu – sadzirdēji Es piesaucu Tavu Vārdu Un Tu - sadzirdēji Tas Kungs mans akmenskalns, Mana pils un mans Glābējs Man drošais patvērums un spēks Uz ko paļaujos 2x Tu izstiepi savu roku No tumsas izvedi Es paļaujos uz Tavu Vārdu Divas Takas, Dita Galvāne Slavas dziesma Tev lv 1536 Viņš nožāvēs visas asaras Nāves vairs nebūs Nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju Kas ir, būs pagājis. Alfa un Omega, Sākums un Gals Dzīvības avots - Viņā, Kas uzvar, tas to iemantos, Viņš ir – mūsu Dievs. Aleluja! Pestīšana, gods un vara pieder mūsu Dievam! Aleluja! Ir sācis valdīt Kungs, mūsu Dievs! Priecāsimies! Rasa Ozoliņa, Divas Takas Mieru visaugstāko lv 1537 Mieru visaugstāko, mīlestību spēcīgāko, Tu devi man, Tu devi man. Jo Tu mīli kā neviens uz zemes, Mīlestībā bezgalīgā, Tu visu mazo dari lielu, Ikdienu Tu pārvērt brīnumā. Sigita Ķevica I give myself away gb 1538 I give myself away I give myself away So You can use m I give myself away I give myself away So You can use m I give myself away I give myself away So You can use m I give myself away I give myself away So You can use m Here I Here I stan Lord, my life is in Your hands Lord, I'm longing to s Your desires revealed in m I give myself away I give myself away So You can use m I give myself away I give myself away So You can use m Take my heart Take my li As a living sacrifi All my dreams all my plans Lord I place them in Your hands I give myself away I give myself away So You can use m I give myself away I give myself away So You can use m I give myself away I give myself away So You can use m I give myself away I give myself away So You can use m My life is not my own To you I belon I give myself, I give myself to You My life is not my own To you I belon I give myself, I give myself to You My life is not my own To you I belon I give myself, I give myself to You I give myself away I give myself away So You can use m I give myself away I give myself away So You can use m I give myself away I give myself away So You can use m I give myself away I give myself away So You can use m Oh how I need You gb 1539 Lord I find You in the seekin Lord I find You in the doubt And to know You is to love You And to know so little els I need You Oh how I need You Oh how I need You Oh how I need You Lord I find You in the seekin Lord I find You in the doubt And to know You is to love you And to know so little els I need You Oh how I need You Oh how I need You Oh how I need You Lord I find You in the mornin Lord I seek You everyday Let my life be for Your glory Woven in Your threads of gr I need You Oh how I need You Oh how I need You Oh how I need You Light, glorious light I will go where You shin Break the dawn, crack the skies Make the way bright before m In Your light I will fin All I need, all I need is You Light, glorious light I will go where You shin Break the dawn, crack the skies Make the way bright before m In Your light I will fin All I need, all I need is You Oh how I need You Oh how I need You Oh how I need You Oh how I need You Oh how I need You Oh how I need You Oh how I need You Oh how I need You All sons and daughters God is able gb 1540 God is abl He will never fail He is almighty Go Greater than all we seek Greater than all we ask He has done great things Lifted up He defeated the grav Raised to li Our God is abl In His n We overcom For the Lor Our God is abl God is with us God is on our si He will make a way Far above all we know Far above all we hop He has done great things Lifted up He defeated the grav Raised to li Our God is abl In His n We overcom For the Lor Our God is abl God is with us He will go befor He will never leave us He will never leave us God is for us He has open arms He will never fail us He will never fail us God is with us He will go befor He will never leave us He will never leave us God is for us He has open arms He will never fail us He will never fail us Lifted up He defeated the grav Raised to li Our God is abl In His n We overcom For the Lor Our God is abl Lifted up He defeated the grav Raised to li Our God is abl In His n We overcom For the Lor Our God is abl Hillsong Give us clean hands gb 1541 We bow our hearts We bend our knees Oh Spirit come make us humbl We turn our eyes from evil things Oh Lord we cast down our idols So give us clean hands Give us pure hearts Let us not lift our souls to another Give us clean hands Give us pure hearts Let us not lift our souls to another And God let us be a generation that seeks That seeks your face, Oh God of Jaco And God let us be a generation that seeks That seeks your face, Oh God of Jaco We bow our hearts We bend our knees Oh Spirit come make us humbl We turn our eyes from evil things Oh Lord we cast out our idols So give us clean hands Give us pure hearts Let us not lift our souls to another Give us clean hands Give us pure hearts Let us not lift our souls to another Oh, God let us be a generation that seeks That seeks your face, Oh God of Jaco And God let us be a generation that seeks That seeks your face, Oh God of Jaco So give us clean hands Give us pure hearts Let us not lift our souls to another Give us clean hands Give us pure hearts Let us not lift our souls to another Oh, God let us be a generation that seeks That seeks your face, Oh God of Jaco And God let us be a generation that seeks That seeks your face, Oh God of Jaco Hope of all hearts gb 1542 The world may You will remain In the midst of the trial You will always be, I'll sin Our God never fails Our God never fails With hope and light You reign over all Though my heart may fail You will always be the s Our God never fails Our God never fails Praise in the mornin Praise in the evenin Praise when I'm laughin Praise when I'm grievin There will be dancin There will be singin Upon injustice we will tell of our Go The hope of all hearts The hope of all hearts Is you Your love never fails Your love never fails With hope and light You reign over all Though my heart may fail You will always be all the s Our God never fails Our God never fails Praise in the mornin Praise in the evenin Praise when I'm laughin Praise when I'm grievin There will be dancin There will be singin Upon injustice we will tell of our go The hope of all hearts The hope of all hearts Is you Your love never fails Your love never fails The hope of all hearts The hope of all hearts Is you Your love never fails Your love never fails In darkness, In trial, my soul shall sin Of his mercy, and kindness Our offering of prais Our God never fails Our God never fails In darkness, In trial, my soul shall sin Of his mercy, and kindness Our offering of prais Our God never fails Our God never fails The hope of all hearts The hope of all hearts Is you Your love never fails Your love never fails The hope of all hearts The hope of all hearts Is you Your love never fails Your love never fails Planetshakers Today is the day gb 1543 I'm casting my cares asi I'm leaving my past behin I'm setting my heart and mind on You J I'm reaching my hand to Yours Believing there's so much mor Knowing that all You have in store for me is goo Is goo Today is the day You have m I will rejoice and be glad in it Today is the day You have m I will rejoice and be glad in it And I won't worry about tomorrow I'm trusting in what You say Today is the day I putting my fears asi I'm leaving my doubts behin I'm giving my hopes and dreams to You J I'm reaching my hands to Yours Believing there's so much mor Knowing that all You have in store for me is goo Is goo Today is the day You have m I will rejoice and be glad in it Today is the day You have m I will rejoice and be glad in it And I won't worry about tomorrow I'm trusting in what You say Today is the day I will stand upon Your truth I will stand upon Your truth And all my days I'll live for You All my days I'll live for You And I will stand upon Your truth I will stand upon Your truth And all my days I'll live for You All my days I'll live for You Today is the day You have m I will rejoice and be glad in it Today is the day You have m I will rejoice and be glad in it And I won't worry about tomorrow I'm giving You my fears and sorrows Where You lead me I will follow I'm trusting in what You say Today is the day Lincoln Brewster Oxygen gb 1544 Wake up, eyes open wide to Mercy waiting that’s brand new Your love's taking me over again Your hands, lifting me up so I find wherever I go Your love's taking me over again You are life, every breath You're the heart beating in my chest I breathe out and breathe You in I need You more than oxygen Each step, I find that You ar Speaking Your will to my heart Your love leading me all of the way You speak, I am an echo Your voice, I choose to follow Your love leading me all the way All of the way You are life, every breath You're the heart beating in my chest I breathe out and breathe You in I need You more than oxygen More than oxygen I need You more than anythin More than oxygen I need You more than anythin More than oxygen More than oxygen More than oxygen You are life, every breath You're the heart beating in my chest I breathe out and breathe You in I need You more than oxygen You are life, every breath You're the heart beating in my chest I breathe out and breathe You in I need You more than oxygen More than oxygen More than oxygen Lincoln Brewster Our God is greater gb 1545 Water You turned into win Open the eyes of the blin There's no one like You None like You Into the darkness You shin Out of the ashes we ris There's no one like You None like You Our God is greater, our God is stronger God You are higher than any other Our God is Healer, awesome In power Our God, Our Go Into the darkness you shin Out of the ashes we ris There's no One like You None like You Our God is greater, our God is stronger God You are higher than any other Our God is Healer, awesome and power Our God, Our Go Our God is greater, our God is stronger God You are higher than any other Our God is Healer, awesome and power Our God, Our Go And if our God is for us, then who could ever stop us And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us And if our God is with us, then what can stand against? What can stand against? Our God is greater, our God is stronger God, You are higher than any other Our God is Healer, awesome and power Our God, Our Go Our God is greater, our God is stronger God, You are higher than any other Our God is Healer, awesome and power Our God, Our Go And if our God is for us, then who could ever stop us And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who can ever stop us And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger God You are higher than any other Our God is Healer, awesome and power Our God, Our Go Our God is greater, our God is stronger God You are higher than any other Our God is Healer, awesome and power Our God, Our Go Chris Tomlin Glorious gb 1546 Glorious, Shout it out an Glorious, Make it louder Jesus we shout Your n Jesus we make Your prais Glorious, You are glorious My God You reign Forever and ever How great Your n Your love remains Forever and ever You stay the s Shout it out, shout it out If you know He’s goo Sing it out, sing it out For the Lord is goo Shout it out lou You are glorious Glorious, Shout it out an Glorious, Make it louder Jesus we shout Your n Jesus we make Your prais Glorious, You are glorious My God You reign Forever and ever How great Your n Your love remains Forever and ever You stay the s Shout it out, shout it out If you know He’s goo Sing it out, sing it out For the Lord is goo Shout it out lou You are glorious Glorious, Shout it out an Glorious, Make it louder Jesus we shout Your n Jesus we make Your prais Glorious, You are glorious Shine J You shine for all the world to s You are glorious Shine J You shine for all the world to s You are glorious Shine J You shine for all the world to s You are glorious You are glorious Oh oh oh... God, You are glorious Glorious, Shout it out an Glorious, Make it louder Jesus we shout Your n Jesus we make Your prais Glorious, You are glorious Oh oh oh... God, You are glorious BJ Putnam Sing, sing, sing gb 1547 We will sing, sing, sin And make music with the heavens We will sing, sing, sin Grateful that You hear us When we shout your prais Lift high the name of J What's not to love about You? Heaven and earth adore You Kings and kingdoms bow down Son of God, You are the On You are the One we're living for You are the love that frees us You are the light that leads us Like a fire burnin Son of God, You are the on You are the one we're living for We will sing, sing, sin And make music with the heavens We will sing, sing, sin Grateful that You hear us When we shout your prais Lift high the name of J What's not to love about You? Heaven and earth adore You Kings and kingdoms bow down Son of God, You are the On You are the One we're living for You are the love that frees us You are the light that leads us Like a fire burnin Son of God, You are the on You are the one we're living for We will sing, sing, sin And make music with the heavens We will sing, sing, sin Grateful that You hear us When we shout your prais Lift high the name of J We will sing, sing, sin And make music with the heavens We will sing, sing, sin Grateful that You hear us When we shout your prais Lift high the name of J We will sing, sing, sin And make music with the heavens We will sing, sing, sin Grateful that You hear us When we shout your prais Lift high the name of J Chris Tomlin We give You glory gb 1548 We have raised a thousand voices Just to lift Your holy n And we will raise thousands mor To sing of Your beauty in this pl Well none can even fathom No not one define Your worth As we marvel in Your presen To the ends of the earth. We give You glory, Lifting up our hands and singing holy, You alone are worthy We just want to touch Your heart, Lord, touch Your heart Glory, lifting up our voice and singing holy, You alone are worthy We just want to touch Your heart, Lord, touch Your heart As we fall down before You With our willing hearts we seek In the greatness of Your glory It's so hard to even speak There is nothing we can offer No nothing can repay So we give You all our praises And lift our voice to sin We give You glory, Lifting up our hands and singing holy, You alone are worthy We just want to touch Your heart, Lord, touch Your heart Glory, lifting up our voice and singing holy, You alone are worthy We just want to touch Your heart, Lord, touch Your heart Our hope is drenched in You Our faith has been renew We trust in Your every wor Nothing else can even measure up to You. We give You glory, Lifting up our hands and singing holy, You alone are worthy We just want to touch Your heart, Lord, touch Your heart Glory, lifting up our voice and singing holy, You alone are worthy We just want to touch Your heart, Lord, touch Your heart We give You glory, Lifting up our hands and singing holy, You alone are worthy We just want to touch Your heart, Lord, touch Your heart Glory, lifting up our voice and singing holy, You alone are worthy We just want to touch Your heart, Lord, touch Your heart We give You glory, Lifting up our hands and singing holy, You alone are worthy We just want to touch Your heart, Lord, touch Your heart Glory, lifting up our voice and singing holy, You alone are worthy We just want to touch Your heart, Lord, touch Your heart Jeremy Camp Glorified gb 1549 Lord I come into your Holy place. Stand in awe of your cleansing grace. Who am I, that you would care for me? I glorify the one who died for me. Glorify, glorify Let your name be lifted up and glorifi Let the earth tremble at your n Let your name be lifted up and glorifi Glorify, glorify Let your name be lifted up and glorifi Let the earth tremble at your n Let your name be lifted up and glorifi Into your hands, I commit my li Day by day as a living sacrifi Who am I that you would care for me? I glorify the one who died for m Glorify, glorify Let your name be lifted up and glorifi Let the earth tremble at your n Let your name be lifted up and glorifi Glorify, glorify Let your name be lifted up and glorifi Let the earth tremble at your n Let your name be lifted up and glorifi Into your hands, I commit my li Day by day as a living sacrifi Who am I that you would care for me? I glorify the one who died for m Glorify, glorify Let your name be lifted up and glorifi Let the earth tremble at your n Let your name be lifted up and glorifi Glorify, glorify Let your name be lifted up and glorifi Let the earth tremble at your n Let your name be lifted up and glorifi Parachute Band Be my everything gb 1550 God in my living, there in my breathin God in my waking, God in my sleepin God in my resting, there in my workin God in my thinking, God in my speakin Be my everything, be my everythin Be my everything, be my everythin God in my hoping, there in my dr God in my watching, God in my waitin God in my laughing, there in my weepin God in my hurting, God in my healin Be my everything, be my everythin Be my everything, be my everythin Christ in me, Christ in m Christ in me, the hope of glory You are everythin Christ in me, Christ in m Christ in me, the hope of glory Be my everythin Be my everything, be my everythin Be my everything, be my everythin Be my everything, be my everythin Be my everything, be my everythin God in my hoping, there in my dr God in my watching, God in my waitin God in my laughing, there in my weepin God in my hurting, God in my healin Be my everything, be my everythin Be my everything, be my everythin Be my everything, be my everythin Be my everything, be my everythin Be my everything, be my everythin Be my everything, be my everythin Christ in me, Christ in m Christ in me, the hope of glory You are everythin You are everything, You are everythin You are everything, You are everythin Jesus, everything, Jesus, everythin Jesus, everything, Jesus everythin Tim Hughes I love Your presence gb 1551 In the glory Of your presen I find rest For my soul In the depths Of your lov I find p Makes me whol I love I love I love your presen I love I love I love your presen I love I love I love you J I love I love I love your presen I love I love I love your presen I love I love I love your presen I love I love I love you J I love I love I love your presen In the glory Of your presen I find rest For my soul In the depths Of your lov I find p Makes me whol I love I love I love your presen I love I love I love your presen I love I love I love you J I love I love I love your presen I love I love I love your presen I love I love I love your presen I love I love I love you J I love I love I love your presen I love I love I love your presen I love I love I love your presen I love I love I love you J I love I love I love your presen I love I love I love your presen I love I love I love your presen I love I love I love you J I love I love I love your presen Still gb 1552 Hide me now Under Your wings Cover m Within Your mighty han When the oceans rise and thunders roar I will soar with You above the storm Father, You are King over the floo I will be still, know You are Go Find rest my soul In Christ alon Know His power In quietness and trust When the oceans rise and thunders roar I will soar with You above the storm Father, You are King over the floo I will be still, know You are Go When the oceans rise and thunders roar I will soar with You above the storm Father, You are King over the floo I will be still, know You are Go Find rest my soul In Christ alon Know His power In quietness and trust When the oceans rise and thunders roar I will soar with You above the storm Father, You are King over the floo I will be still, know You are Go When the oceans rise and thunders roar I will soar with You above the storm Father, You are King over the floo I will be still, know You are Go Hillsong Covered gb 1553 Grace, glorious grace, grace, glorious gr At the cross You called it finish Grace, wonderful grace, grace, wonderful gr At the cross all of my sin is Covered, covered, covered by Your grace, Covered, covered, covered by Your gr Grace, beautiful grace, grace, beautiful gr At the cross, love everlastin Grace, powerful grace, grace, powerful gr At the cross all of my past is Covered, covered, covered by Your grace, Covered, covered, covered by Your gr No matter what I’ve done, no matter where I’ve been No matter how I fall, You pick me up again You have removed my shame, You take as I You call me justified, now I am covered by Your gr Covered, covered, covered by Your grace, Covered, covered, covered by Your gr No matter what I’ve done, no matter where I’ve been No matter how I fall, You pick me up again You have removed my shame, You take as I You call me justified, now I am covered by Your gr No matter what I’ve done, no matter where I’ve been No matter how I fall, You pick me up again You have removed my shame, You take as I You call me justified, now I am covered by Your gr Covered, covered, covered by Your grace, Covered, covered, covered by Your gr Covered, covered, covered by Your grace, Covered, covered, covered by Your gr No matter what I’ve done, no matter where I’ve been No matter how I fall, You pick me up again You have removed my shame, You take as I You call me justified, now I am covered by Your gr No matter what I’ve done, no matter where I’ve been No matter how I fall, You pick me up again You have removed my shame, You take as I You call me justified, now I am covered by Your gr Planetshakers Everywhere that I go gb 1554 I belong to You, You belong to me, Lor I'm surrounded everywhere that I go I will walk with You, You will walk with me, Lor I'm surrounded everywhere that I go I belong to You, You belong to me, Lor I'm surrounded everywhere that I go I will walk with You, You will walk with me, Lor I'm surrounded everywhere that I go And I am Yours and You are min You promised me You'd never leav You promised me I'm never forsaken I believe goodness and mercy will follow m Surrounding me where I go, everywhere that I go I belong to You, You belong to me, Lor I'm surrounded everywhere that I go I will walk with You, You will walk with me, Lor I'm surrounded everywhere that I go And I am Yours and You are mine, oh min You promised me You'd never leav You promised me I'm never forsaken I believe goodness and mercy will follow m Surrounding me where I go, everywhere that I go You Lord are a shield above m Everywhere, everywhere that I go You Lord are a shield above m Everywhere, everywhere that I go You Lord are a shield above m Everywhere, everywhere that I go Your grace and love surrounds m Everywhere,everywhere that I go I believe goodness and mercy will follow m Surrounding me where I go You promised me You'd never leave m You promised me I'm never forsaken I believe goodness and mercy will follow m Surrounding me where I go, where I go Where I go, everywhere that I go Israel Houghton Jesus at the center gb 1555 Jesus at the center of it all Jesus at the center of it all From beginning to the en It will always be, It's always been You, Jesus, J Jesus at the center of it all Jesus at the center of it all From beginning to the en It will always be, It's always been You, Jesus, J Nothing else matters, Nothing in this world will do Jesus You're the center, Everything revolves around You, Jesus, You Jesus, be the center of my li Jesus, be the center of my li From beginning to the en It will always be, It's always been You, Jesus, J Nothing else matters, Nothing in this world will do Jesus You're the center, Everything revolves around You, Jesus, You Nothing else matters, Nothing in this world will do Jesus You're the center, Everything revolves around You, Jesus, You From my heart to the Heavens Jesus, be the center It's all about You Yes it's all about You From my heart to the Heavens Jesus, be the center It's all about You Yes it's all about You Jesus, be the center of Your Church Jesus, be the center of Your Church And every knee will bow And every tongue shall confess You, Jesus, J From my heart to the Heavens Jesus, be the center It's all about You Yes it's all about You From my heart to the Heavens Jesus, be the center It's all about You Yes it's all about You Israel Houghton I surrender gb 1556 Here I Down on my knees again Surrendering all Surrendering all Find me her Lord as You draw me near Desperate for You Desperate for You I surrender Drench my soul As mercy and grace unfol I hunger and thirst I hunger and thirst With arms stretched wi I know You hear my cry Speak to me now Speak to me now I surrender I surrender I wanna know You mor I wanna know You mor I surrender I surrender I wanna know You mor I wanna know You mor Like a rushing win Jesus breathe within Lord have Your way Lord have Your way in m Like a mighty storm Stir within my soul Lord have Your way Lord have Your way in m Like a rushing win Jesus breathe within Lord have Your way Lord have Your way in m Like a mighty storm Stir within my soul Lord have Your way Lord have Your way in m Like a rushing win Jesus breathe within Lord have Your way Lord have Your way in m Like a mighty storm Stir within my soul Lord have Your way Lord have Your way in m Lord have Your way Lord have Your way in m I surrender I surrender I wanna know You mor I wanna know You mor I surrender I surrender I wanna know You mor I wanna know You mor I surrender I surrender I wanna know You mor I wanna know You mor I surrender I surrender I wanna know You mor I wanna know You mor Like a rushing win Jesus breathe within Lord have Your way Lord have Your way in m Like a mighty storm Stir within my soul Lord have Your way Lord have Your way in m Like a rushing win Jesus breathe within Lord have Your way Lord have Your way in m Like a mighty storm Stir within my soul Lord have Your way Lord have Your way in m Lord have Your way Lord have Your way in m Lord have Your way Lord have Your way in m Hillsong Oceans gb 1557 You call me out upon the waters The great unknown where feet may fail And there I find You in the mystery In oceans deep My faith will stan And I will call upon Your n And keep my eyes above the waves When oceans ris My soul will rest in your embr For I am Yours and You are min Your grace abounds in deepest waters Your sovereign hand will be my gui Where feet may fail and fear surrounds m You've never failed and you won't start now And I will call upon Your n And keep my eyes above the waves When oceans ris My soul will rest in your embr For I am Yours and You are min Spirit lead me where my trust is without borders Let me walk upon the waters Wherever You would call m Take me deeper than my feet could ever wander And my faith will be made stronger In the presence of my Saviour Spirit lead me where my trust is without borders Let me walk upon the waters Wherever You would call m Take me deeper than my feet could ever wander And my faith will be made stronger In the presence of my Saviour Spirit lead me where my trust is without borders Let me walk upon the waters Wherever You would call m Take me deeper than my feet could ever wander And my faith will be made stronger In the presence of my Saviour Spirit lead me where my trust is without borders Let me walk upon the waters Wherever You would call m Take me deeper than my feet could ever wander And my faith will be made stronger In the presence of my Saviour Spirit lead me where my trust is without borders Let me walk upon the waters Wherever You would call m Take me deeper than my feet could ever wander And my faith will be made stronger In the presence of my Saviour Spirit lead me where my trust is without borders Let me walk upon the waters Wherever You would call m Take me deeper than my feet could ever wander And my faith will be made stronger In the presence of my Saviour I will call upon Your n And keep my eyes above the waves My soul will rest in your embr For I am Yours and You are min Hillsong Be still my soul gb 1558 Be still, my soul, the Lord is on thy si Bear patiently the cross of grief or pain Leave to thy God to order and provi In every change He faithful will remain Be still, my soul, thy best, thy heavenly frien Through thorny ways leads to a joyful en Be still, my soul, thy God doth undertak To guide the future as He has the past Thy hope, thy confidence, let nothing shak All now mysterious shall be bright at last Be still, my soul, the waves and winds still know His voice Who ruled them while He dwelt below In you I rest, in You I found my hop In you I trust, You never let me go I place my life within your hands alon Be still, my soul Be still, my soul, the hour is hastening on When we shall be forever with the Lor When disappointed grief and fear are gon Sorrow forgot, love's purest joys restor Be still, my soul, when change and tears are past All safe and blessed we shall meet at last In you I rest, in You I found my hop In you I trust, You never let me go I place my life within your hands alon Be still, my soul In you I rest, in You I found my hop In you I trust, You never let me go I place my life within your hands alon Be still, my soul In you I rest, in You I found my hop In you I trust, You never let me go I place my life within your hands alon Be still, my soul Kari Jobe version Your promises gb 1559 When the weight of life begins to fall On the name of Jesus I will call For I know my God is in control And His purpose is unshakeabl Doesn’t matter what I feel Doesn’t matter what I s My hope will always In your promises to m Now I’m casting out all fear For your love has set me fr My hope will always In your promises to m As I walk into the days to com I will not forget what you have don For you have supplied my every n And your presence is enough for m Doesn’t matter what I feel Doesn’t matter what I s My hope will always In your promises to m Now I’m casting out all fear For your love has set me fr My hope will always In your promises to m Doesn’t matter what I feel Doesn’t matter what I s My hope will always In your promises to m Now I’m casting out all fear For your love has set me fr My hope will always In your promises to m You will always be more than enough for m You will always be more than enough for m Nothing’s gonna stop the plans you’ve m Nothing’s gonna take your love away You will always be more than enough for m You will always be more than enough for m You will always be more than enough for m Nothing’s gonna stop the plans you’ve m Nothing’s gonna take your love away You will always be more than enough for m You will always be more than enough for m You will always be more than enough for m Nothing’s gonna stop the plans you’ve m Nothing’s gonna take your love away You will always be more than enough for m You will always be more than enough for m You will always be more than enough for m Nothing’s gonna stop the plans you’ve m Nothing’s gonna take your love away You will always be more than enough for m Doesn’t matter what I feel Doesn’t matter what I s My hope will always In your promises to m Now I’m casting out all fear For your love has set me fr My hope will always In your promises to m Doesn’t matter what I feel Doesn’t matter what I s My hope will always In your promises to m Now I’m casting out all fear For your love has set me fr My hope will always In your promises to m Elevation church Nothing is impossible gb 1560 Through You, I can do anything, I can do all things, For it’s You who give me strength, Nothing is impossibl Through You, Blind eyes are opened, Strongholds are broken, I am living by faith, Nothing is impossible! I’m not gonna live by what I see, I’m not gonna live by what I feel Deep down I, Know that You’re here with m I know that, You can do anythin Through You, I can do anything, I can do all things, For it’s You who give me strength, Nothing is impossibl Through You, Blind eyes are opened, Strongholds are broken, I am living by faith, Nothing is impossible! I’m not gonna live by what I see, I’m not gonna live by what I feel Deep down I, Know that You’re here with m I know that, You can do anythin Through You, I can do anything, I can do all things, For it’s You who give me strength, Nothing is impossibl Through You, Blind eyes are opened, Strongholds are broken, I am living by faith, Nothing is impossible! I believe, I believe, I believe, I believe in You I believe, I believe, I believe, I believe in You Through You, I can do anything, I can do all things, For it’s You who give me strength, Nothing is impossibl Through You, Blind eyes are opened, Strongholds are broken, I am living by faith, Nothing is impossible! I believe, I believe, I believe, I believe in You I believe, I believe, I believe, I believe in You Planetshakers Wake gb 1561 At break of day, in hope we rise. We speak Your Name, we lift our eyes. Tune our hearts into Your beat. Where we walk, there You'll be. With fire in our eyes, our lives a-light. Your love untamed, it's blazing out. The streets will glow forever bright. Your glory's breaking through the night. You will never fade away, Your love is here to stay By my side, in my life, shining through me everyday. You will never fade away, Your love is here to stay By my side, in my life, shining through me everyday. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. With fire in our eyes, our lives a-light. Your love untamed, it's blazing out. The streets will glow forever bright. Your glory's breaking through the night. You will never fade away, Your love is here to stay By my side, in my life, shining through me everyday. You will never fade away, Your love is here to stay By my side, in my life, shining through me everyday. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Forever, forever, forever in Your love. Forever, forever, forever in Your love. Forever, forever, forever in Your love. Forever, forever, we know that... You will never fade away, Your love is here to stay By my side, in my life, shining through me everyday. You will never fade away, Your love is here to stay By my side, in my life, shining through me everyday. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Hillsong Rain down gb 1562 Looks like tonight the sky is heavy Feels like the winds are gonna chan Beneath my feet the earth is ready I know it's time for Heaven's rain, it's gonna rain 'Cause it's living water we desir To flood our hearts with holy fir Rain down, all around the world we're singin Rain down, can you hear the earth is singin Rain down, my heart is dry but still I'm singin Rain down, rain it down Back to the start, my heart is heavy Feels like it's time to dream again I see the clouds and, yes, I'm ready To dance upon this barren land, hope in my hands 'Cause it's living water we desir To flood our hearts with holy fir Rain down, all around the world we're singin Rain down, can you hear the earth is singin Rain down, my heart is dry but still I'm singin Rain down, rain it down Rain down, all around the world we're singin Rain down, can you hear the earth is singin Rain down, my heart is dry but still I'm singin Rain down, rain it down Do not shut, do not shut, do not shut the Heavens But open up, open up, open up our hearts Rain down, all around the world we're singin Rain down Rain down, my heart is dry but still I'm singin Rain down, rain it down Give me strength to cross this water Keep my heart upon Your altar Give me strength to cross this water Keep my feet, don't let me falter Give me strength to cross this water Keep my heart upon Your altar Give me strength to cross this water Keep my feet, don't let me falter Give me strength to cross this water Keep my heart upon Your altar Give me strength to cross this water Keep my feet, don't let me falter Give me strength to cross this water Keep my heart upon Your altar Give me strength to cross this water Keep my feet, don't let me falter Rain down, all around the world we're singin Rain down, can you hear the earth is singin Rain down, my heart is dry but still I'm singin Rain down, rain it down Rain down, all around the world we're singin Rain down, can you hear the earth is singin Rain down, my heart is dry but still I'm singin Rain down, rain it down Delirious Liels ir Tas Kungs Dievs Glory lv 1563 [1] Liels ir Tas Kungs Dievs Visvarenais Liels ir tas Kungs Augstībā Tā klātbūtne piepilda templi Un mēs saucam slavu Tev. [2] Svēts ir Tas Kungs Dievs Visvarenais Svēts ir Tas Kungs augstībā Zemojas visi Tā priekšā Un Viņš kronēts godībā. Slava mūsu Ķēniņ Slava Dēlam Visaugstākaj Paceliet galvas, atveriet durvis Godības Ķēniņš ienākt lai var Un uz mūžiem esi mums Dievs Tik tuvu lv 1564 Vēlos būt Tava skaistuma apžilbināts, Tava maiguma sasildīts, Tava miera apstādināts. Vēlos būt Tavas klātbūtnes atjaunots, Tava tuvuma nomierināts, Tavas mīlestības savaldzināts. Vēlos būt Tavu Vārdu stiprināts, Tava prieka atdzīvināts, Tavas cerības iedrošināts. Kungs, Tu esi tuvu, tik tuvu man, Tevi atrodu es sevī un no jauna dzīvoju, Kungs, Tu esi tuvu, tik tuvu man, Manas dvēseles debesīs Tev slava skan. Ilze Fomina Krustā sists lv 1565 Krustā sists, nomiris, Manus grēkus izpircis. Krustā sists, nomiris, Manu nāvi uzveicis. Izstiepti pirksti,pirkstu galā krusts, Kungs, Tev vēlos pieskarties. Atļauj man Tavu Žēlastību just Redzēt krustu, kas tagad tukšs. Neesi, Kungs, Tu kapā palicis, Kaut bij’ akmens priekšā likts, Jo Savā spēkā dienā trešajā, Jēzu, Tu augšāmcēlies! Mans Dievs ir tik liels un tik varens, F# (-9) Viņam viss ir iespējams! Ingus Macats Tava dziedināšana lv 1566 Tava dziedināšana, tā plūst, tā plūst, Tava mīlestība apņem mūs, apņem mūs. Atver sirdi, atver acis, Lai saņemt spējam to, Kas nāk no Tavas sirds. Linda Ervalde Ogle lv 1567 Es biju melns kā ogles gabals, Grēka nosmērēts. Es biju vājš kā niedre vējā Grēka izdeldēts. Es biju sīks kā lāse jūrā, Grēka izmocīts. Es biju saistīts kā dzīvnieks slazdā, Grēkā ieslodzīts. Bet ar Tavu žēlastību, kas no debesīm līst, Gluži kā lietus, mani attīrot, Un ar Tavu mīlestību, kas pār pasauli spīd, Gluži kā gaisma, sirdi piepildot... Es esmu tīrs, Es esmu brīvs. Es biju kā ogle, Tu pārvērt mani dimantā! Ingus Macats Mīlestība neliekuļotā lv 1568 Tu mīlestība neliekuļota. Tu - sirds ķēnišķīga manī likta. Tu, Jēzu, Jēzu. Tu, Jēzu, Jēzu. Tu patiesību sēj, lai sirds mīlēt spēj. Tavā piedošanā es atbrīvots. Tu, Jēzu, Jēzu. Tu, Jēzu, Jēzu. Tevī palikt, Tu dzirdini mani Ar Savu Garu. Tik Tevī palikt, Tu mīlestība neliekuļota. Estere Lavendele Visskaistākais lv 1569 Visskaistākais no Tevis, Jēzu, Ir brīnišķais krusts, kas mani glābj. Vislabākais no Tevis, Jēzu, Ir brīnišķais mīlestības kauss. Tu noliecies pie manis Un Savās rokās mani nes. Tavā klēpī, Kungs, Sirds mana Tavu sirdi jūt. Revita Rodionova Viņa Vārds ir augsti godājams lv 1570 Viņa Vārds ir augsti godājams Bb Bbmaij7 Neiespējamais kļūst iespējams Viņa troņa tuvumā Sirds pazemībā, paļāvībā nāk. Kāds godības Ķēniņš Viņa Vārds ir svēts, Viņa Vārds ir svēts, svēts, svēts, Imanuels. Madara Treimane, Mairita Bauermeistere Sekot Tev lv 1571 Tavā priekšā stāvu, oo, Galvu noliecu, Redzi manu sirdi, Nekas, nekas nav apslēpts Tev. Mazgā mani, Jēzu, oo, Piepildi ar uguni, Negribu nekad vairs būt, Būt remdens, mans Tēvs. Palīdzi aizliegt sevi, ņemt krustu Un sekot Tev. (tālāk viss ar Jēzu, Tu esi viss, Kādēļ es dzīvoju, Pieņem šo upuri, Tavs Vārds lai paaugstināts. Evija Čerevko Tik uz Tevi vien lv 1572 Acis augšup paceļu, Sevi Tev es, Kungs, nododu. Jo Tu esi mana brīvī Iesākums, Nobeigums, Ceļš un Dzīvība. Iesākums, Nobeigums, Ceļš un Dzīvība. Tik uz Tevi vien, Tik uz Tevi vien, Jēzu, Manas acis ir Tik uz Tevi vien, Jēzu. Pie kājām Tavām nometos Tavos strautos, Kungs, es veldzējos, Tavs Vārds kā uguns manā sirdī deg, Spēku dod paļauties man uz Tevi, Dievs. Spēku dod paļauties man uz Tevi, Dievs. Nauris Malāhovs Tu Savus mājās sauksi lv 1573 Tu Savus mājās sauksi, Tu Savus mājās ņemsi, Par Svētu tautu darīsi, Ar varu otrreiz nāksi, Ar spēku zemi liesi, Tu taisnu tiesu vadīsi. No četriem vējiem Tu sapulcināsi, Visi Tevi teiks, visi Tevi teiks. Elīna Šīmane Mīli To Kungu lv 1574 Teici To Kungu, mana dvēsele, Viss, kas manī, Viņa Vārdu, Teici To Kungu, mana dvēsele, Viss, kas manī, lai slavē, Teici, teici, mana dvēsele, Slavē, slavē, mana sirds, Dziedi, dziedi, mana dvēsele, Mīli To Kungu, mana sirds. 2x Teici, teici, mana dvēsele, Slavē, slavē, mana sirds, Dziedi, dziedi, mana dvēsele, Mīli To Kungu, mana sirds. Dita Galvāne, Divas Takas Uzvara lv 1575 Visa tumsa Jēzus Vārdā bēg, Viņa rokās gaismas zobens ass, Par mani cīnās lielais Dievs! Un gaismas kara pulki Sauc: Svēts, Svēts, Svēts, Uzvara ir mūsu Dievam! Sauc: Svēts, Svēts, Svēts, Uzvara ir mūsu Dievam! Elīna Šīmane Lai nāk lv 1576 Mazgā mani tīru Svētā Jēra asinīs, Liec galvā skaistu kroni, ko vien cienīgs nēsāt Tu. Lai nāk, lai nāk, lai nāk Tava Valstība, Lai nāk, lai nāk, lai nāk Tava Valstība. Lai nāk. Ietērp spožās drānās, Manu plaukstu Savā liec, Ved tuvāk Tēva sirdij, Tur, kur mīlestība plūst. Un lai notiek Tavs prāts šeit un debesīs virs zemes Un lai notiek Tavs prāts šodien. Ilze Šveiduka-Bērziņa Ja es klusēšu lv 1577 Ja es klusēšu, tad akmeņi brēks Un Tavs prieks vienmēr būs mans spēks. Tavus darbus skaļi paudīšu Un Tev slavu skaļi dziedāšu. Dievs Visuvarenais, mans Kungs un Pestītāj, Jā, mana dvēs'le Tevi mūžīgi teiks, Es Tevi slavēšu, kamēr vien elpošu, Līdz mana sirds krūtīs pukstēt reiz beigs. Bēdu laikā Tevi piesaucu Un Tev savas nastas atdodu, Svētīgs tas, kurš māk Tev gavilēt, Tas, kurš nāk Tev slavu upurēt. Lai mana dziesma ir Tev tīkama smarža, Kas pie Tava troņa paceļas. Lai Tava sirds staro tēvišķā priekā Un par Saviem bērniem līksmojas. Valdis Indrišonoks Mīlestības rota lv 1578 Mīlestība ir kā rot Pasaulē visdārgākā, Jēzus nācis, Tevi glābis, Mīlestību dāvājis. Jēzu, Jēzu, Jēzu, Tu mans Draugs! Jēzu, Jēzu, Jēzu, Tu mans Draugs! Atver acis, atver tās, Lai Tu Jēzum vien par godu Dzīvotu un kalpotu. Ginta Latiša Dievs, es pielūdzu Tevi lv 1579 Dievs, es pielūdzu Tevi, Dievs, es pielūdzu, Vai dzirdi, kā pukst mana sirds, Vai jūti, tā Tevi sauc. Es esmu mazs, bet ticībā liels, Es esmu mazs, bet ticībā liels, Ņem manu roku, liec to Savējā, Ņem manu sirdi, tā pieder Tev. Dievs, es slavēju Tevi, Dievs, es slavēju, Vai dzirdi, kā pukst mana sirds, Vai jūti, tā Tevi sauc. Ginta Latiša Sevi Tev lv 1580 Ko lai pienesu, Kungs, Ko lai teic mana sirds? Ko lai dod tā Tev, mans Radītāj? Pēc kā ilgojusies Tava tēvišķā sirds? Kas ir upuris vērtīgākais? Sevi Tev atdodu, Sevi Tev. Sevi Tev atdodu, Sevi Tev. Savas bailes atdodu, Savu nespēku. Tavu mīlestību pieņemu. Daiga Kaša Māci manai sirdij lv 1581 Māci manai sirdij patiesai būt, Māci man pa īstam, patiesi lūgt, Rādi manai sirdij to ceļu, kur iet, Rādi man kā neapmaldīties Un būt cieši blakus Tev, Un būt cieši blakus Tev. Iededz manā sirdī Tavu gaismu, Iededz manā sirdī Tavu gaismu. Saki man tos vārdus, ko jārunā, Saki man tās domas, kas jādomā, Esi man par klinti, kur patverties, Esi man tas Draugs, kuram uzticēties, Lai es būtu drošībā, Lai es būtu drošībā. Maija Rozenštoka Kungs, es pateicos lv 1582 Kungs, es pateicos, Kungs, es slavēju, Par mīlestību, ko Tu dodi. Lai slava Tev skan Mūžīgi, Āmen! Lai slava Tev skan Mūžīgi, Āmen. Kungs, es pateicos, Kungs, es slavēju, Par žēlastību, ko Tu dodi. Kungs, es pateicos, Kungs, es slavēju, Par dzīvi mūžīgo, ko Tu dosi. Ilvars un Ketrina Ieviņi Lai mana sirds priecājas Slavēts lai ir mūsu Dievs lv 1583 Slavēts lai ir mūsu Dievs, Kas valda mūžīgi, Debess un zemes Radītājs, Mans mīļais Debesu Tēvs. Alleluja, Gods Dievam augstībā, Lai mana sirds priecājas. Alleluja, Gods Dievam augstībā, Lai mana sirds priecājas, Lai mana sirds priecājas. Par to, cik labs ir Dievs, Par to, cik liels ir Dievs, Cik brīnišķīgs mans mīļais Debesu Tēvs. Kaspars Ezeriņš Tā Kunga godībai būs pastāvēt lv 1584 Tā Kunga godībai būs pastāvēt Kā Rakstos rakstīts, Un mums būs uzvarēt, Satversim dzīvu ticību, tad pastāvēsim, Satversim Kristus mīlestību un uzvarēsim, Satversim Patiesību vienīgo, Satversim Patiesību vienīgo, Vienīgo. Ketrina Ieviņa Mūsu Tēvs, kas debesīs lv 1585 Mūsu Tēvs, kas debesīs, Svētīts lai Tavs Vārds, Lai notiek tā kā debesīs Uz zemes šīs Tavs prāts. Nav nevienas kā Tava balss, Nav nevienas, Tā mani sauc, Nojauc sienas, Mana sirds alkst pēc Tavas balss, Tavas balss. Andris Lanka Lai Tava Valstība nāk lv 1586 Lai Tava Valstība nāk Un lai notiek Tavs prāts. Lai Tava Valstība nāk Un lai notiek Tavs prāts. Lai Tava tauta dejo, Tavi ļaudis gavilē Lai plīvo vareni Tavs karogs Pāri visai pasaulei Tu bāreņus ved mājās, Posta vietas atjauno Tu vājos piecel kājās Un pieņem atstumtos. Tu satriec tumsas varu, Važās kalto atbrīvo Ar Savu Svēto Garu mūs visus apvieno, Tu dižais ķēniņu Ķēniņš, Tu Visavaldītājs, Mēs Tava Svētā tauta, Tavu Vārdu slavējam. Lai Tava Valstība nāk Un lai notiek Tavs prāts Kā debesīs tā arī virs zemes. Valdis Indrišonoks Tavu klātbūtni lv 1587 Tavu klātbūtni tiešām novērtēju, Tavu mieru, Kungs, tiešām novērtēju, Par pieskārienu Tavu es pasakos Par dziedināšanu Tavu es priecājos. Slavēts ir mans Kungs, mans Pestītājs un Dievs, Lai Tava valstība nāk šeit starp mums ikdien. Tavu pestīšanu tiešām novērtēju, Tavu prieku, Kungs, tiešām novērtēju. Tu pieskaries un atbrīvo, Tu dziedini un atjauno. Jānis Šnipke Ozanna (Slavu dziedam) Hosanna (Praise is rising) lv 1588 Slavu dzi Acis paceļam mēs Uz Tevi, Kungs Mūsu sirdis Cer un ilgojas, Kungs Pēc Tevis, Kungs Tevi redzot, rodam spēku ikdienai Tuvums Tavs liek visām bailēm izbālēt, tās izbālē. Ozanna, Ozann Tu esi Dievs, kas glābj mūs Cienīgs Tu mūsu slavas Ozanna, Ozann Lai Tavs prāts šeit notiek Aicināts Tu, Kungs Jēzu Mūsu sirdis Atgriežas atpakaļ Pie Tevis, Kungs Tava gaism Atjauno salauzto Tu atjauno Brenton Brown, Paul Baloche Neesmu vairāk es baiļu vergs No longer slave lv 1589 Manu sirdi Tu, maigi atvēri Un dziesmā ietērpi. Atbrīvošanu, uzvaru tā nes Un bailes projām dzen. Neesmu vairāk es baiļu vergs, Es esmu Dieva bērns. Mātes klēpī jau Tevis izredzēts, Vārdā nosaukts es. Tavā ģimenē esmu atdzimis, Nu esmu es Tavs bērns. Tu mani izved cauri jūrai, vētrām, Zūd bailes Tavā tuvumā. Es darīts brīvs, lai varu dziedāt droši: „Es esmu Dieva bērns!” Bethel Church Ne par velti Ne par velti lv 1590 [1] Ne par velti izlēji tās, Asinis savas svētās. Sirds ticībā un mutes liecībā, Šis krusta koks nu dzīvību man nes. [chorus] Svētais, Svētais Dieva Jērs, Cienīgs ir Tas Vārds, Kurš mira un augšāmcēlās, Jēzus. [2] Kaut grēks mans būtu purpura sārtumā, Šķīstī mani, traipus nomazgā. Zem savām kājām visu nolicis, Savu draudzi godā iecēlis. [bridge] Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, Tā mana sirds pēc Tevis, o Dievs. Nauris Malāhovs Pāri tukšumam (Cik gan brīnišķīgs Glābējs) Wonderful Maker lv 1592 Pāri tukšum Tu zemi radīji "Lai gaisma top" - Tu teici, Un tā dzima pāri tumšai pasaulei Pāri tukšām sirdīm Tu rokas izpleti "Lai gaisma top" - Tu teici, Un Dēls dzima pāri tumšai pasaulei Tu radīji un viss bija ļoti labs Devi Dēlu vienīgo, jo esi labs Cik gan brīnišķīgs Glābējs Cik gan brīnišķīgs Radītājs Tavi čuksti tik cēli Cik gan mīlot pazemīgs Un ar spēku pāri visam (Un ar spēku pār visu) Tēva sirds uzticī Tavi čuksti tik cēli Cik gan brīnišķīgs Dievs! Nav pilnīgi neviens (Neviens nav redzējis) Redzējis, cik dārgs bij' Krusts (Cik ļoti dārgs ir krusts) Mēs tik dzirdējām klusu atbalsi, Cik liels Tu esi, Dievs Chris Tomlin Kungs, dari mani brīvu lv 1593 Kungs, dari mani brīvu no visa, Kas Tevī nav. Jo tikai Tava mīlestība, Tikai Tava mīlestī Spēj dziedēt brūces. Kungs, sargā manas domas no visa, Kas Tevī nav. Kungs, sargā manu sirdi no visa, Kas Tevī nav. Kungs, sargā manus draugus no visa, Kas Tevī nav. Kungs, sargā manu dvēs'li no visa, Kas Tevī nav. Neesmu viens lv 1594 Tu man roku tumsā pastiepi Vēl vairāk mīlēt mani mācīji Dievs Tēvs, Tu mani brīvu darīji Un rokās spožo gaismu ieliki Un es neesmu viens Nekad nebūšu viens Manā sirdī ir miers, Jo Tu esi mans Dievs. Kungs, Tu visu mums devis Vēlos nokļūt pie Tevis Esmu pateicīgs, Ka esi mans Dievs! 19. psalms (Lai ikviens vārds, ko mēs) Psalm 19 (May the Words of my mouth) lv 1595 Lai ikviens vārds, ko mēs Tavā priekšā pienesam vienmēr Tik prieku Tev dod, Prieku Tev dod. Lai ikviens vārds, ko mēs Tavā priekšā pienesam vienmēr Tik prieku Tev dod, Svētais Dievs. Stiprā klints Tu mūsu vairogs, Katras Dvēs’les Pestītājs. Tikai Tev lai gods un slava, Svētais Dievs! Katrā stundā, katrā brīdī Ļauj Tev kalpot ticībā! Tikai Tev lai gods un slava, Svētais Dievs, svētais Dievs. Tim Hughes and Rob Hill Gavilēt lv 1596 Tavā klātbūtnē Vēlos pastāvēt Un būt kā bērns Tevī priecāties, Roku cieši satvert - Neatlaist Aleluja! Tava žēlastība mani izglāba! Aleluja! Tava mīlestība liek man gavilēt! Tavas rokas man Drošais patvērums, Kur paglābties. Tēvs, Tu esi man Stiprā klints, Uz kuras dzīvoju. Dārta Laila Galvāne Lai priecājas tie lv 1598 Vadi mani, Kungs Savā taisnībā, taisnībā Sava vaiga gaišumu Tu cel pār mums, cel pār mums. Tu prieku devi Manai dvēselei, dvēselei Mierā gulšos es, Jo zinu - sargā Tu, sargā Tu. Lai priecājas tie, Kas pie Tevis tveras, Lai gavilē! Dziedini mani, Tēvs Sargā mani Ar mīlestību piepildi. Dziedini mani, Tēvs Sargā mani Ar Svēto Garu piepildi Dita Svarupa Reiz kādā naktī lv 1599 Reiz kādā naktī Dievs piepilda to Praviešu mutēm solīto - Pestītājs dzimis un eņģeļi dzied, Steidz šajā ceļā līdzi iet! Atdari sirdi, lai piepildās tā Ticības priekā vienotā Dzimušā Dēlā brīvī Bētlemē mazā kūtiņā. Atdari sirdi, lai tajā plūst Dzidrākie strauti, kas Debesīs kūst, Ceļi, ko Tavām kājām iet - Jēzus brīnumu citiem sniegt! Skan, dzirdi, zvani, pie sevis Kungs sauc, Priekā sirds mana pretī trau Dzimušā Dēlā brīvība, Dāvāta mīlestība. Valdis Dvorovs Tek dzīvā upe (Vadi mani) lv 1601 Tek dzīvā upe no Tava troņ Caur Krustu mūsu sirdīs, Labvēlībai gala nav Plūst mīlestība, plūst kā up No Krusta Golgātā - Tā derība Tavās asinīs Vadi mani, Svētais Gars Vadi mani, Dzīvais Dievs Un ar ūdeni dzīvo piepildi mūs! Hillsong Ukraine Pieskaries man, Kungs (Tava mīlestība) lv 1602 Pieskaries man, Kungs Esi šeit, mans Dievs Es slāpstu Ar sirdi, dvēseli Nāc un piepildi Ar mīlestību, mans Kungs Es ilgojos Būt Tevis piepildīts Tava mīlestība, mīlestī Sirdi man atveldzē Tava mīlestība, mīlestī Atjaunot mani spēj Tava mīlestība, mīlestī Cerībai spēku do Tava mīlestība, mīlestī Vienmēr ar mani ir Vienmēr ar mani ir Hillsong Ukraine Par Tavu mīlestību lv 1603 Viss, kas manī slavē, Kungs, Un Vārdu Tavu tei Es dzīvoju, lai Tevi slavētu No tumsas mani izvedi Un Savā Gaismā cel Par Tavu mīlestību dziedāšu, Par Tavu mīlestību dziedāšu. Svēts ir, Svēts ir Svēts ir Tas Kungs Svēts ir, Svēts ir Svēts ir Tas Kungs Man tīkami ir redzēt, Kungs, Ka Tu tiec augstu celts Un redzēt tautas ceļus lokām Tev, Jo Tu, Kungs Jēzu, vienīgais, Kurš saltai sirdij liek Rast Tavu mīlestību mūžīgo, Rast Tavu mīlestību mūžīgo. Un Tavas taures skanēs Un visa Debess teiks, Ka laiks ir pienācis Ņemt Līgavu pie rokas Un dzirdēt dziedam eņģeļus. Hillsong Ukraine Pateicos par Golgātu lv 1604 Pateicos par Golgātu, Pateicos par Tavu uzvaru, Par Tavām dārgām asinīm, Par Tavu augšāmcelšanos Pateicos Tev, Jēzu, Pateicos Tev, Jēzu, Pateicos Tev, Jēzu, Vienkārši Tev pateicos, Vienkārši Tev pateicos Vienkārši Tev pateicos, Vienkārši Tev pateicos Ja esmu es bērns Tavs lv 1605 Ja esmu es bērns Tavs, ko šajā dzīvē varu pazaudēt? Ko vēl iemantot, ja viss man Kristū jau dots? Kauss piepildīts, ko vēl meklēt iet? Vai kādu, kas mierinās, vai kādu, kas iepriecinās, Ar Kristu vai nepietiek? Pie krusta man viss jau ir dots, tur esmu atbrīvots, Nemeklēt sev, bet otram dot, Otru mīlēt Ja esmu es bērns Tavs, ko šajā dzīvē varu pazaudēt, Ko vēl iemantot, ja viss man Tevī jau dots Kauss piepildīts, Ko vēl meklēt iet? Vai savu taisnību? Celt savu valstību? Nē, nemeklēt godu sev, jo man pietiek! Pie krusta man viss jau ir dots, tur esmu atbrīvots, Nemeklēt sev, bet otram dot, Jā, otru mīlēt, otru mīlēt, jo man pietiek! Ar Kristu man pietiek! Anete Kozlovska Apņem ciešāk lv 1606 Tu redzi mūs un uzrunā Tavs skatiens katram ir klāt. Tavs prāts lai mūsu dzīvei do Ticībā spēku gūt. Apskaidro manu dvēseli Tavs Gars, lai ir manī vinemēr Ļauj, Kungs, Tev kalpot ticībā Un pazemībā būt. Apņem ciešāk, ciešāk Tā, lai neviens nespēj šķirt Apņem ciešāk, ciešāk, Dod mums paļauties uz Tevi , Dievs. Dievs Tevi mīl lv 1610 Dievs Tevi mīl tādu, kāds Tu esi Un priecājas par katru Tavu dvesmu Aleluja! Dieva Gars Tevi piepilda! Dievs mani mīl tādu, kāds es esmu Un priecājas par katru manu dvesmu Aleluja! Dieva mīla mani piepilda! Prieka eļļa lv 1612 Jēzu Kristu, dzīvā Dieva Dēls, Tavs krusts tik brīnumaini skaists un cēls Zemu kritušo tas augstu ceļ, Uz mūžiem smago nastu projām veļ Jēzu Kristu, dzīvā Dieva Dēls, Es Tevī nomazgāts un Tevī svēts Tavs Vārds man dāvināts un Gara spēks, Es nopļauts lauks, kas Tevis rasts un sēts Lai Tava prieka eļļa līst, Lai sēru vietā mīlestības karogs plīv, Lai Tava prieka eļļa līst, Lai sēru vietā mīlestības karogs plīvo Mēs Tevis aicināti priesteri, Tavi svētie taisnības ozoli Tavā spēkā iesim, kalposim, Izpostītos mūrus uzcelsim Tavos glābšanas mūros lai dzīvo, Ikviens, kam satriekts un izmisis gars Tava roka ikvienu lai ieved pa pielūgsmes vārti Anete Kozlovska Svētais Gars Holy Spirit lv 1613 Nav dārgāks neviens un nav vērtīgāks, Nav līdzīga Tev, Tu cerība mums Tavs tuvums, Kungs Es piedzīvoju šo mīlestību Kur sirds brīva top un mans kauns paņemts prom Tavs tuvums, Kungs Svētais Gars, mēs Tevi aicinām Nāc, izlejies un sirdis piepildi Dievs, Tavu slavu gribam ieraudzīt Visus piepilda vien Tavs tuvums, Kungs Tavs tuvums, Kungs. Ļauj piedzīvot Tava tuvuma spēku Lai redz, cik varena ir Tava labestī Bryan & Katie Torwalt Tajā spēkā, kāds ir Jēzus Vārdā Break every chain lv 1614 Tajā spēkā, kāds ir Jēzus Vārdā Tajā spēkā, kāds ir Jēzus Vārdā Tajā spēkā, kāds ir Jēzus Vārdā Važas lai krīt, važas lai krīt, važas lai krīt. Važas lai krīt, važas lai krīt, važas lai krīt. Ceļas Dieva armij Ceļas Dieva armij Ceļas Dieva armij Un važas krīt Un važas krīt Un važas krīt Jesus Culture Mans Tēvs, kas esi debesīs lv 1615 Mans Tēvs, kas esi debesīs Mana sirds pieder Tev Lai mūžam slavēts esi Tu Ar Tevi kopā laimīgs es Manī prieks neklusīs Un lūpas pilnas gaviļu Jēzu, Tu esi mans Kungs Savu dzīvību par mani atdevi Drošā solī mani mājās v Ceļā savu spēku, prieku dāvini Tu Dievs, kas visu radījis Sniedzis man, teicis: "Nāc, Ar Mani kopā dzīvot sāc!" Tu prieks, Tu spēks, Tu patvērums Tevis mīlēts un glābts Ar prieka eļļu spirdzināts Valdis Dvorovs Ozanna (Dievam augstībā) Hosanna lv 1616 Es redzu mūsu Dievu, Viņš nāk no debesīm Un zeme dreb un zeme dr Es redzu mīlestību, kas grēkus nomazgā Tādēļ dziedam mēs, dziedam mēs Ozanna, Ozann Ozanna Dievam augstībā Ozanna, Ozann Ozanna Dievam augstībā Es redzu Viņa tautu, kas Valstību iemantos Ar ticību, ar ticību Es redzu atmošanos notiekam, kad lūdzam mēs Tevi pielūdzam, Tevi pielūdz Dziedē sirdi, šķīsti to Atver acis ieraudzīt apslēpto Gribu mīlēt tā, kā Tu mani mīli Manu sirdi pārveido Lai pagodinu Valstību Tavējo Līdz nonākšu es mūžībā pie Tevis Hillsong Prieks pasaulei / Mūsu Dievs glābj "Joy to the World / Our God saves" lv 1617 Prieks pasaulei – Tas Kungs ir klāt! Nu Ķēniņš zemei dots! Lai visas sirdis gavilē Par Pestītāju pasaulē, Un debess, zeme dzied, Un debess, zeme dzied, Un debess, debess, zeme dzied. Prieks pasaulei – lai dziesmas skan: Tai ausis laimes rīts! Un meži, lauki, pakalni Un klintis, strauti, klajumi Lai gaviļdziesmā trīc, Lai gaviļdziesmā trīc, Lai gaviļu, gaviļu dziesmā trīc! Priekā dziedam mēs, Tevi slavēj Pie Tevis nākam, Kungs, nastas noliek Ar Tevi celsimies, gaismu nesīsim Un visi redzēs, kā Mūsu Dievs glābj Mūsu Dievs glābj Cerība ir Viņa Vārdā Lai grēks un naids, un rūpes zūd, Un asaras lai žūst. Viņš nāk pie mums ar svētību, Nu sirdis, dzīvi piepilda, Lai slava Glābējam, Lai slava Glābējam, Lai slava, slava Glābējam! Mūsu Dievs glābj Mūsu Dievs glābj Cerība ir Viņa Vārdā Rūpes zūd, priekā kļūst Mūsu Dievs glābj Mūsu Dievs glābj ________________________ Dziesmas daļu "Mūsu Dievs glābj" tulkoja Rasa Svarup Paul Baloche Gaisma pasaulē (Glorija) The light of the world lv 1618 Gaida brīnumu pasaul Sirds tiecas pēc cerības Ak, nāc, ak, nāc, Imanuēl Bērns lūdz pēc miera uz zemes No sāpju upes viņa sau Ak, nāc, ak, nāc, Imanuēl Vai dzirdi Tu Eņģeļus dziedam? Glo-o-o-orija Gaismai pasaulē Glo-o-o-orija – Gaisma pasaulē ir šeit Ar mātes asarām izgaist sausums Šī bērna raudas ir mīlestības skaņ Ak, nāc, ak, nāc, Imanuēl Viņš ir dziesma tiem, kas ciešanās Viņš ir Mesija, miera Princis Ir klāt, ir klāt Imanuēls Glo-o-o-orija Gaismai pasaulē Glo-o-o-orija Gaismai pasaulē Pie tiem, kas alkst Pie tiem, kas gai Pie tiem, kas lūdz Pie tiem, kas maldās Redzi, Tas Kungs Redzi, Tas Mesij Imanuēls, Imanuēls ____________________________ Tulkoja Dita Svarup Lauren Daigle Zāle lv 1619 Intro: Es tiecos uz Tevi kā zāle uz debesīm. Es tiecos uz Tevi kā zāle uz debesīm. Tu nolaidies kā gaisma pār pasauli Un apņem ziedus, un apņem zāles stiebrus. Jēzu, kad saucu, Tu mani sadzirdi. Jēzu, kad salstu, Tu mani sasildi. Jēzu, kad slāpstu, Tu mani padzirdi. Jēzu, ar gaismu Tu mani piepildi. Es slāpstu pēc Tevis kā ziedi slāpst lietus. Es slāpstu pēc Tevis kā ziedi slāpst lietus. Tu nolaidies kā lietus no debesīm Un padzirdi ziedus, un padzirdi zāles stiebrus. Ingus Macats Zemojies lv 1620 Zemojies, grēku Tu uzņēmies Pilnībā ziedojies Nomiri, asinis izlēji Dzīvību atdevi Kāda mīlestība, žēlastība, Tas viss manis dēļ, aptvert nevaru Alleluja, Alleluja, Cik ļoti Tu mīli mūs Lība Ēce-Kalniņa Neceru uz saviem spēkiem lv 1621 Neceru uz saviem spēki Bet uz Tavu žēlastību, žēlastību Tev vien vēlos dzīvot, kalpot, Visu sevi nododot tik Tev, nododot tik Tev. Slava, slava, Alleluja! Slava, slava, Alleluja! Nauris Malāhovs Tu mani nes lv 1622 Ooo Tu mani nes Par mani rūpējies Par mani nomodā Ik mirkli Tu 2x Nebaidos es Tu manas bruņas, Kungs Spēka avots Tu Zem Taviem spārniem es pasargāts Nešaubos es, Tu mana cerī Tu mani neatstāj Tevī es drošs, tumsa mani neuzveiks Lība Ēce-Kalniņa